Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 23 ноември 2018 г.

23.11.2018 /19:20 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от г-жа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на Съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет: Снежана Тодорова - Председател, Иван Върбанов – Главен секретар, Васил Сотиров, Борислав Костурков, Валерий Тодоров, Велиана Христова,  Веселин Константинов, Георги Калагларски,  Емил Розов, Ивайло Диманов, Розита Попова, Светла Каменова.

Отсъстваха: Валентин Колев, Любомир Пеевски и Светослав Терзиев. 

Присъстваха и: Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Венка Ризова – председател на Контролния съвет. По точка  1 присъства и адвокат Георги Добрев.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на оферти, депозирани в СБЖ, по конкурс за отдаване под наем на имоти, собственост на Съюза на българските журналисти

2. Програма за честване на 125 години организирано журналистическо движение и 175 години българска журналистика

3. Разни
 

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти./

РЕШЕНИЯ: 

По точка  1 

1.1. Управителният съвет на Съюза на българските журналисти отхвърля двете оферти на „БУЛ - ВИН” ЕООД с едноличен собственик Иван Йорданов Кочев с мотива, че предложенията не отговарят на условията на конкурса.

ГЛАСУВАНЕ:  

Решението се приема единодушно. 

1.2.Управителният съвет на Съюза на българските журналисти разгледа постъпила оферта от „Делта Холидейз” ООД. Дава съгласие да се проведе среща-събеседване на членовете на Управителния съвет и на Стопанската комисия с кандидата г-н Димитър Димитров. Срещата да се проведе в заседателната зала на Управителния съвет следващия петък – 29 ноември 2018 г.

ГЛАСУВАНЕ: 

Предложението се приема единодушно. 

1.3. УС на СБЖ реши да проведе събеседване с г-н Венко Евтимов - кандидат за наемане на търговска част (бар и кухня) с площ от около 10 кв.м., като част от  Клуб „Журналист“. Срещата да се проведе от 14.30 ч. на 23 ноември т.г., след завършването на заседанието на УС на СБЖ. 

ГЛАСУВАНЕ:         

Предложението се приема единодушно. 

1.4. Г-н Ивайло Диманов предлага УС на СБЖ да промени свое решение за отдаване под наем само на 30 квадратни метра от третия етаж на сградата на СБЖ, а да обяви за отдаване под наем целия трети етаж, състоящ си от 218 квадратни метра.

ГЛАСУВАНЕ:

Предложението не се приема. Остава в сила старото решение.  

По точка  2 

2.1. Г-жа Снежана Тодорова припомни постъпилите предложения за честванията на 125 години организирано журналистическо движение и 175 години българска журналистика. Подчерта, че е необходимо проявите да бъдат финансово обезпечени.

2.2. Доц. Георги Калаграски предлага за тържествата да бъдат поканени да присъстват представители на партньорски организации на СБЖ от съседните балкански държави, от европейските държави, от Международната федерацията на журналистите, от Европейската федерация на журналистите. Посочва, че във Варна се планира изложба, съвместно с регионалната библиотека и с Държавния архив. Докладва, че във Велико Търново се е провел научен форум, организиран със съдействието на катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ към Филологическия факултет на ВТУ. Прави предложение кулминацията на тържествата да бъде през май – юни. Да бъде поставен транспарант на фасадата на сградата на Съюза. Изложбата, създадена по случай 110-годишнината от организирано журналистическо движение, да бъде обогатена с нови табла и да бъде представена в НС, а след това и представена като гостуваща експозиция в градове из страната. Да бъде показана и в градинката пред Народния театър „Иван Вазов“ в София. 

2.3. Г-жа Розита Попова е на мнение, че регионалните чествания могат да бъдат организирани с участието на дружествата на писателите и художниците.

2.4. Г-жа Светла Каменова прави предложението да бъдат организирани срещи с дружествата на СБЖ из страната през юбилейната година.

2.5. Г-жа Снежана Тодорова и г-н Иван Върбанов внасят следните предложения за слогани на честванията: „Свободата зависи от теб /от нас/“, „Журналистиката не е престъпление“, „Дух, традиции, ценности“ и „Солидарност, достойнство, права“.

2.6. Г-н Борислав Костурков инициира в рамките на честванията да бъде планирана и дискусия или среща, посветена на синдикалната дейност.

По точка 3 

УС на СБЖ гласува условията на Регламент за ползването на Клуб „Журналист” (ет.3) и допълнения към съществуващия регламент за ползването на Пресклуб „Журналист” (ет.1), както следва: 

1. Регламентът за ползване на Клуб „Журналист” (ет.1) е със същите условия и тарифи за заплащане, които са част от утвърдения регламент за ползването на Пресклуб „Журналист” (ет.3). 
2. Организационни събрания се провеждат без заплащане и в двете зали.
3. Събрания в Пресклуб „Журналист” (ет.3) могат да бъдат провеждани само в рамките на работното време на Съюза на българските журналисти – до 17:30 ч.
4. Ако по време на събранията, провеждани в Пресклуб „Журналист” (ет.3), има предвидена консумация (по изключение !), заявителят заплаща такса от 20 лева.
5. Всички суми се заплащат в отдел „Счетоводство” на СБЖ.
6. Заявяването за провеждането на прояви в Клуб „Журналист” (ет.1) и Пресклуб „Журналист” (ет.3) се извършва в писмен вид - чрез подаването на формуляр по образец в отдел „Организационен” на СБЖ.
7. Членовете на Съюза на българските журналисти ползват 20% намаление от редовно обявените цени за консумация в Клуб „Журналист” (ет.1).
8. Внасянето на храни и напитки в Клуб „Журналист”(ет.1) и Пресклуб „Журналист” (ет.3) е абсолютно забранено!
9. За съюзни прояви и творчески мероприятия, организирани от членове на СБЖ, намалението от стойността на наем зала в Клуб „Журналист”(ет.1) и Пресклуб „Журналист” е 50%.
10. Външните мероприятия в  Клуб „Журналист”(ет.1) и Пресклуб „Журналист” (ет.3) се заплащат по тарифата, която е одобрена от Управителния съвет на СБЖ.

ГЛАСУВАНЕ: 

Предложенията се приемат. 
------
/Уточнено бе следващото заседание на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти да се проведе на 29 ноември 2018 година от 10,00 часа./ 


 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.10 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

21.06.2020/02:35

Днес, 19 май 2020 година в делови порядък по телефон и електронна поща бе поискано мнението на членовете на Управителния съвет на СБЖ за насрочване провеждането на Общо отчетно-изборно събрание на СБЖ за 19 и 20 септември, т.г. във връзка със заповедта на министър Кирил Ананиев относно продължаването на ограничителните мерки във връзка с борбата с COVID-19 и многобройни обаждания от делегати на предстоящото Общо събрание на СБЖ за неговото отлагане за есента на 2020 година.

20.05.2020/20:48

Днес, 11 март 2020 година в делови порядък по телефон и електронна поща бе поискано мнението на членовете на Управителния съвет на СБЖ във връзка с особените и непредвидени обстоятелства в страната, свързани с въведените от Министерския съвет на Р. България на извънредно заседание от 08.03.2020 година мерки и ограничения при масови събирания на хора, с цел предотвратяване на заразата с коронавирус в България.

13.03.2020/20:42

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

03.03.2020/16:03

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

09.02.2020/20:31
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Огнян Стефанов е едно от най-запомнящите се, одумвани, коментирани заплашвани и подложени на физическа разправа „лоши момчета“ на скандалния ни „преход“, открояващо се независимо перо в днешната ни журналистика, свързано с авторитетния сайт Фрог нюз…

29.07.2020 /17:45 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

След като успя да разбуни духовете с книгите си „Зад завесата на соца“ и „Зад завесата на прехода“, журналистът Калин Тодоров сложи завършека на трилогията със „Зад завесата на демокрацията“, която от днес е вече по книжарниците, издадена от „Изток-Запад“.

22.07.2020 /23:12 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

В дни на съдбовни изпитания, каквито преживяваме сега – от пандемия до политически, - паметта ни търси упование и опит в нелеката българска съдба – онези така нужни ни и днес опорни точки, за да я променим в името на едно достойно бъдеще. И пред очите ни застава великият летописец на българската свобода с безсмъртните му „Записки по българските въстания“ - Захарий Стоянов. А днешните събития по странно съвпадение стават в годината на неговата 170- годишнина от рождението му…

20.07.2020 /17:56 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

В тия дни на небивало напрежение, когато в цялата страна улиците и площадите кипят от недоволството на народа и искането за оставка не само на правителството, а и на главния прокурор Иван Гешев, точно по това време се случи нещо интересно, което би могло да се нарече съвпадение, но в никакъв случай не е случайно. Състоя се и премиерата на новата книга на най-уважаваната българска журналистка Анна Заркова, емблематична със своите задълбочени разследвания и анализи на най-важни и тревожни явления в нашия обществен живот, които притежават и актуална непреходност. И сега, когато над мощните протести кънти името на Гешев, в ръцете ни е солидният том на Заркова: „Главните прокурори от Татарчев до Гешев“.

16.07.2020 /20:49 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Авторът на първата българска печатна книга Филип Станиславов бе почетен в скромна церемония в град Никопол, съобщиха от местното читалище „Напредък”.

08.08.2020 /11:27 | Автор: Иван Каневчев | Източник: СБЖ

Вълнуващи спомени от първите си артистични прояви в детски радиопредавания разказва известната актриса и поетеса в специално интервю пред Мария Спасова, подчертавайки: „Там се срещнах с хора, които са мой университет за цял живот. Преди всичко това са Валери Петров, Ангел Вълчанов, Леда Милева”.

06.08.2020 /18:35 | Автор: Мария Спасова | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

СБЖ изразява дълбокото си възмущение и категорично осъжда поредното посегателство срещу журналисти при изпълнение на професионалния им дълг, както и над упражнилите правото на свободно слово и на протест граждани по време на конференцията на управляващата партия ГЕРБ в София. Ако живеем в правова държава, реакцията на правоохранителните и правораздаващите органи трябваше да е незабавна. Къде е тя?

06.08.2020 /13:45

„Този план ще върви ръка за ръка с Плана за действия за европейска демокрация, който ще бъде насочен към повишаване на устойчивостта на нашите демократични системи и към укрепване на свободата и плурализма на медиите,” пише зам.-председателят на Европейската комисия и еврокомисар по ценностите и прозрачността Вера Йоурова в отговора си на писмото на председателя на УС на СБЖ Снежана Тодорова от 10 април т. г., настояващо във възстановителните планове за Европа след кризата с коронавируса да бъде включено и подпомагането на медиите, журналистите и свободата на словото.

24.07.2020 /17:12

УС на СБЖ излезе с декларация, настояваща за изтегляне на внесения в НС от Вежди Рашидов законопроект за промени в Закона за радиото и телевизията, докато той не бъде подложен на широко обществено обсъждане. Изразена е също тревога от негативни и злепоставящи внушения и обобщения, отправени от прокуратурата към "свободните" журналисти.

14.07.2020 /17:42

 Мнения

Ако в този вододелен за всички ни момент обществото намери сили наистина да започне всичко наново и на чисто, дано и ние, журналистите, съумеем същото.

22.07.2020 /20:05 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

На 18 юли, 183 години след рождението ти, още търсим и жадуваме чистата и свята република, заради която увисна на бесилото. Днес висиш и на портрет в кабинетите на първите държавни и партийни ръководители. Но нито сме чиста, още по-малко свята, поклон към тези, които го сториха, че България стана република преди 74 години, та поне нещо от завета ти да е изпълнено.

13.07.2020 /16:29 | Автор: Валентин Колев | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 97 гости

Бързи връзки