Сметната палата дава на прокуратурата управата на БНР при Александър Велев

18.01.2021 /14:05 | Автор : Петрина Василева | Източник: flashnews.bg Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Александър Велев

Сметната палата е внесла в Народното събрание одитния доклад за финансовото управление на БНР за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2019 г.

Одитът бе възложен на палатата от Народното събрание през есента на 2019 г. Части от доклада и материали към него са изпратени на прокуратурата, уточнява flashnews.bg:  

По това време националното радио е било управлявано от Александър Велев. 

Части от доклада, в които има наличие на данни за вреди и за нарушения при изпълнението на бюджета на БНР, ще бъдат изпратени и на Агенцията за държавна финансова инспекция. 

Несъответствията  

Дейността по планиране, отчитане и усвояване на трансферите от централния бюджет е в съществено несъответствие с правната рамка по Закона за радиото и телевизията, пишат от одитния орган.

Без законово основание са планирани и осъществени подготовка, създаване и разпространение на програми, в несъответствие с условията (над определената продължителност) по индивидуалните лицензии на БНР, издадени от СЕМ, които в относителен дял са между 12 и 15 на сто от общия годишен обем на програмата на БНР. В резултат, общо за одитирания период незаконосъобразно са усвоени 14 112 748 лв. от трансфера от централния бюджет. 

По видове приходи са установени несъответствия с правната рамка и договорите при приходите от: реклама, отразяване на предизборни кампании, спонсорство, съвместни проекти, технически услуги, договори с непарична престация – медийно партньорство и бартерни договори, концертна дейност. 

Установените несъответствия с правната рамка за областта по приходната част на бюджета, които са количествено измерими и съществени по стойност, са в общ размер 15 617 023 лв.  

В общия обем на програмата, обвързан с трансферите от държавния бюджет чрез показателя „норматив за час програма“ за осигуряване на дейностите по подготовка, създаване и разпространение на програми, като радиопрограма са отчетени между 12 и 14 000 часа годишно – общо за периода 39 912 часа, представляващи повторения на предавания или излъчени реклами.

За тях трансферите по норматива са усвоени в пълен размер, независимо че не са извършени разходи за подготовката и създаването на повтаряните предавания и излъчваните реклами – два от трите компонента, определящи предназначението на субсидията от държавния бюджет. По тази причина при одита не е получена разумна увереност, че съответстващите им трансфери в общ размер за периода 16 719 655 лв. са усвоени законосъобразно. 

Област „Разходи по бюджета на БНР“  

Длъжностната структура на персонала през одитирания период не осигурява необходимия кадрови ресурс за осъществяването на дейността на обществения доставчик на радио услугата, предварително заявените намерения и задълженията по договора за управление на генералния директор на БНР.

За разходи по трудови правоотношения в общ размер 654 350 лв. са установени несъответствия с правната рамка по различни аспекти. Управлението на човешките ресурси е в съществено несъответствие с правната рамка при: създаването и актуализирането на вътрешните актове; създаването и промяната на структурата на персонала; съставянето на длъжностни характеристики; прилагането на конкурсното начало, подбор и назначаване на персонал; планиране на средства за ДМС; изплащане на обезщетения при прекратяване на трудови правоотношения и други. Системата за финансово управление и контрол в БНР-София по отношение на управлението на персонала и разходите по трудовите и извънтрудовите правоотношения е неадекватна и неефективна. 

Разходите за издръжка и капиталовите разходи са осъществени в съществено несъответствие по различни съществени аспекти с действащата през одитирания период правна рамка и договорите. 

За разходи в общ размер 1 761 646 лв. при одита не е получена разумна увереност за законосъобразност и съответствие с правната рамка, поради липсата на надеждни и достатъчни писмени доказателства, че дейностите и активите, които са платени, са били действително необходими за дейността на БНР и са действително извършени.

Разходите са извършени в нарушение на принципите, определени с правната рамка по Закона за публичните финанси, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за радиото и телевизията и договорите за управление на органите за управление на БНР. 

През одитирания период СФУК в областта не е била достатъчно ефективна. 

Област „Управление и разпореждане с имущество“  

Установените съществени по стойност несъответствия с правната рамка и договорите, които са количествено измерими, са в общ размер 1 083 288 лв. (лихви за забава по неплатени и просрочени задължения за такса за битови отпадъци (ТБО) за административни/стопански сгради и почивни станции; неподаване на декларация за освобождаване от ТБО за почивни станции; разходи по договори за сметосъбиране и сметоизвозване; невъзстановени разходи за консумативи на отдадени под наем имоти – държавна собственост, платени от БНР вместо от наемателя; неплатени наеми по договори за наем; непотърсени от наематели вземания за неустойки при забава на плащанията; плащане на застраховки за автомобили, обявени за продажба; пропуснати приходи от наеми по бюджета на БНР).

Имотите и вещите – държавна собственост, наемните правоотношения и ползването на имотите/части от имотите, не са управлявани с дължимата грижа на добър стопанин и съобразно принципите за законосъобразност и добро финансово управление съгласно изискванията на Закона за държавната собственост, Закона за публичните финанси, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Правилника на БНР и задълженията по договорите за управление на генералния директор и членовете на управителния съвет на БНР. 

На генералния директор на БНР са дадени 12 препоръки, като в срок от 6 месеца следва да бъдат предприети мерки за изпълнението им. 

Свързани:   В конфликт на интереси ли е бивш шеф на радиото, щом е дал "Пежо" на СЕМ?

КПКОНПИ прекратява проверката срещу бившия директор на Българското национално радио Александър Велев, съобщават от ведомството, ръководено от Сотир Цацаров.
Дата: 03.06.2020


 

Сподели в
 

Полицията и прокуратурата се самопохвалиха за добре свършена работа, за намалелия брой престъпления и увеличението на разкритите престъпления през иначе тежката 2020 г.

05.03.2021/14:05

Три журналистки бяха убити в Афганистан. Отговорност за атаката пое "Ислямска държава", предаде ДПА. Бойци на джихадистката групировка застреляли завчера трите журналистки от независимата телевизия "Еникас" на пазар в Джалалабад, главния град на източната провинция Нангархар.

04.03.2021/15:05

Целият дебат за това кой има най-голяма полза - свързващите или свързаните - пропуска главното. Досега рекламите служеха за финансиране на медиите, но вече служат за финансиране на "Фейсбук" и "Гугъл", а медиите остават без основен източник на доходи.

01.03.2021/14:05

Винсънт Мускат - един от тримата подсъдими за убийството през октомври 2017 г. на малтийската разследваща журналистка Дафне Каруана Галиция, бе осъден на 15 години затвор в столицата Валета, предаде АФП.

24.02.2021/12:02

Китайската държавна телевизия "Чайна глоубъл телевижън нетуърк" (CGTN) се е обърнала към френските власти в опит да си върне правото да излъчва в Европа. Това съобщи британският в. "Файненшъл таймс", цитиран от Ройтерс.

23.02.2021/16:52

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

За това каква е Руско-турската война1877-1878 г. през погледа на военните кореспонденти е писано и разказвано неведнъж. Но въпреки много написаното винаги се намира и нещо ново, малко известно или любопитно, свързано с професията военен кореспондент. В написаното по случай днешния наш празник на свободата ще ви разкажа за две известни персони, които са отразявали Руско-турската война от първия до последния й ден. Единият е известен несамо като майстор на баталното изобразително изкуство, а и като талантлив писател. Василий Верешчагин е отразявал войната несамо на платно, а и като кореспондент. Другият е американският журналист Едеуард Кинг.

02.03.2021 /19:16 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Дали от мъдрост или пък от нужда нашият народ е измислил куп поговорки, които и до днес ни служат. Сред тях са: „Крушата не пада по-далеч от дървото“ или пък „Кръвта вода не става“. И двете се отнасят най-добре и за Елена Хайтова, която освен фамилията, е наследила от именития си баща и дарбата да реди думите така,че написаното от нея да се помни и търси.

28.02.2021 /11:16 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Днес се навършват три години, откакто ни напусна завинаги голямата журналистка, латиноамериканистка и преподавателка проф. Пенка Караиванова (1931-2018 г.). По този повод припомняме нейно уникално интервю с големия бразилски писател Жоржи Амаду (1912-2001 г.), взето в Сао Пауло през 1968 г.

24.02.2021 /17:16 | Автор: Пенка Караиванова | Източник: СБЖ

Преди известно време случайно попаднах на един репортаж в телевизията майка за журналиста от Велико Търново Ангел Ганцаров. Оказа се, че той е интересна птица в най-добрия смисъл на тази дума. Защото години наред колекционира вестници и в сбирката си е натрупал над 7 хиляди броя, сред които има и уникални издания на българската и световната журналистика. И не само това прави Ганцаров притегателен образ за нас, неговите колеги. Той е автор и на излязлата през миналата година книга и „Великотърновската журналистика 1878 – 2020 г.”, в която разказва за славните години на вестникарството в царствената българска столица.

20.02.2021 /12:48 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Хумористичното издание, което празнува 75 години, припомня епизоди от своята история.

23.02.2021 /13:02 | Източник: Стършел

На 28 януари се навършват 125 години от смъртта на Иван Добровски – един от изявените наши дейци, който със своята богата култура, с просветителската и журналистическата си дейност оставя трайна диря във възрожденската ни история, както и в първите години от развитието на младата българска държава.

28.01.2021 /11:05 | Автор: Атанас Коев | Източник: desant.net

 Акценти и позиции

По повод националния празник 3 март и 143-ата годишнина от Освобождението на България и края на Руско-турската освободителна война председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова поздравява колегията.

03.03.2021 /00:30

Председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова честити на колегията идещото пролетно обновление и отправя пожелания за здраве, енергия и промени към добро.

01.03.2021 /09:04

В деня на възпоменанието за Апостола на свободата Васил Левски нека и хората на словото, призвани да са обществената съвест, сверят отново пътя си със заветите му. И да не забравяме думите и на другия ни герой от същата възвисяваща епоха Христо Ботев: „Свободата е мила, истината е свята”

19.02.2021 /15:30

 Мнения

Ако човекът не бе открил думите, как ли щеше да изглежда сега? „Божият дар” го изведе от джунглата и тъмнината, научи го да вижда в себе си. И човекът се възгордя. Заключи тайнствените знаци в скъпи ковчежета със седем печата, превърна ги в магия за невежеството. Превърна ги във власт.

02.03.2021 /12:56 | Автор: Петя Пейчева | Източник: СБЖ

Преди тридесет години, в края на февруари 1991 година, някой дръзко реши, че нужда от български младежки печат няма! Всекидневникът „Младеж“ и вестник „Пулс“ бяха хладнокръвно убити!

21.02.2021 /09:45 | Автор: Валентин Колев | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 21 гости

Бързи връзки