Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 24 ное. 2017 г.

24.11.2017 /18:24 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на Съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет: Снежана Тодорова - Председател, Иван Върбанов – Главен секретар, Борислав Костурков, Валерий Тодоров, Валентин Колев, Васил Сотиров, Веселин Константинов, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Розита Попова, Светла Каменова, Светослав Терзиев.

Отсъстваха: Велиана Христова, Любомир Пеевски.

Присъстваха и: Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Венка Ризова – председател на Контролния съвет, и Георги Добрев – адвокат на СБЖ,.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на предложения за провеждане на журналистическа среща на ръководствата на журналистическите съюзи от балканските страни в София през месец април 2018 година.


2. Обсъждане на предложения за провеждане на среща на Европейската федерация на журналистите в София през месец юни 2018 година.

3. Обсъждане на обяви за стопанисване на имотите на Съюза на българските журналисти .

4. Избор на делегати за Общото събрание на Агенция „София-прес“.

5. Разни.

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

По точка 1

1.1. Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, запозна членовете на Съвета с подробности относно идеята да бъде направена среща на журналисти от балканските страни. Снежана Тодорова информира, че е провела разговор с Ангел Ангелов – и.д. началник на отдел „Югоизточна Европа“ в Министерството на външните работи. Председателят на УС на СБЖ представи проект на бюджет за събитието.

По точка 2

2.1. Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, информира за предложението, което е отправено към Европейската федерация на журналистите от страна на СБЖ – предстоящата годишна среща на организацията да се проведе в България. Снежана Тодорова представи подробности и обемите на планираните финансовите показатели за обезпечаване на провеждането на срещата. Изпълкомът на Европейската федерация предстои да има заседание на 15 декември. Тогава ще се вземе решение къде ще се проведе срещата. Ако бъде прието домакин да бъде България, СБЖ ще започне активна подготовка по реализиране на форума.

2.2. УС на СБЖ реши да продължат проучванията и набирането на оферти от хотели, където да пребивават участниците в международните медийни форуми – по т.1 и т.2, но не по-късно от 30 ноември.  

2.3. Членовете на Управителния съвет да изпратят в секретариата на ЕФЖ до 29 ноември своите предложения за темите, които да бъдат част от дебатите на срещата на Европейската федерация на журналистите. Да бъдат формулирани и аналогични предложения за Балканската среща на журналистите, която е планирана да се състои през април 2018 г.

2.4. Снежана Тодорова предлага да бъде сформирана работна група в която да вземат участие: Светослав Терзиев, Васил Сотиров, Борислав Костурков, Валерий Тодоров, главният секретар и председателят на УС на СБЖ.

По точка 3 

3.1. УС на СБЖ се запозна с проекто-текстове на обяви за отдаване под наем на обекти /бази/ на СБЖ – във Варна, Банкя и Батак. Текстовете са подготвени от адвокат Георги Добрев. Членовете на Съвета проведоха дискусия и изслушаха адвокат Добрев. Обявите да бъдат допълнени с прецизирани ценови параметри и ясно разписани условия на конкурса, а финалните варианти на текстовете да бъдат представени на следващото заседание за утвърждаване.

По точка 4 

4.1. Управителният съвет на Съюза на българските журналисти избира за делегати на предстоящото общо събрание на Сдружение "Агенция София прес": Снежана Тодорова, Розита Попова, Веселин Константинов, Светла Каменова и Васил Сотиров.

4.2. Снежана Тодорова – Председател на УС на СБЖ, се ангажира да покани адвокат Дамянов, който предоставя правни консултации на Агенция „София прес”, на предстоящото заседание на Съвета, за да отговори на поставени оперативни въпроси по управлението и дейността на Агенцията.

По точка 5

5.1. Ивайло Диманов – председател на Комисията по професионални и творчески въпроси, представи пред членовете на УС дизайнерски проекти и оферти от фирми за ремонт на кафенето на ет.1 в сградата на СБЖ.

5.2 .Управителният съвет на Съюза на българските журналисти реши да отдаде под наем двете малки помещения на третия етаж, прилежащи до Пресклуб „Журналист”. Наемът, който ще се получава, да се използва целево като финансов ресурс за обезпечаване ремонта на кафето на първия етаж в сградата на СБЖ, а след приключване на строително-ремонтните дейности да бъде в помощ на издръжката на ведомствения клуб на Съюза.

5.3. Управителният съвет на Съюза на българските журналисти възлага на Красимир Денински – техник „Инвеститорски контрол” на СБЖ, да информира членовете на УС относно ползването на част от имота на Съюза в гр. Банкя от съседа по имот и монтиран на територията на базата строителен кран. Красимир Денински да изготви проект на споразумение за заплащане на наем за използваната територия, на която е разположено строителното съоръжение.


 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

12.11.2019/20:36

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на СБЖ.

01.11.2019/18:35

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател наУправителния съвет на Съюза на българските журналисти.

22.10.2019/18:02

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

21.10.2019/19:57

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова –председател на управителния съвет на съюза.

04.10.2019/18:17
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Представяме ви

Кубинската столица, известна като „перлата на Карибите,” остава вечно млада и магнетична с архитектурните си красоти, с бликащите дори и по улиците й изкуство и култура, със засмените хора. Ето как - в снимки и срещи - видя вълшебния град и други кубински прелести пратеничката на сайта на СБЖ, участвала заедно с 263-ма журналисти от 53 страни в посветения на юбилея FITCuba 2019.

10.12.2019 /20:54 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Най-сложно е да се открият точните хора, които да работят като едно цяло, но когато това се случи, екипът става двигател на успеха, убедена е счетоводителката, смело поела менидъжрството в производството на качествено журналистическо издание

02.12.2019 /18:22 | Автор: Диана Юсколова | Източник: СБЖ

Преди дни в НДК поетесата и журналистка Надежда Захариева поднесе на гостите си „Душа-та (си) на длан“, като изневери на това, че на жена не се казват годините, и сподели, че е напълнила вече 75-те. Пълният с много поезия, усмивки, приятелска топлина и настроение празник беше организиран от Народно читалище „Д-р Петър Берон 1926“. Известни поп изпълнители поздравиха рожденичката и наляха допълнително празнична атмосфера в залата.

29.11.2019 /08:00 | Автор: Розалина Евдокимова

Тази година наградата на СБЖ за книга получи поетесата и журналистка Ирина Александрова. Тя я е посветила на големия български журналист Данаил Крапчев и неговия вестник „Зора“, който мнозина наричат българския „Таймс“.

28.11.2019 /15:46 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Барелеф на известния хасковски фотограф Карекин Карекинян (1926-2015 г.) бе открит на сградата, където бе последното му работно място - редакцията на вестник „Хасковска Марица“.

12.12.2019 /15:19 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

Преди почти 50 лета старата редакция на единствения тогава търновски вестник – „Борба” бе в също тъй стара къща на Главната улица. Точно срещу сегашния Театър „Константин Кисимов”. Там – в стая, обърната с очите на прозорците си на север, бе отделът „Култура и изкуство”.

02.12.2019 /14:48 | Автор: Иван Тодоров | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Възпоменание за поета антифашист събра край скулптурата му в София писатели, журналисти и общественици. Венец поднесе и президентът Румен Радев. Още прояви по повод юбилея имаше в СБЖ и в къщата-музей „Никола Вапцаров”. В НДК предстои и концерт тази вечер.

07.12.2019 /16:33

Съюзът ни е съорганизатор на проявите по повод юбилея, който ще бъде отбелязан на 7 декември т.г. с поднасяне на цветя пред паметника на безсмъртния поет, със среща в СБЖ с негови чуждестранни издатели и преводачи, с изложба в къщата-музей на ул. „Ангел Кънчев” и с концерт в НДК под патронажа на президента Румен Радев

02.12.2019 /20:39

Премиер, министър, кмет демонстративно затварят устата на журналисти, изпълняващи служебните си задължения и обществената си функция да задават въпроси по важни теми. „На тъмно” се готвят и мащабни промени в медийното законодателство. Явно „онези горе” искат да са недосегаеми за контрола на „онези долу”. Докога гражданите ще търпят това, пита председателят на СБЖ Снежана Тодорова

20.11.2019 /19:46

 Мнения

Свободата не е привилегия. Свободата е необходимост. Свободата на словото, на медиите е първата потребност, първото условие на демократичната система за всяко общество. Свободата да питаш, но и да отговаряш.

18.11.2019 /21:09 | Автор: Георги Калагларски | Източник: СБЖ

Моделът на финансирането на БНТ и БНР, заложен в Закона за радиото и телевизията, се нуждае от съществена промяна. Сериозни дефицити се наблюдават и в сегашния модел на управление на обществените медии.

17.11.2019 /18:48 | Автор: Маргарита Пешева | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 23 гости

Бързи връзки