Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 12 октомври 2018 г.

12.10.2018 /19:01 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на Съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет: Снежана Тодорова - Председател, Борислав Костурков, Валерий Тодоров, Валентин Колев, Васил Сотиров, Веселин Константинов, Емил Розов, Ивайло Диманов, Розита Попова, Светла Каменова.

Отсъстваха: Иван Върбанов – Главен секретар, Велиана Христова, Георги Калагларски, Любомир Пеевски и Светослав Терзиев.

Присъстваха и: Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Венка Ризова – председател на Контролната комисия, Георги Добрев – адвокат на СБЖ, и Росица Пантева – главен счетоводител на Съюза на българските журналисти.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на изпълнението на бюджета за 2017 година
Обсъждане на проектобюджета за 2018 година

2.Разни
 

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./  

По точка 1 

1.1. Членовете на УС на СБЖ изслушаха доклад, изготвен от г-жа Росица Пантева – Главен счетоводител на СБЖ, отнасящ се до изпълнението на Бюджет 2017 г., както и се запознаха с обяснителната записка към него.

1.2. УС на СБЖ проведе обсъждане на проектобюджета за 2018 г.

По точка 2  

2.1.Снежана Тодорова – Председател на УС на СБЖ, запозна членовете на Съвета с постъпило писмо от ръководството на Национална Асоциация „Сигурност” и предложението към СБЖ да бъде партньор на планирана дискусия „Обществените медии – елемент на националната сигурност на България”. 

2.2.УС на СБЖ реши да се пристъпи към събиране на вземанията на Съюза от всички фирми - длъжници, чрез съдия-изпълнител.

2.3. Г-н Валерий Тодоров предлага да бъдат поканени на среща с УС председателите на дружествата на СБЖ в БНР във връзка с обстановката в обществената медия и взимане на техни становища и предложение по синдикални искания.

2.3.1. Г-н Емил Розов предлага срещи в същия формат – с председателите на дружествата на СБЖ в БНТ и БТА, да бъдат проведени с членовете на УС на СБЖ.

2.3.2. Г-н Валентин Колев предлага конкретни предложения от УС на СБЖ по обсъдените казуси и теми след срещите с колегите от БНТ и БНР да бъдат подготвени и изпратени до: Комисията по културата и медиите в 44-ото НС, СЕМ и ръководствата на двете обществени медии – БНТ и БНР. 

2.4. Г-н Ивайло Диманов – председател на Комисията по професионално-творческите въпроси на СБЖ, да докладва предложенията за носители на Годишни награди на СБЖ на следващото заседание на Управителния съвет, което ще се проведе на 19 октомври 2018 г.  

2.5. УС на СБЖ кани на среща-разговор на 19 октомври т.г. наемателя на
МДЖ-Варна г-н Иван Куцаров (Деспот ЕООД) и г-жа Галина Димитрова – домакин на СБЖ, за отчет на сезон ЛЯТО 2018 и изпълнение на поетите ангажименти по договор.

2.6. Г-жа Снежана Тодорова информира членовете на Съвета за постъпило писмо от наемателя на ТБ „Батак” – Иван Векилов.

2.7. Г-н Веселин Константинов предлага комисия от няколко члена на УС да посети базата, за да извърши оглед и да констатира действителното състояние. След посещението да бъде изготвена докладна записка. 

2.8.УС на СБЖ отвори постъпилите оферти по обява за наем на Кафе „Журналист”. 

2.8.1. Снежана Тодорова предлага да бъде поканен на разговор представител на фирма ***** Успоредно с това да продължи набирането на оферти за Клуб „Журналист”.

2.8.2. УС на СБЖ реши на сайта на СБЖ да бъдат продължени всички обяви за отдаване под наем на недвижими имоти и съпътстващо към тях оборудване при същите условия, за позициите за които не са се явили кандидати и няма подписани договори.

2.9.1. УС на СБЖ реши да се публикува обява и за отдаване под наем на Дом 3 на МДЖ-Варна.


 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова –председател на управителния съвет на съюза.

04.10.2019/18:17

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10,15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от г-жа Снежана Тодорова – Председател на Съюза.

04.09.2019/17:08

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от г-жа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

14.06.2019/18:45

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,00 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от Снежана Тодорова.

10.05.2019/21:48

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на съюза.

03.05.2019/17:58
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Реклама

 Събития в СБЖ

 Правни въпроси и отговори

На въпроси, засягащи трудовите права на журналистите, отговаря доцентът по трудово и осигурително право Андрей Александров

16.02.2018 /14:43 | Автор: Андрей Александров | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Неверни, необосновани и правно неиздържани са доводите в разпратени от бившия главен секретар на СБЖ Иван Върбанов съобщения. Възмущение буди и манипулирането на юридически факти от анонимен т.нар. „инициативен комитет“. Не прави чест на журналисти да разпращат публично фалшиви новини и превратно тълкуване на необорими обстоятелства, свързани със статута и устройството на сдружението СБЖ.

18.10.2019 /20:58

Събранието ще се състои на 14-15 март 2020 г. от 10.00 часа в сградата на СБЖ в София на ул. „Граф Игнатиев” 4, етаж 3. В писмо до журналистическите дружества е разпратен дневният ред

18.10.2019 /19:49

По традиция Съюзът на българските журналисти ще връчи годишните си награди за творчески постижения по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

11.10.2019 /20:57

 Мнения

Мнение на един очевидец от „кухнята” на нашумялата футболна среща на стадион „Васил Левски”

17.10.2019 /20:41 | Източник: СБЖ

Оставка или остава? И днешното заседание на СЕМ не реши категорично каква ще е съдбата на шефа на БНР Светослав Костов

27.09.2019 /20:44 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 51 гости

Бързи връзки