Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 15 декември 2016 г.

16.12.2016 /08:18 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и под ръководено от госпожа Снежана Тодорова - председател на Управителния съвет на Съюза.

Присъстваха: Снежана Тодорова - Председател, Иван Върбанов – Главен секретар, Борислав Костурков, Валентин Колев, Васил Сотиров, Веселин Константинов, Валерий Тодоров, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Розита Попова, Светла Каменова и Светослав Терзиев.

Отсъстваха: Любомир Пеевски и Велиана Христова.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет и Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика.

Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за посещения в Германия и Русия.
2. Обсъждане на оперативни въпроси, свързани с МДЖ-Варна
3. Информация за СМР в Творческата база на СБЖ в Банкя

4. Обсъждане на предложение на наемателите на имот на СБЖ на ул. „Братя Миладинови” 12
5. Разни.
 

Точка 1

Председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова информира членовете на Съвета за работното й посещение в Германия /Лайпциг/ и предприети действия за поставяне на паметна плоча на дома, в който е живял д-р Иван Богоров. Г-жа Тодорова е взела участие и в конференция, организирана от дружеството на българистите и на нашите сънародници, които живеят във Федералната република. Събитието се е провело в Дома на Европа в Лайпциг.

Доц. Георги Калагларски предлага СБЖ да организира конференция в Лайпциг за взаимодействието на българската и германската журналистика.  

Г-жа Снежана Тодорова запозна членовете на УС с проведените срещи по време на посещението й в Руската Федерация /Тюмен и Тоболск/ по покана на Съюза на журналистите от Тюменска област. Постигната  е договореност за съвместни прояви на двете организации по случай 24 май - Деня на българската просвета, култура и на славянската писменост, и отбелязване на приноса на Светите братя първоучители Кирил и Методий. В рамките на деловите разговори са представени възможностите и условията за почивка, които предлага  Международният дом на журналистите – Варна.

Точка 2 

Във връзка с подготовката на туристическия сезон ЛЯТО 2017 г., председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова отбеляза, че се водят активни разговори с туроператорски фирми, които работят на територията на Русия, Украйна, Молдова и Румъния, като подчерта необходимостта от бързото разработване на конкретни варианти на предоставяните туристически услуги за чуждестранни гости и пакетни цени за тях в МДЖ-Варна.

Точка 3 

Членовете на УС на СБЖ бяха запознати с оперативна информация за хода на СМР на територията на ТБ ”Банкя”.

Точка 4 

УС на СБЖ се запозна с писмо от зам.-председателя на „БИЗНЕСЛЕНД” ООД - Николай Иванчев. Членовете на Съвета отхвърлят категорично предложението за изграждане на асансьор в имота.

УС възлага на Красимир Денински – отдел „Капитално строителство” на СБЖ, да извърши оглед и да даде становище за необходимостта от предприемане на ремонтни дейности, в това число и на ВиК инсталацията в имот на СБЖ, намиращ се на адрес: София, ул.”Братя Миладинови” № 12.

Точка 5

УС на СБЖ възлага на доц. Георги Калагларски да извърши оглед в МДЖ-Варна, за да бъде актуализиран и прецизиран предложен опис на имущество за бракуване или продажба, изготвен от Галя Димитрова – домакин на базата. 

Г-н Валерий Тодоров предлага да бъдат проведени серия от срещи-разговори с представители на руски туристически агенции и авиокомпании, които работят с България, във връзка с постигане на договорености за туристическите дейности за сезон ЛЯТО 2017. Членове на контактната група, оглавявана от Снежана Тодорова – Председател на УС на СБЖ, да бъдат Валерий Тодоров и Емил Розов.

Да бъде проведена среща в седалището на СБЖ с председателите на дружествата на СБЖ в БНР във връзка с отвореното писмо на редколегията на Радио България – БНР, по повод закриването на Арабска редакция - една от 10-те чуждоезикови редакции на Българското национално радио.

Г-н Емил Розов предлага да бъде проведена работна среща на председателите на журналистическите дружества в БНТ. 

УС на СБЖ обсъди предложенията на Журналистическата Асоциация на Република Корея.

Г-жа Снежана Тодорова изказа благодарност на журналистката Елиана Митова за личния й принос и съдействие за получаването на дарение от Испания /хранителни пакети/, които ще бъдат предоставени  на ветерани от СБЖ в навечерието на Коледа.

Г-жа Розита Попова запозна членовете на Съвета с решение на Комисията по организационните въпроси, след преглед на редовността на дружествата и тяхната отчетност. На базата на установяване на факти, които са в противоречие с Устава на СБЖ, Комисията е решила, че поради неплащане на членски внос дружествата № 105 и № 97 се считат за отпаднали от СБЖ.


 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10,15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от г-жа Снежана Тодорова – Председател на Съюза.

04.09.2019/17:08

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от г-жа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

14.06.2019/18:45

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,00 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от Снежана Тодорова.

10.05.2019/21:48

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на съюза.

03.05.2019/17:58

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на Съюза.

19.04.2019/21:11
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Реклама

 Събития в СБЖ

 Правни въпроси и отговори

На въпроси, засягащи трудовите права на журналистите, отговаря доцентът по трудово и осигурително право Андрей Александров

16.02.2018 /14:43 | Автор: Андрей Александров | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

По повод ареста на фоторепортера Веселин Боришев при изпълнение на журналистическите му задължения и по повод кризисната ситуация около радиоводещата Силвия Великова, председателката на УС на СБЖ Снежана Тодорова настоява да бъде даден ход на внесените от над две години в НС предложения на СБЖ за законодателни промени в защита на свободата на словото, журналистическия труд и журналистическите права.

14.09.2019 /20:51

По повод ареста на бившия главен редактор на в. „Дума” Юрий Борисов на 9 септември и повдигнатото на 10 септември обвинение за шпионаж срещу бившия издател на същия вестник Николай Малинов, председателят на УС на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова заяви пред сайта на СБЖ следното:

10.09.2019 /20:13

В Деня на международната журналистическа солидарност председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова припомня заветите на чешкия журналист и антифашист, екзекутиран от Гестапо на 8 септември 1943 г., и апелира за единение на всички, на които са скъпи свободното слово, морала, хуманността и мира.

08.09.2019 /18:35

 Мнения

Справедлив, но едностранчив е гневът срещу премиера заради отвинтената апаратура, която да попречи на журналистите да задават въпроси на общата му пресконференция с новата шефка на ЕК. Гостенката е не по-малко оплескана от „любезността” на домакина. И тази дама ще брани свободата на словото в Брюксел?!

03.09.2019 /16:34 | Автор: Къдринка Къдринова

В тия редове няма да прочетете и дума за частните телевизии и радиостанции. Те си имат чорбаджии и – решат ли – могат да си излъчват каквито щуротии им хрумнат. Най-страховитото, което може да ги сполети, е да платят някой и друг лева глоба...

31.07.2019 /18:28 | Автор: Иван Тодоров | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 32 гости

Бързи връзки