Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 19 май 2017 г.

29.05.2017 /16:45 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,30 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на Съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет:

Снежана Тодорова - Председател, Иван Върбанов – Главен секретар, Борислав Костурков, Валерий Тодоров, Валентин Колев, Васил Сотиров, Велиана Христова, Веселин Константинов, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Розита Попова, Светла Каменова, Светослав Терзиев и Любомир Пеевски.

Присъстваха и: Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Венка Ризова – председател на Контролния съвет, Росица Пантева – главен счетоводител на Съюза на българските журналисти и Георги Добрев – адвокат на СБЖ.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на проект за бюджета за 2017 г.

2. Допълнения към законодателните инициативи на СБЖ в защита на журналистическия труд.

3. Информация за подготовката на Общото събрание на СБЖ

4. Информация за възможностите за почивка на членове на СБЖ и други почиващи в МДЖ – Варна, ТБ – Банкя и Батак.

5. Избор на състава на делегацията на СБЖ, която ще посети Република Корея от 4 до 11 юли 2017 г.

6. Разни.


/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

По точка 1

УС на СБЖ се запозна с проектобюджета на СБЖ за 2017 г., който беше представен от Росица Пантева – Главен счетоводител. УС на СБЖ възлага на г-жа Пантева да впише направените корекции, които бяха направени от членовете на Съвета по време на обсъждането и да представи актуализирания вариант с разяснителни бележки на следващото заседание, насрочено за 9 юни.

По точка 2

Д-р Светослав Терзиев – Председател на Комисията по професионални стандарти, представи пред членовете на УС допълнения и редакции на проекта на СБЖ за Законодателни инициативи за защита на журналистическия труд, които предстои да бъдат внесени в Комисията по култура и медии на 44-ото Народно събрание. Текстът на документа да бъде разпратен в електронен вид до членовете на Съвета, за да могат всички да изпратят писмено своите бележки и предложения по материала. Обобщеният окончателен вариант да бъде представен за обсъждане и гласуване от членовете на УС на СБЖ на следващо заседание.

По точка 3

Розита Попова – председател на Комисията по организационните въпроси, информира членовете на УС за етапите на подготовка и извършените дейности по свикването, организирането и провеждането на Общото събрание, съгласно Устава на сдружението.

По точка 4

4.1.Снежана Тодорова, Председател на УС на СБЖ, разясни условията за почивка на членове на СБЖ и на външни гости в МДЖ-Варна.

4.2.Г-жа Тодорова отчете хода на ремонтните дейности в ТБ „Банкя”.

4.3.Ивайло Диманов – председател на Комисията по професионални и творчески въпроси, представи идейни варианти за стопанисването и управлението на кафето, което се намира на етаж 1 в сградата на седалището на СБЖ.

По точка 5

Г-жа Снежана Тодорова запозна членовете на УС с покана, която е изпратена от Асоциацията на корейските журналисти до СБЖ. Предвижда се посещение на българска петчленна журналистическа делегация в Република Корея от 4 до 11 юли 2017 г. В състава на делегацията към момента са включени: Десислава Ризова /bTV/ и оператор, Яна Лекарска, Даниела Христова / „Черно и бяло“/. Очакват се още предложения за попълване на квотата. Пътуващите български журналисти е необходимо да заплатят сумата от около1500 лева, която покрива транспортните разходи. Престоят, настаняването и храната са за сметка на посрещащата страна.

По точка 6

6.1. УС на СБЖ изслуша кратък отчет от Васил Сотиров – ръководител на делегацията на СБЖ, която посети Република Китай по покана на Общокитайската асоциация на журналистите.

6.2.УС на СБЖ утвърди текст на декларация в защита на бившия ни генерален консул в Одрин Георги Димов, който е и член на Съюза на българските журналисти.

6.3.Снежана Тодорова – Председател на УС на СБЖ, запозна членовете на Съвета с проблеми със заплащането на трудовите възнаграждения в няколко печатни издания. УС на СБЖ реши да покани изпълнителният директор и гл. редактор на в. „Стандарт” – Славка Бозукова, на среща в централата на Съюза, за да бъде обсъден казусът със забавянето и неизплащането на заплатите на журналистите, които работят в изданието и да се търси решение на ситуацията.


 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

12.11.2019/20:36

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на СБЖ.

01.11.2019/18:35

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател наУправителния съвет на Съюза на българските журналисти.

22.10.2019/18:02

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

21.10.2019/19:57

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова –председател на управителния съвет на съюза.

04.10.2019/18:17
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

И тъй като след местните избори на новинарския хоризонт се очертава друга тема,ангажираща вниманието несамо на медиите, но и на драгия електорат - 30 години от старта на т. нар. преход, то приятно бяхме изненадани, че на 7 ноември по книжарниците ще се появи новата книга на колегата ни Калин Тодоров „Зад завесата на прехода”, която е своеобразно продължение на заслужилата голям интерес негова предишна книга „Зад завесата на соца”.

05.11.2019 /10:54 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Позволете ми да започна с едно отклонение… Казват, спомените са като броеница – всяко зърно води до друго. Навярно е така, щом едно вълнуващо събитие като представянето на книгата на Йосиф Давидов събуди много, а те се занизаха нататък…За достойнствата на автора й и представянето на „Репортер от Миналото време” сайтът на СБЖ разказа подробно, но то неочаквано събуди у мен, ярко и живо, една мадридска среща с десетилетна давност. Тя допълни казаното и чутото с нещо важно от личността на автора, което, мисля, си заслужава да споделя…

01.11.2019 /01:00 | Автор: Иван Василев | Източник: СБЖ

В София в Меката на книгите „Гринуич“ се състоя премиерата на появилата се на български език книга "Мостът на тайните. Дипломатически роман" на известния руски журналист Сергей Гризунов, дело на издателство „Слънце“ и Надя Кабакчиева.

18.10.2019 /19:36 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

През декември ще отбележим 110 г.от рождението на един от най-силно обичаните и най-силно „забравяни“ поети - Никола Вапцаров. Едно име, което кара мнозина да се гордеят, че в българската литература имаме такъв световен поет, а други, дали от незнание или от някакви други свои си съображения, да захвърлят стихосбирката му в кошчетата за боклук.

16.10.2019 /19:34 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Щрихи към портрета на журналиста с три очи и една акредитационна карта на „Дума“ - фотожурналиста Христо Събев Христов

04.11.2019 /20:26 | Автор: Денчо Владимиров | Източник: СБЖ

В Хасково излезе юбилеен вестник по случай 140-годишнината от рождението на Александър Паскалев (1879 - 1946) - основател на модерното книгоиздаване в България.

02.11.2019 /17:43 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

В свое поздравително писмо по повод Деня на будителите ръководството на МФЖ приветства усилията и инициативите на СБЖ в защита на професионалните и социални права на българските журналисти.

03.11.2019 /20:40

Традициите са за това, да се спазват – казват мъдрите хора. И СБЖ никога не им е изневерявал. Така стана и в Деня на народните будители и празника на българската журналистика. Верен на традицията, Съюзът връчи своите годишни награди на най-добрите в журналистическото войнство. Клуб „Журналист“ се оказа тесен за всички, които обичат своята професия и ценят колегите,които са отличени за своя труд.

02.11.2019 /22:36

Участниците в протеста „Не убивайте журналистиката в България!”, свикан от СБЖ навръх Деня на народните будители и Деня на българската журналистика, настояха в НС най-после да бъде даден ход на предложениаята на Съюза за законодателни промени в защита на свободата на словото и на правата на журналистите

01.11.2019 /16:28

 Мнения

Интерпретациите за българската промяна на 10 ноември три десетилетия по-късно може да са всякакви, но всичко все опира до разпределението на порциите на несвършващите тайни вечери. Където залог са и медиите. Когато самите медии са минали през мътна приватизация, естествено е, че посочените за техни собственици не са мотивирани да разобличават други подобни сделки в държавен и наддържавен мащаб.

10.11.2019 /20:06 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Мнение на един очевидец от „кухнята” на нашумялата футболна среща на стадион „Васил Левски”

17.10.2019 /20:41 | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 20 гости

Бързи връзки