Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 15 декември 2016 г.

16.12.2016 /08:18 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и под ръководено от госпожа Снежана Тодорова - председател на Управителния съвет на Съюза.

Присъстваха: Снежана Тодорова - Председател, Иван Върбанов – Главен секретар, Борислав Костурков, Валентин Колев, Васил Сотиров, Веселин Константинов, Валерий Тодоров, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Розита Попова, Светла Каменова и Светослав Терзиев.

Отсъстваха: Любомир Пеевски и Велиана Христова.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет и Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика.

Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за посещения в Германия и Русия.
2. Обсъждане на оперативни въпроси, свързани с МДЖ-Варна
3. Информация за СМР в Творческата база на СБЖ в Банкя

4. Обсъждане на предложение на наемателите на имот на СБЖ на ул. „Братя Миладинови” 12
5. Разни.
 

Точка 1

Председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова информира членовете на Съвета за работното й посещение в Германия /Лайпциг/ и предприети действия за поставяне на паметна плоча на дома, в който е живял д-р Иван Богоров. Г-жа Тодорова е взела участие и в конференция, организирана от дружеството на българистите и на нашите сънародници, които живеят във Федералната република. Събитието се е провело в Дома на Европа в Лайпциг.

Доц. Георги Калагларски предлага СБЖ да организира конференция в Лайпциг за взаимодействието на българската и германската журналистика.  

Г-жа Снежана Тодорова запозна членовете на УС с проведените срещи по време на посещението й в Руската Федерация /Тюмен и Тоболск/ по покана на Съюза на журналистите от Тюменска област. Постигната  е договореност за съвместни прояви на двете организации по случай 24 май - Деня на българската просвета, култура и на славянската писменост, и отбелязване на приноса на Светите братя първоучители Кирил и Методий. В рамките на деловите разговори са представени възможностите и условията за почивка, които предлага  Международният дом на журналистите – Варна.

Точка 2 

Във връзка с подготовката на туристическия сезон ЛЯТО 2017 г., председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова отбеляза, че се водят активни разговори с туроператорски фирми, които работят на територията на Русия, Украйна, Молдова и Румъния, като подчерта необходимостта от бързото разработване на конкретни варианти на предоставяните туристически услуги за чуждестранни гости и пакетни цени за тях в МДЖ-Варна.

Точка 3 

Членовете на УС на СБЖ бяха запознати с оперативна информация за хода на СМР на територията на ТБ ”Банкя”.

Точка 4 

УС на СБЖ се запозна с писмо от зам.-председателя на „БИЗНЕСЛЕНД” ООД - Николай Иванчев. Членовете на Съвета отхвърлят категорично предложението за изграждане на асансьор в имота.

УС възлага на Красимир Денински – отдел „Капитално строителство” на СБЖ, да извърши оглед и да даде становище за необходимостта от предприемане на ремонтни дейности, в това число и на ВиК инсталацията в имот на СБЖ, намиращ се на адрес: София, ул.”Братя Миладинови” № 12.

Точка 5

УС на СБЖ възлага на доц. Георги Калагларски да извърши оглед в МДЖ-Варна, за да бъде актуализиран и прецизиран предложен опис на имущество за бракуване или продажба, изготвен от Галя Димитрова – домакин на базата. 

Г-н Валерий Тодоров предлага да бъдат проведени серия от срещи-разговори с представители на руски туристически агенции и авиокомпании, които работят с България, във връзка с постигане на договорености за туристическите дейности за сезон ЛЯТО 2017. Членове на контактната група, оглавявана от Снежана Тодорова – Председател на УС на СБЖ, да бъдат Валерий Тодоров и Емил Розов.

Да бъде проведена среща в седалището на СБЖ с председателите на дружествата на СБЖ в БНР във връзка с отвореното писмо на редколегията на Радио България – БНР, по повод закриването на Арабска редакция - една от 10-те чуждоезикови редакции на Българското национално радио.

Г-н Емил Розов предлага да бъде проведена работна среща на председателите на журналистическите дружества в БНТ. 

УС на СБЖ обсъди предложенията на Журналистическата Асоциация на Република Корея.

Г-жа Снежана Тодорова изказа благодарност на журналистката Елиана Митова за личния й принос и съдействие за получаването на дарение от Испания /хранителни пакети/, които ще бъдат предоставени  на ветерани от СБЖ в навечерието на Коледа.

Г-жа Розита Попова запозна членовете на Съвета с решение на Комисията по организационните въпроси, след преглед на редовността на дружествата и тяхната отчетност. На базата на установяване на факти, които са в противоречие с Устава на СБЖ, Комисията е решила, че поради неплащане на членски внос дружествата № 105 и № 97 се считат за отпаднали от СБЖ.


 

Сподели в
 

Днес, 19 май 2020 година в делови порядък по телефон и електронна поща бе поискано мнението на членовете на Управителния съвет на СБЖ за насрочване провеждането на Общо отчетно-изборно събрание на СБЖ за 19 и 20 септември, т.г. във връзка със заповедта на министър Кирил Ананиев относно продължаването на ограничителните мерки във връзка с борбата с COVID-19 и многобройни обаждания от делегати на предстоящото Общо събрание на СБЖ за неговото отлагане за есента на 2020 година.

20.05.2020/20:48

Днес, 11 март 2020 година в делови порядък по телефон и електронна поща бе поискано мнението на членовете на Управителния съвет на СБЖ във връзка с особените и непредвидени обстоятелства в страната, свързани с въведените от Министерския съвет на Р. България на извънредно заседание от 08.03.2020 година мерки и ограничения при масови събирания на хора, с цел предотвратяване на заразата с коронавирус в България.

13.03.2020/20:42

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

09.03.2020/20:31

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

23.01.2020/13:44

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.05 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

22.01.2020/14:28
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Един от най-красивите месеци в годината – май, ни радва не само с облечените в бяла премяна дървета и раждащата се пролет, а и с очакването,че идва Денят на равноапостолните братя Кирил и Методий, когато отбелязваме българската просвета и култура, когато част от учениците завършват школото и поемат нелекия и пълен з неизвестности път на живота. Тогава не пропускаме да отбележим и почетем труда на всички подвластни на българското слово, сред които сме и ние журналистите, а и тези,които издават книгите. В навечерието на празника „се срещнах“ с една дама, съчетала в себе си тези две толкова отговорни и трудни професии. В дните на пандемия разговарям с известната журналистка и издател Надежда Кабакчиева.

23.05.2020 /08:20 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

125 години изминаха от гибелта на героя и идеолога на кубинското национално освобождение - поета и публициста, пристигнал с кораб да освобождава родината си и убит преди да изгрее свободата й, досущ автора на „Хаджи Димитър” и „Смешен плач”. Народът на Куба го нарича Апостол на свободата - както ние, българите, наричаме и нашия най-свят герой. Днес паметникът на Марти в София отново бе отрупан с цветя - никаква пандемия не може да попречи на почитта.

19.05.2020 /20:41 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Разказваме за изтъкнатия съветски кинодокументалист, извървял с камера всички фронтове на епохалната битка с хитлеризма и оставил уникални исторически кадри, влезли в съветско-американската документална киноепопея от 1978-ма „Неизвестната война/Великата Отечествена”.

09.05.2020 /14:48 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: baricada.org

Тези, които са израснали със съветски филми, навярно си спомнят в лентите, посветени на Великата отечествена война, изразителния и плътен глас, който започваше съобщенията за войната с „От съветското информбюро“, или пък „Внимание! Говори Москва!“. Гласът на Юрий Левитан. Говорителят, чийто глас по време на войната чакаха да чуят от най-възрастния до най-малкия в Съветския съюз.

08.05.2020 /09:22 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

През 2020 г. се навършва век и половина от първото гражданско честване на равноапостолите Св. Св. Кирил и Методий в Хасково, за което има писмени свидетелства.

24.05.2020 /14:58 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

Като кмет в началото на ХХ век Тодор Табаков построява най-много училища в Плевен, част от които се ползват и до ден-днешен.

24.05.2020 /13:50 | Автор: Иван Каневчев | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Председателя на УС на СБЖ Снежана Тодорова отправя поздравления към цялата колегия по случай най-светлия празник на Светите Първоучители братята Кирил и Методий, който задължава всички хора на словото да са достойни за мисията да преобразяват, възраждат и възвисяват човешкия дух и обществото.

24.05.2020 /06:15

Решението е взето от УС на СБЖ съобразно заповедта на министър Кирил Ананиев относно продължаването на ограничителните мерки във връзка с борбата с COVID-19 и в отговор на многобройни обаждания от делегати на предстоящото Общо събрание на СБЖ за неговото отлагане за есента на 2020 година.

20.05.2020 /20:57

Настояваме заедно с приемането на новия медиен закон и задължителната публична обществена експертиза по него с участието на медиите и гражданското общество, да се поиска оставката на сегашния неубедителен състав на СЕМ, като с новия закон да бъде увеличена числеността му и да бъде създаден нов, истински обществен регулатор с граждански квоти в него, като гаранция за независимостта му.

10.05.2020 /17:04

 Мнения

Като председател на Комисията по журналистическа етика подкрепям позицията на Управителния съвет на СБЖ, споделена и от много колеги, че в този си състав и формат СЕМ не може да бъде гарант на свободата на словото и е натоварен с непосилни за неговата незадоволителна експертиза задачи. Крайно време е СЕМ да бъде преформатиран, да се създаде по-широка регулаторна рамка на обществените медии, да се включи гражданска квота и се въведе обществен надзор в медийния регулатор.

11.05.2020 /14:18 | Автор: Мария Нецова | Източник: СБЖ

Всяка година, особено по това време, когато „Безсмъртният полк” стяга редиците си да премине по трудния и славен път на Победата, донесла освобождението на Европа и света от „хитлеристката чума” – по-страшна от всяка позната пандемия, се активизират, особено в медиите, споровете кой има по-голям принос.

04.05.2020 /13:37 | Автор: Иван Василев | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 28 гости

Бързи връзки