Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 15 декември 2016 г.

16.12.2016 /08:18 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и под ръководено от госпожа Снежана Тодорова - председател на Управителния съвет на Съюза.

Присъстваха: Снежана Тодорова - Председател, Иван Върбанов – Главен секретар, Борислав Костурков, Валентин Колев, Васил Сотиров, Веселин Константинов, Валерий Тодоров, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Розита Попова, Светла Каменова и Светослав Терзиев.

Отсъстваха: Любомир Пеевски и Велиана Христова.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет и Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика.

Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за посещения в Германия и Русия.
2. Обсъждане на оперативни въпроси, свързани с МДЖ-Варна
3. Информация за СМР в Творческата база на СБЖ в Банкя

4. Обсъждане на предложение на наемателите на имот на СБЖ на ул. „Братя Миладинови” 12
5. Разни.
 

Точка 1

Председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова информира членовете на Съвета за работното й посещение в Германия /Лайпциг/ и предприети действия за поставяне на паметна плоча на дома, в който е живял д-р Иван Богоров. Г-жа Тодорова е взела участие и в конференция, организирана от дружеството на българистите и на нашите сънародници, които живеят във Федералната република. Събитието се е провело в Дома на Европа в Лайпциг.

Доц. Георги Калагларски предлага СБЖ да организира конференция в Лайпциг за взаимодействието на българската и германската журналистика.  

Г-жа Снежана Тодорова запозна членовете на УС с проведените срещи по време на посещението й в Руската Федерация /Тюмен и Тоболск/ по покана на Съюза на журналистите от Тюменска област. Постигната  е договореност за съвместни прояви на двете организации по случай 24 май - Деня на българската просвета, култура и на славянската писменост, и отбелязване на приноса на Светите братя първоучители Кирил и Методий. В рамките на деловите разговори са представени възможностите и условията за почивка, които предлага  Международният дом на журналистите – Варна.

Точка 2 

Във връзка с подготовката на туристическия сезон ЛЯТО 2017 г., председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова отбеляза, че се водят активни разговори с туроператорски фирми, които работят на територията на Русия, Украйна, Молдова и Румъния, като подчерта необходимостта от бързото разработване на конкретни варианти на предоставяните туристически услуги за чуждестранни гости и пакетни цени за тях в МДЖ-Варна.

Точка 3 

Членовете на УС на СБЖ бяха запознати с оперативна информация за хода на СМР на територията на ТБ ”Банкя”.

Точка 4 

УС на СБЖ се запозна с писмо от зам.-председателя на „БИЗНЕСЛЕНД” ООД - Николай Иванчев. Членовете на Съвета отхвърлят категорично предложението за изграждане на асансьор в имота.

УС възлага на Красимир Денински – отдел „Капитално строителство” на СБЖ, да извърши оглед и да даде становище за необходимостта от предприемане на ремонтни дейности, в това число и на ВиК инсталацията в имот на СБЖ, намиращ се на адрес: София, ул.”Братя Миладинови” № 12.

Точка 5

УС на СБЖ възлага на доц. Георги Калагларски да извърши оглед в МДЖ-Варна, за да бъде актуализиран и прецизиран предложен опис на имущество за бракуване или продажба, изготвен от Галя Димитрова – домакин на базата. 

Г-н Валерий Тодоров предлага да бъдат проведени серия от срещи-разговори с представители на руски туристически агенции и авиокомпании, които работят с България, във връзка с постигане на договорености за туристическите дейности за сезон ЛЯТО 2017. Членове на контактната група, оглавявана от Снежана Тодорова – Председател на УС на СБЖ, да бъдат Валерий Тодоров и Емил Розов.

Да бъде проведена среща в седалището на СБЖ с председателите на дружествата на СБЖ в БНР във връзка с отвореното писмо на редколегията на Радио България – БНР, по повод закриването на Арабска редакция - една от 10-те чуждоезикови редакции на Българското национално радио.

Г-н Емил Розов предлага да бъде проведена работна среща на председателите на журналистическите дружества в БНТ. 

УС на СБЖ обсъди предложенията на Журналистическата Асоциация на Република Корея.

Г-жа Снежана Тодорова изказа благодарност на журналистката Елиана Митова за личния й принос и съдействие за получаването на дарение от Испания /хранителни пакети/, които ще бъдат предоставени  на ветерани от СБЖ в навечерието на Коледа.

Г-жа Розита Попова запозна членовете на Съвета с решение на Комисията по организационните въпроси, след преглед на редовността на дружествата и тяхната отчетност. На базата на установяване на факти, които са в противоречие с Устава на СБЖ, Комисията е решила, че поради неплащане на членски внос дружествата № 105 и № 97 се считат за отпаднали от СБЖ.


 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

12.11.2019/20:36

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на СБЖ.

01.11.2019/18:35

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател наУправителния съвет на Съюза на българските журналисти.

22.10.2019/18:02

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

21.10.2019/19:57

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова –председател на управителния съвет на съюза.

04.10.2019/18:17
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

И тъй като след местните избори на новинарския хоризонт се очертава друга тема,ангажираща вниманието несамо на медиите, но и на драгия електорат - 30 години от старта на т. нар. преход, то приятно бяхме изненадани, че на 7 ноември по книжарниците ще се появи новата книга на колегата ни Калин Тодоров „Зад завесата на прехода”, която е своеобразно продължение на заслужилата голям интерес негова предишна книга „Зад завесата на соца”.

05.11.2019 /10:54 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Позволете ми да започна с едно отклонение… Казват, спомените са като броеница – всяко зърно води до друго. Навярно е така, щом едно вълнуващо събитие като представянето на книгата на Йосиф Давидов събуди много, а те се занизаха нататък…За достойнствата на автора й и представянето на „Репортер от Миналото време” сайтът на СБЖ разказа подробно, но то неочаквано събуди у мен, ярко и живо, една мадридска среща с десетилетна давност. Тя допълни казаното и чутото с нещо важно от личността на автора, което, мисля, си заслужава да споделя…

01.11.2019 /01:00 | Автор: Иван Василев | Източник: СБЖ

В София в Меката на книгите „Гринуич“ се състоя премиерата на появилата се на български език книга "Мостът на тайните. Дипломатически роман" на известния руски журналист Сергей Гризунов, дело на издателство „Слънце“ и Надя Кабакчиева.

18.10.2019 /19:36 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

През декември ще отбележим 110 г.от рождението на един от най-силно обичаните и най-силно „забравяни“ поети - Никола Вапцаров. Едно име, което кара мнозина да се гордеят, че в българската литература имаме такъв световен поет, а други, дали от незнание или от някакви други свои си съображения, да захвърлят стихосбирката му в кошчетата за боклук.

16.10.2019 /19:34 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Щрихи към портрета на журналиста с три очи и една акредитационна карта на „Дума“ - фотожурналиста Христо Събев Христов

04.11.2019 /20:26 | Автор: Денчо Владимиров | Източник: СБЖ

В Хасково излезе юбилеен вестник по случай 140-годишнината от рождението на Александър Паскалев (1879 - 1946) - основател на модерното книгоиздаване в България.

02.11.2019 /17:43 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

В свое поздравително писмо по повод Деня на будителите ръководството на МФЖ приветства усилията и инициативите на СБЖ в защита на професионалните и социални права на българските журналисти.

03.11.2019 /20:40

Традициите са за това, да се спазват – казват мъдрите хора. И СБЖ никога не им е изневерявал. Така стана и в Деня на народните будители и празника на българската журналистика. Верен на традицията, Съюзът връчи своите годишни награди на най-добрите в журналистическото войнство. Клуб „Журналист“ се оказа тесен за всички, които обичат своята професия и ценят колегите,които са отличени за своя труд.

02.11.2019 /22:36

Участниците в протеста „Не убивайте журналистиката в България!”, свикан от СБЖ навръх Деня на народните будители и Деня на българската журналистика, настояха в НС най-после да бъде даден ход на предложениаята на Съюза за законодателни промени в защита на свободата на словото и на правата на журналистите

01.11.2019 /16:28

 Мнения

Интерпретациите за българската промяна на 10 ноември три десетилетия по-късно може да са всякакви, но всичко все опира до разпределението на порциите на несвършващите тайни вечери. Където залог са и медиите. Когато самите медии са минали през мътна приватизация, естествено е, че посочените за техни собственици не са мотивирани да разобличават други подобни сделки в държавен и наддържавен мащаб.

10.11.2019 /20:06 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Мнение на един очевидец от „кухнята” на нашумялата футболна среща на стадион „Васил Левски”

17.10.2019 /20:41 | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 29 гости

Бързи връзки