РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти, състояло се на 15 юли 2015 година

05.08.2015 /12:05 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти  се проведе в заседателната зала на СБЖ, в сградата на седалището –  гр. София, район Средец, ул. „Граф Игнатиев” № 4, ет.2.  То бе открито в 9, 45 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от г-жа Снежана Тодорова  –  председател на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти.


Присъстваха членовете на Управителния съвет:

Снежана Тодорова,  Георги Калагларски, Емил Розов, Светла Каменова, Васил Сотиров, Емил Розов, Светослав Терзиев, Любомир Пеевски, Валентин Колев, Борислав Костурков, Розита Попова, Ивайло Диманов.

Отсъства: Иван Върбанов, главен секретар на СБЖ.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет, Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Росица Пантева – главен счетоводител на Съюза на българските журналисти и адвокат Георги Добрев.


 ДНЕВЕН РЕД:

1.Информация за работата по подготовката  на предложения за промени в законови документи.

2.Доклад на Стопанската комисия.

3.Разни.

 

Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет.


По точка  1

УС на СБЖ изслуша доклад на г-н Светослав Терзиев – председател на Комисията по професионалните въпроси и г-н Васил Сотиров, във връзка със започналия процес по изработване на законовите промени за защита на журналистическия труд.


УС на СБЖ приема единодушно предложението г-н Терзиев да състави текст на писмо до европейския комисар Муижниекс. Писмото да бъде от името на Председателя и членовете на Съвета. В него да бъде изразено становището на УС на СБЖ по актуалните медийни теми от доклада на комисар Муижниекс. Да бъде поискана допълнителна информация по следните въпроси:

- дали в журналистическата практика на другите страни съществува  независим орган, който да наблюдава собствеността на медиите и начина им на финансиране;

-   каква е технологията на създаването и прилагането на медийната карта за идентичност;

-  дали в страните – членки на ЕС съществува орган, извън комисиите за защита на конкуренцията, който да се занимава само с журналистическия пазар и журналистическата конкуренция;

-  как е протекла декриминализацията на клеветата и обидата в различните държави – членки.

 

УС на СБЖ одобрява предложението на г-н Светослав Терзиев да се инициира среща на членовете на Съвета с Меглена Кунева и Румяна Бъчварова.
 

УС на СБЖ приема предложението за провеждане на форум на ръководствата на журналистическите съюзи от Балканските страни и Черноморския регион, който да се състои на 20 и 21 септември 2015 г. в МДЖ „Варна”. СБЖ да изработи проект на декларация от името на Балканския медиен форум, която да представя единната позиция на журналистическите съюзи от 11-те балкански държави. Документът да бъде разпространен и на английски език.

 

УС на СБЖ приема предложението на г-н Светослав Терзиев да бъде проведена анкета сред членовете на дружествата на СБЖ.

Въпросите:
1. Считате ли, че е необходимо да има сключен колективен трудов договор с Вашия работодател?

2. Смятате ли, че колективният трудов договор ще бъде полезен за Вас?

3. Удовлетворява ли Ви сега действащата система на индивидуални трудови договори с Вашите работодатели?

 

Анкетата да бъде анонимна, като тя да бъде проведена през  дружествата на СБЖ.

 

По точка  2

УС на СБЖ изслуша доклад на г-н Емил Розов, председател на Стопанската комисия, за хода на строително – ремонтните дейности в ТБ „Банкя”, състоянието на ТБ „Батак” и закупуването на 1650 квадратни метра в
гр. Батак за 17 000 лева. Сделката се финализира. Земята вече е собственост на СБЖ.


УС на СБЖ изслуша доклад на доц. Г. Калагларски за състоянието на МДЖ Варна.

УС на СБЖ дава съгласието си да бъде ангажиран адвокат, който да поеме правните дейстия по отношение на защитата на имотните интереси на Съюза в Батак.


УС на СБЖ реши да бъде подписан анекс към досега съществуващия договор за наем  с г-н Дионисиев /”Валедо 1”/.

 

УС на СБЖ изслуша доклад на инж. Наумов за хода на ремонтно-строителните дейности на територията на ТБ „Банкя”.  УС на СБЖ приема предложението на инж. Наумов да бъдат оптимизирани разходите за дограма, чрез редуциране на планираната площ и да бъде подписан анекс към договора с ремонтната фирма, който да регламентира намаляването на обема на първоначалната поръчка за дограма.


УС на СБЖ дава мандат на Стопанската комисия за събиране на оферти от фирми във връзка с планираните дейности по ремонт на ВиК, електроизолации и изграждане на  топлоизолационна система.

 

По точка  3

УС на СБЖ изслуша доклад за финансовото състояние на Съюза, изготвен от г-жа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ.

УС на СБЖ приема предложението на Комисията по инвентаризация да се бракуват вещи по опис, съгласно протокола, които да се предадат за отпадъци на „Вторични суровини“ и парите, които се получат да се внесат по сметка на Съюза на българските журналисти.

Решено бе следващото заседание на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти да се проведе на 28 август 2015 година при условие, че не възникнат проблеми за спешно свикване на заседание на Съвета.

 

Заседанието бе закрито в 14,50 часа.

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

23.01.2020/13:44

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.05 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

22.01.2020/14:28

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

12.11.2019/20:36

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на СБЖ.

01.11.2019/18:35

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател наУправителния съвет на Съюза на българските журналисти.

22.10.2019/18:02
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Легендарният антифашист, прочул се със свалянето на нацисткия флаг от Акропола през 1941 г., бе и пламенен журналист, оглавявал вестниците "Ризоспастис" и "Авги". Той си отиде на 97-годишна възраст.

01.04.2020 /20:47 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: Барикада

Председателят на Съюза на журналистите в Подмосковието и секретар в СЖР Наталия Чернишова участва в Международната журналистическа конференция, посветена на 141-годишнина от установяването на българо-руските дипломатически отношения, организатор на която беше СБЖ.

25.03.2020 /18:19 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

До 17 април в Президентския център “Борис Елцин“ в Екатеринбург е подредена изложбата на личния фотограф на президента Борис Елцин и един от най-известните майстори на обектива в Русия и света Дмитрий Донски - „Зад кадър“ представя свои снимки, придружени от историите на тяхното създаване.

22.03.2020 /17:53 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Миналата седмица вицепрезидентът на МФЖ и секретар на СЖР Тимур Шафир беше гост на СБЖ по повод Международната журналистическа конференция във връзка със 141-годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Русия.

11.03.2020 /18:16 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

През 1927 г. в Хасково киносалоните са затворени за дезинфекция, а учениците са във ваканция.Това са едни от най-сериозните противоепидемични мерки, прилагани в града и документирани от тогавашната преса.

01.04.2020 /14:28 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

Парадакосите и нелепиците край нямат... И по света, и в България. Защо ли? Ами ето ви пример. Преди няколко години моя колежка, която работеше тогава във в. „Новинар” и поддържаше и рубрика за годишнини на известни личности, подирила снимка на легендарния в гилдията ни проф. Георги Боршуков.

28.03.2020 /13:28 | Автор: Иван Тодоров | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

В свое специално послание президентът на Международната федерация на журналистите (МФЖ) Юнес Мджахед призовава организациите членки, сред които е и СБЖ, да продължават да бранят правата на журналистите дори и в тежките условия на глобалната здравна криза около коронависура/ Covid-19. Предлагаме текста на обръщението, получено в СБЖ.

23.03.2020 /13:12

Държавният глава е обезпокоен, че предвидените санкции за невярна информация могат да бъдат употребени срещу всяко неудобно свебодомислие и ще останат в сила и след края на сегашната криза с коронавируса. Румен Радев призовава също така за спешни социални мерки за защита на най-пострадалите от настоящата ситуация

22.03.2020 /13:52

Под предлог за борба с дезинформацията около сегашната пандемия, се предлага оспорван от гилдията и обществото орган като СЕМ да цензурира онлайн медии, което е в разрез с конституцията. Недопустимо е това да се прави по принцип, а особено пък в условията на извънредно положение и преди сериозно професионално обсъждане на преструктурирането на СЕМ, смята председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова

20.03.2020 /20:47

 Мнения

В тези дни на непреживени досега изпитания, когато виждаме какво става в живота „по света и у нас” през прозореца или от екрана на телевизора, чуваме гласове на близки и приятели по телефона, абе една нежелана, но явно нужна изолация – човек, за да избегне неминуемото изостряне на атмосферата и отношенията вкъщи – какво му остава: да коментира последната информация от кризисния щаб или разните конспиративни версии откъде и как ни се стовари на главите този коронен вирус. Дори такива прочетени през годините мнения, че земята се опитва с всякакви средства да се освободи/спаси от нас и т.н.

22.03.2020 /18:04 | Автор: Иван Василев | Източник: СБЖ

От началото на вечерните балконни аплодисменти – благодарност към лекари, медицински сестри, санитари, органи на реда, фармацевти, които се грижат разпространението на коронавируса да се ограничава, аз лично ръкопляскам силно за журналистите.

18.03.2020 /14:53 | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 31 гости

Бързи връзки