Начало
 
 

„Силистренска трибуна” стана на 60 години

13.01.2016 /20:59 | Автор : Марин Минев и Йордан Георгиев | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Поколения журналисти са минали оттук

Вестник „Силистренска трибуна“ е излизал най-дълго време в града ни – от 1956 до 1992 г. Приемник е на вестниците „Светлина“ с главен редактор Велико Великов и „Свободна Добруджа“ с главен редактор Димитрина Чолакова, а после Мичо Мичев.

От 1950 до 1953 г. е популярен и хумористичният вестник „Стършел“, издание на ОК на БКП с главен редактор Георги Драганов.

Като официален седмичник и орган на Околийския комитет на БКП, Околийския народен съвет и Околийския комитет на Отечествени фронт в настоящия формат вестникът започва да излиза на 1.01. 1956 г.

Първи главен редактор е Стоил Илиев

Той е от Берковица, дотогава отговорен секретар на вестник „Народно дело” – Варна. На снимката е първият редакционен екип на „Силистренска трибуна” в състав: първи ред, седнали: Ангел Ангелов, Денка Господинова, Стоил Илиев – главен редактор, Христо Манджуков, Недялка Величкова и Добромир Панов. Втори ред: Мария Вачкова, Стоян Тодоров, Елеонора Василева, Андрей Андреев, Ганка Енчева, Иван Атанасов и Вихра Пеева. Най-отгоре – Андрей Димов и Лили Панева.

В уводната статия „Нашите задачи” на главния редактор, поместена под главата, се казва: „От днес трудещите се от нашата околия имат свой местен вестник. Задачите, които стоят пред вестника, са твърде разнообразни и отговорни. Предмет на вестника ще бъде организационно-стопанското укрепване на ТКЗС, политическото превъзпитаване на тружениците от селското стопанство, най-строго спазване на примерния устав, разкриване вътрешните резерви на кооперативните стопанства... В страниците на вестника ще намират широко място статии и дописки по въпросите на културното строителство и бита на трудещите се в околията....”.

Уводната статия завършва:

„…Тези важни и отговорни задачи вестникът ще изпълни, ако се опира на голям брой сътрудници. Редакцията на вестник „Силистренска трибуна” ще положи усилия да изгради широка мрежа от дописници. Тя ще оказва конкретна помощ на дописниците, ще следи и се грижи за техния непрекъснат растеж в журналистическото поприще, ще ги защитава от всекиго, който би дръзнал да задушава тяхната правдива и честна критика на слабостите и нередностите.

Дописниците на един вестник са командири на пролетарското обществено мнение. Със своите дописки те ще подпомогнат да се излекуват множеството недъзи, да се подобри търговията, снабдяването, да се спазва социалистическата собственост. Редакцията честити Новата 1956 година на читателите си, на дописниците си и на членовете на авторския актив, като им пожелава смелост и твърдост в борбата за изпълнение на партийните решения.”

Тъй като през 1956 г. България е пред избори за околийски, оръжни и местни народни съветници, за съдии и съдебни заседатели, във вестника сериозно е застъпена темата за предизборната кампания и избора на околийски и районни избирателни комисии.

През 1992-ра идва в. „Порт Силистра“

На последната четвърта страница в редакционно каре се уточнява, че вестникът ще излиза всеки петък, но поради това, че е излязъл на 1 януари, вместо на 6-и, следващият брой ще излезе на 13 януари.

От 1959 година става окръжен вестник и излиза 3 пъти седмично. Носител е на „Народен орден на труда“ (1969 г.). След създаването на области през 1988 г. става общински вестник на Силистренска община, но продължава да се разпространява в целия бивш окръг. Под това наименование излиза до 9.12.1992 г.

През тези години са издадени 4781 броя, което е рекорд по продължителност за местно издание. От 12.12.1992 г. на негово място започва излиза в. „Порт Силистра“. Част от стария екип на „Силистренска трибуна“ започва издаването на „Нова Силистренска трибуна“ с главен редактор Енчо Енчев и отговорен секретар Валентин Чернев.

През периода от 1956-1992 г. главни редактори на изданието са били: Стоил Илиев, Ангел Ангелов, Христо Манджуков, Денка Господинова, Николай Григоров, Николай Георгиев, Енчо Енчев и Мартин Маринов (от април до края на 1992 г.).

Първият брой на „Силистренска трибуна“ излиза в края на ноември 1951 г. като бюлетин във формат А4. След прекъсване от няколко месеца – на 7 ноември 1952 г. в чест на Великата октомврийска революция, продължава издаването му, но вече като таблоид.

През всичките тези години през редакцията на вестника, освен гореупоменатите имена, преминаха и журналистите Али Ризов, Аврам Леви, Жеко Лазаров, Александър Додов, Никола Нанев, Симеон Манолов, Александър Димитров, Фани Кръстева, Любомир Добрев, Милена Минева, Кремена Михайлова, Георги Леонидов.

Силистра има преса от 130 години

Някои от тях не са между живите, други се разпиляха по различни местни, регионални и национални издания, а трети се радват на спокойни старини, макар че все още им липсва миризмата на печатарско мастило. През октомври 2013 г. „Силистренска трибуна“ бе възстановен и се списва от млад и ентусиазиран журналистически екип - излиза и до настоящия момент.

Пресата в Силистра има за начало преди 130 години (б.а.-твърдението е на краеведа Вълчо Радев). Стартът на в. „Време“, първият в Крайдунавска Добруджа „за новини, книжовност и литература“, е на 24 септември 1885 г. Вестникът се е самоопределил като ежедневник, но се е изявил само в 10 броя. В момента се съхранява в Народната библиотека в София.

Две седмици по-късно, на 7 октомври, до читателя достига и първият брой на в. „Телеграф“, предназначен „за новини и защита на народните интереси“. Издателят му Никола Живков успява да изкара на пазара едва 6 броя. Любопитното е, че създателят на първия силистренски вестник Димитър Бъчваров става отговорник на новото вестникарско издание. Интересно е също, че Живков преди това в Русе е издавал също в. „Телеграф“.

Малко е известно в Силистра, че той е авторът на текста на бъдещия национален химн „Шуми Марица“ и е бил съредактор на поета революционер Христо Ботев. Пак през същата годинана бял свят излиза и в. „Зора“, определящ се като „ежедневен лист за новини и книжовност“. Негови издатели са братята Димитър и Георги Иванови, притежатели на печатница от 1883 г. Реално този вестник е първият в област Силистра, който се е задържал по-дълго време в ролята на всекидневник, тъй като е съществувал до 24 януари 1887 г.

Появява се сп. „Кавал”

Впоследствие медийната преса в Силистра запада, за да се възроди за кратко „като на шега“ на 1 април 1894 г., когато излиза сигналният брой на първото в България музикално списание „Кавал“. Негови родоначалници са чешкият музикант Карел Махан и издателят Никола Бабачев. Под главата на изданието пише „Музикален вестник“. Музикално списание „Кавал“ излиза в 15 броя, вкл. до м. април 1895 г., когато е печатан в Лом.

На 18 август 1894 г. в Силистра излиза от печат и първият брой на в. „Доростол“, под заглавието на който пише „Вестник за политика“. Издава се от Клуба на Народната партия в Силистра. „Доростол“ с редактор отговорник Ангел Сармаджиев излиза в 4 броя – до 31 август с.г. В последния му брой е публикувано „Възвание“ към избирателите от Силистра, призовани да отидат до избирателните урни на 11 септември, когато са изборите за окръжни съветници.

Можем да определим 1887 г. като рождена „дата“ на периодичния печат, респективно на журналистиката в град Тутракан. На 6 септември с.г. за първи път излиза в. „Бряг”. Негов отговорник е Т. Кескинев. Изданието се отпечатва в печатницата на А. Д. Василев.

От него са отпечатани само 5 броя, от които по ирония на съдбата са запазени първият и последният, който е от 4 октомври 1887 г. Следват 15 години на затишие, преди да продължи вестникарската традиция в малкия крайдунавски град, в който в онези времена е имало 3 печатници, където се е печатало и славното списание „Мисъл“.

В момента Тутракан е град с два седмичника – „Тутракански глас“, който излиза неизменно от 1962 г. и „Напредък“, създаден през първото десетилетие на 20-и век и възстановен преди няколко години.

През 2010-а откриха изложба с първи страници

През 2010 г. в Градската художествена галерия в Силистра местното дружество на СБЖ и Регионална библиотека „Партений Павлович“ представиха изложба от факсимилета на първи страници на всички запазени от миналото и излизащи до момента вестници, чиито издатели са от Крайдунавска Добруджа. Става дума за над 60 издания – вестници и списания – от Силистра, Тутракан, Дулово, както и от другите общини в областта.

На събитието бе посветен материал, наречен „Вместо уводна статия“, написан от Йордан Георгиев, като в него е намерено място на заглавията на почти всички вестници, излизали в Силистра:

МИЗИЯ, ДОБРУДЖА, СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ, ПРОЛЕТ, ДЕЛИОРМАНСКА ТРИБУНА, ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА, НОВ ГЛАС, ДУМА, ДЕМОКРАЦИЯ, СПРАВЕДЛИВОСТ, МИСЪЛ, ПРОБУДА, ПРАВДА, УСПЕХ, СВЕТЛОСТРУЙ, ЗОРА, ДРЪСТЪР, ДОБРУДЖАНСКИ ЗОВ, ДОБРУДЖАНСКИ ЖИТЕН ФРОНТ, ЗЛАТЕН КЛАС, СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ, ДУНАВ НЮЗ, СИЛИСТРА ПРЕС, З ОТ 7, КАПИТАЛ, ДА и НЕ, СИЛИСТРА ДНЕС И УТРЕ, ЖИВОТ ЗА СИЛИСТРА, ДУЛОВСКА ИСКРА, БРАНИТЕЛ, ТУТРАКАНСКИ ВЕСТИ, ТУТРАКАНЕЦ, ТУТРАКАНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК, ТУТРАКАНСКИ БРЯГ, УСТРЕМ (Главиница), ИЗВОР (Кайнарджа), ДЕТИНСКА ПОЧИВКА, УЧИЛИЩНА СБИРКА, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ, РЪКОВОДИТЕЛ, САМОЗАЩИТА, СЪБЕСЕДНИК, НЕДЕЛЯ, СИЛИСТРА ПЛЮС, СВЕТЛИНА, СТУДЕНТСКИ ПЛАМЪК, СПЕКТЪР СИЛИСТРА, КАРНАВАЛ, БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА СИЛИСТРА, СИЛИСТРЕНСКИ ПАТРИОТ, ОБЯВИ, КНИГОПИСЕЦ, НОВА СТРУЯ, МУЗИКАЛЕН ВЕСТНИК, ИЗБОР БГ, вестници на общините Алфатар и Ситово, и др.

В Силистра вестниците столетници са преродени в дигитализиран вид. Силистренци четат издания отпреди 120 години на сайта на Регионалната библиотека „Партений Павлович” в състояние, което е удобно и съвременно. В електронния вариант са периодични издания, излизали в Силистра от 1885 до 1940 г., и други 130 краеведски периодични издания.

В допълнение са и краеведски документи, свързани с важни събития от политическия и обществения живот на Силистра. Подготвена е и публикация в европейската електронна библиотека Europeanа. Дигиталната библиотека е създадена по линия на проект „Стара Силистра е-достъпна”, финансиран от грантовата схема за иновативни проекти на програма „Глоб@лни библиотеки-България”.

Преди години със съдействието на община Силистра местният държавен архив издаде сборника с автентични документи, известен като „Кондика на силистренската българска община 1870-1881 г.“. През септември 2013 г. в Регионална библиотека „Партений Павлович“ бе представена книгата „Силистра. Документи (1849-1900 г.)“ по материали, съхранявани в София. Идеята е на дългогодишния директор на библиотеката Лидия Димитрова, а реализацията е на доц. д-р Ружа Симеонова, директор на научния архив на БАН.


 

Сподели в
 

Японски журналист е бил задържан в Мианма и обвинен в разпространение на фалшиви новини. Това съобщиха от посолството на страната, цитирани от BBC.

05.05.2021/12:00

"Не се приемам за журналист - с "Не!Новините" правя пародия на журналистическо съдържание" - скромничи Самуил. "Писател не звучи толкова обидно колкото журналист" - шегува се създателят на сайта, често бъркан от някои с истински новини.

03.05.2021/14:28

Компанията Фейсбук обяви, че ще отдели 5 млн. долара, за да плаща на журналисти под формата на многогодишни сделки в рамките на новата си платформа за публикации.

01.05.2021/12:27

За много хора 112-ото място за България в класацията на "Репортери без граници" е просто детайл - една от многото статистики, в които страната е на дъното.

30.04.2021/12:26

В Европа независимостта на обществените медии е подкопана от назначенията на политически обвързани ръководства. Това се посочва в годишния доклад на Съвета на Европа (СЕ) за медийната свобода.

29.04.2021/09:00

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

97-годишен радио водещ, участник в щурма за Нормандия, не иска да се пенсионира. Мнозина го познават по лице. Той играе вълшебника в два от филмите за Хари Потър: „Хари Потър и философския камък“ и „Хари Потър и тайната стая“, а по-старото поколение го помни в ролята на Дарвин – в сериала за големия учен и на Карл Велики в друг сериал, а също и на Дядо Коледа.

05.05.2021 /22:27 | Автор: От Йерусалим специално за сайта на СБЖ Феня и Искра Декало, кореспондентски пункт на БНР | Източник: СБЖ

Близките на известния санктпетербургски журналист Матвей Фролов, известен като блокадния репортер, преди дни предадоха за съхранение в Централния държавен архив за исторически и политически документи в Санкт Петербург, неговия личен архив. Уникалната документална колекция беше представена в архива, като в събитието участваха и представители на най-голямата информационна агенция в Русия – ТАСС,в която Фролов е работил през целия си живот.

29.04.2021 /06:16 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Репортерът Давид Бериаин с богат опит от горещи точки като Афганистан, Ирак, Либия, разобличавал мафии в Мексико, Колумбия, Албания, и операторът Роберто Фрайле, оцелял след раняване в Сирия, бяха застреляни в западноафриканската страна при нападение над конвоя им. Те пътували към природен резерват, за да снимат филм против бракониерството. Загинал е и придружавалият ги правозащитник ирландец Рори Йънг. В района на убийството действат джихадистки групировки

28.04.2021 /09:05 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: elperiodico.com

Журналистката Петя Пейчева повежда читателите през неумиращи емоции, запечатани на старите репортерски ленти

10.03.2021 /15:15 | Автор: Петя Пейчева | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Припомняме разказ от 2018 г. на ветерана журналист Кирил Панайотов пред nabore.bg, как е бил създаден младежкият вестник и как го е ръководил Иван Башев, неговият първи "уредник", както тогава са наричали фактическия главен редактор.

18.04.2021 /11:30 | Автор: Кирил Панайотов | Източник: nabore.bg

В две групи във Фейсбук журналистът Тихомир Шолев, работил във в. „24 часа” в началните му години, разказва за модерния начин на работа там по онова време.

17.04.2021 /17:40 | Автор: Тихомир Шолев | Източник: Фейсбук

 Акценти и позиции

Навършват се 30 г. от приемането на Декларацията от Виндхук, дала повод на ООН да обяви 3 май за Световен ден на печата. СБЖ напомня: законовите гаранции за правата журналистите са носещ стълб за тази свобода. В страната, класирана на 112-то място по същия показател, знаем това болезнено добре...

03.05.2021 /09:48

В интервала 14:00-17:00 ч. в посочените дни всички делегати за насроченото на 15 май Общо събрание на СБЖ ще могат да се запознаят с материалите за него в отдел „Организационен” на Съюза

27.04.2021 /19:43

Известната и по света порочна практика SLAPP у нас се прилага вече не само от овластени политически или икономически фактори, но дори и от лица, които сами са осъдени за криминални прояви. Настояваме законодателите час по-скоро да осигурят правна регламентация, която да предпазва журналистите от подобни посегателства.

27.04.2021 /15:48

 Мнения

Накъде са се запътили унищожителите на журналистиката, свободата и изборите - от Бойко Борисов до Големите му братя по света

20.03.2021 /17:00 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Ако човекът не бе открил думите, как ли щеше да изглежда сега? „Божият дар” го изведе от джунглата и тъмнината, научи го да вижда в себе си. И човекът се възгордя. Заключи тайнствените знаци в скъпи ковчежета със седем печата, превърна ги в магия за невежеството. Превърна ги във власт.

02.03.2021 /12:56 | Автор: Петя Пейчева | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 23 гости

Бързи връзки