Начало
 
 

„Силистренска трибуна” стана на 60 години

13.01.2016 /20:59 | Автор : Марин Минев и Йордан Георгиев | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Поколения журналисти са минали оттук

Вестник „Силистренска трибуна“ е излизал най-дълго време в града ни – от 1956 до 1992 г. Приемник е на вестниците „Светлина“ с главен редактор Велико Великов и „Свободна Добруджа“ с главен редактор Димитрина Чолакова, а после Мичо Мичев.

От 1950 до 1953 г. е популярен и хумористичният вестник „Стършел“, издание на ОК на БКП с главен редактор Георги Драганов.

Като официален седмичник и орган на Околийския комитет на БКП, Околийския народен съвет и Околийския комитет на Отечествени фронт в настоящия формат вестникът започва да излиза на 1.01. 1956 г.

Първи главен редактор е Стоил Илиев

Той е от Берковица, дотогава отговорен секретар на вестник „Народно дело” – Варна. На снимката е първият редакционен екип на „Силистренска трибуна” в състав: първи ред, седнали: Ангел Ангелов, Денка Господинова, Стоил Илиев – главен редактор, Христо Манджуков, Недялка Величкова и Добромир Панов. Втори ред: Мария Вачкова, Стоян Тодоров, Елеонора Василева, Андрей Андреев, Ганка Енчева, Иван Атанасов и Вихра Пеева. Най-отгоре – Андрей Димов и Лили Панева.

В уводната статия „Нашите задачи” на главния редактор, поместена под главата, се казва: „От днес трудещите се от нашата околия имат свой местен вестник. Задачите, които стоят пред вестника, са твърде разнообразни и отговорни. Предмет на вестника ще бъде организационно-стопанското укрепване на ТКЗС, политическото превъзпитаване на тружениците от селското стопанство, най-строго спазване на примерния устав, разкриване вътрешните резерви на кооперативните стопанства... В страниците на вестника ще намират широко място статии и дописки по въпросите на културното строителство и бита на трудещите се в околията....”.

Уводната статия завършва:

„…Тези важни и отговорни задачи вестникът ще изпълни, ако се опира на голям брой сътрудници. Редакцията на вестник „Силистренска трибуна” ще положи усилия да изгради широка мрежа от дописници. Тя ще оказва конкретна помощ на дописниците, ще следи и се грижи за техния непрекъснат растеж в журналистическото поприще, ще ги защитава от всекиго, който би дръзнал да задушава тяхната правдива и честна критика на слабостите и нередностите.

Дописниците на един вестник са командири на пролетарското обществено мнение. Със своите дописки те ще подпомогнат да се излекуват множеството недъзи, да се подобри търговията, снабдяването, да се спазва социалистическата собственост. Редакцията честити Новата 1956 година на читателите си, на дописниците си и на членовете на авторския актив, като им пожелава смелост и твърдост в борбата за изпълнение на партийните решения.”

Тъй като през 1956 г. България е пред избори за околийски, оръжни и местни народни съветници, за съдии и съдебни заседатели, във вестника сериозно е застъпена темата за предизборната кампания и избора на околийски и районни избирателни комисии.

През 1992-ра идва в. „Порт Силистра“

На последната четвърта страница в редакционно каре се уточнява, че вестникът ще излиза всеки петък, но поради това, че е излязъл на 1 януари, вместо на 6-и, следващият брой ще излезе на 13 януари.

От 1959 година става окръжен вестник и излиза 3 пъти седмично. Носител е на „Народен орден на труда“ (1969 г.). След създаването на области през 1988 г. става общински вестник на Силистренска община, но продължава да се разпространява в целия бивш окръг. Под това наименование излиза до 9.12.1992 г.

През тези години са издадени 4781 броя, което е рекорд по продължителност за местно издание. От 12.12.1992 г. на негово място започва излиза в. „Порт Силистра“. Част от стария екип на „Силистренска трибуна“ започва издаването на „Нова Силистренска трибуна“ с главен редактор Енчо Енчев и отговорен секретар Валентин Чернев.

През периода от 1956-1992 г. главни редактори на изданието са били: Стоил Илиев, Ангел Ангелов, Христо Манджуков, Денка Господинова, Николай Григоров, Николай Георгиев, Енчо Енчев и Мартин Маринов (от април до края на 1992 г.).

Първият брой на „Силистренска трибуна“ излиза в края на ноември 1951 г. като бюлетин във формат А4. След прекъсване от няколко месеца – на 7 ноември 1952 г. в чест на Великата октомврийска революция, продължава издаването му, но вече като таблоид.

През всичките тези години през редакцията на вестника, освен гореупоменатите имена, преминаха и журналистите Али Ризов, Аврам Леви, Жеко Лазаров, Александър Додов, Никола Нанев, Симеон Манолов, Александър Димитров, Фани Кръстева, Любомир Добрев, Милена Минева, Кремена Михайлова, Георги Леонидов.

Силистра има преса от 130 години

Някои от тях не са между живите, други се разпиляха по различни местни, регионални и национални издания, а трети се радват на спокойни старини, макар че все още им липсва миризмата на печатарско мастило. През октомври 2013 г. „Силистренска трибуна“ бе възстановен и се списва от млад и ентусиазиран журналистически екип - излиза и до настоящия момент.

Пресата в Силистра има за начало преди 130 години (б.а.-твърдението е на краеведа Вълчо Радев). Стартът на в. „Време“, първият в Крайдунавска Добруджа „за новини, книжовност и литература“, е на 24 септември 1885 г. Вестникът се е самоопределил като ежедневник, но се е изявил само в 10 броя. В момента се съхранява в Народната библиотека в София.

Две седмици по-късно, на 7 октомври, до читателя достига и първият брой на в. „Телеграф“, предназначен „за новини и защита на народните интереси“. Издателят му Никола Живков успява да изкара на пазара едва 6 броя. Любопитното е, че създателят на първия силистренски вестник Димитър Бъчваров става отговорник на новото вестникарско издание. Интересно е също, че Живков преди това в Русе е издавал също в. „Телеграф“.

Малко е известно в Силистра, че той е авторът на текста на бъдещия национален химн „Шуми Марица“ и е бил съредактор на поета революционер Христо Ботев. Пак през същата годинана бял свят излиза и в. „Зора“, определящ се като „ежедневен лист за новини и книжовност“. Негови издатели са братята Димитър и Георги Иванови, притежатели на печатница от 1883 г. Реално този вестник е първият в област Силистра, който се е задържал по-дълго време в ролята на всекидневник, тъй като е съществувал до 24 януари 1887 г.

Появява се сп. „Кавал”

Впоследствие медийната преса в Силистра запада, за да се възроди за кратко „като на шега“ на 1 април 1894 г., когато излиза сигналният брой на първото в България музикално списание „Кавал“. Негови родоначалници са чешкият музикант Карел Махан и издателят Никола Бабачев. Под главата на изданието пише „Музикален вестник“. Музикално списание „Кавал“ излиза в 15 броя, вкл. до м. април 1895 г., когато е печатан в Лом.

На 18 август 1894 г. в Силистра излиза от печат и първият брой на в. „Доростол“, под заглавието на който пише „Вестник за политика“. Издава се от Клуба на Народната партия в Силистра. „Доростол“ с редактор отговорник Ангел Сармаджиев излиза в 4 броя – до 31 август с.г. В последния му брой е публикувано „Възвание“ към избирателите от Силистра, призовани да отидат до избирателните урни на 11 септември, когато са изборите за окръжни съветници.

Можем да определим 1887 г. като рождена „дата“ на периодичния печат, респективно на журналистиката в град Тутракан. На 6 септември с.г. за първи път излиза в. „Бряг”. Негов отговорник е Т. Кескинев. Изданието се отпечатва в печатницата на А. Д. Василев.

От него са отпечатани само 5 броя, от които по ирония на съдбата са запазени първият и последният, който е от 4 октомври 1887 г. Следват 15 години на затишие, преди да продължи вестникарската традиция в малкия крайдунавски град, в който в онези времена е имало 3 печатници, където се е печатало и славното списание „Мисъл“.

В момента Тутракан е град с два седмичника – „Тутракански глас“, който излиза неизменно от 1962 г. и „Напредък“, създаден през първото десетилетие на 20-и век и възстановен преди няколко години.

През 2010-а откриха изложба с първи страници

През 2010 г. в Градската художествена галерия в Силистра местното дружество на СБЖ и Регионална библиотека „Партений Павлович“ представиха изложба от факсимилета на първи страници на всички запазени от миналото и излизащи до момента вестници, чиито издатели са от Крайдунавска Добруджа. Става дума за над 60 издания – вестници и списания – от Силистра, Тутракан, Дулово, както и от другите общини в областта.

На събитието бе посветен материал, наречен „Вместо уводна статия“, написан от Йордан Георгиев, като в него е намерено място на заглавията на почти всички вестници, излизали в Силистра:

МИЗИЯ, ДОБРУДЖА, СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ, ПРОЛЕТ, ДЕЛИОРМАНСКА ТРИБУНА, ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА, НОВ ГЛАС, ДУМА, ДЕМОКРАЦИЯ, СПРАВЕДЛИВОСТ, МИСЪЛ, ПРОБУДА, ПРАВДА, УСПЕХ, СВЕТЛОСТРУЙ, ЗОРА, ДРЪСТЪР, ДОБРУДЖАНСКИ ЗОВ, ДОБРУДЖАНСКИ ЖИТЕН ФРОНТ, ЗЛАТЕН КЛАС, СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ, ДУНАВ НЮЗ, СИЛИСТРА ПРЕС, З ОТ 7, КАПИТАЛ, ДА и НЕ, СИЛИСТРА ДНЕС И УТРЕ, ЖИВОТ ЗА СИЛИСТРА, ДУЛОВСКА ИСКРА, БРАНИТЕЛ, ТУТРАКАНСКИ ВЕСТИ, ТУТРАКАНЕЦ, ТУТРАКАНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК, ТУТРАКАНСКИ БРЯГ, УСТРЕМ (Главиница), ИЗВОР (Кайнарджа), ДЕТИНСКА ПОЧИВКА, УЧИЛИЩНА СБИРКА, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ, РЪКОВОДИТЕЛ, САМОЗАЩИТА, СЪБЕСЕДНИК, НЕДЕЛЯ, СИЛИСТРА ПЛЮС, СВЕТЛИНА, СТУДЕНТСКИ ПЛАМЪК, СПЕКТЪР СИЛИСТРА, КАРНАВАЛ, БЮЛЕТИН НА ОБЩИНА СИЛИСТРА, СИЛИСТРЕНСКИ ПАТРИОТ, ОБЯВИ, КНИГОПИСЕЦ, НОВА СТРУЯ, МУЗИКАЛЕН ВЕСТНИК, ИЗБОР БГ, вестници на общините Алфатар и Ситово, и др.

В Силистра вестниците столетници са преродени в дигитализиран вид. Силистренци четат издания отпреди 120 години на сайта на Регионалната библиотека „Партений Павлович” в състояние, което е удобно и съвременно. В електронния вариант са периодични издания, излизали в Силистра от 1885 до 1940 г., и други 130 краеведски периодични издания.

В допълнение са и краеведски документи, свързани с важни събития от политическия и обществения живот на Силистра. Подготвена е и публикация в европейската електронна библиотека Europeanа. Дигиталната библиотека е създадена по линия на проект „Стара Силистра е-достъпна”, финансиран от грантовата схема за иновативни проекти на програма „Глоб@лни библиотеки-България”.

Преди години със съдействието на община Силистра местният държавен архив издаде сборника с автентични документи, известен като „Кондика на силистренската българска община 1870-1881 г.“. През септември 2013 г. в Регионална библиотека „Партений Павлович“ бе представена книгата „Силистра. Документи (1849-1900 г.)“ по материали, съхранявани в София. Идеята е на дългогодишния директор на библиотеката Лидия Димитрова, а реализацията е на доц. д-р Ружа Симеонова, директор на научния архив на БАН.


 

Сподели в
 

Журналисти от телевизионния канал „Сегашно време” - проект на „Радио Свобода” и Фондация „Гласът на Америка”, които се финансират от Конгреса на САЩ, са били депортирани в Украйна, предаде ТАСС.

09.08.2020/12:17

„Има основание за протести и за гражданско недоволство и по отношение на медийната свобода“, каза Николета Даскалова от Фондация Медийна демокрация.

08.08.2020/12:16

По време на Конференцията на ГЕРБ в София се разиграха грозни сцени на насилие срещу наши колеги, журналисти. Ето какво разказа Генка Шикерова за случилото се с нея и Полина Паунова:

07.08.2020/12:00

Глоба от 3 до 15 000 лв. грози комика и тв водещ Николаос Цитиридис. Причина за сезиране от страна на СЕМ на Цитиридис е предаване от 25 юни тази година, в което си прави шеги с жените, жертви на домашно насилие.

06.08.2020/12:00

Специализираният наказателен съд в Словакия е отложил за 3 септември заседанието си, на което трябва да произнесе присъдите си по делото за убийството на разследващия журналист Ян Куцяк и приятелката му Мартина Кушнирова, съобщи словашкото национално радио, цитирано от ТАСС.

05.08.2020/18:53

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Огнян Стефанов е едно от най-запомнящите се, одумвани, коментирани заплашвани и подложени на физическа разправа „лоши момчета“ на скандалния ни „преход“, открояващо се независимо перо в днешната ни журналистика, свързано с авторитетния сайт Фрог нюз…

29.07.2020 /17:45 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

След като успя да разбуни духовете с книгите си „Зад завесата на соца“ и „Зад завесата на прехода“, журналистът Калин Тодоров сложи завършека на трилогията със „Зад завесата на демокрацията“, която от днес е вече по книжарниците, издадена от „Изток-Запад“.

22.07.2020 /23:12 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

В дни на съдбовни изпитания, каквито преживяваме сега – от пандемия до политически, - паметта ни търси упование и опит в нелеката българска съдба – онези така нужни ни и днес опорни точки, за да я променим в името на едно достойно бъдеще. И пред очите ни застава великият летописец на българската свобода с безсмъртните му „Записки по българските въстания“ - Захарий Стоянов. А днешните събития по странно съвпадение стават в годината на неговата 170- годишнина от рождението му…

20.07.2020 /17:56 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

В тия дни на небивало напрежение, когато в цялата страна улиците и площадите кипят от недоволството на народа и искането за оставка не само на правителството, а и на главния прокурор Иван Гешев, точно по това време се случи нещо интересно, което би могло да се нарече съвпадение, но в никакъв случай не е случайно. Състоя се и премиерата на новата книга на най-уважаваната българска журналистка Анна Заркова, емблематична със своите задълбочени разследвания и анализи на най-важни и тревожни явления в нашия обществен живот, които притежават и актуална непреходност. И сега, когато над мощните протести кънти името на Гешев, в ръцете ни е солидният том на Заркова: „Главните прокурори от Татарчев до Гешев“.

16.07.2020 /20:49 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Авторът на първата българска печатна книга Филип Станиславов бе почетен в скромна церемония в град Никопол, съобщиха от местното читалище „Напредък”.

08.08.2020 /11:27 | Автор: Иван Каневчев | Източник: СБЖ

Вълнуващи спомени от първите си артистични прояви в детски радиопредавания разказва известната актриса и поетеса в специално интервю пред Мария Спасова, подчертавайки: „Там се срещнах с хора, които са мой университет за цял живот. Преди всичко това са Валери Петров, Ангел Вълчанов, Леда Милева”.

06.08.2020 /18:35 | Автор: Мария Спасова | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

СБЖ изразява дълбокото си възмущение и категорично осъжда поредното посегателство срещу журналисти при изпълнение на професионалния им дълг, както и над упражнилите правото на свободно слово и на протест граждани по време на конференцията на управляващата партия ГЕРБ в София. Ако живеем в правова държава, реакцията на правоохранителните и правораздаващите органи трябваше да е незабавна. Къде е тя?

06.08.2020 /13:45

„Този план ще върви ръка за ръка с Плана за действия за европейска демокрация, който ще бъде насочен към повишаване на устойчивостта на нашите демократични системи и към укрепване на свободата и плурализма на медиите,” пише зам.-председателят на Европейската комисия и еврокомисар по ценностите и прозрачността Вера Йоурова в отговора си на писмото на председателя на УС на СБЖ Снежана Тодорова от 10 април т. г., настояващо във възстановителните планове за Европа след кризата с коронавируса да бъде включено и подпомагането на медиите, журналистите и свободата на словото.

24.07.2020 /17:12

УС на СБЖ излезе с декларация, настояваща за изтегляне на внесения в НС от Вежди Рашидов законопроект за промени в Закона за радиото и телевизията, докато той не бъде подложен на широко обществено обсъждане. Изразена е също тревога от негативни и злепоставящи внушения и обобщения, отправени от прокуратурата към "свободните" журналисти.

14.07.2020 /17:42

 Мнения

Ако в този вододелен за всички ни момент обществото намери сили наистина да започне всичко наново и на чисто, дано и ние, журналистите, съумеем същото.

22.07.2020 /20:05 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

На 18 юли, 183 години след рождението ти, още търсим и жадуваме чистата и свята република, заради която увисна на бесилото. Днес висиш и на портрет в кабинетите на първите държавни и партийни ръководители. Но нито сме чиста, още по-малко свята, поклон към тези, които го сториха, че България стана република преди 74 години, та поне нещо от завета ти да е изпълнено.

13.07.2020 /16:29 | Автор: Валентин Колев | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 9 гости

Бързи връзки