Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 21 октомври 2016 г.

22.10.2016 /20:55 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум от членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на Съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет:

Снежана Тодорова - Председател, Иван Върбанов – Главен секретар, Борислав Костурков,  Валентин Колев, Веселин Константинов, Васил Сотиров, Валерий Тодоров, Георги Калагларски, Емил Розов, Розита Попова, Светла Каменова, Ивайло Диманов и Светослав Терзиев.

Отсъстваха:. Любомир Пеевски и  Велиана Христова.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет, Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Милена Николова – управител на хотел МДЖ-Варна, и Румяна Славова – счетоводител на МДЖ Варна (по точка първа) и Красимир Денински – отдел „Капитално строителство” на СБЖ (по точка втора).

Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на документите за приходите и разходите за Международния дом на журналистите - Варна на този етап. 

2. Изслушване на информация за хода на СМР в ТБ „Банкя” на СБЖ.

3. Разглеждане на предложения за годишните награди на журналисти на СБЖ.

4. Разни.


Присъстващите членове на УС на СБЖ приеха дневния ред на заседанието.

РЕШЕНИЯ:

По т. 1


1.1.Главният счетоводител на СБЖ Росица Пантева запозна членовете на Съвета с финансовото състояние на организацията към момента.
1.2.УС на СБЖ изслуша Милена Николова – управител на хотелския комплекс на МДЖ-Варна и Румяна Славова – счетоводител на МДЖ-Варна, които представиха данните за приходите и разходите за сезон ЛЯТО 2016 г. Данните не са окончателни и предстоят да бъдат прецизирани.
1.3.Доц. Г. Калагларски, Емил Розов и Валерий Тодоров, съвместно с членовете на Стопанската комисия, да изготвят икономически анализ на дейността на МДЖ-Варна и да представят препоръки за новия туристически сезон на вниманието на УС на СБЖ.
1.4.Финансовият екип на СБЖ и МДЖ да калкулира и предложи на членовете на УС на СБЖ цени на стоките и услугите в МДЖ – Варна, които да са на база на реалната себестойност и да отчитат пазарните параметри.

По т.2

2.1.УС на СБЖ се запозна с изготвена финансова справка от Росица Пантева – Главен счетоводител на СБЖ, която отчита разходите за СМР на ТБ „Банкя”.
2.2.Членовете на Съвета изслушаха Красимир Денински – отдел „Капитално строителство” на СБЖ.
2.3. УС на СБЖ утвърди оперативните етапи за приоритетно извършване на СМР на територията на базата. Комисия да протоколира дейността и обема на приходите от издаването на старото желязо и предаването на радиаторите от ТБ ”Банкя” на вторични суровини. Състав: Емил Розов – председател на Стопанската комисия и членове: Красимир Денински – отдел „КС” и Васил Минков – домакин. 

По т.3

3.1.Ивайло Диманов – председател на Комисията по професионални и творчески въпроси, представи номинациите за Годишните награди на СБЖ.
3.2.Валерий Тодоров направи предложение за въвеждане на две нови категории в следващото издание на наградите – „Регионални медии” и „Нови медии”.

По т.4

4.1.Председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова информира за започнала проверка от ИА „Инспекция по труда” след публикация на сайта на СБЖ за обстановката във в. „Стандарт” и неизплащането на дължими трудови възнаграждения на журналисти.
4.2.Снежана Тодорова – Председател на УС на СБЖ, информира за постигната договорка с адвокат Илиана Митрева – специалист по трудово право, която ще бъде ангажирана за правни консултации по различни казуси.
4.3.УС на СБЖ номинира Ивайло Диманов за участие в работната група към Министерството на културата, която ще работи по проект за Национална стратегия за развитие на изкуствата, на културното наследство, културните и творчески индустрии и културния туризъм.
4.4.УС на СБЖ утвърди предложението връчването на Годишните награди на СБЖ да се състои на 18 ноември.


 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10,15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от г-жа Снежана Тодорова – Председател на Съюза.

04.09.2019/17:08

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от г-жа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

14.06.2019/18:45

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,00 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от Снежана Тодорова.

10.05.2019/21:48

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на съюза.

03.05.2019/17:58

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на Съюза.

19.04.2019/21:11
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Реклама

 Събития в СБЖ

 Правни въпроси и отговори

На въпроси, засягащи трудовите права на журналистите, отговаря доцентът по трудово и осигурително право Андрей Александров

16.02.2018 /14:43 | Автор: Андрей Александров | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

УС на СБЖ изразява категоричната си позиция в подкрепа на журналистите от БНР и настоява да бъде прекратен договорът за управление на генералния директор на БНР Светослав Костов във връзка с извършените груби административни нарушения, накърняващи свободата на словото, националната сигурност и изпълнението на лиценза на програма „Хоризонт“. Настояваме СЕМ да освободи от длъжност и членовете на УС на БНР.

20.09.2019 /17:22

По повод ареста на фоторепортера Веселин Боришев при изпълнение на журналистическите му задължения и по повод кризисната ситуация около радиоводещата Силвия Великова, председателката на УС на СБЖ Снежана Тодорова настоява да бъде даден ход на внесените от над две години в НС предложения на СБЖ за законодателни промени в защита на свободата на словото, журналистическия труд и журналистическите права.

14.09.2019 /20:51

По повод ареста на бившия главен редактор на в. „Дума” Юрий Борисов на 9 септември и повдигнатото на 10 септември обвинение за шпионаж срещу бившия издател на същия вестник Николай Малинов, председателят на УС на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова заяви пред сайта на СБЖ следното:

10.09.2019 /20:13

 Мнения

Няма да забравя с какво всеобщо възмущение навремето целокупният български телевизионен зрител посрещна решението на ръководството на БНТ да „модернизира” по европейски и световен тертип заставката на „По света и у нас”, като замени живото, действено въртяшо се земно кълбо като символ на събитията през деня, с друг модерен, статичен дизайн. Тогава неспокойният дух на Тамара Джеджева избухна, мисля, че беше по времето, когато работехме в „Поглед”, с гневната филипика „Върнете ни кълбото!” И то отново се завъртя пред очите ни...

16.09.2019 /19:11 | Автор: Иван Василев | Източник: СБЖ

Справедлив, но едностранчив е гневът срещу премиера заради отвинтената апаратура, която да попречи на журналистите да задават въпроси на общата му пресконференция с новата шефка на ЕК. Гостенката е не по-малко оплескана от „любезността” на домакина. И тази дама ще брани свободата на словото в Брюксел?!

03.09.2019 /16:34 | Автор: Къдринка Къдринова

 
 

В момента онлайн: 14 гости

Бързи връзки