Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 8 ноември 2016 г.

09.11.2016 /10:44 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет: 

Снежана Тодорова - Председател, Иван Върбанов – Главен секретар, Борислав Костурков, Валерий Тодоров, Валентин Колев, Велиана Христова,  Васил Сотиров, Веселин Константинов, Георги Калагларски,  Емил Розов, Ивайло Диманов, Розита Попова.

Отсъстваха:

Любомир Пеевски, Светослав Терзиев и Светла Каменова.

Присъстваха и:

Венка Ризова – председател на Контролния съвет, Мария Нецова – председател на Комисията по професионална етика, Росица Пантева – главен счетоводител на Съюза на българските журналисти, и адвокат Георги Добрев.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на делегати за Общото събрание на Сдружение "Агенция София прес"

2. Обсъждане на проектобюджета на Съюза на българските журналисти за 2016 година и изпълнението на бюджета за 2015 година

3. Обсъждане на предложенията за  Годишните награда на Съюза на българските журналисти за 2016 година

4. Разни
 

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

 

По точка 1

Управителният съвет на Съюза на българските журналисти избра петима делегати за общото събрание на Сдружение "Агенция София прес", което ще се проведе на 1 декември 2016 година от 10,00 часа.

По точка 2

Членовете на УС на СБЖ бяха запознати от Росица Пантева – Главен счетоводител на СБЖ, с финансово-икономическите показатели на изпълнението на бюджета за 2015 г. и заложените параметри в проектобюджета за 2016 г. Бе проведена аналитична дискусия.

Емил Розов напомни за необходимостта от стриктното спазване на решението на Съвета - в началото на всяко заседание на Управителния съвет Росица Пантева да предоставя актуална информация за финансовото състояние на СБЖ.

Членовете на Стопанската комисия да проведат заседание на което да бъде направен анализ на финансово-икономическите показатели на дейностите на СБЖ и да бъдат уточнени всички въпроси по бюджета за 2015 г. и проекта на бюджета за 2016 г.

Главният счетоводител на СБЖ Росица Пантева да подготви подробна презентация с данни за бюджет 2015 и проектобюджета 2016, които да представи пред делегатите на Общото събрание на СБЖ.

Членовете на УС на СБЖ да внесат предложение пред Общото събрание относно актуализация на размера на членския внос.

УС на СБЖ реши да  проведе следващото заседание на 18 ноември от 15.00 ч.

По точка  3

УС на СБЖ обсъди и утвърди предложенията за Годишни награди на Съюза на българските журналисти /2015 г. – 2016 г./ в съответните категории. 

Церемонията по връчването на Годишните награди на СБЖ да се проведе на 18 ноември 2016 г. от 19:00 ч.

По точка 4

Да бъде проведено съвместно заседание на Стопанската комисия и експертите от отдел „Счетоводство” на СБЖ и МДЖ-Варна, за да бъдат калкулирани  цени на услугите в хотелския комплекс за сезон „ЛЯТО 2017”, които да бъдат предложени за утвърждаване от УС на СБЖ. 

Да бъдат разработени ценови предложения на база на себестойността на стоките и услугите, пазарните нива и диференцирането на категориите: членове на СБЖ, външни гости, туроператори – чуждестранни гости и т.н.


 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10,15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от г-жа Снежана Тодорова – Председател на Съюза.

04.09.2019/17:08

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от г-жа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

14.06.2019/18:45

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,00 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от Снежана Тодорова.

10.05.2019/21:48

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на съюза.

03.05.2019/17:58

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на Съюза.

19.04.2019/21:11
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Реклама

 Събития в СБЖ

 Правни въпроси и отговори

На въпроси, засягащи трудовите права на журналистите, отговаря доцентът по трудово и осигурително право Андрей Александров

16.02.2018 /14:43 | Автор: Андрей Александров | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

УС на СБЖ изразява категоричната си позиция в подкрепа на журналистите от БНР и настоява да бъде прекратен договорът за управление на генералния директор на БНР Светослав Костов във връзка с извършените груби административни нарушения, накърняващи свободата на словото, националната сигурност и изпълнението на лиценза на програма „Хоризонт“. Настояваме СЕМ да освободи от длъжност и членовете на УС на БНР.

20.09.2019 /17:22

По повод ареста на фоторепортера Веселин Боришев при изпълнение на журналистическите му задължения и по повод кризисната ситуация около радиоводещата Силвия Великова, председателката на УС на СБЖ Снежана Тодорова настоява да бъде даден ход на внесените от над две години в НС предложения на СБЖ за законодателни промени в защита на свободата на словото, журналистическия труд и журналистическите права.

14.09.2019 /20:51

По повод ареста на бившия главен редактор на в. „Дума” Юрий Борисов на 9 септември и повдигнатото на 10 септември обвинение за шпионаж срещу бившия издател на същия вестник Николай Малинов, председателят на УС на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова заяви пред сайта на СБЖ следното:

10.09.2019 /20:13

 Мнения

Няма да забравя с какво всеобщо възмущение навремето целокупният български телевизионен зрител посрещна решението на ръководството на БНТ да „модернизира” по европейски и световен тертип заставката на „По света и у нас”, като замени живото, действено въртяшо се земно кълбо като символ на събитията през деня, с друг модерен, статичен дизайн. Тогава неспокойният дух на Тамара Джеджева избухна, мисля, че беше по времето, когато работехме в „Поглед”, с гневната филипика „Върнете ни кълбото!” И то отново се завъртя пред очите ни...

16.09.2019 /19:11 | Автор: Иван Василев | Източник: СБЖ

Справедлив, но едностранчив е гневът срещу премиера заради отвинтената апаратура, която да попречи на журналистите да задават въпроси на общата му пресконференция с новата шефка на ЕК. Гостенката е не по-малко оплескана от „любезността” на домакина. И тази дама ще брани свободата на словото в Брюксел?!

03.09.2019 /16:34 | Автор: Къдринка Къдринова

 
 

В момента онлайн: 14 гости

Бързи връзки