Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 13 декември 2019 г.

22.01.2020 /14:28 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.05 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

Присъстваха 13 членове на Управителния съвет: Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, Борислав Костурков, Валентин Колев, Валерий Тодоров,Велиана Христова,  Веселин Константинов, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Любомир Пеевски, Розита Попова, Светлана Каменова и Светослав Терзиев.

Отсъства: Васил Сотиров.

Присъстваха и: Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Венка Ризова – председател на Контролния  съвет на СБЖ, Георги Добрев, правен консултант на СБЖ и Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на подготовката за Общото събрание на СБЖ – 14-15 март 2020 година.
2. Обсъждане предложение на г-н Георги Калагларски за рекламна дейност на СББЖ.
3. Обсъждане на инвестиционно предложение за стопанисване на Творческа база – Банкя.
4. Разни.

/Предложеният дневен  ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет/.

По точка 1 –Информация за хода на подготовката за Общото събрание на СБЖ – 14-15 март 2020 година.

1.1.УС на СБЖ изслуша госпожа Розита Попова, председател на Комисията по организационни въпроси за хода на подготовката за Общото събрание на СБЖ – 14-15 март и ПРИЕ информацията за сведение.

Гласували членове на УС на СБЖ: 12 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

По точка 2–Обсъждане предложение на г-н Георги Калагларски за рекламна дейност на СБЖ.

Присъстващите на заседанието изслушаха г-н Георги Калагларски, който обстойно ги запозна с предложението си за създаване на Център за обществени комуникации на СБЖ и отговори на поставенитевъпроси.

УС НА СБЖ РЕШИ: ВЪЗЛАГА на г-н Георги Калагларски да доработи и доразвие предложението си за създаване на Център за обществени комуникации на СБЖ на базата на изказаните мнения и направените конкретни предложения от членовете на УС на СБЖ и то да бъде обсъдено отново на заседание на Управителния съвет.

Гласували членове на УС на СБЖ: 10  гласа „за“, 1 глас „против“, 1 глас „въздържал се“.

По точка 3  - Обсъждане на инвестиционно предложения за стопанисване на Творческа база – Банкя.

След като взе под внимание становището на г-н Емил Розов, председател на Стопанската комисия на СБЖ, УС НА СБЖ РЕШИ: НЕ ПРИЕМА инвестиционното предложение за стопанисване на Творческа база – Банкя.

Гласували членове на УС на СБЖ:: „за“ – 11 гласа, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

По точка 4 – Разни

Г-жа Снежана Тодорова информира присъстващите за участието си в срещата с госпожа Дуня Миятович, Комисар за човешките права на Съвета на Европа, която е силно обезпокоена от продължаващото влошаване на медийната свобода в България.По време на срещата са обсъдени предложенията на СБЖ за промени в законодателството във връзка с инициативата на съюза за защита на журналистическия труд в превод на английски език.

УС на СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

Членовете на Управителния съвет бяха запознати с детайли около честването на 110-годишнина от рождението на безсмъртния български поет Никола Вапцаров,под патронажа на президента на Република България, на което СБЖ, съвместно със СБП, Фондация „Вапцарова вяра“ и НДК бе съорганизатор. Госпожа Тодорова изрази възмущението си от необективното отразяване на събитието от страна на Българската национална телевизия.

УС на СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

Участващите в заседанието бяха осведомени от г-жа Снежана Тодорова за спечелен проект към фонд  „Руский мир“ за провеждането на журналистическа конференция на тема „ 141 години от възстановяване на дипломатически отношения „България – Русия“ от 4 до 7 март 2020 година.

УС на СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

Управителният съвет на СБЖ ДАВА СЪГЛАСИЕ да предостави под наем на „РОЯЛ-КЛУБ“ ЕООД с управител Стоян Златев за временно и възмездно ползване Кафе-аперитив „Море“ в МДЖ-Варна, със застроена площ 49,5 кв.м. за месеците юни, юли и август 2020 и 2021 година или общо за шест месеца на двете години при наемна цена в размер на 1050 /хиляда и петдесет/ лева, с включен ДДС.

Гласували членове на УС на СБЖ: „за“ – 10 гласа, „против“ няма, „въздържали се“ няма.

Присъстващите получиха покана да присъстват на няколко прояви:

- Специален коледен благотворителен базар в подкрепа на хора на изкуството на 15 декември  2019 година от 11 до 18.00 часа в Клуб „Журналист“.  Идеята на организаторите е да бъдат събрани средства за обитателите на Дома на ветераните на изкуствата;
- В навечерието на светлите Коледни празници своя лекция в СБЖ ще изнесе иранският поет Наби Масуми Ахмади. Тема на лекцията ще бъде: "Исус Христос в творбите на персийските поети".Тя ще се състои на 17 декември 2019 година от 17.30 ч.
- На 19 декември, четвъртък, от 11.00 ч. в Съюза на българските журналисти, ул. "Граф Игнатиев" 4, ет. 1, ще се състои представяне на книгата на Анастасия Кузнецова и Жан БатистБутера "Огън, тлеещ под вода" и среща с авторите, които ще представят свои виждания по теми, свързани с подсъзнанието.

УС на СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

 4.6. Управителният съвет на СБЖ РЕШИ: През месец февруари, 2020 година да сеорганизират и проведат регионални срещи с председателите на журналистическите дружества на СБЖ.

4.7.ДАВА СЪГЛАСИЕ г-н Емил Розов, председател на Стопанската комисия на СБЖ да заснеме филмов материал за състоянието на Творческа база на СБЖ град Банкя, след направения й ремонт, който заедно с вече подготвения материал от г-жа Светла Каменова да станат достояние на колегията по време на срещите.

Гласували членове на УС на СБЖ: „за“ – 9 гласа, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

23.01.2020/13:44

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.05 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

22.01.2020/14:28

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

12.11.2019/20:36

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на СБЖ.

01.11.2019/18:35

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател наУправителния съвет на Съюза на българските журналисти.

22.10.2019/18:02
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

На 22 февруари юбилей празнува „Златният глас” на БНР, оставилата дълбока „Следа в ефира” водеща на предаването-явление „Разговор с вас” Божана Димитрова. За нея журналистиката продължава да е кауза, а „журналистите трябва да са най-близо и на страната на хората, да огласяват, да подкрепят справедливото недоволство, все с надеждата за още един работещ коректив.”

21.02.2020 /09:10 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

С Ани Заркова отдавна се бяхме договорили да гостува на сайта на СБЖ, но все нещо изскачаше и все отлагахме във времето. Но ето че сега, когато и нас българите ни застигна едно от трите жестоки китайски проклятия (няма риск от коронавирус при цитирането му): "Дано живееш в интересни времена", Ани даде интервю за сайта ни, в което през личните й преживявания бистрим ситуацията в нашия занаят.

15.02.2020 /17:25 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Н.Пр. почетният консул на Хашемитското кралство Йордания д-р Хасан Бармауи гостува на Съюза на българските журналисти. Темата на срещата беше сътрудничеството между България и Йордания. И, разбира се, не на последно място 20-годишнината на сътрудничеството между съюзите на българските и йорданските журналисти.

13.02.2020 /15:34 | Автор: Майя Любомирска | Източник: СБЖ

Освен да тичаш след новините, се иска и друго - трябва да отсяваш, анализираш и обобщаваш информацията, казва известната журналистка от БНТ

11.02.2020 /20:51 | Автор: Лилия Динова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Бай Ванко имаше кабинет в една стара тоталитарна сграда в центъра на града. Беше приватизирал по необходимост радиото, в което е работил цял живот. Той е вероятно единственият човек у нас, създал частно кабелно радио.

16.02.2020 /14:57 | Автор: Иван Каневчев | Източник: СБЖ

Регионалната библиотека „Христо Смирненски” в Хасково уреди изложбата „Любов към труда, любов към истината, любов към народа”, посветена на живота и делото на видния учен, химик и хуманист проф. д-р Асен Златаров.

12.02.2020 /15:45 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

В речта си в памет на Апостола на свободата Васил Левски президентът Румен Радев призова „да изправим глави” и да не забравяме, че „всичко зависи от нашите задружни усилия“, „че времето нас обръща, но и ние него обръщаме”. Преди официалната церемония държавният глава поведе гражданско шествие от президентството до паметника на най-тачения български герой.

19.02.2020 /22:27

Бойкот за унижаващи журналистите властници, оставка на СЕМ, сформиране на нов регулатор с гражданска квота, избиране на журналистически омбудсман, спасяване на обществените медии от частни интереси, връщане на познанието в журналистиката, сплотяване и солидаризиране на колегията - тези и още много други предложения и мнения бяха изказани от авторитетни журналисти и медийни експерти на организираната от СБЖ обществена дискусия за свободата на словото и медийната среда

17.02.2020 /21:30

„Репортери без граници“ (RSF) призова българските власти да спрат опитите си да сплашват журналистите в страната. В своя позиция, разпратена и до СБЖ, и до медиите у нас, международната организация подчертава, че през последния месец представители на медиите са обект на серия от вербални атаки и заплахи от висши представители на властта, включително премиера Бойко Борисов.

14.02.2020 /11:38

 Мнения

Постоянните подигравки, цинизми, заплахи на властта към журналистите са срам за България. И той е причинен от хора, които имат дори правни задължения да допринасят за позитивния имидж на държавата, за утвърждаване на европейските демократични ценности и традиции. Можем ли да приемем такива хора за елит?

18.02.2020 /06:30 | Автор: Георги Калагларски | Източник: СБЖ

Голям кипеж из фейсбуците на гилдията бълбука тия дни, защото мисир-председателят бил определил отразяващите делата му журналистки по свой образ и подобие - „мисирки”. Ако ги беше нарекъл „умиращи лебеди”, пак ли щеше да бумти същият плам? Уви, около власта танцува обслужваща журналистика, угажда й, позволява й да издевателства над всички граждани без дума напряко да каже - и това убива и професията ни, и обществото ни. А атаката по СБЖ точно в този момент не оставя впечатление за нищо друго, освен за поредна поръчка.

07.02.2020 /16:09 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 17 гости

Бързи връзки