Начало
 
 

Право на отговор на Иван Върбанов по повод позиция на УС на СБЖ

20.10.2019 /16:28 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Текстът е съпроводен и с необходими пояснения от председателя на УС на СБЖ Снежана Тодорова

НЕОБХОДИМИ ПОЯСНЕНИЯ от Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ:

В УС на СБЖ беше получено писмо от бившия главен секретар на СБЖ и бивш член на УС на СБЖ Иван Върбанов, който обяви, че подава оставка и бе освободен от тези позиции с решение на УС на СБЖ, като след това предприе медийни изяви, поднасящи превратно редица факти и събития. По повод тези и други неоснователни атаки УС на СБЖ на 18 октомври излезе със своя позиция, публикувана и на сайта на СБЖ. Сегашното писмо на Иван Върбанов е изпратено като право на отговор именно на тази позиция.

Както винаги, спазвайки принципите на демократичност и прозрачност, публикуваме изпратения от Иван Върбанов текст. Необходими са следните пояснения по този повод.

УС на СБЖ  потвърждава становището си, изразено в позицията на УС на СБЖ от 18 октомври. Повтарям, че доводите на Иван Въбанов са неверни и правно неиздържани.

Многократно сме заявявали, че причина за невъзможността да проведем отчетно-изборно събрание през настоящата година са неоснователните и тенденциозни съдебни дела, заведени срещу СБЖ, които СБЖ СПЕЧЕЛИ И НА ТРИТЕ ИНСТАНЦИИ.

Едва след приключването на тези дела по законов ред беше осъществено вписването на УС на СБЖ в Агенцията по вписванията. Това стана едва на 8 октомври 2019 г. Състоялото се два дни по-късно - на 10 октомври - заседание на УС на СБЖ беше напуснато от Иван Върбанов с предизвикан от него скандал и с мотиви, изкривяващи действителността, които сега са повторени и в неговото право на отговор.

Нищо общо с истината няма твърдението, че УС на СБЖ е отказвал да насрочи общо отчетно-изборно събрание. Иван Върбанов много добре знае това, тъй като е участвал и в много предходни заседания на УС на СБЖ, на които е обсъждано именно кога да бъде свикано такова събрание.

Събранието не можеше да бъде свикано преди вписването на УС на СБЖ в Агенцията по вписванията. Оттам-нататък - тоест след датата 8 октомври т.г., трябва да бъдат спазени и предвидените в Устава на СБЖ организационни срокове за провеждане на събрания на дружествата на СБЖ, които да излъчат свои делегати за отчетно-изборното събрание. При такъв разчет на сроковете събранието би могло да бъде свикано най-рано след 20 декември, което е нереалистично с оглед коледните и новогодишните празници в този период.

Друг мотив, отдалечаващ още повече възможността за свикване на събрание, е необходимостта да се подготви финансово-счетоводен отчет за дейността на СБЖ. Счетоводно 2019 г. приключва в края на март 2020 г. Ето защо като вероятен период за провеждане на отчетно-изборното събрание на редица заседания на УС на СБЖ, на които е присъствал и Иван Върбанов, е обсъждан месец март 2020 г. 

След напускането на Иван Върбанов заседанието на УС на СБЖ на 10 октомври реши конкретната дата на отчетно-изборното събрание да бъде определена на следващото заседание на УС на СБЖ на 18 октомври, като дотогава бъдат осъществени правни и счетоводно-финансови консултации, за да се спазят всички законови срокове и изисквания. Така на заседанието си на 18 октомври УС на СБЖ насрочи провеждането на редовно отчетно-изборно събрание на СБЖ на 14 и 15 март 2020 г.

Комично е сега Иван Върбанов да твърди и да разпространява публично, че това е станало в резултат на предизвикания от него неоснователен скандал, злоупотребявайки с неинформираността на широката публика относно напълно прозрачния и законосъобразен механизъм за взимане на решения в УС на СБЖ. Фактите са по-силни от патосната публицистика.

Що се отнася до твърденията на Иван Върбанов, че настоящия УС на СБЖ бил нелегитимен, защото мандатът му е изтекъл преди спечелването от СБЖ на последното съдебно дело и преди вписването на УС на СБЖ в Агенцията по вписванията, това също не съответства на истината. Действащият УС на СБЖ е легитимен до избирането на нов УС на СБЖ. Това избиране ще се осъществи на 14-15 март 2020 г. съобразно всички законови изисквания и норми. А спекулациите за „пожизнен” и „безсрочен” мандат могат да са само повод за загриженост относно състоянието на пораждащите ги умове.

Впечатление прави, че в изявите на Иван Върбанов по тази тема из медиите, той съчетава невярното твърдение за „нелегитимност” на УС на СБЖ с изтъкване, че този УС на СБЖ нямал право да сключва договори с трети лица - което също е в разрез с истината. Няма как да не се направи връзка със следното обстоятелство. Именно на заседанието на УС на СБЖ от 10 октомври бяха изслушани наемателите на един от имотите на СБЖ за резултатие от сезон 2019 година и намеренията им за стопанисване на базата през 2020 година. Така опираме до вечната тема за имотите на СБЖ, към които от години имат апетити хора и сили, постоянно атакуващи СБЖ с единствената цел да завладеят тези имоти. Явно те не се уморяват да изобретяват все нови и нови хватки в преследване на своите стремежи.

Удивление буди, че Иван Върбанов определя като „репресивно” освобождаването му от неговите постове с решение на УС на СБЖ от 10 октомври. Това решение бе взето, СЛЕД като той напусна заседанието и сам обяви, че ПОДАВА ОСТАВКА от двете си позиции - той и сам посочва тази последавотелност в своето право на отговор.

Що се отнася до претенциите на Иван Върбанов защо неговото становище относно предизвикания от самия него скандал, което той разпрати до много медии, не е било публикувано и на сайта на СБЖ, напомняме му, че СБЖ има строги критерии спрямо фалшивите новини и не участва в разпространяването им.

Публикувайки сега правото на отговор на Иван Върбанов, поднасяме извинения на колегията, че се налага да я занимаваме с тези подробности от организационния живот на нашия Съюз, вместо да съсредоточим цялото си внимание и усилия върху най-важното за всички ни - отстояването на правата на журналистите и на свободата на словото.

 

...............................................................................................

 

Реплика на Позиция на УС на СБЖ от 18.10.2019 г.

 

(Право на отговор)

От: Иван Върбанов

 

Уважаеми колеги от Управителния съвет на Съюза на българските журналисти, във Ваша позиция от 18 октомври 2019 г., публикувана на сайта на СБЖ, излагате твърдения, които не отговарят на фактите и обективната истина, които засягат мен и позицията ми, а именно:

1. Твърдите: “Неверни, необосновани и правно неиздържани са всички доводи в позицията на г-н Иван Върбанов.” 

РЕПЛИКА: Колеги, цитирам съдебното решение на СГС, данните от Агенцията по вписванията и Устава на СБЖ.  Не интерпретирам фактите. Надявам се, че не бихте оспорвали влязло в сила съдебно решение и Устава на Съюза! 

2. Факт: “Дата на изтичане на мандата - 15.03.2019 г.

3. Твърдите: “... на заседанието на 10 октомври УС реши на следващото си заседание да обсъди и да вземе решение за датата и дневния ред на това събрание.”                    

РЕПЛИКА: Моето предложение за точка първа в дневния ред на заседанието на 10.10.2019 г.: „Обсъждане и насрочване на дата за провеждане на Общо отчетно-изборно събрание” бе отхвърлено с гласуване - 8 гласа „Против”: Светлана Каменова, Емил Розов, Васил Сотиров, Георги Калагларски, Любомир Пеевски, Ивайло Диманов, Розита Попова, Борислав Костурков. Това е документирано от изготвената стенограма и направения аудио-запис, което може да бъде установено по безспорен начин при поискване. В знак на несъгласие с това решение и отлагането на изборите във времето, напуснахме заседанието с колегата Светослав Терзиев. Поради отказа Ви да свикате Общо отчетно-изборно събрание на СБЖ веднага подадох своята оставка, в израз на протест.  Въпреки настояването ми за спазване на Устава, избори ще има година след изтичане на мандата. Недопустимо, според мен. Вие твърдите, че съм „необоснован и правно неиздържан” в доводите си. Но, това са  разпоредбите на чл. 37 от Устава на СБЖ: мандатът на председателя и Управителния съвет е 4-годишен, уважаеми управляващи дами и господа! Мандатът не е пожизнен или безсрочен. Това е изискване на Устава на организацията. И тя ли е правно необоснована или неиздържана, скъпи колеги?

4. След излизането ни от заседанието с колегата Терзиев, Георги Калагларски прави предложение за моето отстраняване от длъжност, горещо подкрепен от правния консултант на СБЖ. Това  изразено намерение е подкрепено от същите осем човека от УС и гласа на Валентин Колев. Приемам това действие като репресивно срещу мен. То е израз на желанието да бъда отстранен веднага, да ми бъде запушен гласът, заради принципната ми позиция и настояването да бъде спазен законът и да бъдат насрочени избори веднага, а не да се изчаква и процесът да се удължава. 

5. Решение за свикване на Общо отчетно-изборно събрание на СБЖ сте взели на последното си заседание - на 18.10 (петък). Насрочвате го за 14-15 март 2020 г. - една година след изтичане на мандата.

И пак да подчертая, че едва след като направих публична темата с отказа да бъдат насрочени избори, заради което депозирах оставката си от всички постове, Вие заложихте точка в дневния ред и сте взели решение - 14-15 март 2020 г.

Факт е, че то се насрочва година след изтичането на мандата. 

6. Колеги и приятели от УС на СБЖ, Иван Върбанов не твърди нищо необосновано. Върховенството на закона и Устава на СБЖ е над всичко.  Организацията ни трябва да защитава интереса на членовете ни - българските журналисти, а не да бъде подчинена някому.

Учудва ме, че бе публикувана позиция срещу моите тези, отразени в медиите, без да има публикации на сайта на СБЖ на моето Становище от 9 октомври за насрочване веднага на избори в организацията и последвалото обявяване на подаването на оставката ми и мотивите към нея.

Плурализъм, представянето поне на двете гледни точки, прозрачност, обективност - това не са празни категории, а ценности и стандарти в професията, записани в Етичния кодекс на българските медии.

&

И накрая:

Чл.1. от Устава на СБЖ казва: “Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси.”

Сега думата имат дружествата и членовете в организацията.

А дали Иван Върбанов е бил обоснован и правно издържан - сигурен съм, че времето ще покаже. 

Хората също ще отсъдят по съвест!

Спазването на върховенството на закона и Устава на СБЖ е над всичко.

Завършвам със слогана на мандата ни и едноименната кампания: “СВОБОДАТА ЗАВИСИ ОТ НАС!”

Вярвам, че това е така!

 

Ваш,

Иван Върбанов,

журналист

редови член на СБЖ

 

 

Сподели в
 

Представители на 19 медии – вестници, списания, радиа, телевизии, издателства, новинарски и специализирани сайтове, както и членове на СБЖ, премериха сили в 36-ото държавно лично първенство по тенис за журналисти

11.11.2019/15:45

Свалянето на два канала на Българската национална телевизия(БНТ) - БНТ2 и БНТ3, от цифровата платформа на мултиплекса и излъчването им по кабел и сателит е една от мерките за финансовото стабилизиране на обществената медия. Идеята беше съобщена от генералният директор на БНТ Емил Кошлуков по време на дискусия за бъдещето на обществената медия, която се състоя в НДК точно на 60-ия рожден ден на БНТ.

09.11.2019/18:46

Могат да кандидатстват журналисти от 47-те държави членки на Съвета ва Европа. Предвидени са отличия за разследваща журналистика, за репортаж, за коментарно мнение, за иновативен подход, като във всяка категория наградите са по 10 000 евро. Срокът за изпращане на публикации и документи е до 13 декември т.г.

07.11.2019/20:04

Европейската федерация на журналистите организира заключителна конференция на 18 ноември т.г. в Брюксел в рамките на финансиран от ЕС двугодишен проект на тема „Да заглушим омразата“

07.11.2019/17:39

На 31 октомври в резултат на хакерска атака сайтът на СБЖ беше блокиран за кратък период от време, след което техническият проблем бе решен. Но остава по-големият - за свободата на словото. Нека да я защитим всички заедно на 1 ноември от 11 ч. пред Народното събрание на свиквания от СБЖ протест „Не убивайте журналистиката в България!”

31.10.2019/18:38

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

И тъй като след местните избори на новинарския хоризонт се очертава друга тема,ангажираща вниманието несамо на медиите, но и на драгия електорат - 30 години от старта на т. нар. преход, то приятно бяхме изненадани, че на 7 ноември по книжарниците ще се появи новата книга на колегата ни Калин Тодоров „Зад завесата на прехода”, която е своеобразно продължение на заслужилата голям интерес негова предишна книга „Зад завесата на соца”.

05.11.2019 /10:54 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Позволете ми да започна с едно отклонение… Казват, спомените са като броеница – всяко зърно води до друго. Навярно е така, щом едно вълнуващо събитие като представянето на книгата на Йосиф Давидов събуди много, а те се занизаха нататък…За достойнствата на автора й и представянето на „Репортер от Миналото време” сайтът на СБЖ разказа подробно, но то неочаквано събуди у мен, ярко и живо, една мадридска среща с десетилетна давност. Тя допълни казаното и чутото с нещо важно от личността на автора, което, мисля, си заслужава да споделя…

01.11.2019 /01:00 | Автор: Иван Василев | Източник: СБЖ

В София в Меката на книгите „Гринуич“ се състоя премиерата на появилата се на български език книга "Мостът на тайните. Дипломатически роман" на известния руски журналист Сергей Гризунов, дело на издателство „Слънце“ и Надя Кабакчиева.

18.10.2019 /19:36 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

През декември ще отбележим 110 г.от рождението на един от най-силно обичаните и най-силно „забравяни“ поети - Никола Вапцаров. Едно име, което кара мнозина да се гордеят, че в българската литература имаме такъв световен поет, а други, дали от незнание или от някакви други свои си съображения, да захвърлят стихосбирката му в кошчетата за боклук.

16.10.2019 /19:34 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Щрихи към портрета на журналиста с три очи и една акредитационна карта на „Дума“ - фотожурналиста Христо Събев Христов

04.11.2019 /20:26 | Автор: Денчо Владимиров | Източник: СБЖ

В Хасково излезе юбилеен вестник по случай 140-годишнината от рождението на Александър Паскалев (1879 - 1946) - основател на модерното книгоиздаване в България.

02.11.2019 /17:43 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

В свое поздравително писмо по повод Деня на будителите ръководството на МФЖ приветства усилията и инициативите на СБЖ в защита на професионалните и социални права на българските журналисти.

03.11.2019 /20:40

Традициите са за това, да се спазват – казват мъдрите хора. И СБЖ никога не им е изневерявал. Така стана и в Деня на народните будители и празника на българската журналистика. Верен на традицията, Съюзът връчи своите годишни награди на най-добрите в журналистическото войнство. Клуб „Журналист“ се оказа тесен за всички, които обичат своята професия и ценят колегите,които са отличени за своя труд.

02.11.2019 /22:36

Участниците в протеста „Не убивайте журналистиката в България!”, свикан от СБЖ навръх Деня на народните будители и Деня на българската журналистика, настояха в НС най-после да бъде даден ход на предложениаята на Съюза за законодателни промени в защита на свободата на словото и на правата на журналистите

01.11.2019 /16:28

 Мнения

Интерпретациите за българската промяна на 10 ноември три десетилетия по-късно може да са всякакви, но всичко все опира до разпределението на порциите на несвършващите тайни вечери. Където залог са и медиите. Когато самите медии са минали през мътна приватизация, естествено е, че посочените за техни собственици не са мотивирани да разобличават други подобни сделки в държавен и наддържавен мащаб.

10.11.2019 /20:06 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Мнение на един очевидец от „кухнята” на нашумялата футболна среща на стадион „Васил Левски”

17.10.2019 /20:41 | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 13 гости

Бързи връзки