Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 28 септември 2018 г.

28.09.2018 /21:06 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на Съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет: Снежана Тодорова - председател, Иван Върбанов – главен секретар, Валерий Тодоров, Валентин Колев, Васил Сотиров, Велиана Христова, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Розита Попова, Светла Каменова.

Отсъстваха: Борислав Костурков, Веселин Константинов, Любомир Пеевски, Светослав Терзиев, Мария Нецова и Венка Ризова.

Присъстваха и: Георги Добрев – адвокат на СБЖ, и Росица Пантева – главен счетоводител на Съюза на българските журналисти.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за финансовото състояние на Съюза на българските журналисти

2. Обсъждане продължаването на договора за наем на ресторанта на СБЖ с Христо Дионисиев – управител на „Валедо
1“ ЕООД

3. Обсъждане предложение на Ивайло Диманов за работа в клуб „Журналист“

4. Избор на делегати за общото събрание на Сдружение
"Агенция София прес", което ще се проведе на 2 октомври 2018 година

5. Разни


/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./ 

/В залата влязоха госпожа Росица Пантева – главен счетоводител на СБЖ, и адвокат Георги Добрев./

По точка 1

1.1.Членовете на УС на СБЖ изслушаха доклад на г-жа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ, която представи информация за финансовото състояние на СБЖ. Отчетът обхваща периода до 31 август 2018 г.

1.2.Главният секретар възлага на отдел „Счетоводство” извършване на проверка за отчетност на плащанията, направени от членове на СБЖ, по банков път по сметката на Съюза. Основанието да бъде обявените цени за настаняване в 5-те стаи, управлявани от СБЖ в МДЖ-Варна, за сезон ЛЯТО 2018 г. и данните за реалното настаняване, период на престой и брой лица на летуващите. Информацията да бъде предоставена на членовете на УС и членовете на Контролния съвет на СБЖ.

1.3.Управителният съвет на Съюза на българските журналисти реши да бъдат предприети незабавни, допустими от закона действия за събиране на дължимите суми от фирми и наематели. До края на тази година Съюзът да си осигури всички вземания.

1.4. Г-жа Снежана Тодорова възлага на адвокат Добрев и г-жа Пантева съвместно да подготвят проект на текстовете на обявите за отдаване под наем на помещения и части от недвижимото имущество на СБЖ.

По точка 2

2.1. Да се проведе среща с наемателя Христо Дионисиев – управител на „Валедо 1” ЕООД (ресторант „Конфети”), за да бъдат разгледани и уточнени въпроси, поставени от членове на УС на СБЖ.

2.2.Управителният съвет реши да бъде продължен договорът с фирмата-наемател „Валедо 1“ ЕООД за още 3 {три) години, за което да се подпише анекс за срок до 2021 г., който да бъде неразделна част от договора.

По точка 3

3.1. УС на СБЖ реши да бъде обявен конкурс за фирма-наемател на Клуб „Журналист”, ет.1 в седалището на СБЖ – ул. „Граф Игнатиев” № 4.

По точка 4

4.1. Във връзка с насроченото Общо събрание на сдружение „Агенция София прес”, което ще се проведен на 2 октомври от 10.00 часа, УС на СБЖ избира за делегати от страна на СБЖ: Розита Попова, Любомир Пеевски, Снежана Тодорова, Светла Каменова, Васил Сотиров.

4.2. Управителният съвет на Съюза на българските журналисти препотвърждава свое предишно становище за „Агенция София прес”.

По точка 5

5.1.Адвокат Георги Добрев запозна членовете на УС на СБЖ с хода на съдебните дела, по които той е процесуален представител и правен консултант.

5.2.УС на СБЖ утвърждава следната промяна в регламента и статута на Годишните награди на СБЖ, както следва: „Журналисти, които не са членове на Съюза на българските журналисти, могат да бъдат предлагани и отличавани с Годишни награди на СБЖ за особени постижения през съответния период”.  


 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.10 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

21.06.2020/02:35

Днес, 19 май 2020 година в делови порядък по телефон и електронна поща бе поискано мнението на членовете на Управителния съвет на СБЖ за насрочване провеждането на Общо отчетно-изборно събрание на СБЖ за 19 и 20 септември, т.г. във връзка със заповедта на министър Кирил Ананиев относно продължаването на ограничителните мерки във връзка с борбата с COVID-19 и многобройни обаждания от делегати на предстоящото Общо събрание на СБЖ за неговото отлагане за есента на 2020 година.

20.05.2020/20:48

Днес, 11 март 2020 година в делови порядък по телефон и електронна поща бе поискано мнението на членовете на Управителния съвет на СБЖ във връзка с особените и непредвидени обстоятелства в страната, свързани с въведените от Министерския съвет на Р. България на извънредно заседание от 08.03.2020 година мерки и ограничения при масови събирания на хора, с цел предотвратяване на заразата с коронавирус в България.

13.03.2020/20:42

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

03.03.2020/16:03

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

09.02.2020/20:31
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Представяме ви

У нас вече започнаха честванията на юбилея на безсмъртния патриарх на българската литература и българския дух Иван Вазов. Той е роден на 27 юни по стар стил или 9 юли по нов стил през 1850 г. Периодът между тези две дати е изпълнен със събития, посветени на творчеството и заветите му. Нека си припомним, че освен велик поет и писател, Вазов е бил и ярък публицист. Предлагаме тук три негови статии, които и днес вълнуват.

29.06.2020 /17:45 | Източник: СБЖ

Адам Рапопорт беше главен редактор на американското списание Bon Appétit. После се появи една стара снимка, придружена от обвинения за дискриминация в редакцията. Това издание обаче не е единственото, което се освободи от шефа си от старата гвардия. Германският в. “Ди Велт” представя седем случая.

27.06.2020 /16:58 | Автор: “Ди Велт” | Източник: "Гласове"

Ако трябва с няколко думи да се каже кой е Валентин Хаджийски, то те са: дълбоко аналитичен и точен коментатор. Неговите актуални анализи и коментари по болните теми у нас и по света впечатляват силно читателите на „Гласове“ и други български медии. Валентин Хаджийски се съгласи да бъде гост на сайта на СБЖ и нашият виртуален разговор е по болезнени и важни теми, отнасящи се за събития у нас и в САЩ, където той и семейството му вече четвърт век живеят в Голямата ябълка.

23.06.2020 /08:00 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

В. „Известия” публикува подборка от малко известни снимки от 22 юни 1941 г. – деня, в който нацистка Германия напада Съветския съюз. Фотообективът е хванал различни ракурси от граничното време между мира и войната.

22.06.2020 /19:22 | Източник: baricada.org

 Спомени и архиви

Изложба "170 години от рождението на Иван Вазов и Петър Станчов " е подредена в Историческия музей - Свиленград. С документи и снимки в поредица от табла е представена биографията на двете големи личности, свързани с историята и развитието на образователното дело в Свиленград в края на XIX век.

09.07.2020 /11:31 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

"Кому какво можем да кажем по случай кризата и инфлуенцата"- така са озаглавени шеговити съвети, публикувани в хасковския в. "Утринна поща" през 1931 г.

01.07.2020 /13:47 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Обективното информиране и отразяването на всички гледни точки остава неизменен водещ принцип в работата на колегията особено в нажежени политически ситуации, като изживяваната в момента в страната ни. СБЖ категорично отхвърля и осъжда всяка форма на насилие било срещу представители на медиите, било срещу граждани, било срещу институции.

11.07.2020 /16:34

Ако днес мишена за разтерзание е президентът на Република България, кой ще е утрешният нарочен? Онова, което се случва у нас сега, отново крещящо зове будната съвест на цяла България, на цялото ни гражданско общество, на всички истински журналисти, писатели и общественици - защото само всички заедно можем да върнем нашата прекрасна родина в лоното на нормалното й, разумното, човешкото развитие. Нека да се вслушаме отново в посланията на безсмъртния ни мъдрец Вазов: „Стресни се, племе закъсняло! Живейш ли, мреш ли, ти не знайш! След теб потомство иде цяло - какво ще да му завещайш?”

09.07.2020 /17:25

Снeжана Тодорова, председател на УС на СБЖ: „Много е трудно на фона на всеобщата подмяна, в която сме принудени да съществуваме в България, да се води обсъждане, разумен разговор, камо ли пък спор за достоверността в интерпретацията на реалността и фактите, които ни се поднасят на различни нива и от различни теоретично предназначени за информиране или дори за разследване субекти и институции.”

03.07.2020 /09:11

 Мнения

На 21 юни се навършват 100 години от рождението на големия български публицист Веселин Йосифов, дългогодишен главен редактор на в. „Антени”, председател на СБЖ от 1976 до 1986 г.

19.06.2020 /15:44 | Автор: Георги Чаталбашев | Източник: СБЖ

Словото винаги е свободно, когато го изповядва свободен човек. Несвободният също може, ако иска, да говори свободно, но цената на тази свобода се заплаща скъпо от него с жестоки мъчения, болка, лишения, низвергване, размазване, изгаряне, раздуване, съсипване и още редица специфични за силните на деня, както и за мощните на нощта, термини.

16.06.2020 /18:36 | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 18 гости

Бързи връзки