Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 17 март 2017 г.

18.03.2017 /19:06 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от г-жа Снежана Тодорова – председател на УС на Съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет:

Снежана Тодорова - Председател, Иван Върбанов – Главен секретар, Борислав Костурков, Валерий Тодоров, Валентин Колев, Веселин Константинов, Георги Калагларски,  Емил Розов, Ивайло Диманов, Розита Попова, Светла Каменова,  Светослав Терзиев.

Отсъстваха: Велиана Христова,  Васил Сотиров, Любомир Пеевски.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет,  и Мария Нецова – председател на Комисията по професионална етика.

ДНЕВЕН РЕД:

1.Информация за Международния дом на журналистите – Варна

2. Разни.

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

По точка 1:


1.1.     Г-н Емил Розов – председател на Стопанската комисия на СБЖ, предлага г-н Красимир Денински – техник „Инвеститорски контрол” на СБЖ, и доц. Г. Калагларски да извършат оглед на състоянието на МДЖ-Варна във връзка с откриването на новия туристически сезон.  Да бъде подготвен и представен доклад на вниманието на членовете на УС на СБЖ с препоръки за необходимостта от провеждане на спешни и належащи ремонтни дейности.

1.2.     Управителният съвет на СБЖ делегира пълномощия на г-жа  Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, да проведе опознавателна и проучвателна среща с представители на голяма европейска туристическа фирма, която да се състои във Варна. 
На срещата във Варна да присъства  членът на УС на СБЖ - доц. Г. Калагларски и адвокат Георги Добрев. По време на разговорите да бъде получена максимална информация и конкретика  за намеренията на туристическата фирма. Срещата да бъде разглеждана като първа стъпка от евентуалното стартиране на преговорен процес за постигане на договореност за дългосрочно партньорство.   След провеждането на двустранната среща във Варна членовете на УС да бъдат информирани за всички параметри на направеното предложение от чуждестранния партньор.

По точка 2: 

2.1. Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, информира членовете на УС за хода на провежданите СМР и съпътстващите подготвителни действия по привеждането на ТБ „Банкя” в готовност за експлоатация. 

2.2. Емил Розов – председател на Стопанската комисия, предлага УС на СБЖ да утвърди малка сума за почистване на парка на ТБ „Банкя”.

2.3. УС изисква Росица Пантева – Главен счетоводител на СБЖ, да представи финансовия отчет за 2016 г. и проект на БЮДЖЕТ 2017.

2.4. Председателят на Контролния съвет на СБЖ Венка Ризова запозна членовете на УС на СБЖ със становище на Контролния съвет, който напомня, че на проведеното последно Общото събрание бе прието решение - бюджетът на Съюза на българските журналисти за текущата година да бъде обсъден и приет до края на април. Контролният съвет призовава членовете на Управителния съвет да насрочат дата за провеждане на Общо събрание.

2.5. Венка Ризова – Председател на Контролния съвет, напомни, че по време на Общото събрание е поставен въпросът за промени на Устава на СБЖ. Ризова отправи апел към членовете на УС да започнат  работата по обсъждане на варианти за предложения и промени в текстовете на Устава.

2.6. Членовете на Контролния съвет предлагат да се изработи механизъм, който съществува в повечето държавни институции и организации, за извършване на ежегодна атестационна процедура за служителите от администрацията. Становището на Контролния съвет е, че такава процедура ще дисциплинира и стимулира служителите да изпълняват съвестно и стриктно служебните си задължения.

2.7. Доц. Калагларски предлага да бъде гласуван Правилник за дейността на УС на СБЖ.

2.8. Снежана Тодорова – Председател на УС на СБЖ, предлага г-н Валерий Тодоров да бъде представител в тазгодишната традиционна среща на журналисти от цяла Русия - „Международен делови форум“.  Доц. Калаграски предлага Валерий Тодоров да проведе  срещи и с представители на туристически оператори, за да ги запознае с условията, които предлага на Международният дом на журналистите – Варна за чуждестранни гости.

2.9. Снежана Тодорова информира, че през тази година предстои СБЖ да  изпрати делегации в Китай и в Република Корея. Водач на представителната делегация за Китай ще бъде  г-н Васил Сотиров. Посещението на наши представители в Република Корея е планирано за месец юли.

2.9.1. Председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова запозна присъстващите с поканата за участие в телевизионния конкурс „Моя провинция”. Конкурсът ще се проведе в гр. Кострамà, Русия, от 22 до 25 юни. Кандидатите за участие заплащат само пътните си разходи.


 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.10 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

21.06.2020/02:35

Днес, 19 май 2020 година в делови порядък по телефон и електронна поща бе поискано мнението на членовете на Управителния съвет на СБЖ за насрочване провеждането на Общо отчетно-изборно събрание на СБЖ за 19 и 20 септември, т.г. във връзка със заповедта на министър Кирил Ананиев относно продължаването на ограничителните мерки във връзка с борбата с COVID-19 и многобройни обаждания от делегати на предстоящото Общо събрание на СБЖ за неговото отлагане за есента на 2020 година.

20.05.2020/20:48

Днес, 11 март 2020 година в делови порядък по телефон и електронна поща бе поискано мнението на членовете на Управителния съвет на СБЖ във връзка с особените и непредвидени обстоятелства в страната, свързани с въведените от Министерския съвет на Р. България на извънредно заседание от 08.03.2020 година мерки и ограничения при масови събирания на хора, с цел предотвратяване на заразата с коронавирус в България.

13.03.2020/20:42

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

03.03.2020/16:03

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

09.02.2020/20:31
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Представяме ви

У нас вече започнаха честванията на юбилея на безсмъртния патриарх на българската литература и българския дух Иван Вазов. Той е роден на 27 юни по стар стил или 9 юли по нов стил през 1850 г. Периодът между тези две дати е изпълнен със събития, посветени на творчеството и заветите му. Нека си припомним, че освен велик поет и писател, Вазов е бил и ярък публицист. Предлагаме тук три негови статии, които и днес вълнуват.

29.06.2020 /17:45 | Източник: СБЖ

Адам Рапопорт беше главен редактор на американското списание Bon Appétit. После се появи една стара снимка, придружена от обвинения за дискриминация в редакцията. Това издание обаче не е единственото, което се освободи от шефа си от старата гвардия. Германският в. “Ди Велт” представя седем случая.

27.06.2020 /16:58 | Автор: “Ди Велт” | Източник: "Гласове"

Ако трябва с няколко думи да се каже кой е Валентин Хаджийски, то те са: дълбоко аналитичен и точен коментатор. Неговите актуални анализи и коментари по болните теми у нас и по света впечатляват силно читателите на „Гласове“ и други български медии. Валентин Хаджийски се съгласи да бъде гост на сайта на СБЖ и нашият виртуален разговор е по болезнени и важни теми, отнасящи се за събития у нас и в САЩ, където той и семейството му вече четвърт век живеят в Голямата ябълка.

23.06.2020 /08:00 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

В. „Известия” публикува подборка от малко известни снимки от 22 юни 1941 г. – деня, в който нацистка Германия напада Съветския съюз. Фотообективът е хванал различни ракурси от граничното време между мира и войната.

22.06.2020 /19:22 | Източник: baricada.org

 Спомени и архиви

Изложба "170 години от рождението на Иван Вазов и Петър Станчов " е подредена в Историческия музей - Свиленград. С документи и снимки в поредица от табла е представена биографията на двете големи личности, свързани с историята и развитието на образователното дело в Свиленград в края на XIX век.

09.07.2020 /11:31 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

"Кому какво можем да кажем по случай кризата и инфлуенцата"- така са озаглавени шеговити съвети, публикувани в хасковския в. "Утринна поща" през 1931 г.

01.07.2020 /13:47 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Обективното информиране и отразяването на всички гледни точки остава неизменен водещ принцип в работата на колегията особено в нажежени политически ситуации, като изживяваната в момента в страната ни. СБЖ категорично отхвърля и осъжда всяка форма на насилие било срещу представители на медиите, било срещу граждани, било срещу институции.

11.07.2020 /16:34

Ако днес мишена за разтерзание е президентът на Република България, кой ще е утрешният нарочен? Онова, което се случва у нас сега, отново крещящо зове будната съвест на цяла България, на цялото ни гражданско общество, на всички истински журналисти, писатели и общественици - защото само всички заедно можем да върнем нашата прекрасна родина в лоното на нормалното й, разумното, човешкото развитие. Нека да се вслушаме отново в посланията на безсмъртния ни мъдрец Вазов: „Стресни се, племе закъсняло! Живейш ли, мреш ли, ти не знайш! След теб потомство иде цяло - какво ще да му завещайш?”

09.07.2020 /17:25

Снeжана Тодорова, председател на УС на СБЖ: „Много е трудно на фона на всеобщата подмяна, в която сме принудени да съществуваме в България, да се води обсъждане, разумен разговор, камо ли пък спор за достоверността в интерпретацията на реалността и фактите, които ни се поднасят на различни нива и от различни теоретично предназначени за информиране или дори за разследване субекти и институции.”

03.07.2020 /09:11

 Мнения

На 21 юни се навършват 100 години от рождението на големия български публицист Веселин Йосифов, дългогодишен главен редактор на в. „Антени”, председател на СБЖ от 1976 до 1986 г.

19.06.2020 /15:44 | Автор: Георги Чаталбашев | Източник: СБЖ

Словото винаги е свободно, когато го изповядва свободен човек. Несвободният също може, ако иска, да говори свободно, но цената на тази свобода се заплаща скъпо от него с жестоки мъчения, болка, лишения, низвергване, размазване, изгаряне, раздуване, съсипване и още редица специфични за силните на деня, както и за мощните на нощта, термини.

16.06.2020 /18:36 | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 11 гости

Бързи връзки