Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 4 август 2017 г.

05.08.2017 /10:02 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,05 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от г-жа Снежана Тодорова – Председател на Управителния съвет на Съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет:  Снежана Тодорова - Председател, Борислав Костурков, Валерий Тодоров, Валентин Колев, Велиана Христова,  Георги Калагларски,  Емил Розов, Ивайло Диманов,  Розита Попова, Светла Каменова.

Отсъстваха: Иван Върбанов – Главен секретар, Васил Сотиров, Веселин Константинов, Светослав Терзиев и Любомир Пеевски.

Присъстваха и: Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика,   Венка Ризова – председател на Контролния съвет на СБЖ, Георги Добрев – адвокат на СБЖ, и Росица Пантева – главен счетоводител на Съюза на българските журналисти.

 ДНЕВЕН РЕД:

1. Запознаване с последното съдебно решение на Софийски градски съд и юридическите действия, които са предприети във връзка с  това решение.  

2. Какви мерки да се предприемат във връзка с финансовото състояние на Съюза на българските журналисти.

3. Насрочване на общо събрание на Съюза на българските журналисти.  4. Разни.
   

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./ 

По точка  1
 

УС изслуша адвокат Георги Добрев с информация за съдебно решение на Софийски градски съд и предприетите юридически действия във връзка с него.

По точка 2 

В изпълнение на решение на ОС на СБЖ, УС възлага на Стопанската комисия на СБЖ да изработи дългосрочна стратегията за стопанисване и управление на имотите на Съюза на българските журналисти, в рамките на която да е разписана концепция за управление на имотите на Съюза на българските журналисти. В подготовката на стратегията могат да се включват колеги на доброволен принцип, като към работната група да бъдат асоциирани и експерти. Работата на екипа да бъде ръководена от Председателя на СБЖ. Проект на стратегията да бъде представен до 15 септември на вниманието на членовете на УС за обсъждане и гласуване. 

По точка 3

Управителният съвет на Съюза на българските журналисти реши да свика  редовно Общо събрание на СБЖ на 28 октомври  2017 г. от 10.00 часа в сградата на СБЖ, гр.София, ул. ,,Граф Игнатиев“ № 4, етаж 3 при следния

                               Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Обсъждане на финансовото състояние на Съюза на българските журналисти и приемане на конкретни решения.

2. Обсъждане и приемане на дългосрочна стратегия за управление на имотите на Съюза на българските журналисти.

3. Обсъждане и вземане на решение за обособяване на нов ПИ /поземлен имот/ и за неговата продажба от парцел, собственост на СБЖ – град Банкя, квартал 58-А, с площ от 500 кв. м., който е с лице на улица „Максим Горки“, съгласно направеното мотивирано предложение и обяснителна записка от 06.06.2017 година, изработена от фирма „ГЕОКАД  93“ ЕООД при предложена продажна цена 85 000 евро или съответно 170 евро кв. м. предложение от купувачите Михаил Георгиев Милев и Борис Милер от 06.06.2017.

4. Разни.

По точка  4 

УС на СБЖ избра за делегати на Общото събрание на Сдружение „Агенция София прес”: Снежана Тодорова, Веселин Константинов, Любомир Пеевски, Розита Попова и Светла Каменова.


 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10,15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от г-жа Снежана Тодорова – Председател на Съюза.

04.09.2019/17:08

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от г-жа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

14.06.2019/18:45

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,00 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от Снежана Тодорова.

10.05.2019/21:48

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на съюза.

03.05.2019/17:58

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на Съюза.

19.04.2019/21:11
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Реклама

 Събития в СБЖ

 Правни въпроси и отговори

На въпроси, засягащи трудовите права на журналистите, отговаря доцентът по трудово и осигурително право Андрей Александров

16.02.2018 /14:43 | Автор: Андрей Александров | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

УС на СБЖ изразява категоричната си позиция в подкрепа на журналистите от БНР и настоява да бъде прекратен договорът за управление на генералния директор на БНР Светослав Костов във връзка с извършените груби административни нарушения, накърняващи свободата на словото, националната сигурност и изпълнението на лиценза на програма „Хоризонт“. Настояваме СЕМ да освободи от длъжност и членовете на УС на БНР.

20.09.2019 /17:22

По повод ареста на фоторепортера Веселин Боришев при изпълнение на журналистическите му задължения и по повод кризисната ситуация около радиоводещата Силвия Великова, председателката на УС на СБЖ Снежана Тодорова настоява да бъде даден ход на внесените от над две години в НС предложения на СБЖ за законодателни промени в защита на свободата на словото, журналистическия труд и журналистическите права.

14.09.2019 /20:51

По повод ареста на бившия главен редактор на в. „Дума” Юрий Борисов на 9 септември и повдигнатото на 10 септември обвинение за шпионаж срещу бившия издател на същия вестник Николай Малинов, председателят на УС на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова заяви пред сайта на СБЖ следното:

10.09.2019 /20:13

 Мнения

Няма да забравя с какво всеобщо възмущение навремето целокупният български телевизионен зрител посрещна решението на ръководството на БНТ да „модернизира” по европейски и световен тертип заставката на „По света и у нас”, като замени живото, действено въртяшо се земно кълбо като символ на събитията през деня, с друг модерен, статичен дизайн. Тогава неспокойният дух на Тамара Джеджева избухна, мисля, че беше по времето, когато работехме в „Поглед”, с гневната филипика „Върнете ни кълбото!” И то отново се завъртя пред очите ни...

16.09.2019 /19:11 | Автор: Иван Василев | Източник: СБЖ

Справедлив, но едностранчив е гневът срещу премиера заради отвинтената апаратура, която да попречи на журналистите да задават въпроси на общата му пресконференция с новата шефка на ЕК. Гостенката е не по-малко оплескана от „любезността” на домакина. И тази дама ще брани свободата на словото в Брюксел?!

03.09.2019 /16:34 | Автор: Къдринка Къдринова

 
 

В момента онлайн: 13 гости

Бързи връзки