Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 7 февруари 2020 година

09.02.2020 /20:31 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

Присъстваха: 11 членове на Управителния съвет: Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, Борислав Костурков, Валентин Колев, Валерий Тодоров, Велиана Христова, Веселин Константинов, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Светлана Каменова и Светослав Терзиев.

Отсъстваха:. Любомир Пеевски,Розита Попова и Мария Нецова, председател на Комисията по журналистическа етика на СБЖ

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет на СБЖ, Георги Добрев – правен консултант

 

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за  подготовката на Общото събрание на СБЖ – 14-15 март 2020 година.

2. Обсъждане на предложение за наем МДЖ Блок 2 от фирма Роял Клуб.

3. Обсъждане на покани за участия на членове на СБЖ в международни прояви.

4. Разни.

/Предложеният дневен  ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет/.

По точка 1 –Информация за хода на подготовката за Общото събрание на СБЖ – 14-15 март 2020 година.

Господин Веселин Константинов, член на Комисията по организационните въпроси информира за броя на предадените в СБЖ до 5 февруари 2020 година /краен срок/ в СБЖ протоколи за избор на делегати от журналистическите дружества, провели своите събрания;  и запозна присъстващите с някои конкретни предложения, записани в протоколите.

УС НА СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

Гласували членове на УС на СБЖ: 11 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

УС НА СБЖ РЕШИ: През следващата седмица на сайта на СБЖ да не се качва информация за броя на получените протоколи и брой избрани делегати за предстоящото Общо събрание.

Гласували членове на УС на СБЖ: 11 гласа „за“,  против – Валентин Колев, въздържали се – няма.

 

По точка 2–Обсъждане на предложение за наем МДЖ Блок 2 от фирма Роял Клуб.

След като изслуша г-н Емил Розов, председател на Стопанската комисия на СБЖ и взе под внимание изказаните мнения и направените конкретни предложения от присъстващите на заседанието УС НА СБЖ РЕШИ:

Възлага на г-н Георги Добрев, правен консултант да подготви допълнения към предложената оферта за наем на МДЖ Блок 2 от фирма Роял Клуб, а именно: наемна цена, инвестиционни намерения на наемателите, неустойка, начини за прекратяване на договора, професионална способност и квалификация на кандидат-наемателя, финансово-икономическа обезпеченост на кандидата, предоставяне на гаранционен депозит или банкова гаранция, които да доказват, че при неизпълнение на договора наемодателят ще има възможност да претендира обезщетение и да прекратява незабавно договора и подготви проект на договор, който да бъде изпратен на г-н Стоян Златев, управител на фирма Роял Клуб.
Предлага на Общото събрание на СБЖ да делегира право на следващия Управителен съвет да сключва договори за отдаване под наем на базите на СБЖ: МДЖ-Варна, ТБ Банкя и ТБ Батак с наематели за срок от 3 + 7 години.

 Гласували членове на УС на СБЖ:  11 гласа „за“, против - няма,въздържали се - няма.

По точка 3 - Обсъждане на покани за участия на членове на СБЖ в международни прояви.

Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ сподели впечатленията си от посещението си на журналистическа среща в Красноярск. Това лято 23 красноярски журналисти ще почиват в МДЖ-Варна. Подписан е двустранен договор за сътрудничество.

Присъстващите на заседанието бяха информирани, че Съюза на журналистите в Република Корея има избран нов председател.  Колегите от Република Корея настоятелно молят да бъде определен състава на делегацията, която ще посети Корея и предлагат да посетят България през месец април, а делегацията на СБЖ да посети Корея през месец  май.

УС НА СБЖ РЕШИ: На следващото заседание да бъде определен състав на делегацията на СБЖ.

Гласували членове на УС на СБЖ – 11 гласа „за“, против – няма, въздържали се – няма.

По точка 4- Разни

4.1.Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ  информира присъстващите за предстоящи  срещи в СБЖ, както следва:

- На 12 февруари от 11.00 часа с почетния консул на Йордания д-р Хасан Бармауи на тема: сътрудничеството между България и Йордания;

- На 13 февруари от 11.00 часа с палестинския посланик Н.Пр. Ахмед Ал-Мадбух на тема: „Защо Палестина не приема т.нар. „сделка на века“, както е известен предложеният от американския президент Доналд Тръмп план за израелско-палестинския проблем?“;

- На 18 февруари от 11.00 часа Н.Пр. Каридад Ямира Куето Милиан ще говори на тема „Куба днес“.

Очаква се потвърждение за срещи с г- жа Херо Мустафа, посланик на САЩ и с г-н Мануел Корчек, посланик на Словашката република.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

      4.2. УС на СБЖ РЕШИ: Организира обществена дискусия за състоянието на медийната   среда и предприетите законодателни промени. Дискусията да се състои на 17 февруари 2020 година от 10.00 часа в СБЖ. За участие да бъдат поканени утвърдени медийни експерти, университетски преподаватели, ръководите на обществените медии – БТА,БНР,БНТ, главни редактори и журналисти от печатни и електронни медии, Комисията по културата и медиите към НС, СЕМ и др.

Гласували членове на УС на СБЖ – 11 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

    4.3. С предложение към СБЖза участие в проект на тема : „Как да се предпазим от фалшивите новини“се е обърнал г-н Анселмо Капороси, представител на Италианската стопанска камара. Попълнени са необходимите за кандидатстване документи.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

  4.4. Господин Васил Сотиров, председател на Комисията по международна дейност и проекти запозна присъстващите с молба за помощ от името на Асоциацията на китайските журналисти за осигуряване на 5 милиона медицински маски, които да бъдат раздадени на семействата на китайските журналисти. Разноските по закупуване и транспорт са за тяхна сметка.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

4.5. Господин Ивайло Диманов, председател на комисията по професионални и творчески въпроси сподели намерението за стартиране чрез използване мултимедията, която има в клуба, за да се показват на наши колеги, особено социално слаби, безплатно стари любими филми. Това да става в ранния следобед, когато никой не влиза в клуба. Прожекциите ще бъдат напълно безплатни за членовете на СБЖ.

Поканен е театрален  състав – „Арт фондация“,  който представя  моноспектакли,  подходящи за малката площ, която има като сцена в клуб „Журналист“. Условието е да ползват клуба, но за колеги, членове на Съюза на българските журналисти, входът да бъде безплатен, срещу показване на заверена журналистическа карта.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

4.6. Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ информира за получено дарение от Българския червен кръст, съдържащо адаптирани млека и каши. Осъществена е връзка с възрастни и нуждаещи се членове на съюза, за да получат продуктите.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.10 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

21.06.2020/02:35

Днес, 19 май 2020 година в делови порядък по телефон и електронна поща бе поискано мнението на членовете на Управителния съвет на СБЖ за насрочване провеждането на Общо отчетно-изборно събрание на СБЖ за 19 и 20 септември, т.г. във връзка със заповедта на министър Кирил Ананиев относно продължаването на ограничителните мерки във връзка с борбата с COVID-19 и многобройни обаждания от делегати на предстоящото Общо събрание на СБЖ за неговото отлагане за есента на 2020 година.

20.05.2020/20:48

Днес, 11 март 2020 година в делови порядък по телефон и електронна поща бе поискано мнението на членовете на Управителния съвет на СБЖ във връзка с особените и непредвидени обстоятелства в страната, свързани с въведените от Министерския съвет на Р. България на извънредно заседание от 08.03.2020 година мерки и ограничения при масови събирания на хора, с цел предотвратяване на заразата с коронавирус в България.

13.03.2020/20:42

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

03.03.2020/16:03

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

09.02.2020/20:31
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Огнян Стефанов е едно от най-запомнящите се, одумвани, коментирани заплашвани и подложени на физическа разправа „лоши момчета“ на скандалния ни „преход“, открояващо се независимо перо в днешната ни журналистика, свързано с авторитетния сайт Фрог нюз…

29.07.2020 /17:45 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

След като успя да разбуни духовете с книгите си „Зад завесата на соца“ и „Зад завесата на прехода“, журналистът Калин Тодоров сложи завършека на трилогията със „Зад завесата на демокрацията“, която от днес е вече по книжарниците, издадена от „Изток-Запад“.

22.07.2020 /23:12 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

В дни на съдбовни изпитания, каквито преживяваме сега – от пандемия до политически, - паметта ни търси упование и опит в нелеката българска съдба – онези така нужни ни и днес опорни точки, за да я променим в името на едно достойно бъдеще. И пред очите ни застава великият летописец на българската свобода с безсмъртните му „Записки по българските въстания“ - Захарий Стоянов. А днешните събития по странно съвпадение стават в годината на неговата 170- годишнина от рождението му…

20.07.2020 /17:56 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

В тия дни на небивало напрежение, когато в цялата страна улиците и площадите кипят от недоволството на народа и искането за оставка не само на правителството, а и на главния прокурор Иван Гешев, точно по това време се случи нещо интересно, което би могло да се нарече съвпадение, но в никакъв случай не е случайно. Състоя се и премиерата на новата книга на най-уважаваната българска журналистка Анна Заркова, емблематична със своите задълбочени разследвания и анализи на най-важни и тревожни явления в нашия обществен живот, които притежават и актуална непреходност. И сега, когато над мощните протести кънти името на Гешев, в ръцете ни е солидният том на Заркова: „Главните прокурори от Татарчев до Гешев“.

16.07.2020 /20:49 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Авторът на първата българска печатна книга Филип Станиславов бе почетен в скромна церемония в град Никопол, съобщиха от местното читалище „Напредък”.

08.08.2020 /11:27 | Автор: Иван Каневчев | Източник: СБЖ

Вълнуващи спомени от първите си артистични прояви в детски радиопредавания разказва известната актриса и поетеса в специално интервю пред Мария Спасова, подчертавайки: „Там се срещнах с хора, които са мой университет за цял живот. Преди всичко това са Валери Петров, Ангел Вълчанов, Леда Милева”.

06.08.2020 /18:35 | Автор: Мария Спасова | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

СБЖ изразява дълбокото си възмущение и категорично осъжда поредното посегателство срещу журналисти при изпълнение на професионалния им дълг, както и над упражнилите правото на свободно слово и на протест граждани по време на конференцията на управляващата партия ГЕРБ в София. Ако живеем в правова държава, реакцията на правоохранителните и правораздаващите органи трябваше да е незабавна. Къде е тя?

06.08.2020 /13:45

„Този план ще върви ръка за ръка с Плана за действия за европейска демокрация, който ще бъде насочен към повишаване на устойчивостта на нашите демократични системи и към укрепване на свободата и плурализма на медиите,” пише зам.-председателят на Европейската комисия и еврокомисар по ценностите и прозрачността Вера Йоурова в отговора си на писмото на председателя на УС на СБЖ Снежана Тодорова от 10 април т. г., настояващо във възстановителните планове за Европа след кризата с коронавируса да бъде включено и подпомагането на медиите, журналистите и свободата на словото.

24.07.2020 /17:12

УС на СБЖ излезе с декларация, настояваща за изтегляне на внесения в НС от Вежди Рашидов законопроект за промени в Закона за радиото и телевизията, докато той не бъде подложен на широко обществено обсъждане. Изразена е също тревога от негативни и злепоставящи внушения и обобщения, отправени от прокуратурата към "свободните" журналисти.

14.07.2020 /17:42

 Мнения

Ако в този вододелен за всички ни момент обществото намери сили наистина да започне всичко наново и на чисто, дано и ние, журналистите, съумеем същото.

22.07.2020 /20:05 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

На 18 юли, 183 години след рождението ти, още търсим и жадуваме чистата и свята република, заради която увисна на бесилото. Днес висиш и на портрет в кабинетите на първите държавни и партийни ръководители. Но нито сме чиста, още по-малко свята, поклон към тези, които го сториха, че България стана република преди 74 години, та поне нещо от завета ти да е изпълнено.

13.07.2020 /16:29 | Автор: Валентин Колев | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 20 гости

Бързи връзки