Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 19 май 2017 г.

29.05.2017 /16:45 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,30 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на Съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет:

Снежана Тодорова - Председател, Иван Върбанов – Главен секретар, Борислав Костурков, Валерий Тодоров, Валентин Колев, Васил Сотиров, Велиана Христова, Веселин Константинов, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Розита Попова, Светла Каменова, Светослав Терзиев и Любомир Пеевски.

Присъстваха и: Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Венка Ризова – председател на Контролния съвет, Росица Пантева – главен счетоводител на Съюза на българските журналисти и Георги Добрев – адвокат на СБЖ.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на проект за бюджета за 2017 г.

2. Допълнения към законодателните инициативи на СБЖ в защита на журналистическия труд.

3. Информация за подготовката на Общото събрание на СБЖ

4. Информация за възможностите за почивка на членове на СБЖ и други почиващи в МДЖ – Варна, ТБ – Банкя и Батак.

5. Избор на състава на делегацията на СБЖ, която ще посети Република Корея от 4 до 11 юли 2017 г.

6. Разни.


/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

По точка 1

УС на СБЖ се запозна с проектобюджета на СБЖ за 2017 г., който беше представен от Росица Пантева – Главен счетоводител. УС на СБЖ възлага на г-жа Пантева да впише направените корекции, които бяха направени от членовете на Съвета по време на обсъждането и да представи актуализирания вариант с разяснителни бележки на следващото заседание, насрочено за 9 юни.

По точка 2

Д-р Светослав Терзиев – Председател на Комисията по професионални стандарти, представи пред членовете на УС допълнения и редакции на проекта на СБЖ за Законодателни инициативи за защита на журналистическия труд, които предстои да бъдат внесени в Комисията по култура и медии на 44-ото Народно събрание. Текстът на документа да бъде разпратен в електронен вид до членовете на Съвета, за да могат всички да изпратят писмено своите бележки и предложения по материала. Обобщеният окончателен вариант да бъде представен за обсъждане и гласуване от членовете на УС на СБЖ на следващо заседание.

По точка 3

Розита Попова – председател на Комисията по организационните въпроси, информира членовете на УС за етапите на подготовка и извършените дейности по свикването, организирането и провеждането на Общото събрание, съгласно Устава на сдружението.

По точка 4

4.1.Снежана Тодорова, Председател на УС на СБЖ, разясни условията за почивка на членове на СБЖ и на външни гости в МДЖ-Варна.

4.2.Г-жа Тодорова отчете хода на ремонтните дейности в ТБ „Банкя”.

4.3.Ивайло Диманов – председател на Комисията по професионални и творчески въпроси, представи идейни варианти за стопанисването и управлението на кафето, което се намира на етаж 1 в сградата на седалището на СБЖ.

По точка 5

Г-жа Снежана Тодорова запозна членовете на УС с покана, която е изпратена от Асоциацията на корейските журналисти до СБЖ. Предвижда се посещение на българска петчленна журналистическа делегация в Република Корея от 4 до 11 юли 2017 г. В състава на делегацията към момента са включени: Десислава Ризова /bTV/ и оператор, Яна Лекарска, Даниела Христова / „Черно и бяло“/. Очакват се още предложения за попълване на квотата. Пътуващите български журналисти е необходимо да заплатят сумата от около1500 лева, която покрива транспортните разходи. Престоят, настаняването и храната са за сметка на посрещащата страна.

По точка 6

6.1. УС на СБЖ изслуша кратък отчет от Васил Сотиров – ръководител на делегацията на СБЖ, която посети Република Китай по покана на Общокитайската асоциация на журналистите.

6.2.УС на СБЖ утвърди текст на декларация в защита на бившия ни генерален консул в Одрин Георги Димов, който е и член на Съюза на българските журналисти.

6.3.Снежана Тодорова – Председател на УС на СБЖ, запозна членовете на Съвета с проблеми със заплащането на трудовите възнаграждения в няколко печатни издания. УС на СБЖ реши да покани изпълнителният директор и гл. редактор на в. „Стандарт” – Славка Бозукова, на среща в централата на Съюза, за да бъде обсъден казусът със забавянето и неизплащането на заплатите на журналистите, които работят в изданието и да се търси решение на ситуацията.


 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10,15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от г-жа Снежана Тодорова – Председател на Съюза.

04.09.2019/17:08

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от г-жа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

14.06.2019/18:45

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,00 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от Снежана Тодорова.

10.05.2019/21:48

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на съюза.

03.05.2019/17:58

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на Съюза.

19.04.2019/21:11
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Реклама

 Събития в СБЖ

 Правни въпроси и отговори

На въпроси, засягащи трудовите права на журналистите, отговаря доцентът по трудово и осигурително право Андрей Александров

16.02.2018 /14:43 | Автор: Андрей Александров | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

УС на СБЖ изразява категоричната си позиция в подкрепа на журналистите от БНР и настоява да бъде прекратен договорът за управление на генералния директор на БНР Светослав Костов във връзка с извършените груби административни нарушения, накърняващи свободата на словото, националната сигурност и изпълнението на лиценза на програма „Хоризонт“. Настояваме СЕМ да освободи от длъжност и членовете на УС на БНР.

20.09.2019 /17:22

По повод ареста на фоторепортера Веселин Боришев при изпълнение на журналистическите му задължения и по повод кризисната ситуация около радиоводещата Силвия Великова, председателката на УС на СБЖ Снежана Тодорова настоява да бъде даден ход на внесените от над две години в НС предложения на СБЖ за законодателни промени в защита на свободата на словото, журналистическия труд и журналистическите права.

14.09.2019 /20:51

По повод ареста на бившия главен редактор на в. „Дума” Юрий Борисов на 9 септември и повдигнатото на 10 септември обвинение за шпионаж срещу бившия издател на същия вестник Николай Малинов, председателят на УС на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова заяви пред сайта на СБЖ следното:

10.09.2019 /20:13

 Мнения

Няма да забравя с какво всеобщо възмущение навремето целокупният български телевизионен зрител посрещна решението на ръководството на БНТ да „модернизира” по европейски и световен тертип заставката на „По света и у нас”, като замени живото, действено въртяшо се земно кълбо като символ на събитията през деня, с друг модерен, статичен дизайн. Тогава неспокойният дух на Тамара Джеджева избухна, мисля, че беше по времето, когато работехме в „Поглед”, с гневната филипика „Върнете ни кълбото!” И то отново се завъртя пред очите ни...

16.09.2019 /19:11 | Автор: Иван Василев | Източник: СБЖ

Справедлив, но едностранчив е гневът срещу премиера заради отвинтената апаратура, която да попречи на журналистите да задават въпроси на общата му пресконференция с новата шефка на ЕК. Гостенката е не по-малко оплескана от „любезността” на домакина. И тази дама ще брани свободата на словото в Брюксел?!

03.09.2019 /16:34 | Автор: Къдринка Къдринова

 
 

В момента онлайн: 14 гости

Бързи връзки