Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 24 ное. 2017 г.

24.11.2017 /18:24 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на Съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет: Снежана Тодорова - Председател, Иван Върбанов – Главен секретар, Борислав Костурков, Валерий Тодоров, Валентин Колев, Васил Сотиров, Веселин Константинов, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Розита Попова, Светла Каменова, Светослав Терзиев.

Отсъстваха: Велиана Христова, Любомир Пеевски.

Присъстваха и: Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Венка Ризова – председател на Контролния съвет, и Георги Добрев – адвокат на СБЖ,.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на предложения за провеждане на журналистическа среща на ръководствата на журналистическите съюзи от балканските страни в София през месец април 2018 година.


2. Обсъждане на предложения за провеждане на среща на Европейската федерация на журналистите в София през месец юни 2018 година.

3. Обсъждане на обяви за стопанисване на имотите на Съюза на българските журналисти .

4. Избор на делегати за Общото събрание на Агенция „София-прес“.

5. Разни.

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

По точка 1

1.1. Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, запозна членовете на Съвета с подробности относно идеята да бъде направена среща на журналисти от балканските страни. Снежана Тодорова информира, че е провела разговор с Ангел Ангелов – и.д. началник на отдел „Югоизточна Европа“ в Министерството на външните работи. Председателят на УС на СБЖ представи проект на бюджет за събитието.

По точка 2

2.1. Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, информира за предложението, което е отправено към Европейската федерация на журналистите от страна на СБЖ – предстоящата годишна среща на организацията да се проведе в България. Снежана Тодорова представи подробности и обемите на планираните финансовите показатели за обезпечаване на провеждането на срещата. Изпълкомът на Европейската федерация предстои да има заседание на 15 декември. Тогава ще се вземе решение къде ще се проведе срещата. Ако бъде прието домакин да бъде България, СБЖ ще започне активна подготовка по реализиране на форума.

2.2. УС на СБЖ реши да продължат проучванията и набирането на оферти от хотели, където да пребивават участниците в международните медийни форуми – по т.1 и т.2, но не по-късно от 30 ноември.  

2.3. Членовете на Управителния съвет да изпратят в секретариата на ЕФЖ до 29 ноември своите предложения за темите, които да бъдат част от дебатите на срещата на Европейската федерация на журналистите. Да бъдат формулирани и аналогични предложения за Балканската среща на журналистите, която е планирана да се състои през април 2018 г.

2.4. Снежана Тодорова предлага да бъде сформирана работна група в която да вземат участие: Светослав Терзиев, Васил Сотиров, Борислав Костурков, Валерий Тодоров, главният секретар и председателят на УС на СБЖ.

По точка 3 

3.1. УС на СБЖ се запозна с проекто-текстове на обяви за отдаване под наем на обекти /бази/ на СБЖ – във Варна, Банкя и Батак. Текстовете са подготвени от адвокат Георги Добрев. Членовете на Съвета проведоха дискусия и изслушаха адвокат Добрев. Обявите да бъдат допълнени с прецизирани ценови параметри и ясно разписани условия на конкурса, а финалните варианти на текстовете да бъдат представени на следващото заседание за утвърждаване.

По точка 4 

4.1. Управителният съвет на Съюза на българските журналисти избира за делегати на предстоящото общо събрание на Сдружение "Агенция София прес": Снежана Тодорова, Розита Попова, Веселин Константинов, Светла Каменова и Васил Сотиров.

4.2. Снежана Тодорова – Председател на УС на СБЖ, се ангажира да покани адвокат Дамянов, който предоставя правни консултации на Агенция „София прес”, на предстоящото заседание на Съвета, за да отговори на поставени оперативни въпроси по управлението и дейността на Агенцията.

По точка 5

5.1. Ивайло Диманов – председател на Комисията по професионални и творчески въпроси, представи пред членовете на УС дизайнерски проекти и оферти от фирми за ремонт на кафенето на ет.1 в сградата на СБЖ.

5.2 .Управителният съвет на Съюза на българските журналисти реши да отдаде под наем двете малки помещения на третия етаж, прилежащи до Пресклуб „Журналист”. Наемът, който ще се получава, да се използва целево като финансов ресурс за обезпечаване ремонта на кафето на първия етаж в сградата на СБЖ, а след приключване на строително-ремонтните дейности да бъде в помощ на издръжката на ведомствения клуб на Съюза.

5.3. Управителният съвет на Съюза на българските журналисти възлага на Красимир Денински – техник „Инвеститорски контрол” на СБЖ, да информира членовете на УС относно ползването на част от имота на Съюза в гр. Банкя от съседа по имот и монтиран на територията на базата строителен кран. Красимир Денински да изготви проект на споразумение за заплащане на наем за използваната територия, на която е разположено строителното съоръжение.


 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

23.01.2020/13:44

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.05 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

22.01.2020/14:28

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

12.11.2019/20:36

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на СБЖ.

01.11.2019/18:35

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател наУправителния съвет на Съюза на българските журналисти.

22.10.2019/18:02
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Представяме ви

С Ани Заркова отдавна се бяхме договорили да гостува на сайта на СБЖ, но все нещо изскачаше и все отлагахме във времето. Но ето че сега, когато и нас българите ни застигна едно от трите жестоки китайски проклятия (няма риск от коронавирус при цитирането му): "Дано живееш в интересни времена", Ани даде интервю за сайта ни, в което през личните й преживявания бистрим ситуацията в нашия занаят.

15.02.2020 /17:25 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Н.Пр. почетният консул на Хашемитското кралство Йордания д-р Хасан Бармауи гостува на Съюза на българските журналисти. Темата на срещата беше сътрудничеството между България и Йордания. И, разбира се, не на последно място 20-годишнината на сътрудничеството между съюзите на българските и йорданските журналисти.

13.02.2020 /15:34 | Автор: Майя Любомирска | Източник: СБЖ

Освен да тичаш след новините, се иска и друго - трябва да отсяваш, анализираш и обобщаваш информацията, казва известната журналистка от БНТ

11.02.2020 /20:51 | Автор: Лилия Динова | Източник: СБЖ

За Ирина Асиова-Диамант в журналистическата гилдия често се казва, че вече е заела своето място сред холивудските съпруги, но за разлика от тях тя е доказала, че не суетата е нейно кредо, а здравото стъпване по земята и като всяка българка държи да има своето заслужаващо респект място в обществото.

03.02.2020 /12:07 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Бай Ванко имаше кабинет в една стара тоталитарна сграда в центъра на града. Беше приватизирал по необходимост радиото, в което е работил цял живот. Той е вероятно единственият човек, нас, създал частно кабелно радио.

16.02.2020 /14:57 | Автор: Иван Каневчев | Източник: СБЖ

Регионалната библиотека „Христо Смирненски” в Хасково уреди изложбата „Любов към труда, любов към истината, любов към народа”, посветена на живота и делото на видния учен, химик и хуманист проф. д-р Асен Златаров.

12.02.2020 /15:45 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

„Репортери без граници“ (RSF) призова българските власти да спрат опитите си да сплашват журналистите в страната. В своя позиция, разпратена и до СБЖ, и до медиите у нас, международната организация подчертава, че през последния месец представители на медиите са обект на серия от вербални атаки и заплахи от висши представители на властта, включително премиера Бойко Борисов.

14.02.2020 /11:38

Дискусията ще се състои на 17 февруари от 10.00 ч. в Клуб "Журналист" на СБЖ, ул. "Граф Игнатиев", етаж 1. Във фокуса на обсъжданията ще е състоянието на медийната среда и предложените законодателни промени. Всички желаещи да участват са добре дошли.

10.02.2020 /20:19

Циничното отношение и обидните определения на управляващите към журналистите и към цялото общество не са инцидент, а брутална и трайна тенденция от години, която СБЖ категорично осъжда и винаги е осъждал. Вододелът е ясен - става дума за оцеляването на самата демокрация. Само единни като колегия и като граждани можем да я отстоим, заявява Снежана Тодорова, преседател на УС на СБЖ.

05.02.2020 /20:16

 Мнения

Голям кипеж из фейсбуците на гилдията бълбука тия дни, защото мисир-председателят бил определил отразяващите делата му журналистки по свой образ и подобие - „мисирки”. Ако ги беше нарекъл „умиращи лебеди”, пак ли щеше да бумти същият плам? Уви, около власта танцува обслужваща журналистика, угажда й, позволява й да издевателства над всички граждани без дума напряко да каже - и това убива и професията ни, и обществото ни. А атаката по СБЖ точно в този момент не оставя впечатление за нищо друго, освен за поредна поръчка.

07.02.2020 /16:09 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Последните януарски дни, когато по божи закон би трябвало да са снежни и люти, а не са, както и събития, станали на две различни места, бая далечни, ми припомниха, че и шегата има две лица, а е и двуостра. Едно е на маса с компания, друго – когато засегне извътре някого или някои. Тежкò на засегнатия, но често пъти – повече за остроумния веселяк. А да не говорим, когато ни стоварват на главите обществени и управленски беди, които най-вече раждат вицове, вместо действия…

31.01.2020 /12:00 | Автор: Иван Василев | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 23 гости

Бързи връзки