Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 21 октомври 2016 г.

22.10.2016 /20:55 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум от членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на Съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет:

Снежана Тодорова - Председател, Иван Върбанов – Главен секретар, Борислав Костурков,  Валентин Колев, Веселин Константинов, Васил Сотиров, Валерий Тодоров, Георги Калагларски, Емил Розов, Розита Попова, Светла Каменова, Ивайло Диманов и Светослав Терзиев.

Отсъстваха:. Любомир Пеевски и  Велиана Христова.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет, Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Милена Николова – управител на хотел МДЖ-Варна, и Румяна Славова – счетоводител на МДЖ Варна (по точка първа) и Красимир Денински – отдел „Капитално строителство” на СБЖ (по точка втора).

Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на документите за приходите и разходите за Международния дом на журналистите - Варна на този етап. 

2. Изслушване на информация за хода на СМР в ТБ „Банкя” на СБЖ.

3. Разглеждане на предложения за годишните награди на журналисти на СБЖ.

4. Разни.


Присъстващите членове на УС на СБЖ приеха дневния ред на заседанието.

РЕШЕНИЯ:

По т. 1


1.1.Главният счетоводител на СБЖ Росица Пантева запозна членовете на Съвета с финансовото състояние на организацията към момента.
1.2.УС на СБЖ изслуша Милена Николова – управител на хотелския комплекс на МДЖ-Варна и Румяна Славова – счетоводител на МДЖ-Варна, които представиха данните за приходите и разходите за сезон ЛЯТО 2016 г. Данните не са окончателни и предстоят да бъдат прецизирани.
1.3.Доц. Г. Калагларски, Емил Розов и Валерий Тодоров, съвместно с членовете на Стопанската комисия, да изготвят икономически анализ на дейността на МДЖ-Варна и да представят препоръки за новия туристически сезон на вниманието на УС на СБЖ.
1.4.Финансовият екип на СБЖ и МДЖ да калкулира и предложи на членовете на УС на СБЖ цени на стоките и услугите в МДЖ – Варна, които да са на база на реалната себестойност и да отчитат пазарните параметри.

По т.2

2.1.УС на СБЖ се запозна с изготвена финансова справка от Росица Пантева – Главен счетоводител на СБЖ, която отчита разходите за СМР на ТБ „Банкя”.
2.2.Членовете на Съвета изслушаха Красимир Денински – отдел „Капитално строителство” на СБЖ.
2.3. УС на СБЖ утвърди оперативните етапи за приоритетно извършване на СМР на територията на базата. Комисия да протоколира дейността и обема на приходите от издаването на старото желязо и предаването на радиаторите от ТБ ”Банкя” на вторични суровини. Състав: Емил Розов – председател на Стопанската комисия и членове: Красимир Денински – отдел „КС” и Васил Минков – домакин. 

По т.3

3.1.Ивайло Диманов – председател на Комисията по професионални и творчески въпроси, представи номинациите за Годишните награди на СБЖ.
3.2.Валерий Тодоров направи предложение за въвеждане на две нови категории в следващото издание на наградите – „Регионални медии” и „Нови медии”.

По т.4

4.1.Председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова информира за започнала проверка от ИА „Инспекция по труда” след публикация на сайта на СБЖ за обстановката във в. „Стандарт” и неизплащането на дължими трудови възнаграждения на журналисти.
4.2.Снежана Тодорова – Председател на УС на СБЖ, информира за постигната договорка с адвокат Илиана Митрева – специалист по трудово право, която ще бъде ангажирана за правни консултации по различни казуси.
4.3.УС на СБЖ номинира Ивайло Диманов за участие в работната група към Министерството на културата, която ще работи по проект за Национална стратегия за развитие на изкуствата, на културното наследство, културните и творчески индустрии и културния туризъм.
4.4.УС на СБЖ утвърди предложението връчването на Годишните награди на СБЖ да се състои на 18 ноември.


 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

12.11.2019/20:36

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на СБЖ.

01.11.2019/18:35

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател наУправителния съвет на Съюза на българските журналисти.

22.10.2019/18:02

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

21.10.2019/19:57

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова –председател на управителния съвет на съюза.

04.10.2019/18:17
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

И тъй като след местните избори на новинарския хоризонт се очертава друга тема,ангажираща вниманието несамо на медиите, но и на драгия електорат - 30 години от старта на т. нар. преход, то приятно бяхме изненадани, че на 7 ноември по книжарниците ще се появи новата книга на колегата ни Калин Тодоров „Зад завесата на прехода”, която е своеобразно продължение на заслужилата голям интерес негова предишна книга „Зад завесата на соца”.

05.11.2019 /10:54 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Позволете ми да започна с едно отклонение… Казват, спомените са като броеница – всяко зърно води до друго. Навярно е така, щом едно вълнуващо събитие като представянето на книгата на Йосиф Давидов събуди много, а те се занизаха нататък…За достойнствата на автора й и представянето на „Репортер от Миналото време” сайтът на СБЖ разказа подробно, но то неочаквано събуди у мен, ярко и живо, една мадридска среща с десетилетна давност. Тя допълни казаното и чутото с нещо важно от личността на автора, което, мисля, си заслужава да споделя…

01.11.2019 /01:00 | Автор: Иван Василев | Източник: СБЖ

В София в Меката на книгите „Гринуич“ се състоя премиерата на появилата се на български език книга "Мостът на тайните. Дипломатически роман" на известния руски журналист Сергей Гризунов, дело на издателство „Слънце“ и Надя Кабакчиева.

18.10.2019 /19:36 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

През декември ще отбележим 110 г.от рождението на един от най-силно обичаните и най-силно „забравяни“ поети - Никола Вапцаров. Едно име, което кара мнозина да се гордеят, че в българската литература имаме такъв световен поет, а други, дали от незнание или от някакви други свои си съображения, да захвърлят стихосбирката му в кошчетата за боклук.

16.10.2019 /19:34 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Щрихи към портрета на журналиста с три очи и една акредитационна карта на „Дума“ - фотожурналиста Христо Събев Христов

04.11.2019 /20:26 | Автор: Денчо Владимиров | Източник: СБЖ

В Хасково излезе юбилеен вестник по случай 140-годишнината от рождението на Александър Паскалев (1879 - 1946) - основател на модерното книгоиздаване в България.

02.11.2019 /17:43 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

В свое поздравително писмо по повод Деня на будителите ръководството на МФЖ приветства усилията и инициативите на СБЖ в защита на професионалните и социални права на българските журналисти.

03.11.2019 /20:40

Традициите са за това, да се спазват – казват мъдрите хора. И СБЖ никога не им е изневерявал. Така стана и в Деня на народните будители и празника на българската журналистика. Верен на традицията, Съюзът връчи своите годишни награди на най-добрите в журналистическото войнство. Клуб „Журналист“ се оказа тесен за всички, които обичат своята професия и ценят колегите,които са отличени за своя труд.

02.11.2019 /22:36

Участниците в протеста „Не убивайте журналистиката в България!”, свикан от СБЖ навръх Деня на народните будители и Деня на българската журналистика, настояха в НС най-после да бъде даден ход на предложениаята на Съюза за законодателни промени в защита на свободата на словото и на правата на журналистите

01.11.2019 /16:28

 Мнения

Интерпретациите за българската промяна на 10 ноември три десетилетия по-късно може да са всякакви, но всичко все опира до разпределението на порциите на несвършващите тайни вечери. Където залог са и медиите. Когато самите медии са минали през мътна приватизация, естествено е, че посочените за техни собственици не са мотивирани да разобличават други подобни сделки в държавен и наддържавен мащаб.

10.11.2019 /20:06 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Мнение на един очевидец от „кухнята” на нашумялата футболна среща на стадион „Васил Левски”

17.10.2019 /20:41 | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 20 гости

Бързи връзки