РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти, състояло се на 17 юни 2015 година

02.07.2015 /18:05 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти  се проведе в заседателната зала на СБЖ, в сградата на седалището – София, район Средец, ул. „Граф Игнатиев” № 4, ет.2. То бе открито в 10.00 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от г-жа Снежана Тодорова  – председател на Управителния съвет на Съюза.

Присъстваха: Снежана Тодорова – Председател на УС на СБЖ, Иван Върбанов – Главен секретар на СБЖ, Борислав Костурков, Валентин Колев, Васил Сотиров, Велиана Христова, Веселин Константинов, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Любомир Пеевски, Розита Попова, Светослав Терзиев и Светла Каменова.

Отсъства: Валерий Тодоров и Венка Ризова - председател на Контролния съвет на СБЖ.

Присъстваха и: Мария Нецова – председател на Комисията по професионална етика,  Георги Добрев – адвокат на СБЖ и инж. Тошко Наумов – супервайзър.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1.            Доклад на Стопанската комисия  пред УС на СБЖ за имотите на СБЖ в Банкя и МДЖ Варна.
2.            Доклад на Ивайло Диманов – председател на Комисията по професионално-творческите въпроси.
3.            Разни.

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

 

РЕШЕНИЯ:

По точка 1

УС на СБЖ изслуша доклад на Стопанската комисия за имотите на СБЖ в Банкя и МДЖ - Варна.  Докладчик  бе Емил Розов, председател на Стопанската комисия. УС на СБЖ се запозна със становището на супервайзъра инж. Наумов по отношение на строително-ремонтните дейности.

1.1.        УС на СБЖ дава мандат за сключване на договори с фирми за извършване на строително-ремонтни работи на територията на творческата база на Съюза в Банкя.
1.2.       УС на СБЖ упълномощава  Стопанската комисия да  започне селекция на фирми предоставящи ВиК и електрически услуги.

 

По точка 2

УС на СБЖ изслуша доклад на Ивайло Диманов – председател на Комисията по професионално-творческите въпроси.

2.1.        Във връзка с  постъпило предложение на г-жа Румяна Лилова, относно възстановяването на в. „Поглед” , УС на СБЖ изисква от г-жа Лилова да представи предложение за финансов бюджет на проекта и предложение на състава на редакционен съвет.  УС на СБЖ предлага да се реализира цифров формат на изданието /електронен вестник/, който да е част от сайта на СБЖ.

2.2.      УС на СБЖ разгледа предложението на г-жа Светла Каменова, във връзка с 90-годишнината на Милен Гетов и неговата 70-годишна журналистическа дейност.

В предложението е записано: „Предлагам Управителният съвет на СБЖ да подкрепи творчески колектив в състав: Светла Каменова, Милена Гетова и Николай Илиев за кандидатстване за творческа помощ от „София Прес“ за реализиране на документален филм, посветен на видния интелектуалец и общественик Милен Гетов, в размер на 6000 лв. Допълнително ще приложим проектобюджет и анотация на филм. Прилагаме биографична справка.“

УС на СБЖ е единодушен, че проектът заслужава адмирации и ще бъде израз на уважение към делото и личността на Милен Гетов. Упълномощава председателя на УС на СБЖ и Главния секретар да изпратят писма-покани до БНТ, БНР и Българската национална филмотека, за приобщаването им към проекта.  Ръководството на СБЖ да предложи конкретни параметри за медийно сътрудничество, както следва:

-              на БНТ, по отношение на производството и излъчването на филма,

-              на БНР и БНФ , по отношение на безвъзмездното използване на архивите им.

След  изразяване на становища от страна на БНТ, БНР и БНФ  да се прецени необходимостта и обема на дофинансиране на документалния филм.

 

По точка 3

УС на СБЖ разгледа предложение за създаването на Виртуален музей на СБЖ, внесено от Деян  Загорски – дългогодишен колега от Научно – практическия център по журналистика „Братя Миладинови”.

УС на СБЖ дава мандат на Комисията по професионално – творческите въпроси да проведе среща с г-н Загорски,  в хода на която да се запознае по-подробно и да изясни всички обстоятелства по проекта и да предложи на Съвета становище. УС на СБЖ изисква от г-н Деян Загорски да представи детайлно разработен проект. Мнението на всички членове на УС на СБЖ е, че Виртуален музей, който да е  цифров архив на българската журналистика, е необходим и трябва да бъде реализиран от СБЖ.

По точка 4

УС на СБЖ  реши да се предприемат юридически действия, за да бъдат оспорени заведените срещу Съюза искови молби и опровергаване на всички неверни твърдения и инсинуации. Упълномощава адвокат Георги Добрев да води процесуалната защита.

 

По точка 5

УС на СБЖ реши срокът за отдаване под наем на Бар „Море” – МДЖ Варна,  да бъде по схемата 2+1  при цена 13.000  лв.

 

По точка 6

УС на СБЖ  отпуска сумата от 21. 000 лв. за изграждане на подпорна стена на Бар „Море” – МДЖ Варна.

 

По точка 7

УС на СБЖ е съгласен да бъде осигурена охрана в МДЖ – Варна и творческата база „Банкя”,  като утвърждава офертата на фирма „Телепол”.  Разходите да бъдат за сметка на дружество „Лято 2013” и да се делят 50:50.

 

По точка 8

УС на СБЖ изразява съгласие Милен Гетов да бъде номиниран от името на Съюза за Специалната награда на София, за неговите ярки постижения в областта на културата и за цялостното му творчество.

 

                               /Заседанието бе закрито в 14,50 часа./

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

23.01.2020/13:44

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.05 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

22.01.2020/14:28

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

12.11.2019/20:36

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на СБЖ.

01.11.2019/18:35

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател наУправителния съвет на Съюза на българските журналисти.

22.10.2019/18:02
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Легендарният антифашист, прочул се със свалянето на нацисткия флаг от Акропола през 1941 г., бе и пламенен журналист, оглавявал вестниците "Ризоспастис" и "Авги". Той си отиде на 97-годишна възраст.

01.04.2020 /20:47 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: Барикада

Председателят на Съюза на журналистите в Подмосковието и секретар в СЖР Наталия Чернишова участва в Международната журналистическа конференция, посветена на 141-годишнина от установяването на българо-руските дипломатически отношения, организатор на която беше СБЖ.

25.03.2020 /18:19 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

До 17 април в Президентския център “Борис Елцин“ в Екатеринбург е подредена изложбата на личния фотограф на президента Борис Елцин и един от най-известните майстори на обектива в Русия и света Дмитрий Донски - „Зад кадър“ представя свои снимки, придружени от историите на тяхното създаване.

22.03.2020 /17:53 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Миналата седмица вицепрезидентът на МФЖ и секретар на СЖР Тимур Шафир беше гост на СБЖ по повод Международната журналистическа конференция във връзка със 141-годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Русия.

11.03.2020 /18:16 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

През 1927 г. в Хасково киносалоните са затворени за дезинфекция, а учениците са във ваканция.Това са едни от най-сериозните противоепидемични мерки, прилагани в града и документирани от тогавашната преса.

01.04.2020 /14:28 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

Парадакосите и нелепиците край нямат... И по света, и в България. Защо ли? Ами ето ви пример. Преди няколко години моя колежка, която работеше тогава във в. „Новинар” и поддържаше и рубрика за годишнини на известни личности, подирила снимка на легендарния в гилдията ни проф. Георги Боршуков.

28.03.2020 /13:28 | Автор: Иван Тодоров | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

В свое специално послание президентът на Международната федерация на журналистите (МФЖ) Юнес Мджахед призовава организациите членки, сред които е и СБЖ, да продължават да бранят правата на журналистите дори и в тежките условия на глобалната здравна криза около коронависура/ Covid-19. Предлагаме текста на обръщението, получено в СБЖ.

23.03.2020 /13:12

Държавният глава е обезпокоен, че предвидените санкции за невярна информация могат да бъдат употребени срещу всяко неудобно свебодомислие и ще останат в сила и след края на сегашната криза с коронавируса. Румен Радев призовава също така за спешни социални мерки за защита на най-пострадалите от настоящата ситуация

22.03.2020 /13:52

Под предлог за борба с дезинформацията около сегашната пандемия, се предлага оспорван от гилдията и обществото орган като СЕМ да цензурира онлайн медии, което е в разрез с конституцията. Недопустимо е това да се прави по принцип, а особено пък в условията на извънредно положение и преди сериозно професионално обсъждане на преструктурирането на СЕМ, смята председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова

20.03.2020 /20:47

 Мнения

В тези дни на непреживени досега изпитания, когато виждаме какво става в живота „по света и у нас” през прозореца или от екрана на телевизора, чуваме гласове на близки и приятели по телефона, абе една нежелана, но явно нужна изолация – човек, за да избегне неминуемото изостряне на атмосферата и отношенията вкъщи – какво му остава: да коментира последната информация от кризисния щаб или разните конспиративни версии откъде и как ни се стовари на главите този коронен вирус. Дори такива прочетени през годините мнения, че земята се опитва с всякакви средства да се освободи/спаси от нас и т.н.

22.03.2020 /18:04 | Автор: Иван Василев | Източник: СБЖ

От началото на вечерните балконни аплодисменти – благодарност към лекари, медицински сестри, санитари, органи на реда, фармацевти, които се грижат разпространението на коронавируса да се ограничава, аз лично ръкопляскам силно за журналистите.

18.03.2020 /14:53 | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 30 гости

Бързи връзки