Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 17 март 2017 г.

18.03.2017 /19:06 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от г-жа Снежана Тодорова – председател на УС на Съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет:

Снежана Тодорова - Председател, Иван Върбанов – Главен секретар, Борислав Костурков, Валерий Тодоров, Валентин Колев, Веселин Константинов, Георги Калагларски,  Емил Розов, Ивайло Диманов, Розита Попова, Светла Каменова,  Светослав Терзиев.

Отсъстваха: Велиана Христова,  Васил Сотиров, Любомир Пеевски.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет,  и Мария Нецова – председател на Комисията по професионална етика.

ДНЕВЕН РЕД:

1.Информация за Международния дом на журналистите – Варна

2. Разни.

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

По точка 1:


1.1.     Г-н Емил Розов – председател на Стопанската комисия на СБЖ, предлага г-н Красимир Денински – техник „Инвеститорски контрол” на СБЖ, и доц. Г. Калагларски да извършат оглед на състоянието на МДЖ-Варна във връзка с откриването на новия туристически сезон.  Да бъде подготвен и представен доклад на вниманието на членовете на УС на СБЖ с препоръки за необходимостта от провеждане на спешни и належащи ремонтни дейности.

1.2.     Управителният съвет на СБЖ делегира пълномощия на г-жа  Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, да проведе опознавателна и проучвателна среща с представители на голяма европейска туристическа фирма, която да се състои във Варна. 
На срещата във Варна да присъства  членът на УС на СБЖ - доц. Г. Калагларски и адвокат Георги Добрев. По време на разговорите да бъде получена максимална информация и конкретика  за намеренията на туристическата фирма. Срещата да бъде разглеждана като първа стъпка от евентуалното стартиране на преговорен процес за постигане на договореност за дългосрочно партньорство.   След провеждането на двустранната среща във Варна членовете на УС да бъдат информирани за всички параметри на направеното предложение от чуждестранния партньор.

По точка 2: 

2.1. Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, информира членовете на УС за хода на провежданите СМР и съпътстващите подготвителни действия по привеждането на ТБ „Банкя” в готовност за експлоатация. 

2.2. Емил Розов – председател на Стопанската комисия, предлага УС на СБЖ да утвърди малка сума за почистване на парка на ТБ „Банкя”.

2.3. УС изисква Росица Пантева – Главен счетоводител на СБЖ, да представи финансовия отчет за 2016 г. и проект на БЮДЖЕТ 2017.

2.4. Председателят на Контролния съвет на СБЖ Венка Ризова запозна членовете на УС на СБЖ със становище на Контролния съвет, който напомня, че на проведеното последно Общото събрание бе прието решение - бюджетът на Съюза на българските журналисти за текущата година да бъде обсъден и приет до края на април. Контролният съвет призовава членовете на Управителния съвет да насрочат дата за провеждане на Общо събрание.

2.5. Венка Ризова – Председател на Контролния съвет, напомни, че по време на Общото събрание е поставен въпросът за промени на Устава на СБЖ. Ризова отправи апел към членовете на УС да започнат  работата по обсъждане на варианти за предложения и промени в текстовете на Устава.

2.6. Членовете на Контролния съвет предлагат да се изработи механизъм, който съществува в повечето държавни институции и организации, за извършване на ежегодна атестационна процедура за служителите от администрацията. Становището на Контролния съвет е, че такава процедура ще дисциплинира и стимулира служителите да изпълняват съвестно и стриктно служебните си задължения.

2.7. Доц. Калагларски предлага да бъде гласуван Правилник за дейността на УС на СБЖ.

2.8. Снежана Тодорова – Председател на УС на СБЖ, предлага г-н Валерий Тодоров да бъде представител в тазгодишната традиционна среща на журналисти от цяла Русия - „Международен делови форум“.  Доц. Калаграски предлага Валерий Тодоров да проведе  срещи и с представители на туристически оператори, за да ги запознае с условията, които предлага на Международният дом на журналистите – Варна за чуждестранни гости.

2.9. Снежана Тодорова информира, че през тази година предстои СБЖ да  изпрати делегации в Китай и в Република Корея. Водач на представителната делегация за Китай ще бъде  г-н Васил Сотиров. Посещението на наши представители в Република Корея е планирано за месец юли.

2.9.1. Председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова запозна присъстващите с поканата за участие в телевизионния конкурс „Моя провинция”. Конкурсът ще се проведе в гр. Кострамà, Русия, от 22 до 25 юни. Кандидатите за участие заплащат само пътните си разходи.


 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

12.11.2019/20:36

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на СБЖ.

01.11.2019/18:35

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател наУправителния съвет на Съюза на българските журналисти.

22.10.2019/18:02

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

21.10.2019/19:57

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова –председател на управителния съвет на съюза.

04.10.2019/18:17
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Представяме ви

И тъй като след местните избори на новинарския хоризонт се очертава друга тема,ангажираща вниманието несамо на медиите, но и на драгия електорат - 30 години от старта на т. нар. преход, то приятно бяхме изненадани, че на 7 ноември по книжарниците ще се появи новата книга на колегата ни Калин Тодоров „Зад завесата на прехода”, която е своеобразно продължение на заслужилата голям интерес негова предишна книга „Зад завесата на соца”.

05.11.2019 /10:54 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Позволете ми да започна с едно отклонение… Казват, спомените са като броеница – всяко зърно води до друго. Навярно е така, щом едно вълнуващо събитие като представянето на книгата на Йосиф Давидов събуди много, а те се занизаха нататък…За достойнствата на автора й и представянето на „Репортер от Миналото време” сайтът на СБЖ разказа подробно, но то неочаквано събуди у мен, ярко и живо, една мадридска среща с десетилетна давност. Тя допълни казаното и чутото с нещо важно от личността на автора, което, мисля, си заслужава да споделя…

01.11.2019 /01:00 | Автор: Иван Василев | Източник: СБЖ

В София в Меката на книгите „Гринуич“ се състоя премиерата на появилата се на български език книга "Мостът на тайните. Дипломатически роман" на известния руски журналист Сергей Гризунов, дело на издателство „Слънце“ и Надя Кабакчиева.

18.10.2019 /19:36 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

През декември ще отбележим 110 г.от рождението на един от най-силно обичаните и най-силно „забравяни“ поети - Никола Вапцаров. Едно име, което кара мнозина да се гордеят, че в българската литература имаме такъв световен поет, а други, дали от незнание или от някакви други свои си съображения, да захвърлят стихосбирката му в кошчетата за боклук.

16.10.2019 /19:34 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Щрихи към портрета на журналиста с три очи и една акредитационна карта на „Дума“ - фотожурналиста Христо Събев Христов

04.11.2019 /20:26 | Автор: Денчо Владимиров | Източник: СБЖ

В Хасково излезе юбилеен вестник по случай 140-годишнината от рождението на Александър Паскалев (1879 - 1946) - основател на модерното книгоиздаване в България.

02.11.2019 /17:43 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Премиер, министър, кмет демонстративно затварят устата на журналисти, изпълняващи служебните си задължения и обществената си функция да задават въпроси по важни теми. „На тъмно” се готвят и мащабни промени в медийното законодателство. Явно „онези горе” искат да са недосегаеми за контрола на „онези долу”. Докога гражданите ще търпят това, пита председателят на СБЖ Снежана Тодорова

20.11.2019 /19:46

В свое поздравително писмо по повод Деня на будителите ръководството на МФЖ приветства усилията и инициативите на СБЖ в защита на професионалните и социални права на българските журналисти.

03.11.2019 /20:40

Традициите са за това, да се спазват – казват мъдрите хора. И СБЖ никога не им е изневерявал. Така стана и в Деня на народните будители и празника на българската журналистика. Верен на традицията, Съюзът връчи своите годишни награди на най-добрите в журналистическото войнство. Клуб „Журналист“ се оказа тесен за всички, които обичат своята професия и ценят колегите,които са отличени за своя труд.

02.11.2019 /22:36

 Мнения

Свободата не е привилегия. Свободата е необходимост. Свободата на словото, на медиите е първата потребност, първото условие на демократичната система за всяко общество. Свободата да питаш, но и да отговаряш.

18.11.2019 /21:09 | Автор: Георги Калагларски | Източник: СБЖ

Моделът на финансирането на БНТ и БНР, заложен в Закона за радиото и телевизията, се нуждае от съществена промяна. Сериозни дефицити се наблюдават и в сегашния модел на управление на обществените медии.

17.11.2019 /18:48 | Автор: Маргарита Пешева | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 11 гости

Бързи връзки