София

02.06.2010 /14:47 Големина на шрифт: a a    Отпечатай:

Координатор - Веселин Константинов

1. В. "ДУМА"
Велиана ХРИСТОВА
vilih@abv.bg

2. В. ,,ВЕСТНИК ЗА ЖЕНАТА”
Лиана КИРИЛОВА
vestnikzajenata@abv.bg

3. СБОРНО
Гергана НЕНОВСКА
gerracheva@yahoo.com

4. ИЗДАНИЯ НА "МЕДИА ХОЛДИНГ" АД
Славяна МАНОЛОВА
slavyanam@gmail.com


6. В. ,,БЪЛГАРСКА АРМИЯ”
Андрей РАНГЕЛОВ
bgarmya@abv.bg
 

7. В. ,,ЗЕМЯ”
Петър ПЪДЕВ
ррadev@gmail.bg

8. БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА
Лъчезар АПОСТОЛОВ
lachezar.apostolov@btp.bg


9. Б Т А – 1
Димитър АБРАШЕВ
abrashev@bta.bg

11. БНТ – Направление ,,ОБЩЕСТВО”
Цветана ЛОЗАНОВА
zvetilozanova@abv.bg

12. БНТ – Културни, образователни и музикални програми
Емил РОЗОВ
show@bnt.bg

13. БНТ – ОПЕРАТОРИ И РЕЖИСЬОРИ
Денислав КЪНЧЕВ
elz1gf@gmail.com

 
14. БНР – ПРОГРАМА ,,ХОРИЗОНТ”
Адриана КИСЕЛИНЧЕВА
adikiselincheva@abv.bg

15. БНР – ПРОГРАМА ,,ХРИСТО БОТЕВ”
Дарина МАРИНОВА
dara_an@abv.bg

16. БНР – РАДИО "БЪЛГАРИЯ"
Елена КАРКАЛАНОВА
ekarkalanova@yahoo.com

17. СБОРНО
Петя АНГЕЛОВА (ПЕЙЧЕВА)
petyapeycheva@yahoo.com

18. В. "ИКОНОМИЧЕСКИ ЖИВОТ"
Тамара БУРЛАКОВА
valia_luleva@abv.bg

19. В. ,,ПОГЛЕД” (бивш)
Пенка ЧЕРНЕВА
asparouh_chernev@yahoo.com

20. СБОРНО (бивше в. ,,АНТЕНИ”)
Калина КАНЕВА
k.kaneva@mail.bg

21. ИЗДАНИЯ ЗА КУЛТУРА
Вера ПАВЛОВА
druzhestvo21sbj@abv.bg

22. В. "КУЛТУРА"
Теодора ГЕОРГИЕВА
gteodora66@gmail.com

23. В.,,СТЪРШЕЛ”
Румен БЕЛЧЕВ
starshel@bulmail.net

24. СБОРНО
Илиана МАНЕВА
imaneva@abv.bg


25. В. ,,ВСИЧКО ЗА ВСЕКИ”
Светлана ФИЛЧЕВА
svetlochka@abv.bg

26. СБОРНО
Мария НЕЦОВА
m_netsova@abv.bg

27. СБОРНО
Цецка БОНЧИНА
bonchina@abv.bg


28. СБОРНО
Христина СТЕФАНОВА
hlacheva@yahoo.com

29. СБОРНО (бивше ,,ЖЕНАТА ДНЕС”)
Петя ГЕОРГИЕВА
petjageorgieva@abv.bg

30. В. ,,ЛИТЕРАТУРЕН ФОРУМ”
Милка ЦАНОВА
milka6@mail.bg

31. СБОРНО
Радостина ЦАНОВА
hora@mail.bg

32. ,,ЖУРНАЛИСТИ – ПРИЯТЕЛИ НА АВИАЦИЯТА”
Зоя КРАЧУНОВА
zkrachunova@abv.bg

33. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"
Екатерина БОРИСОВА
ekbor6@abv.bg

34. СБОРНО
Васил СОТИРОВ
vsotirov@yahoo.com

35. СБОРНО (бивше в.,,ЖЕНСКО ЦАРСТВО”)
Eлена ВЛАШКА
garvas@abv.bg
 

36. СБОРНО (бивше ИК ,,ХРИСТО БОТЕВ”)
Станка МИТРОПОЛИТСКА
stanka_m@abv.bg

37. СБОРНО
Анна ДИМИТРОВА
anidazi@yahoo.com

38. СБОРНО
Христо РУДИНСКИ

39. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Огнян ГЪРКОВ
grkov201@yahoo.com

40. В. "ВСИЧКО ЗА СЕМЕЙСТВОТО"
Вера КАМБЕРОВА
vkamberova@abv.bg

41. ИЗДАНИЯ НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНАТА ПАЛАТА
Яна МИХАЙЛОВА
stamenova_y@abv.bg

42. ИЗДАНИЯ ЗА ТУРИЗМА
Анна ДРАГАНОВА
draganova.anna4@gmail.com

43. СБОРНО – фотографи
Василка БАЛЕВСКА
v_balevska@abv.bg

44. СБОРНО
Снежана ТОДОРОВА
snetod@abv.bg

45. "ПИСАТЕЛ"
Виолета СТАНИСЛАВОВА
vista_vista@abv.bg

46. В. ,,БЪЛГАРСКИ ФЕРМЕР”
Евгения ВЛАДИНОВА
bgfermer@bgfermer.bg

47. МЕСТЕН ПЕЧАТ
Ирен ЧАНЕВА
iren6@abv.bg

48. БНТ
Адриана ДИМИТРОВА
adriana_d@mail.bg
 
50. ЖУРНАЛИСТИ НА СВОБОДНА ПРАКТИКА ,,Д-Р ИВАН БОГОРОВ”
Милен ГЕТОВ
djsp0@abv.bg

51. ИЗДАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА
Антоанета МИХАЙЛОВА
netam@abv.bg

52. ФИЛМОВИ ЖУРНАЛИСТИ
Ингеборг БРАТОЕВА
inabratoeva@abv.bg

53. АГЕНЦИЯ ,,БУЛГАРРЕКЛАМА"
Наталия ВЕЛЕВА
veleva_natalia@abv.bg

54. "ПЕТЪР МОРОЗОВ" - ФОТОГРАФИ
Цветан ТОМЧЕВ
ctomchev@abv.bg

55. ЗДРАВНИ ИЗДАНИЯ
Василка ДИМАНОВА

56. "СЕГА-8" - (В. "СЕГА")
Антоанета МАРКОВА
antoaneta.markova@gmail.com


57. "ЕЪР ГРУП 2000"
Димитър СТАВРЕВ
airgroup2000@abv.bg

58. ,,МЕРИДИАНИ” (СП. ,,ЗОРНИЦА)

Крася ТИТЯНОВА
krassititqnova@abv.bg

59. ,,БОРИС ДИМОВСКИ” (ИК ,,ВАНЕСА")
Ваня ЗАНЕТОВА
zanetova@mail.bg

60. БНТ
Дияна ГАРОВА-ВИСОНОВА
didivisonova@mail.bg

61. МЕДИЯ „БЪЛГАРСКИ ХОРИЗОНТИ”(Торонто)
Максим БОЖИЛОВ
editor@bulgarianhorizons.com

62. ЖУРНАЛИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ,,ЕКРАН”
Константина ГУЛЯШКА
kongul@abv.bg

63. КРЪГЪТ СП. ,,ЧЕРНО И БЯЛО”
Дороти ИГНАТОВА
cernoibialo@mail.bg

64 дружество - СОФИЯ
Емилия БАХАРОВА
e4m@abv.bg

65. "МЕДИИТЕ НА 21 ВЕК"
Милко ПЕТРОВ
milko_petrov@yahoo.com

66. БНТ – В. ,,КИНО И ТВ ПРЕСА”
Венка РИЗОВА
venkarizova@yahoo.com

67. ВИПУСК ,,ЖУРНАЛИСТИКА 64”
Маргарита КИРОВА-ЧУКАНОВА
margi1940@abv.bg

68. СП. ,,ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД”

69. "СЕЗОНИ"
Димо ДИМОВ
bee_hive@abv.bg

70. СВОГЕ
Людмила ПЕТРОВА
liudmila.petrova@abv.bg

71. БНТ - пенсионери
Маргарита КОЖУХАРОВА

72. ,,ОЛИМПИЙСКИ ХОРИЗОНТИ”
Савка ЧОЛАКОВА
savka777@yahoo.com

73. СБОРНО
Мария ЛЮБЕНОВА
merylu@mail.bg


74. В. ,,АБС”
Албена СТЕФКИН
albena.stefkin@abv.bg
 
75. БНТ – НОВИНИ
Весела ПЕТРОВА
zlatoust@abv.bg

76. СПОРТНИ ЖУРНАЛИСТИ
Камен ПЕТРОВ
peterpetrov4@gmail.com


77. БНР – ПРОГРАМНО-КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Цвета НАЙДЕНОВА
tsveta_z@hotmail.com

78. БНР – ,,МУЗИКА”
Николай ЗАХАРИЕВ
zahariev.niki@gmail.com

79. СП. "БЪЛГАРСКИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД"
Юлиана ТОМОВА
jouliana.tomova@gmail.com

80. В. ,,БУДИЛНИК” и ФОНДАЦИЯ ,,ХР. БОТЙОВ”
Екатерина ПОПОВА
epopova@esmis.government.bg

81. СП. ,,ОБЩЕСТВЕНО ВЪЗПИТАНИЕ”
Ангелина ДИЧЕВА
angidi@abv.bg

83. В. ,,ЛИЧНА ДРАМА”
Невяна ДИЧЕВА
vestnik_ld@abv.bg

85. "ARS LIBERA"
Мануела МАНЧЕВА
manuela_mancheva@yahoo.com

86.БНТ „КИНОСВЯТ”
Антоанета КРУМОВА
tonikrum@abv.bg

87. ,,НАСЛУКА”
Иван ВАСЕВ
ivan_vasev@abv.bg

88. ДРУЖЕСТВО НА ЖУРНАЛИСТИ – ЗАПАСНИ ОФИЦЕРИ
Цветан ИЛИЕВ
pensioneribg@abv.bg

89. СЕМ
Адриана ВАСИЛЕВА
adria1950@abv.bg

90. "НИКОЛАЙ БОЗЕВ"
Мария РАЙЧЕВА
mabela@abv.bg

91. ФЖМК ,,ЛЮБОСЛОВИЕ”
Здравка КОНСТАНТИНОВА
zdravka_ang@yahoo.com
 

92. ИЗДАНИЯ НА МОНТ
Елена АВРАМОВА
lena_avramova@abv.bg

93. Б Т А - 2
София ГЕОРГИЕВА
sofisi555@gmail.com

94. В. ,,НИЕ ЖЕНИТЕ”
Вивиана АССА
viviana.assa@abv.bg

96. ИК ,,СИБИЯ”
Камелия ЯНЕВА
kamelia43@abv.bg

98. В .,,ИМПУЛС”
Надя КОЦЕВА
nadia_koceva@abv.bg

99. СП. ,,ЗЕМЕДЕЛИЕ” И ДРУГИ ИЗДАНИЯ НА СА
Ангелинка КОНСТАНТИНОВА
anakonst@abv.bg

100. ”ДЕЛОВА СЕДМИЦА”
Йорданка ШИШКОВА
kitov@kitovcenter.com

102. ,,ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”
Любомир БЛАТСКИ
lblatski@nsi.bg

103.  СПИСАНИЕ „ ЕВА”
Ваня ШЕКЕРОВА
vshekerova@eva.bg

104. БНТ – ,,ХУДОЖЕСТВЕНИ И КУЛТУРНИ ПРОГРАМИ"
Светла КАМЕНОВА
kultura@bnt.bg

106. ИК ,,СУПЕР 7”
Недялка БОНЕВА
nelly24@abv.bg

107. СБОРНО
Любомир НИКОЛОВ
lubo.lov@abv.bg 

 

108 дружество - София
Вергиния ВАКАРЕЛОВА
jenilva@gmail.com

109. СБОРНО
Радка МИТОВА
radka.1944@abv.bg

111. ПРЕСГРУПА ,,168 ЧАСА”
Марияна БОЙКОВА
m_boykova@abv.bg

112. В. ,,ТРЕТА ВЪЗРАСТ”
Росица НИКОЛОВА
tvemo@abv.bg

113. БНТ – Кино 2
Недялка АРНАУДОВА
nelly_arnaoudova@bnt.bg

114. СБОРНО
Веселин КОНСТАНТИНОВ
vesko@sbj-bg.eu

115. ДРУЖЕСТВО НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ИЗДАНИЯ
Райна СТОЯНОВА
renistb@abv.bg
 

118. СП. ,,БЕЛА“
Иван ПЕТРОВ
ivanpatriota@abv.bg

119. БНР
Валерий ТОДОРОВ
valeryi_todorov@mail.bg

 

 

 

Сподели в
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Най-сложно е да се открият точните хора, които да работят като едно цяло, но когато това се случи, екипът става двигател на успеха, убедена е счетоводителката, смело поела менидъжрството в производството на качествено журналистическо издание

02.12.2019 /18:22 | Автор: Диана Юсколова | Източник: СБЖ

Преди дни в НДК поетесата и журналистка Надежда Захариева поднесе на гостите си „Душа-та (си) на длан“, като изневери на това, че на жена не се казват годините, и сподели, че е напълнила вече 75-те. Пълният с много поезия, усмивки, приятелска топлина и настроение празник беше организиран от Народно читалище „Д-р Петър Берон 1926“. Известни поп изпълнители поздравиха рожденичката и наляха допълнително празнична атмосфера в залата.

29.11.2019 /08:00 | Автор: Розалина Евдокимова

Тази година наградата на СБЖ за книга получи поетесата и журналистка Ирина Александрова. Тя я е посветила на големия български журналист Данаил Крапчев и неговия вестник „Зора“, който мнозина наричат българския „Таймс“.

28.11.2019 /15:46 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

И тъй като след местните избори на новинарския хоризонт се очертава друга тема,ангажираща вниманието несамо на медиите, но и на драгия електорат - 30 години от старта на т. нар. преход, то приятно бяхме изненадани, че на 7 ноември по книжарниците ще се появи новата книга на колегата ни Калин Тодоров „Зад завесата на прехода”, която е своеобразно продължение на заслужилата голям интерес негова предишна книга „Зад завесата на соца”.

05.11.2019 /10:54 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Барелеф на известния хасковски фотограф Карекин Карекинян (1926-2015 г.) бе открит на сградата, където бе последното му работно място - редакцията на вестник „Хасковска Марица“.

12.12.2019 /15:19 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

Преди почти 50 лета старата редакция на единствения тогава търновски вестник – „Борба” бе в също тъй стара къща на Главната улица. Точно срещу сегашния Театър „Константин Кисимов”. Там – в стая, обърната с очите на прозорците си на север, бе отделът „Култура и изкуство”.

02.12.2019 /14:48 | Автор: Иван Тодоров | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Възпоменание за поета антифашист събра край скулптурата му в София писатели, журналисти и общественици. Венец поднесе и президентът Румен Радев. Още прояви по повод юбилея имаше в СБЖ и в къщата-музей „Никола Вапцаров”. В НДК предстои и концерт тази вечер.

07.12.2019 /16:33

Съюзът ни е съорганизатор на проявите по повод юбилея, който ще бъде отбелязан на 7 декември т.г. с поднасяне на цветя пред паметника на безсмъртния поет, със среща в СБЖ с негови чуждестранни издатели и преводачи, с изложба в къщата-музей на ул. „Ангел Кънчев” и с концерт в НДК под патронажа на президента Румен Радев

02.12.2019 /20:39

Премиер, министър, кмет демонстративно затварят устата на журналисти, изпълняващи служебните си задължения и обществената си функция да задават въпроси по важни теми. „На тъмно” се готвят и мащабни промени в медийното законодателство. Явно „онези горе” искат да са недосегаеми за контрола на „онези долу”. Докога гражданите ще търпят това, пита председателят на СБЖ Снежана Тодорова

20.11.2019 /19:46

 Мнения

Свободата не е привилегия. Свободата е необходимост. Свободата на словото, на медиите е първата потребност, първото условие на демократичната система за всяко общество. Свободата да питаш, но и да отговаряш.

18.11.2019 /21:09 | Автор: Георги Калагларски | Източник: СБЖ

Моделът на финансирането на БНТ и БНР, заложен в Закона за радиото и телевизията, се нуждае от съществена промяна. Сериозни дефицити се наблюдават и в сегашния модел на управление на обществените медии.

17.11.2019 /18:48 | Автор: Маргарита Пешева | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 32 гости

Бързи връзки