Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 28 септември 2018 г.

28.09.2018 /21:06 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на Съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет: Снежана Тодорова - председател, Иван Върбанов – главен секретар, Валерий Тодоров, Валентин Колев, Васил Сотиров, Велиана Христова, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Розита Попова, Светла Каменова.

Отсъстваха: Борислав Костурков, Веселин Константинов, Любомир Пеевски, Светослав Терзиев, Мария Нецова и Венка Ризова.

Присъстваха и: Георги Добрев – адвокат на СБЖ, и Росица Пантева – главен счетоводител на Съюза на българските журналисти.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за финансовото състояние на Съюза на българските журналисти

2. Обсъждане продължаването на договора за наем на ресторанта на СБЖ с Христо Дионисиев – управител на „Валедо
1“ ЕООД

3. Обсъждане предложение на Ивайло Диманов за работа в клуб „Журналист“

4. Избор на делегати за общото събрание на Сдружение
"Агенция София прес", което ще се проведе на 2 октомври 2018 година

5. Разни


/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./ 

/В залата влязоха госпожа Росица Пантева – главен счетоводител на СБЖ, и адвокат Георги Добрев./

По точка 1

1.1.Членовете на УС на СБЖ изслушаха доклад на г-жа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ, която представи информация за финансовото състояние на СБЖ. Отчетът обхваща периода до 31 август 2018 г.

1.2.Главният секретар възлага на отдел „Счетоводство” извършване на проверка за отчетност на плащанията, направени от членове на СБЖ, по банков път по сметката на Съюза. Основанието да бъде обявените цени за настаняване в 5-те стаи, управлявани от СБЖ в МДЖ-Варна, за сезон ЛЯТО 2018 г. и данните за реалното настаняване, период на престой и брой лица на летуващите. Информацията да бъде предоставена на членовете на УС и членовете на Контролния съвет на СБЖ.

1.3.Управителният съвет на Съюза на българските журналисти реши да бъдат предприети незабавни, допустими от закона действия за събиране на дължимите суми от фирми и наематели. До края на тази година Съюзът да си осигури всички вземания.

1.4. Г-жа Снежана Тодорова възлага на адвокат Добрев и г-жа Пантева съвместно да подготвят проект на текстовете на обявите за отдаване под наем на помещения и части от недвижимото имущество на СБЖ.

По точка 2

2.1. Да се проведе среща с наемателя Христо Дионисиев – управител на „Валедо 1” ЕООД (ресторант „Конфети”), за да бъдат разгледани и уточнени въпроси, поставени от членове на УС на СБЖ.

2.2.Управителният съвет реши да бъде продължен договорът с фирмата-наемател „Валедо 1“ ЕООД за още 3 {три) години, за което да се подпише анекс за срок до 2021 г., който да бъде неразделна част от договора.

По точка 3

3.1. УС на СБЖ реши да бъде обявен конкурс за фирма-наемател на Клуб „Журналист”, ет.1 в седалището на СБЖ – ул. „Граф Игнатиев” № 4.

По точка 4

4.1. Във връзка с насроченото Общо събрание на сдружение „Агенция София прес”, което ще се проведен на 2 октомври от 10.00 часа, УС на СБЖ избира за делегати от страна на СБЖ: Розита Попова, Любомир Пеевски, Снежана Тодорова, Светла Каменова, Васил Сотиров.

4.2. Управителният съвет на Съюза на българските журналисти препотвърждава свое предишно становище за „Агенция София прес”.

По точка 5

5.1.Адвокат Георги Добрев запозна членовете на УС на СБЖ с хода на съдебните дела, по които той е процесуален представител и правен консултант.

5.2.УС на СБЖ утвърждава следната промяна в регламента и статута на Годишните награди на СБЖ, както следва: „Журналисти, които не са членове на Съюза на българските журналисти, могат да бъдат предлагани и отличавани с Годишни награди на СБЖ за особени постижения през съответния период”.  


 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

21.10.2019/19:57

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова –председател на управителния съвет на съюза.

04.10.2019/18:17

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10,15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от г-жа Снежана Тодорова – Председател на Съюза.

04.09.2019/17:08

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от г-жа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

14.06.2019/18:45

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,00 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от Снежана Тодорова.

10.05.2019/21:48
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Реклама

 Събития в СБЖ

 Правни въпроси и отговори

На въпроси, засягащи трудовите права на журналистите, отговаря доцентът по трудово и осигурително право Андрей Александров

16.02.2018 /14:43 | Автор: Андрей Александров | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Неверни, необосновани и правно неиздържани са доводите в разпратени от бившия главен секретар на СБЖ Иван Върбанов съобщения. Възмущение буди и манипулирането на юридически факти от анонимен т.нар. „инициативен комитет“. Не прави чест на журналисти да разпращат публично фалшиви новини и превратно тълкуване на необорими обстоятелства, свързани със статута и устройството на сдружението СБЖ.

18.10.2019 /20:58

Събранието ще се състои на 14-15 март 2020 г. от 10.00 часа в сградата на СБЖ в София на ул. „Граф Игнатиев” 4, етаж 3. В писмо до журналистическите дружества е разпратен дневният ред

18.10.2019 /19:49

По традиция Съюзът на българските журналисти ще връчи годишните си награди за творчески постижения по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

11.10.2019 /20:57

 Мнения

Мнение на един очевидец от „кухнята” на нашумялата футболна среща на стадион „Васил Левски”

17.10.2019 /20:41 | Източник: СБЖ

Оставка или остава? И днешното заседание на СЕМ не реши категорично каква ще е съдбата на шефа на БНР Светослав Костов

27.09.2019 /20:44 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 61 гости

Бързи връзки