Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 9 юни 2017 г.

09.06.2017 /18:06 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от г-жа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на Съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет:

Снежана Тодорова - Председател, Иван Върбанов – Главен секретар, Борислав Костурков, Валентин Колев, Васил Сотиров Велиана Христова, Георги Калагларски, Ивайло Диманов, Любомир Пеевски, Розита Попова, Светослав Терзиев.

Отсъстваха: Валерий Тодоров, Веселин Константинов, Емил Розов и Светла Каменова.

На заседанието не присъства и Венка Ризова, председател на Контролния съвет на СБЖ.

Присъстваха и: Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Росица Пантева – главен счетоводител на Съюза на българските журналисти.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на нови предложения към законодателните инициативи на СБЖ. Докладват: Светослав Терзиев и Георги Калагларски.

2. Запознаване с доклада за оценка на имотите на Агенция „София прес“. Докладва: Снежана Тодорова.

3. Разни.

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

По точка 1

Г-н Светослав Терзиев – председател на Комисията по професионалните стандарти на СБЖ, запозна членовете на Съвета с последните редакции на предложенията на СБЖ за законодателни инициативи в защита на журналистическия труд. По прецизирането на текстовете са заседавали на работно съвещание Комисията за научно-практически изследвания и анализи на съвременната журналистика, Комисията по професионални стандарти, съвместно с външни експерти и юристи.

УС на СБЖ единодушно приема предложения документ с направените уточнения и допълнения.

Документът ще бъде депозиран и връчен на членовете на Комисията по култура и медии на 44-ото НС на 15 юни т.г.

По точка 2

Г-жа Снежана Тодорова запозна УС на СБЖ с доклад за оценка на имотите на Сдружение "Агенция София прес".

УС на СБЖ е против продажбата на собствеността и закриването на Агенцията.

По точка 3

3.1. УС на СБЖ изслуша Росица Пантева – Главен счетоводител на СБЖ, която представи допълненията и финалните редакции по проектобюджета за 2017 г.

УС на СБЖ утвърждава проектобюджета за 2017 г. с всички актуализации и корекции.

3.2. Председателят на УС на СБЖ  информира членовете на Съвета, че на 15 юни в Пресклуб „Журналист” ще бъдат представени четирите тома на съчиненията на Виталий Маслов, а на 20 юни ще бъде проведено събитие и във Варна.

3.3. Г-жа Снежана Тодорова съобщи, че по покана на г-н Румен Радев – президент на Република България, ще представи пред потомците на легендарния американски журналист Джанюариъс Макгахан автентичната книга „Турските зверства в България“ – преведена от Стефан Стамболов през 1880 година, която се съхранява в библиотеката на Съюза на българските журналисти. Уникалното издание на скоропечатницата на Я.С. Ковачев – София съхранява писмата на специалния военен кореспондент на в. „Дейли Нюз” по време на Руско-турската война (1887-1888 г.). Със статиите и репортажите си от България Макгахан успява да промени световната политика и да извоюва освобождението от османско робство.

3.4. Доц. Георги Калагларски предлага СБЖ да направи фототипно издание на книгата. Г-жа Тодорова, в качеството си и на председател на Организационния комитет за отбелязването на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война, поема ангажимент да включи издаването на книгата в планирането за провеждането на всички чествания, като инициатива на СБЖ.

3.5. УС на СБЖ се запозна с постъпило предложение - оферта от физическо лице за закупуване на парцел от недвижим имот - собственост на СБЖ, в гр. Банкя. Снежана Тодорова напомни, че съгласно Устава на СБЖ Общото събрание се разпорежда с имотите на сдружението. За да може да бъде продаден парцел, и Общото събрание да се произнесе с решение, е нужно в дневния ред на форума да фигурира такава точка. Членовете на Съвета проведоха дискусия.

3.6. Членовете на УС на СБЖ изразиха свои позиции и коментари във връзка с огласеното решение на ръководството на БНР да закрие Главна редакция „Радио България” на обществената медия.

СБЖ, съвместно с ръководствата на Съюза на българските журналисти, Съюза на българските писатели, Съюза на преводачите в България, Сдружението на испаноговорещите журналисти в България, Асоциацията на журналистите франкофони в България, Фондация „Европа и светът”, разпространи отворено писмо, с което изрази категоричното си несъгласие с управленското решение на генералния директор на БНР Александър Велев. Чрез документа бе отправен призив за подлагане на този въпрос на широк професионален, специализиран и обществен дебат, като решението бъде взето едва след дълбок и отговорен анализ на фактите и обстоятелствата, под щателния мониторинг на специализираните комисии в Народното събрание, на СЕМ, на синдикатите и на обществени, творчески и професионални организации.

СБЖ категорично подкрепя позицията и усилията на нашите колеги – журналистите от „Радио България” - БНР, като се солидаризира с тяхната кауза за съхраняване на езиковото многообразие, продължаване на производството на оригиналната продукция - насочена към българската диаспора по света и чуждоезичната аудитория, следване неотклонно на мисията за популяризиране на страната ни зад граница.


 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10,15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от г-жа Снежана Тодорова – Председател на Съюза.

04.09.2019/17:08

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от г-жа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

14.06.2019/18:45

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,00 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от Снежана Тодорова.

10.05.2019/21:48

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на съюза.

03.05.2019/17:58

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на Съюза.

19.04.2019/21:11
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Реклама

 Събития в СБЖ

 Правни въпроси и отговори

На въпроси, засягащи трудовите права на журналистите, отговаря доцентът по трудово и осигурително право Андрей Александров

16.02.2018 /14:43 | Автор: Андрей Александров | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

УС на СБЖ изразява категоричната си позиция в подкрепа на журналистите от БНР и настоява да бъде прекратен договорът за управление на генералния директор на БНР Светослав Костов във връзка с извършените груби административни нарушения, накърняващи свободата на словото, националната сигурност и изпълнението на лиценза на програма „Хоризонт“. Настояваме СЕМ да освободи от длъжност и членовете на УС на БНР.

20.09.2019 /17:22

По повод ареста на фоторепортера Веселин Боришев при изпълнение на журналистическите му задължения и по повод кризисната ситуация около радиоводещата Силвия Великова, председателката на УС на СБЖ Снежана Тодорова настоява да бъде даден ход на внесените от над две години в НС предложения на СБЖ за законодателни промени в защита на свободата на словото, журналистическия труд и журналистическите права.

14.09.2019 /20:51

По повод ареста на бившия главен редактор на в. „Дума” Юрий Борисов на 9 септември и повдигнатото на 10 септември обвинение за шпионаж срещу бившия издател на същия вестник Николай Малинов, председателят на УС на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова заяви пред сайта на СБЖ следното:

10.09.2019 /20:13

 Мнения

Няма да забравя с какво всеобщо възмущение навремето целокупният български телевизионен зрител посрещна решението на ръководството на БНТ да „модернизира” по европейски и световен тертип заставката на „По света и у нас”, като замени живото, действено въртяшо се земно кълбо като символ на събитията през деня, с друг модерен, статичен дизайн. Тогава неспокойният дух на Тамара Джеджева избухна, мисля, че беше по времето, когато работехме в „Поглед”, с гневната филипика „Върнете ни кълбото!” И то отново се завъртя пред очите ни...

16.09.2019 /19:11 | Автор: Иван Василев | Източник: СБЖ

Справедлив, но едностранчив е гневът срещу премиера заради отвинтената апаратура, която да попречи на журналистите да задават въпроси на общата му пресконференция с новата шефка на ЕК. Гостенката е не по-малко оплескана от „любезността” на домакина. И тази дама ще брани свободата на словото в Брюксел?!

03.09.2019 /16:34 | Автор: Къдринка Къдринова

 
 

В момента онлайн: 14 гости

Бързи връзки