Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 13 януари 2017 г.

14.01.2017 /09:33 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,20 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от г-жа Снежана Тодорова – Председател на Управителния съвет на Cъюза.

Присъстваха: Снежана Тодорова – Председател, Иван Върбанов – Главен секретар, Борислав Костурков, Валентин Колев, Валерий Тодоров, Васил Сотиров, Велиана Христова, Веселин Константинов, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов и Светослав Терзиев.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет и Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, както и Георги Добрев – адвокат на СБЖ - по точка 1.

Отсъстваха: Светла Каменова, Любомир Пеевски и Розита Попова.

Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за финансовото и юридическото състояние на Съюза на българските журналисти.

2. Обсъждане на цените, свързани с МДЖ Варна

3 Информация за почивен дом на журналистите в Банкя

4. Разни.


По т.1

Членовете на УС на СБЖ изслушаха информация за финансовото състояние на СБЖ. Адвокат Георги Добрев представи справка за юридическите дейности - правна помощ, съдействие, процесуално представителство и защита.

УС на СБЖ стартира процедура, която да бъде огласена и организирана от Комисията по организационните въпроси за събиране на предложения за промяна и допълнения на Устава на сдружението.

По т.2

УС на СБЖ обсъди и утвърждава цени в Международния дом на журналистите за туроператори – сезон ЛЯТО 2017 г. Тарифите да бъдат огласени на сайта на СБЖ и да бъдат предоставени на фирмите. 

УС на СБЖ разгледа и утвърждава базисни сезонни цени (без ДДС) за наемане на помещения на територията на Международния дом на журналистите – к. к. „Златни пясъци“, гр. Варна, за сезон ЛЯТО 2017.  Обявата да бъде публикувана на сайта на СБЖ.

Доц. Г. Калагларски информира членовете на Съвета за извършен оглед по предложения списък за бракуване на имущество, изготвен от г-жа Галина Димитрова - домакин в МДЖ-Варна. Доц. Калаграски предлага да бъде ревизиран списъкът след провеждане на втори оглед в присъствието на представители на отдел „Счетоводство” и на мениджърския екип на МДЖ-Варна, който ще ръководи дейностите през сезон ЛЯТО 2017 г.  Да бъде прецизиран списъкът  с имуществото, което след ремонт може да бъде приведено в годност за експлоатация.

УС на СБЖ препотвърждава решението си за категоричен отказ на предложение за изграждане на асансьор в собствен имот на ул. „Братя Миладинови”. Красимир Денински – „Инвеститорски контрол” на СБЖ, да изготви количествено-стойностна сметка за текущи оперативни ремонтни дейности по ВиК мрежата в имота, която да бъде разгледана. 

По т.3

УС се запозна с етапа на СМР на територията на ТБ” Банкя”. Емил Розов – председател на Стопанската комисия, предлага на Съвета да утвърди предложение за вътрешно архитектурно решение. Красимир Денински – „Инвеститорски контрол” на СБЖ, да предложи разчет за разхода. Г-жа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, информира за готовността да се пристъпи към частично обзавеждане на готовите помещения за експлоатация.

По т.4

УС на СБЖ се запозна с предложение на „Регламент за отдаване под наем на Пресклуб „Журналист”.  

Представител на СБЖ в Инициативния комитет, който ще организира отбелязването на 125-ата годишнината от рождението на генерал-полковник Владимир Стойчев – командир на Първа българска армия по време на заключителния етап на Втората световна война, дипломат, народен представител, изявен спортист, председател на БОП и член на МОБ, да бъде главният секретар на Съюза. Честването ще се проведе на 15 март в Централния военен клуб, като ще се съчетае със 72-рата годишнина от боевете при Драва на Българската армия през Втората световна война.

Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, запозна членовете на Съвета с инициативата и текста на съвместното обръщение на СБЖ и Съюза на журналистите от Тюменска област по повод реализацията на мозаично пано с ликовете на Светите братя Кирил и Методий, което ще бъде вградено в Абалакския мъжки манастир в Тоболск, Русия. През месец юни е планирано провеждането на съвместна конференция на тема: „Българо-руските връзки в областта на журналистиката“, посветена и на предстоящия голям юбилей - 140 години от Руско-турската война. Предвижда се осъществяването и на журналистически рейд по маршрут:  София – Велико Търново – Варна.

Г-жа Снежана Тодорова запозна членовете на УС с предложението й Агенция „София прес” и Пресклуб „Журналист” на СБЖ да подпомагат информационно проявите по време на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. и инициативите на Столична община, срещу наем по договаряне.

УС на СБЖ проведе дискусия по повод тревожната ситуация, породена от спора БНР - Музикаутор. Членовете на Съвета изразиха своето безпокойство, че двустранният диалог е нарушен и БНР не постигна консенсус в преговорите с "Музикаутор" за авторските права, което възпрепятства изпълнението на обществената мисия и индивидуалните програмни лицензии на националния обществен доставчик на радиоуслуги.


 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.10 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

21.06.2020/02:35

Днес, 19 май 2020 година в делови порядък по телефон и електронна поща бе поискано мнението на членовете на Управителния съвет на СБЖ за насрочване провеждането на Общо отчетно-изборно събрание на СБЖ за 19 и 20 септември, т.г. във връзка със заповедта на министър Кирил Ананиев относно продължаването на ограничителните мерки във връзка с борбата с COVID-19 и многобройни обаждания от делегати на предстоящото Общо събрание на СБЖ за неговото отлагане за есента на 2020 година.

20.05.2020/20:48

Днес, 11 март 2020 година в делови порядък по телефон и електронна поща бе поискано мнението на членовете на Управителния съвет на СБЖ във връзка с особените и непредвидени обстоятелства в страната, свързани с въведените от Министерския съвет на Р. България на извънредно заседание от 08.03.2020 година мерки и ограничения при масови събирания на хора, с цел предотвратяване на заразата с коронавирус в България.

13.03.2020/20:42

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

03.03.2020/16:03

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

09.02.2020/20:31
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Представяме ви

У нас вече започнаха честванията на юбилея на безсмъртния патриарх на българската литература и българския дух Иван Вазов. Той е роден на 27 юни по стар стил или 9 юли по нов стил през 1850 г. Периодът между тези две дати е изпълнен със събития, посветени на творчеството и заветите му. Нека си припомним, че освен велик поет и писател, Вазов е бил и ярък публицист. Предлагаме тук три негови статии, които и днес вълнуват.

29.06.2020 /17:45 | Източник: СБЖ

Адам Рапопорт беше главен редактор на американското списание Bon Appétit. После се появи една стара снимка, придружена от обвинения за дискриминация в редакцията. Това издание обаче не е единственото, което се освободи от шефа си от старата гвардия. Германският в. “Ди Велт” представя седем случая.

27.06.2020 /16:58 | Автор: “Ди Велт” | Източник: "Гласове"

Ако трябва с няколко думи да се каже кой е Валентин Хаджийски, то те са: дълбоко аналитичен и точен коментатор. Неговите актуални анализи и коментари по болните теми у нас и по света впечатляват силно читателите на „Гласове“ и други български медии. Валентин Хаджийски се съгласи да бъде гост на сайта на СБЖ и нашият виртуален разговор е по болезнени и важни теми, отнасящи се за събития у нас и в САЩ, където той и семейството му вече четвърт век живеят в Голямата ябълка.

23.06.2020 /08:00 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

В. „Известия” публикува подборка от малко известни снимки от 22 юни 1941 г. – деня, в който нацистка Германия напада Съветския съюз. Фотообективът е хванал различни ракурси от граничното време между мира и войната.

22.06.2020 /19:22 | Източник: baricada.org

 Спомени и архиви

Изложба "170 години от рождението на Иван Вазов и Петър Станчов " е подредена в Историческия музей - Свиленград. С документи и снимки в поредица от табла е представена биографията на двете големи личности, свързани с историята и развитието на образователното дело в Свиленград в края на XIX век.

09.07.2020 /11:31 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

"Кому какво можем да кажем по случай кризата и инфлуенцата"- така са озаглавени шеговити съвети, публикувани в хасковския в. "Утринна поща" през 1931 г.

01.07.2020 /13:47 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Обективното информиране и отразяването на всички гледни точки остава неизменен водещ принцип в работата на колегията особено в нажежени политически ситуации, като изживяваната в момента в страната ни. СБЖ категорично отхвърля и осъжда всяка форма на насилие било срещу представители на медиите, било срещу граждани, било срещу институции.

11.07.2020 /16:34

Ако днес мишена за разтерзание е президентът на Република България, кой ще е утрешният нарочен? Онова, което се случва у нас сега, отново крещящо зове будната съвест на цяла България, на цялото ни гражданско общество, на всички истински журналисти, писатели и общественици - защото само всички заедно можем да върнем нашата прекрасна родина в лоното на нормалното й, разумното, човешкото развитие. Нека да се вслушаме отново в посланията на безсмъртния ни мъдрец Вазов: „Стресни се, племе закъсняло! Живейш ли, мреш ли, ти не знайш! След теб потомство иде цяло - какво ще да му завещайш?”

09.07.2020 /17:25

Снeжана Тодорова, председател на УС на СБЖ: „Много е трудно на фона на всеобщата подмяна, в която сме принудени да съществуваме в България, да се води обсъждане, разумен разговор, камо ли пък спор за достоверността в интерпретацията на реалността и фактите, които ни се поднасят на различни нива и от различни теоретично предназначени за информиране или дори за разследване субекти и институции.”

03.07.2020 /09:11

 Мнения

На 21 юни се навършват 100 години от рождението на големия български публицист Веселин Йосифов, дългогодишен главен редактор на в. „Антени”, председател на СБЖ от 1976 до 1986 г.

19.06.2020 /15:44 | Автор: Георги Чаталбашев | Източник: СБЖ

Словото винаги е свободно, когато го изповядва свободен човек. Несвободният също може, ако иска, да говори свободно, но цената на тази свобода се заплаща скъпо от него с жестоки мъчения, болка, лишения, низвергване, размазване, изгаряне, раздуване, съсипване и още редица специфични за силните на деня, както и за мощните на нощта, термини.

16.06.2020 /18:36 | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 11 гости

Бързи връзки