Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 12 октомври 2018 г.

12.10.2018 /19:01 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на Съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет: Снежана Тодорова - Председател, Борислав Костурков, Валерий Тодоров, Валентин Колев, Васил Сотиров, Веселин Константинов, Емил Розов, Ивайло Диманов, Розита Попова, Светла Каменова.

Отсъстваха: Иван Върбанов – Главен секретар, Велиана Христова, Георги Калагларски, Любомир Пеевски и Светослав Терзиев.

Присъстваха и: Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Венка Ризова – председател на Контролната комисия, Георги Добрев – адвокат на СБЖ, и Росица Пантева – главен счетоводител на Съюза на българските журналисти.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на изпълнението на бюджета за 2017 година
Обсъждане на проектобюджета за 2018 година

2.Разни
 

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./  

По точка 1 

1.1. Членовете на УС на СБЖ изслушаха доклад, изготвен от г-жа Росица Пантева – Главен счетоводител на СБЖ, отнасящ се до изпълнението на Бюджет 2017 г., както и се запознаха с обяснителната записка към него.

1.2. УС на СБЖ проведе обсъждане на проектобюджета за 2018 г.

По точка 2  

2.1.Снежана Тодорова – Председател на УС на СБЖ, запозна членовете на Съвета с постъпило писмо от ръководството на Национална Асоциация „Сигурност” и предложението към СБЖ да бъде партньор на планирана дискусия „Обществените медии – елемент на националната сигурност на България”. 

2.2.УС на СБЖ реши да се пристъпи към събиране на вземанията на Съюза от всички фирми - длъжници, чрез съдия-изпълнител.

2.3. Г-н Валерий Тодоров предлага да бъдат поканени на среща с УС председателите на дружествата на СБЖ в БНР във връзка с обстановката в обществената медия и взимане на техни становища и предложение по синдикални искания.

2.3.1. Г-н Емил Розов предлага срещи в същия формат – с председателите на дружествата на СБЖ в БНТ и БТА, да бъдат проведени с членовете на УС на СБЖ.

2.3.2. Г-н Валентин Колев предлага конкретни предложения от УС на СБЖ по обсъдените казуси и теми след срещите с колегите от БНТ и БНР да бъдат подготвени и изпратени до: Комисията по културата и медиите в 44-ото НС, СЕМ и ръководствата на двете обществени медии – БНТ и БНР. 

2.4. Г-н Ивайло Диманов – председател на Комисията по професионално-творческите въпроси на СБЖ, да докладва предложенията за носители на Годишни награди на СБЖ на следващото заседание на Управителния съвет, което ще се проведе на 19 октомври 2018 г.  

2.5. УС на СБЖ кани на среща-разговор на 19 октомври т.г. наемателя на
МДЖ-Варна г-н Иван Куцаров (Деспот ЕООД) и г-жа Галина Димитрова – домакин на СБЖ, за отчет на сезон ЛЯТО 2018 и изпълнение на поетите ангажименти по договор.

2.6. Г-жа Снежана Тодорова информира членовете на Съвета за постъпило писмо от наемателя на ТБ „Батак” – Иван Векилов.

2.7. Г-н Веселин Константинов предлага комисия от няколко члена на УС да посети базата, за да извърши оглед и да констатира действителното състояние. След посещението да бъде изготвена докладна записка. 

2.8.УС на СБЖ отвори постъпилите оферти по обява за наем на Кафе „Журналист”. 

2.8.1. Снежана Тодорова предлага да бъде поканен на разговор представител на фирма ***** Успоредно с това да продължи набирането на оферти за Клуб „Журналист”.

2.8.2. УС на СБЖ реши на сайта на СБЖ да бъдат продължени всички обяви за отдаване под наем на недвижими имоти и съпътстващо към тях оборудване при същите условия, за позициите за които не са се явили кандидати и няма подписани договори.

2.9.1. УС на СБЖ реши да се публикува обява и за отдаване под наем на Дом 3 на МДЖ-Варна.


 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

12.11.2019/20:36

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на СБЖ.

01.11.2019/18:35

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател наУправителния съвет на Съюза на българските журналисти.

22.10.2019/18:02

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

21.10.2019/19:57

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова –председател на управителния съвет на съюза.

04.10.2019/18:17
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Представяме ви

За журналистката Милена Димитрова изпращането на годината беляза един много приятен факт - излезе от печат нейната поредна книга с интригуващото заглавие „Втората България“. Тя е плод на нейния двегодишен упорит труд и срещите й с наши сънародници, тръгнали да дирят късмет по широкия свят. Премиерата на „Втората България“ ще е на 14 януари в 18,30 ч. в Литературния клуб „Перото“.

07.01.2020 /11:01 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Едно от ярките събития в края на миналата година беше излизането от печат на двуезичната книга (български и английски) „Бай Иван- безпристрастният свидетел. Иван Христов Юскеселиев, фотожурналист 1887-1947“,чийто съставител е известният фотожурналист Иво Хаджимишев.

02.01.2020 /14:14 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Испанският фоторепортер Хуанчу Родригес бе убит заедно с още хиляди панамци преди 30 години - при американската интервенция в централноамериканската република, извършена, за да бъде отвлечен Мануел Антонио Нориега, прекалено осведомен за тъмните дела на ЦРУ и Джордж Буш-баща в региона

22.12.2019 /16:25 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Ръководителката на медийния мониторинг на ГИСДИ представи монографията си „Меди@избори“. Премиерата на книгата предизвика голям интерес и разгорещена дискусия.

20.12.2019 /18:24 | Автор: Майя Любомирска | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Предаването на Радио Кърджали "Полет над Родопите" отбелязва третия си рожден ден. Автор и водещ на 2-часовото предаване е Божидар Чолаков.

05.01.2020 /17:15 | Източник: БНР

В залата на „Държавен архив“ Силистра се състоя възпоменателна вечер за преподавателя, историка, краеведа, научния изследовател и общественика д-р Станка Георгиева, приживе член на едно от двете дружества на СБЖ в крайдунавския град.

30.12.2019 /13:03 | Автор: Йордан Георгиев | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова отправя най-сърдечни поздравления и най-добри пожелания към цялата колегия по повод Коледа и Нова година

23.12.2019 /00:01

Възпоменание за поета антифашист събра край скулптурата му в София писатели, журналисти и общественици. Венец поднесе и президентът Румен Радев. Още прояви по повод юбилея имаше в СБЖ и в къщата-музей „Никола Вапцаров”. В НДК предстои и концерт тази вечер.

07.12.2019 /16:33

Съюзът ни е съорганизатор на проявите по повод юбилея, който ще бъде отбелязан на 7 декември т.г. с поднасяне на цветя пред паметника на безсмъртния поет, със среща в СБЖ с негови чуждестранни издатели и преводачи, с изложба в къщата-музей на ул. „Ангел Кънчев” и с концерт в НДК под патронажа на президента Румен Радев

02.12.2019 /20:39

 Мнения

Размисли по повод излизащата на български книга на Максим Бехар „Глобалната PR революция”

18.01.2020 /07:38 | Автор: Йосиф Давидов | Източник: СБЖ

От все сърце желая на всички вас, драги колеги журналисти, на многобройните читатели на сайта на СБЖ, на вашите семейства и близки хора светли Рождествени празници и едно „добро плъзгане в Новата 2020 година”, както казват немците – einen guten Rutsch ins neue Jahr! Плъзгане, но плавно, а не като ...родния преход, тракащ вече три десетилетия.

24.12.2019 /12:57 | Автор: Борислав Костурков | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 34 гости

Бързи връзки