Съюз на българските журналисти - Акценти и позиции СБЖ RSS Новини http://www.sbj-bg.eu bg http://www.sbj-bg.eu/sbj_rss.gif Съюз на българските журналисти http://www.sbj-bg.eu Sun, 09 Aug 2020 08:04:24 +0300 SBJ RSS Generator ©2010 sbj-bg.eu Насилието над журналисти и граждани е насилие над демокрацията в България http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=47277 СБЖ По повод приложените насилие и агресия срещу журналистките Полина Паунова и Генка Шикерова, както и срещу граждани, упражнили правото си на свободно слово и на протест по време на състоялата се на 5 август т. г. в София Тех Парк конференция на управляващата партия ГЕРБ , председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова заяви пред сайта на СБЖ следното: От името на УС на СБЖ и от свое лично име изразявам дълбоко възмущение и категорично осъждане на поредния шокиращ инцидент с грубо посегателство срещу медийната свобода в България и срещу основните свободи на българските граждани, включително свободата на словото и правото на протест. Всички станахме свидетели вчера, на 5 август, на отвратителни сцени по време на провеждането на конференцията на управляващата партия ГЕРБ в София Тех Парк . Заснет от журналистките Полина Паунова и Генка Шикерова видеоматериал, както и техни лични свидетелства, изразени по-късно от тях пред различни медии, показват недопустими насилствени действия и словесна агресия, упражнени срещу тях от лица, които демонстрират самочувствие на оторизирани на територията на провежданото политическо събитие. По този начин на журналистките най-брутално е попречено да изпълнят своя професионален дълг, а обществото е възпрепятствано да получи пълна информация за въпросното събитие. Наред с това е регистринано и малтретиране на гражданин, опитал се да протестира срещу лидера на партия ГЕРБ и български министър-председател Бойко Борисов. Подобни действия са посегателство срещу самите устои на демокрацията и предизвикателство към гражданското общество дори и в спокойни условия. А демонстративно приложени сега, насред разгара на масови граждански протести срещу настоящото управление, са цинично олицетворение на всичко онова, срещу което скандират пълните с възмутени хора площади, улици и кръстовища. Разграничаването от случилото се от страна на ГЕРБ и декларациите за някакви провокатори по никакъв начин не освобождават от отговорност управляващата партия, която е длъжна да осигури при такива събития адекватни условия както за работа на медиите, така и за демократично зачитане на правата на всички граждани. Освен това не можем да не отбележим, че ако живеем в правова държава, реакцията на правоохранителните и правораздаващите органи трябваше да е незабавна. Къде е тя?! Както и винаги досега при всички предходни подобни случаи, СБЖ най-остро осъжда всякакви форми на насилие при третирането на каквито и да е обществени напрежения и потвърждава своята абсолютна нетърпимост, когато то е прилагано и към журналисти. СБЖ ще информира за този пореден безобразен инцидент организациите, в които членува - Международната федерация на журналистите и Европейската федерация на журналистите, апелирайки за тяхната солидарност с българските журналисти, поставени в толкова брутални условия при упражвянате на професията. Категорични сме: насилието над журналисти и граждани е насилие над демокрацията в България. И за пореден път държа да напомня - още през юни 2017 г. СБЖ внесе в Комисията по културата и медиите на Народното събрание предложения за законодателни промени, които да гарантират правата на журналистите и журналистическия труд. И до ден-днешен не им е даден ход. Защо? За да продължават да се разиграват такива посегателства, каквито видяхме и сега ли?... Thu, 06 Aug 2020 13:45:31 +0300 Еврокомисията отговоря на СБЖ: Готвим План за действие за медийния и аудио-визуалния сектор http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=47151 СБЖ В СБЖ се получи адресирано до председателя на УС на СБЖ Снежана Тодорова писмо от зам.-председателя на Европейската комисия и еврокомисар по ценностите и прозрачността ВЕРА ЙОУРОВА . Писмото е в отговор на послание, изпратено на 10 април т.г. от Снежана Тодорова от името на СБЖ до ръководителите на Европейския съвет, Европейската комисия, Европейския парламент и всички национални правителства на държавите членки на Европейския съюз с настояване във възстановителните планове за Европа след кризата с коронавируса да бъде включено и подпомагането на медиите, журналистите и свободата на словото. Публикуваме пълния текст на отговора на Вера Йоурова: Брюксел, 22.07.2020 година Уважаема госпожо Тодорова, Бих искала да благодаря на Вас, както и на членовете на Съюза на българските журналисти, за Вашето писмо, адресирано до институциите на Европейския съюз, относно необходимостта от включване на пресата, журналистите и свободата на словото в плановете за възстановяване. Както справедливо отбелязвате, в тази изключителна ситуация за пореден път се открои значимостта на журналистите и на свободните и независими медии за нашите общества и нашите демокрации. Ние осъзнаваме много отчетливо, че икономическото напрежение, произтичащо от настоящата криза, излага на риск сектора на новинарските медии. На равнището на ЕС ние сме решени да реагираме на предизвикателствата, породени от кризата с COVID-19, като осигурим както непосредствени отговори, така и мерки с по-дългосрочно въздействие. По-специално, бихме искали да помогнем на новинарските медии да преодолеят проблемите с финансовите си потоци, като улесним достъпа до кредитиране. На тяхно разположение е съществуващият Механизъм за гарантиране на заеми за секторите на културата и творчеството, който ще бъде допълнително адаптиран съобразно сегашните обстоятелства. Благодарение на подкрепата на Европейския парламент Комисията вече съфинансира редица пилотни проекти, чиято цел е картографиране на заплахите и рисковете за свободата и плурализма на медиите, подкрепа на разследващата журналистика и предоставяне на правна помощ на онези журналисти, които се нуждаят от нея. Намерението ми е да увеличим тази подкрепа в рамките на следващата многогодишна финансова рамка, която за първи път включва пакет за медиен плурализъм и журналистика по линия на програмата Творческа Европа . На 27 май 2020 г. Комисията прие безпрецедентен план за икономическо възстановяване. В него се признава, че културните и творческите индустрии, включително новинарските медии, представляват важна икономическа екосистема, както и основен стълб на жизнените ни демокрации. Ето защо те следва да се възползват в пълна степен от тези нови инструменти, които ще спомогнат за възстановяването и засилването на тяхната устойчивост. По-конкретно, като част от този пакет Комисията предложи инструмент за подкрепа на платежоспособността, който ще бъде активен още през тази година. Този инструмент ще спомогне за мобилизирането на частни ресурси за осигуряване на спешно подпомагане на европейски предприятия, които при други обстоятелства биха били жизнеспособни, за да могат да разрешат непосредствените си проблеми с ликвидността и платежоспособността. На 10 юни 2020 г. в рамките на подхода си за противодействие на дезинформацията за COVID-19, Комисията призова държавите членки да използват максимално възстановителния пакет и икономическите марки на ЕС спрямо COVID-19, за да подпомогнат медиите, които са засегнати сериозно от кризата, като същевременно съблюдават тяхната независимост. Комисията освен това прикани държавите членки да повишат усилията си, за да гарантират на журналистите безопасна работа при подходящи условия и да признаят медиите за основна услуга, така, че те да могат да изпълняват пълноценно своята роля дори и което е още по-важно по време на криза. Комисията ще работи с държавите членки за определяне на конкретните мерки за подкрепа на възстановяването и аз взех предвид Вашето любезно предложение да дадете своя принос към дискусията. Комисията също така проучва по-нататъшни целенасочени мерки в подкрепа на сектора на новинарските медии чрез специален План за действие за медийния и аудио-визуалния сектор. Този план за действие ще има за цел да подпомогне цялата медийна екосистема в процеса на цифрова трансформация и да стимулира достъпа до качествено съдържание и плурализма на медиите. Той ще върви ръка за ръка с Плана за действия за европейска демокрация, който ще бъде насочен към повишаване на устойчивостта на нашите демократични системи и към укрепване на свободата и плурализма на медиите. Признавайки жизненоважната роля на медиите за нашите демокрации, Планът за действие за европейска демокрация ще включва мерки за подобряване на работната среда на журналистите, както и на тяхната защита и безопасност. Уверявам Ви, че ЕС ще продължи да насърчава свободните и честни медии в рамките на Съюза, в световен мащаб, както и в отношенията ни с трети държави. Демокрацията не може да функционира без свободни и независими медии. С уважение, ВЕРА ЙОУРОВА, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ Свързани: СБЖ с писмо до ЕС: Включете и медиите, журналистите и свободата на словото във възстановителните планове Дата: 10.04.2020 Fri, 24 Jul 2020 17:12:20 +0300 СБЖ е против прибързани промени в Закона за радиото и телевизията и против опитите за дискредитиране на журналистическата професия http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=47050 СБЖ Д Е К Л А Р А Ц И Я на УС на СБЖ УС на СБЖ изразява дълбока тревога и недоумение от прибързаното депозиране в Народното събрание от г-н Вежди Рашидов, председател на Комисията по културата и медиите, на проект за изменение на Закона за радиото и телевизията. Точно в този момент, когато гражданското общество в България се тресе от протести срещу мафията и задкулисието и издига своя глас в защита на основни демократични ценности, каквито безспорно са свободата на словото и плурализмът в медиите, в ЗРТ се предлагат промени без широко обществено обсъждане. Защо тяхното приемане се извършва на тъмно, без да бъде чут гласът на журналистите от обществените медии и на професионалната общност? Защо се пренебрегва мнението на зрителите и слушателите основна аудитория на обществените медии? Именно подобни безогледни действия и налагането на неприемливи идеи на властта без съобразяване с обществените интереси предизвикват хората да излязат на улицата. УС на СБЖ решително настоява този проект да бъде изтеглен незабавно и преди официалното му внасяне в законодателния орган да бъде подложен на широко обсъждане! Наред с това днес чуваме от говорител на главния прокурор обезпокоителни внушения за партниране между разследвани лица от сферата на едрия бизнес от една страна и чисти политици и свободни журналисти от друга. Тези изявления бяха последвани и от публикация на сайта на Специализираната прокуратура на разпечатки от телефонни разговори, в които фигурират имената на известен журналист и на депутат. От публикацията не се разбира какви точно обвинения и въз основа на какво конкретно от съдържанието на публикуваните разговори са повдигнати към въпросните лица. Спомената е само глава Първа от Наказателния кодекс, по която е започнато досъдебно производство относно участие в организирана престъпна група и други престъпления . Наложително е обаче по-конкретно формулиране какво точно се вменява на споменатите лица и по-специално на идентифицирания с имената му журналист Огнян Стефанов. Без конкретизиране на обвинението и с тези обобщаващи формулировки за свободни журналисти имаме само едно тревожно, злепоставящо внушение към цялата журналистическа гилдия и към цялото общество. Внушение, накърняващо основното гражданско право на свобода на словото и на достъп до информация, както и гарантирането на свободното упражняване на журналистическата професия. СБЖ категорично се противопоставя на всякакви опити за очернящи внушения и за дискредитиращи журналистическата професия обобщения, от каквито и лица или институции да идват. Наред с всичко посочено дотук, държим за сетен път да напомним, че повече от три години отлежават в чекмеджето на Комисията по култура и медии към Народното събрание предложенията на СБЖ за защита правата на журналистите и свободата на словото. Народните избранници така и не намериха време да ги обсъдят. Ако бяха сторили това, нямаше да бъдем на срамното 111-то място тъкмо по свобода на словото, а и посегателствата срещу журналисти биха се спъвали в ясни законови правила. УС НА СБЖ София, 14 юли 2020 година Tue, 14 Jul 2020 17:42:38 +0300 Огромна е отговорността на журналистите в кризи като сегашната http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=47014 СБЖ По повод разиграващите се в момента у нас политически събития, ролята на медиите и журналистите при отразяването им и категоричното отхвърляне на всякакво прибягване до насилие председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова заяви пред сайта на СБЖ следното: За пореден път сме свидетели на остра политическа обстановка в нашата страна, при която различни части на обществото изразяват чрез масови прояви отношението си към разиграващите се събития. Ситуацията е напрегната, заредена е със силна конфронтация на разнопосочни политически интереси, като същевременно за всички е очевидно силното желание на огромна част от гражданите за промяна на доминиращото от години статукво. На този фон отговорността на медиите и журналистите при отразяването на събитията, при обективното информиране и огласяването на всички гледни точки е огромна. За пореден път проличава колко важна е нашата професия за самото съществуване на демокрацията. Тъжно и жалко е, когато отделни колеги или медии се подхлъзват по пристрастията на медийни собственици или близки до тях политици, когато са принудени да следват определена линия, за да съхранят работата си, или когато са окуражавани от ръководителите си да дават простор на собствените си симпатии и антипатии. Дори при подобни случаи обаче няма никакво опрадвание за какъвто и да е тип агресивно поведение спрямо извършващи професионалните си задължения медийни представители от страна на който и да било участник в разиграващите се събития. Също така абсолютно недопустимо е въобще да се прибягва до насилие срещу който и да е гражданин. СБЖ категорично отхвърля и осъжда всяка форма на насилие било срещу представители на медиите, било срещу граждани, било срещу институции. Шокирани сме от разпространени в социалните мрежи кадри с полицейско насилие срещу демонстранти и от факта, че двама от 18-те арестувани участници в протестите на 10 юли са в болница с комоцио. Изискваме бързо изясняване на всички обстоятелства около тези случаи, прозрачно разследване и информиране на обществото. СБЖ призовава към отговорно поведение както колегията, така и гражданите, и политиците, и представителите на всички офицални институции, за да не бъде допуснато нагнетяване на допълнително напрежение, манипулиране, рисковано провокиране на крайни обществени или институционални реакции. Същевременно СБЖ потвърждава, че както и винаги досега, остава твърдо на страната на обществения интерес, на защитата на демокрацията, свободата на словото и гражданските права. Всички имаме нужда от една чиста и свята република - такава, за каквато е мечтал и нашият всеобщ български светец, Апостолът на свободата. Нека всички заедно положим и конструктивни усилия, за да се освободим от онова, което ни пречи, за да изградим тази чиста и свята република по истински демократичен, прозрачен и почтен начин. Демокрацията няма алтернатива. Sat, 11 Jul 2020 16:34:39 +0300 Какво би казал Иван Вазов днес, навръх 170-годишнината си? Достойни ли сме за него? http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=46994 СБЖ Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ: След като в деня на подписването на убийствения за България Ньойски догоор на 27 ноември 1919 г. в църквата „Св. Неделя” е отслужена панихида за загиналите в Първата световна война български войници, присъствалото на възпоменанието отчаяно човешко множество излиза на улицата. Напиращите в сърцата болка и гняв търсят да се излеят. Хората тръгват на траурно шествие из града. Начело крачат университетски професоли, интелектуалци, духовници. И тогава из шествето плъзва повикът: „При дядо Вазов!” Народът иска да чуе „своя глас и съвест”, да му се изплаче, да получи окуражаване и вдъхновение, да затупти в единен ритъм с него... Затова човешкият поток поема към дома на народния поет Иван Вазов. А той по това време се намира в разположения се наблизо „Юнион клуб” заедно със своя приятел проф. Иван Шишманов. Вазов застава на прозореца и се обръща към изпълнилите улицата хора: „Благодаря ви, добри българи за овацията, която ми правите. С бодър дух трябва да посрещнем ударите на съдбата, без да се отчайваме, без да изпадаме в униние. Да бъдем всички убедени, че ще превъзмогнем нещастието си и ще създадем наскоро една нова, единна и мощно духовна България! Не се отчайвайте! Жив е българският бог!”... Разперил ръце Иван Вазов към народа си - и заридал... Заедно с народа. Затова и днес е едно цяло с него. Завинаги. Точно днес, точно 170 години след рождението на този титан на българската духовност, книжовност, интелект и родолюбие, имаме отново много, много, МНОГО голяма нужда от него, от неговите завети, от неговата човечност, от неговата съвест, от неговото единение с народа. Онова, което се случва у нас днес, ТОЧНО ДНЕС, отново крещящо зове будната съвест на цяла България, на цялото ни гражданско общество, на всички истински журналисти, писатели и общественици - защото само всички заедно можем да върнем нашата прекрасна родина в лоното на нормалното й, разумното, човешкото развитие. Да спрем превратаджийските упражнения, да защитим истинската законност от прикриващите се с нея изпълнители на поръчки на „паралелната” организирана престъпност!... Ако днес мишена за разтерзание е президентът на Република България, кой ще е утрешният нарочен? Нека да се вслушаме отново в посланията на безсмъртния ни мъдрец Вазов: Стресни се, племе закъсняло! Живейш ли, мреш ли, ти не знайш! След теб потомство иде цяло - какво ще да му завещайш? Thu, 09 Jul 2020 17:25:53 +0300 Спорът между БНТ и президентството - поредна стъпка към „прекрасния нов свят” http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=46909 СБЖ Председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова заяви пред сайта на СБЖ следното: На 2 юли т. г. получих обаждане от генералния директор на БНТ Емил Кошлуков с въпрос ще реагира ли СБЖ на онова, което той определи като намеса на президентството в работата на независимата обществена телевизия. Г-н Кошлуков имаше предвид писмо, изпратено до него от началника на отдел Връзки с обществеността в президентството Кирил Атанасов. В писмото, което бе публикувано в различни медии и личи, че е датирано с 1 юли, се коментират новинарските емисии на По света и у нас от 20.00 ч. и 23.00 ч. на 30 юни т.г. Изразено е мнението, че в тях е било направено сериозно отстъпление от обективността и професионалните стандарти в журналистиката чрез на практика едностранно отразяване на медийните публикации на прокуратурата . Посочено е по-конкретно: В репортажа на централната новинарска емисия на БНТ интерпретациите и твърденията на прокуратурата по отношение на комуникациите на секретаря на държавния глава по правни въпроси и антикорупция са представени в цялост, включително чрез подробни графики, а отговорът на президентската институция е предаден отчасти и интерпретиран манипулативно и с внушения от страна на репортера. Отсъства позицията, че в президентската институция няма и не се е провеждала процедура за помилване на лицето Петър Ненов . В късната емисия на По света и у нас отново изчерпателно се предава версията и твърденията на прокуратурата, а позицията на президентската институция напълно отсъства . С позоваване на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията се отправя молба писмото да бъде смятано за право на отговор и да му бъде дадено съответното разгласяване в емисията По света и у нас . То е излъчено в тази емисия на 1 юли с реакция от БНТ, според която телевизията се стреми да представя всички гледни точки, екипът й е воден единствено от професионалните си критерии и не иска да бъде въвличан в напрежние между държавните инститеции. В изявленията, които направи по повод писмото г-н Кошлуков из различни медии, той посочва, че го смята за намеса в работата на независимата обществена БНТ, оспорва то да представлява право на отговор и декларира, че нямало да позволи да бъдат xyлени колеги за това, че cи въpшат pаботата cъвестно и професионално . Лично у мен патосът на г-н Кошлуков в този конкретен случай буди недоумение. Спомням си други ситуации, в които той би бил много повече на място. Например следното прочуто изригване на председателя на Комисията по културата и медиите в НС Вежди Рашидов пред водещия по БНТ Георги Любенов през септември м.г.: Айде стига с тая свобода на словото вече, вие луди ли сте, полудявате ли с тая свобода? Кое не му е свободно? Ами те всички хора ме плюят като каруцари, всеки има свобода на словото. И какво по-свободно от това? Абе хора, прекаляваме с тази свобода на словото и тя ще ни донесе други лоши дивиденти . Уви, не си спомням тогава генералният директор на БНТ да реагира. Не разпали у него праведен гняв това, че в пряк ефир водещият и всички журналисти, поставящи въпроса за свободата на словото, бяха окулени като луди . Да разбираме ли, че г-н Кошлуков е съгласен с това? Как да тълкуваме последвалото му всеотдайно сътрудничество със същия г-н Рашидов в прокарването на нов, репресивен за журналистите медиен закон, който да ги преследва за фалшиви новини по усмотрение на преследващия? Как да гледаме на редицата предприети от г-н Кошлуков притеснителни отстранявания от ефир на журналисти в обществената телевизия, предизвикали болезнен отзвук в гилдията и обществото? Като на всеки редови зрител ми правят впечатление и сериозните несъответствия между твърденията за представяне на всички гледни точки по БНТ и реалната картина, в която виждаме категоричното надмощие в отразяването на едни новини при практическата липса на други. Изненадва ме защо г-н Кошлуков смята, че визираното сега писмо от президентството изобщо не представлява право на отговор по чл. 18 от закона . Подобно заключение може да е само негова субективна интерпретация. Но декларирането й така императивно от позицията на генерален директор на БНТ буди трегова относно критериите, с които се борави от този финансиран от данъкоплатците пост. Много е трудно на фона на всеобщата подмяна, в която сме принудени да съществуваме в България, да се води обсъждане, разумен разговор, камо ли пък спор за достоверността в интерпретацията на реалността и фактите, които ни се поднасят на различни нива и от различни теоретично предназначени за информиране или дори за разследване субекти и институции. Виждаме строящ се хотел на Алепу - а ни обясняват, че това е подпорна стена. Виждаме багер край Рилските езела - а ни обясняват, че искали да е красиво и препоръчват с обезпокоените да се приказва на мента, глог и валериан. Виждаме открита кампания за преследване и дискредитиране на президента, а ни обясняват, че лошият е той, защото поискал да се представя пълноценно и неговата гледна точка... За да е напълно красива, даже прекрасна картината, не може да липсва, разбира се, и председателката на СЕМ Бетина Жотева, която се била самосезирала по повод спора между БНТ и президентството и разпоредила проверка. Ако има нарушение от страна на БНТ, то ще бъде разгледано по реда на Закона за радиото и телевизията. Ако няма, моралната тежест остава върху президента. Ние нямаме никаква възможност за друга реакция. Това е широко обсъждан обществен въпрос и ако няма нарушение на БНТ, писмото е, меко казано, неудачна намеса в редакционната политика на телевизията. Така отсъжда моралният стожер Бетина Жотева, която очевидно смята, че всички трябва вече да са забравили как само преди три години тя агресивно заплаши журналист заради зададен ѝ въпрос. Ето това е прекрасният нов свят , който сериозно конкурира онзи на Олдъс Хъксли и който госпожи и господа като Жотева, Рашидов, Кошлуков и всички над тях ще градят съгласно своите критерии и нива на компетентност. Това ли искаме, колеги, съграждани?... Fri, 03 Jul 2020 09:11:31 +0300 Бюджетът на ЕС да помогне на свободата на печата и журналистите http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=46652 ecpmf.eu След като Европейската комисия представи своя План за възстановяване за Европа - Европа от следващо поколение , журналистическите организации, отстояващи свободата на печата и развитието на медиите, обединяват сили и призовават държавите-членки на ЕС да приемат амбициозна многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2021-2027 г. и да засилят подкрепата за медийня сектор и независимата журналистика. Ситуацията, пред която са изправени журналистиката и информационните медии, беше тежка дори и преди мерките за социална изолация и икономическо прекъсване, причинени от пандемията COVID-19. Още през февруари 2020 г. бюджетните средства, отпускани от МФР за подкрепа на медиите и журналистиката чрез програмата Креативна Европа , вече бяха определени като просто неприемливи . Покрай фалшивите новини, атакуващи напредъка и многообразието, се нуждаем от повече, а не по-малко финансиране за нашите креативни умове , заяви Сабин Верхайен, председателка на комисията по култура на Европейския парламент. Тя настоя, че предложението за МФР не трябва да противоречи на договаряното неколкократно от държавите-членки в подкрепа на културните и творческите сектори . Тази подкрепа е дори по-спешна за новинарските медии и журналистиката днес, отколкото когато тази тревога беше повдигната в началото на годината. Без значително увеличаване на финансовата подкрепа и по-голямо приоритизиране на новинарските медии и журналистиката, ЕС е в опасност да не изпълни своите политически ангажименти в областта на свободата на печата, върховенството на закона и основните права за защита на демокрацията и правото на обществото на информираност. Следващите седмици ще бъдат белязани от решаващи преговори между държавите-членки на ЕС, за да се започне своевременно сформиране на МФР за 2021-2027 г. В този контекст ние ги призоваваме за следното: Нека Европа от следващо поколение да се използва за гарантиране на оцеляването на журналистиката и медийния сектор Кризата COVID-19 утежни финансовата уязвимост на медийната индустрия, която вече беше силно засегната от предишни икономически кризи. Актуализираното предложение за МФР за 2021-2027 г. и стартирането на инструмента на Европа от ново поколение са силни възможности за подкрепа на сектора. Държавите-членки следва да се възползват максимално от новия Механизъм за възстановяване и устойчивост, от Инструмента за подкрепа на платежоспособността, от подсиленото предложение за инвестиране в ЕС Хоризонт2020 и други инструменти за инвестиции, за да насочат спешна и целенасочена подкрепа за новинарските медии и журналистиката, особено местните, здравните и разследващите репортажи на недооценени общности, включително малки и средни медии. В този процес Европейската комисия и държавите-членки трябва да гарантират в съответствие с препоръките на Съвета на Европа, че всякакви преки или косвени субсидии или други форми на финансова подкрепа следва да се предоставят въз основа на обективни, справедливи и неутрални по отношение на гледната точка критерии, в рамките на недискриминационни и прозрачни процедури [ ], приложени в пълно спазване на редакционната и оперативната автономия на медийните бенефициенти. Условия разпределението и изплащането на средства от ЕС при зачитане на върховенството на закона. Предложението на Европейската комисия за 2018 г. за спиране или ограничаване на отпускането на структурните фондове на ЕС в случай на генерални недостатъци по отношение на върховенството на закона в държава-членка е важна стъпка напред към включване на основните ценности на ЕС за демокрация, свобода и зачитане на човека права. В момент, в който процедурата по член 7 показа своите ограничения, условието за законност ще бъде силен лост за оказване на натиск върху държавите-членки на ЕС, за справяне с тревожното състояние на свободата на медиите и плурализма в ЕС и за засилване на принципа на правовата държава в механизма на ЕС. Призоваваме държавите-членки на ЕС да приемат възможно най-скоро регламента за правовата държава, за да се гарантира прилагането му от 1 януари 2021 г. В допълнение - предложението на Европейския парламент за включване в списъка на рисковете за правовата държава на системното нарушаване на основните права , следва да се разглежда в заключителните преговори. Нека бъде удвоен бюджетът на Креативна Европа , за да може да се поддържа независимостта на медийния сектор. Овладяването на медиите, концентрацията на собственост, държавната намеса, избирателните приходи от реклама и зависимостта на онлайн платформите влияят отрицателно в продължение на много години на редакционната независимост и условията на работа на журналистите. В момент, когато независимата журналистика и достъпът до плуралистична информация са безусловно критични, мерките за възстановяване не трябва да се ограничават единствено до последиците от пандемията. Програмата Креативна Европа 2021-2027 г. и по-специално нейните медии и междусекторни направления ще бъдат решаващ инструмент за насърчаване на уменията и иновативните бизнес модели, водещи до независим и жизнеспособен медиен сектор. Актуализираното през май 2020 г. предложение на Европейската комисия за МФР, допълнително намаляващо бюджета на Креативна Европа от 1,664 милиарда евро на 1,520 милиарда евро (ангажименти, цени за 2018 г.), не изпраща правилния сигнал за задействане на адекватна подкрепа от ЕС за журналисти и медийни специалисти. Ето защо ние дейно поддържаме позицията на Европейския парламент да укрепи бюджета, отпуснат за Креативна Европа 2021-2027 г., като го увеличи до 2806 милиарда евро (постоянни цени) и също така значително да увеличи частта, свързана с междусекторното направление, за която първоначално са предвиждани само 62 млн. евро в подкрепа на медийния плурализъм, качествената журналистика и медийната грамотност. За да има значимо въздействие върху подпомагането на журналистиката, особено на дружествата с нестопанска цел, разследванията и местните медийни компании, междусекторната част на бюджета трябва да бъде увеличена десетократно. Укрепване на програмите Правосъдие, права и ценности с цел защита на журналистите Всеки ден сме свидетели на случаи на цензура, сплашване, тормоз онлайн и офлайн, стратегически съдебни дела срещу публично участие (SLAPP), както и на физическо и основано на пола насилие срещу журналисти, включително в държави-членки на ЕС. Тези тенденции се увеличават и се задълбочават от кризата COVID-19. Защитата на журналистите е демократичен въпрос. Законодателството и политическите действия, предприети от ЕС за журналистическата безопасност, следва да бъдат подкрепени с адекватни финансови ресурси чрез бъдещите програми за правосъдие, права и ценности за периода 2021-2027 г. Призоваваме държавите-членки на ЕС да изведат позицията си в докладите на Европейския парламент на първо четене и да увеличат бюджета на програмите Правосъдие, права и ценности 2021-2027 г. спрямо първоначалните предложения на Европейската комисия. Да бъде създаден канал за засилване на подкрепата за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество (NDICI) и за приоритетите на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона Външните действия на ЕС в подкрепа на свободата на изразяване и плурализма на медиите, както и в гъвкавостта, позволена от EIDHR, се оказаха ключови за насърчаване на свободата на изразяване и поддържане на професионални, свободни и независими медии. Тази подкрепа ще бъде още по-необходима зяняпреуд, тъй като катастрофалните последици от провала на пазара, превземането на медиите и кризата COVID-19 върху независимата журналистика и медийния сектор оставят големи сектори на обществата без професионални източници на информация. Тъй като Европейската комисия предложи да укрепи NDICI чрез гаранция за външни действия и Европейския фонд за устойчиво развитие, ние призоваваме държавите-членки на ЕС да осигурят разпределение на адекватни ресурси за тематичния приоритет за правата на човека и демокрацията. Макар подкрепата за журналистика и медийната помощ да представлява малка част от портфейлите на донорите, финансирането от ЕС е все по-важно за поддържане на журналистически организации и за независими медии по целия свят. Това също е в съответствие с Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., по-конкретно с Целите за устойчиво развитие и зачитането на правата на човека. Призоваваме държавите-членки на ЕС да засилят своето признаване на значението на медиите и журналистиката за целите на развитието, включително здравеопазването, доброто управление и демократичните институции, като твърдо позиционират подкрепата за сектора в механизма на NDICI, отделяйки поне 0,5% от NDICI бюджета за този тематичен приоритет. Подписали призива организации: Член 19 Асоциация на европейските журналисти (AEJ) DW Akademie Европейски център за свобода на печата и медиите (ECPMF) Европейска федерация на журналистите (EFJ) Фондация Хирондел Неограничена безплатна преса (FPU) Глобален форум за развитие на медиите (GFMD) Международна медийна поддръжка (IMS) Международен институт за пресата (IPI) Internews Институт за разнообразие на медиите (MDI) Кислород за информация (Ossigeno.info) Репортери без граници (RSF) Световна асоциация на издателите на вестници и новини (WAN-IFRA) Wed, 10 Jun 2020 07:55:18 +0300 Да ни е честит Денят на българската просвета и култура и славянската писменост! http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=46469 СБЖ Скъпи колеги и приятели, Да ни е честит най-светлият наш празник - Денят на българската просвета и култура и славянската писменост! Да се преклоним отново пред великото дело на Светите Първоучители братята Кирил и Методий и техните ученици, дарили ни буквите на познанието и извисяването! Писменото слово и културата, която то носи, са огромна преобразяваща, възраждаща сила. Ненапразно с такова послание започва и химнът на българската просвета, който ни вдъхновява всеки 24 май със стиховете на Стоян Михайловски: Върви, народе възродени, към светла бъднина върви, с книжовността, таз сила нова, съдбините си ти поднови! Сега, насред изпитанията на коронавирусната пандемия, всички имаме нужда от силни и светли духовни импулси, за да съумеем да преодолеем по-бързо тежкия момент. Но не само. Както често се повтаря и в световен мащаб, днес на цялото човечество е необходимо преосмисляне и преподреждане на ценностите, за да се върне отново на първо място човекът, здравето му, добруването му, социалната ангажираност и справедливост. Затова е по-важно отвсякога и честното слово на журналиста, неговата отговорност пред обществото, неговата съвест, неговото гражданско съзнание. Нека бъдем достойни за мисията, която ни възлага времето, колеги! Нека бъдем достойни за духа и светлината, завещани ни от Светите братя Кирил и Методий! Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ Sun, 24 May 2020 06:15:04 +0300 Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ се отлага за 19 и 20 септември http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=46435 СБЖ На 19 май 2020 година в делови порядък по телефон и електронна поща бе поискано мнението на членовете на Управителния съвет на СБЖ за насрочване провеждането на Общо отчетно-изборно събрание на СБЖ за 19 и 20 септември, т.г. във връзка със заповедта на министър Кирил Ананиев относно продължаването на ограничителните мерки във връзка с борбата с COVID-19 и в оотговор многобройни обаждания от делегати на предстоящото Общо събрание на СБЖ за неговото отлагане за есента на 2020 година. Управителният съвет на СБЖ РЕШИ: ОТЛАГА провеждането на насроченото за 30 и 31 май 2020 година Общо събрание на СБЖ за нова дата 19 и 20 септември 2020 година с оглед мерките за превенция и запазване здравето и предотвратяване на заразата с коронавирус на делегатите на ОС на СБЖ и на служителите на сдружението. За взетото решение на УС на СБЖ, да бъдат писмено уведомени всички избрани делегати за Общото събрание на СБЖ и то да се публикува на сайта на СБЖ. Гласували за датата 19 и 20 септември 2020 година: Снежана Тодорова, Борислав Костурков, Васил Сотиров, Веселин Константинов, Велиана Христова, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Светлана Каменова, Светослав Терзиев. Валентин Колев за дата 30 и 31 май 2020 година; Валерий Тодоров против предложението за поредно отлагане на Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ; Любомир Пеевски против предложението за насрочване на Общо отчетно-изборно събрание отсега за месец септември 2020 година. Розита Попова не изпрати отговор на предложението за отлагане. Wed, 20 May 2020 20:57:57 +0300 Декларация на УС на СБЖ във връзка с пълзящото настъпление срещу свободата на медиите http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=46309 СБЖ Отношението на властта към медиите, медийната среда и гражданското общество продължава да предизвиква недоумение, смесено с тревога за бъдещето. За трета поредна година неправителствената организация Репортери без граници посочи 111-то място на България в индекса за медийните свободи. Даже тази незавидна позиция изглежда като комплимент на фона на онова, което се случва в медиите и медийната среда у нас. В Деня на Европа, Съветът за електронни медии избра за свой председател Бетина Жотева - член със спорна репутация. Нейният език, стил и поведение неведнъж са провокирали остра публична обществена реакция. Типичен пример са заплахите й към отговорния редактор на сайта на СБЖ Къдринка Къдринова . Протоколите от заседанията на Съвета за електронни медии оставят тягостно чувство за състоянието на медийната регулация и компетентността на медийния регулатор, който нито веднъж не се произнесе по прозрачността на собствеността в медиите. Да напомним СЕМ е обществен (!) регулатор, в който обаче няма нито една обществена или гражданска квота. Той се избира с политически квоти и изборът на членове прилича на политически назначения. Компетентноста, авторитетът и доверието към медийния регулатор са на критично ниво. Липсват данни за обществените нагласи относно състоянието и действията на медийния регулатор, който избира и генералните директори на двете обществени медии БНР и БНТ. Серия скандали предизвикаха последните избори на генерални директори на БНР и БНТ, довели до кризи и безпрецедентното спиране на сигнала на програма Хоризонт . Съдебните дела срещу избора на генерални директори и действията на СЕМ се увеличават. Затова безпокойство у нас предизвиква новината, че вече е готов нов медиен закон, чрез който политически структурираният медиен регулатор ще получи разширени функции. При сегашното му състояние това е безотговорно и опасно. Досега СЕМ не взе отношение нито по един важен медиен проблем от обществен интерес. Не каза нито дума за уволненията на редица водещи журналисти. Нито европейската директива, нито решенията на Съвета на Европа и експертизите на международни европейски организации, следящи гражданските и медийните свободи, бяха публикувани на сайта на обществения регулатор. Още по-тревожен е фактът, че новият медиен закон се готви в сянка. От създадените три работни групи по закона остана само една към Министерството на културата. Групата, сформирана от парламентарната комисия по културата и медиите, единствената публично оповестена, проведе едва три заседания с подменен състав, след което всичко се прехвърли в работната група към Министерството на културата, където са представени предимно държавни структури и няколко заинтересовани влиятелни частни медии и организации. В групата няма представители на профсъюзни организации, а промените може съществено да повлияят върху работния климат и условията за работа на медиите. СБЖ на практика беше извадена от този диалог, след като преди това бе включена в едната от групите след наше настояване. От председателя на парламентарната комисия по културата и медиите г-н Вежди Рашидов разбираме, че този нов медиен закон ще бъде представен в парламента, без да е преминал преди това публична обществена експертиза. Да напомним, че предложения на СБЖ, засягащи социалния статут на журналистите, отлежават в Комисията по културата и медиите в Народното събрание без отговор. Новият медиен закон може да накърни силно интересите на гражданското общество, ако може да се съди от представените досега проекти на медийни закони и поправки. Смятаме за недопустимо за председател на СЕМ да бъде избран човек с компрометирана репутация. От изявленията на г-жа Бетина Жотева разбираме, че тя се готви за някакви избори и ще доказва на света колко е независима медийната регулация у нас. Това е и смешно, и тъжно. Особено след последните кризи в обществените медии, свързани с изборите на генерални директори, отстраняването на журналисти и мълчанието на СЕМ по време на извънредното положение у нас. Настояваме, заедно с приемането на новия медиен закон и задължителната публична обществена експертиза по него с участието на медиите и гражданското общество, да се поиска оставката на сегашния неубедителен състав на СЕМ, като с новия закон да бъде увеличена числеността му и да бъде създаден нов, истински обществен регулатор с граждански квоти в него, като гаранция за независимостта му. Това е не само въпрос на доверие, но и на отговорност пред гражданското общество у нас. Управителен съвет на СБЖ 10.05.2020 г. София Sun, 10 May 2020 17:04:44 +0300 Поклон пред спасителите на света от нацизма http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=46298 СБЖ 9 май е дата, изпълнена с дълбок хуманизъм, мъдрост и заряд за едно вдъхновяващо бъдеще. Защото на тази дата точно преди 75 години безпримерният подвиг и саможертва на съветския народ, както и усилията на другите съюзиници от антихитлеристката коалиция - САЩ и Англия, съумяха да победят чудовището на нацизма, кафявата чума на ХХ век, която заплашваше да превърне целия свят в концлагер. Великата Победа на 9 май 1945 г. сложи край на най-разрушителната война, съсипала всички европейски страни в една или друга степен, и отвори пред народите на нашия изстрадал континент хоризонтите на мирното развитие. Дължим това на милионите бойци, положили костите си за извоюването на този крехък, но все пак оцеляващ вече 75 години мир - без техния подвиг нямаше да ни има. Пет години след онази кошмарна война, завършила всъщност на 2 септември 1945 г. с капитулацията на Япония, Робер Шуман отправи своето мъдро послание за френско-германско помирение, което днес разчитаме като основа за Обединена Европа. Посланието също се свързва с датата 9 май - и съвсем очевидно Шуман не случайно е избрал именно този ден, за да го отправи в онази още не загубила паметта си за истината Европа. Кощунствено е днес потомците на онези отговорни политически мъже, които загърбиха навремето идейни различия и геополитически интереси, за да обединят усилията си срещу нацизма, да дълбаят пак траншеи и окопи в уязвимите умове на новите поколения, тласкайки ги към пропагандни сблъсъци и подмяна на историята. 9 май 1945 г. и 9 май 1950 г. не могат да бъдат сблъсквани и противопоставяни, защото са захранени с едни и същи хуманистични ценности и послания - никога повече войни, никога повече омраза, никога повече разединение. Красивата ни планета и еднакво уязвимото към бедствия, пандемии и безумия човечество заслужават най-после помирение, мъдрост, отговорност и солидарност. Вечна памет и вечна слава на героите, надвили нацизма и донесли мир на Европа и света! Дължим вечна признателност на саможертвата им. И нека в тяхна чест и в името на бъдните поколения изградим една наистина Обединена върху принципите на разбирателството, сътурдничеството, социалната справедливост и взаимното уважение Европа - такава, за каквато е мечтал някога и символът на журналистите антифашисти Юлиус Фучик. Затова да не забравяме и предсмъртния му завет: Хора, обичах ви, бдете! Sat, 09 May 2020 13:57:18 +0300 Ново падение - заплашило журналист лице оглави СЕМ. Накъде още, колеги???? http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=46291 СБЖ По повод избора на Бетина Жотева за нов председател на Съвета за електронни медии председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова заяви пред сайта на СБЖ следното: С всеки изминал ден положението в журналистиката и медийната среда в България става все по-отчайващо. Постоянно ни се струва, че сякаш няма накъде по-нататък. Но не - продължаваме да дълбаем дъното. А дъно май няма Накъде повече да паднем от днешната новина: лице, заплашило по най-долнопробен начин журналистка, осмелила се да задъде въпрос - и то не къде да е, а в Народното събрание - е избрано за председател на регулаторния орган Съвет за електронни медии... Да напомним на бързо забравящатата българска общественост. Избраната днес за шеф на СЕМ - явно поради липса на други членки, упражнявали някога участие поне в пряк ефир - Бетина Жотева през 2017-та отправи грозни зплахи към отговорния редактор на сайта на СБЖ и коментатор на сайта Барикада Къдринка Къдринова. Причината бе дързостта на Къдринова да зададе въпрос във връзка с информация за лобиране от страна на Жотева за закриване на Радио България към БНР. Това стана преди три години, по време на обсъждане в Комисията по културата и медиите на НС на предизвикалата силни обществени брожения идея на тогавашното ръководство на БНР да закрие Радио България . Много внимателно с мен специално. Да, абсолютно (потвърждение, че става дума за заплаха - б.р.), пред всички. Ако си отворите устата още веднъж за мен, ще видиш какво става. Ето това заяви тогава в отговор на публично отправен към нея от Къдринова въпрос кипналата от естеството му Жотева, все още по онова време само редови член на СЕМ. А сега - какво ли да очакваме от нея след три години нулева официална реакция по такова недопустимо поведение? Оказа се, че в нашата реалност дори за държавния глава може да има импийчмънт, но член на СЕМ не може да бъде дори помръднат, докато не му изтече квотният срок. Нещо повече - както виждаме, може дори да бъде издигнат на шефски пост. Очевидно - за особено високо оценени заслуги.... Значи електронните медии - а и не само, защото претенциите вече са за контрол над цялото интернет пространство - ще бъдат регулирани от субект с бухалкова ценностна система?! В държава членка на Европейския съюз?! В държава, благосклонно подредена от последния доклад на американската НПО Фрийдъм Хаус някъде там, в безличната среда, ни особено критикувана, ни хич хвалена - абе да минава там в калабълъка, нали си е платила за благосклонността с 1,2 милиарда за едни самолетни чертежи... Колеги???? Народе???? Fri, 08 May 2020 18:50:41 +0300 Тежки въпроси поставя тази година Световният ден на свободата на пресата http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=46222 СБЖ По повод отбелязвания на 3 май Световен ден на свободата на пресата председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова заяви пред сайта на СБЖ следното: Тази година отбелязваме 3 май, Световния ден на свободата на пресата, в крайно сложни, безпрецедентни, екстремални условия. Към всички хронични проблеми, с които по начало винаги сме се сблъсквали при отстояването на свободата на словото и на правата на журналистите, сега се добавя и жестокото глобално предизвикателството на пандемията на Covid-19 с всички съпътстващи й последици. Сред тях веднага изпъкват предприетите в тази връзка извънредни мерки на много правителства, които водят до повишени рискове от авторитаризъм и посегателства над свободите на гражданите и особено на ключовите от тях - свободата на достъпа до информация, свободата на мненията, свободата на изразяването, свободата на словото. Ролята на достоверната, обективна, етична журналистика, осмеляваща се да задава точни и компетентни въпроси, отстояващи обществения интерес, на този фон нараства неимоверно. Същевременно расте и чисто здравният риск при упражняването на журналистическия труд в тези условия, и рискът от натиск на властта, изкушена да използва извънредните си пълномощия за запушване на неудобни усти. И още едно страховито измерение на пандемичната криза набъбва неудържимо - жестокият социално-икономически удар, който се стоварва върху всички общества заради мащабното блокиране на производства и услуги във връзка с карантинните мерки. Масово фалират малки и средни предприятия, милиони хора губят работата си и възможността си за прехрана. Много болезнено тази тенденция отеква и в сферата на медиите и журналистиката. Въпреки огромната потребност на аудиторията от работата на професионалистите именно в тази сфера, липсата на ресурси води и тук до колапс. А най-тревожното е, че налагащото се от обстоятелствата свиване на разходи се използва често от медийни работодатели с двойнствени цели, които бързат в суматохата да се освободят от неугодни журналисти. Картината е мрачна в цял свят и кара гражданските общества в много държави, както и многобройни международни организации да излизат с инициативи и конкретни механизми за контрол и прозрачност във всички тези процеси, както и да предлагат конкретни мерки за преодоляване на проблемите. На европейско ниво тези въпроси са поставяни многократно и в цялата им сериозност ш в Европейския парламент, и в Европейската комисия. Там вече се разработват варианти за прехвърляне на средства от други програми към фондове за подкрепа на медиите и журналистите. Най-официално се отправят и препоръки към националните правителства също да вземат съответните мерки за подпомагане на журналистиката в своите страни. Ще припомня, че още на 10 април СБЖ изпрати свое писмо до европейските институции, адресирано също и до министър-председателя на България , с настояване помощта за медиите, журналистите и свободата на словото да залегне като приоритет в обсъжданите спасителни планове за възстановяване на икономиките от корона-кризата. В придружително писмо специално призовахме премиера Бойко Борисов да повдигне този въпрос още на следващия Европейски съвет. Съветът се състоя на 23 април - но изобщо не чухме от ръководителя на българското правителство да е засегнал тази тема. Тя тотално липсваше от напоителната пресконференция, която той даде след заседанието на Съвета. Вярно, мимоходом спомена, че е загрижен за проблемите на медиите у нас. И че вече обмислял провеждането на среща с такава насоченост, след като въпросът бил повдигнат пред него някакви медийни ръководители. Без други уточнения. Подобни подмятания при липсата на каквато и да е официална стратегия за действия в медийния сектор, която да е прозрачно и координирано изградена съвместно с професионалните организации, могат да пораждат само безпокойсто. Кой, в какъв контекст и тласкан от какви интереси разговаря с Борисов по тези въпроси? Отново ли договорките се правят на тъмно? Кои медии ще се окажат облагодетелствани? Как ще се прави подборът и въз основа на какви критерии? СБЖ няма да изостави тази тема и ще я държи постоянно под силния прожектор на обществения контрол. Подготвяаме нови писма, с които ще изискаме строга отчетност и включване на професионалните организации, сред които и СБЖ, в изработването на механизмите за оказването на помощ на медии и журналисти, както и в извършването на мониторинг над целия процес. Апелираме към цялата гилдия - колеги, бъдете нащрек и проследявайте потоците на този тип помощи, които ще се оказват и на правителствено ниво у нас, но ще идват и по международна линия, при това не само от ЕС. Трябва всички да сме в течение колко, на кои медии и срещу какво ще бъдат отпускани. Ако се осъществи всичко замислено в глобален мащаб по тази линия, средствата ще са доста внушителни. Държа да обърна внимание на важна инициатива на Международната федерация на журналистите , чийто член е СБЖ. Тя предлага всички национални правителства да обложат с 6-процентен данък огромните печалби на интернет гигантите Гугъл, Епъл, Фейсбук, Амазон и Майкрософт, акумулирани от споделяне на съдържание върху съответните национални територии. Което в световен мащаб ще даде около 54 млрд. долара. Идеята е тази сума да бъде разпределена в медийните сфери на различните страни пропорционално и според реалните нужди, по прозрачен и честен начин, чрез независими структури с участието на организации на медийни работодатели и на медийни работници. Дали този или какъвто и да е друг, по-скромен по размери принос, наистина може да стигне до реално нуждаещите се в нашия бранш в България? Или пак нещата ще се подредят, така както си знаем досега? И това ще бъде окончателният край на всичко, неугодно на властта, което още мърда в българската журналистика? Въпросите са тежки, времето е тежко, отговорността ни е тежка, колеги. От нас зависи да намерим верния път. Sun, 03 May 2020 08:32:40 +0300 МФЖ стартира Глобална платформа за качествена журналистика http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=46219 МФЖ Документът, публикуван на сайта на МФЖ , е насочен към филиалите на МФЖ и нейните регионални групи. Подкрепят го всички профсъюзни световни федерации, представляващи няколкостотин милиона работници. Информацията никога не трябва да се ограничава. Информацията трябва да остане обществено благо. Хвърляйки над две трети от човечеството в блокаж, здравната, политическата и икономическата криза с Covid 19 носи ужасни последици за всички общества. И днес сме наясно, че това ще продължи още доста време. Голямата изолация , както феноменът вече бе наречен от Международния валутен фонд по аналогия с Голямата депресия от 1929 г., не оставя незасегнат нито един континент или сектор. Медиите също, независимо от тяхното естество, не са в състояние да избягат от тази разрушителна вълна. Много медийни компании вече са затворени, милиони работни места са изчезнали, а журналистите, въпреки че качествената информация е от съществено значение за гражданите по време на криза, търпят тежки последствия. Време е да защитим медиите, да запазим работните места и да подкрепим най-неосигурените работници. Но също е време да се подготвим за бъдещето, бъдеще на качествена, етична и солидарна журналистика, която зачита трудовите права и основните свободи. Международната федерация на журналистите (МФЖ), водещата световна организация в тази професионална сфера с над 600 000 членове в 146 страни, предлага силен и незабавен, глобален, стимулиращ план за спасяване на най-силно засегнатите медии и на най-неосигурените журналисти. Призоваваме всички национални правителства да поемат ангажимент към качествената журналистика в този момент на дезинформация чрез силни политически и икономически мерки, които да гарантират оцеляването на качествените медии и професионалните журналисти. Много филиали на МФЖ по целия свят вече са постигнали значителен напредък и силни ангажименти от правителствата или работодателските федерации: - Осигуряване на физическа и психологическа безопасност и защита на медийните работници; - Даване на възможност на журналистите да циркулират свободно във времена на обща карантина; - Осигуряване на журналистите и медийните работници на достатъчно средства за достоен живот и работа чрез извънредна финансова помощ, въпреки спада в доходите. От самото начало на пандемията журналистите доказват съществената роля, която играят, образовайки своите съграждани, поднасяйки им разбираемо безкрайните числа, обяснявайки научните констатации и най-важното - разплитайки изявленията на политиците, задавайки трудните въпроси и разкривайки институционалните неуспехи. Благодарение на тяхната ангажираност журналистиката като обществено благо продължава да е гръбнакът на нашите демокрации. За съжаление, в същото време твърде много държави се възползват от тази криза, за да увеличат авторитарната си власт, да засилят системите си за наблюдение на населението или да затварят журналисти, докато някои медийни компании намаляват заплатите без договаряне, свиват осигуровките или освобождават персонал. МФЖ и нейните партньори по целия свят ще бъдат начело на утрешната журналистика в глобален и национален мащаб и ще продължат да насърчават качествена, етична и солидарна журналистика, каквато отстояваме още от създаването на Федерация през 1926 г. Поради това МФЖ предлага Глобална платформа за качествена журналистика , която да спаси и защити работните места в медийната индустрия и да създаде бъдеще, което насърчава устойчива, етична и публично подкрепена информационна икономика. Информацията трябва да остане обществено благо. СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА МЕДИЙНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ МФЖ призовава всички правителства незабавно да започнат преговори с така наречената група GAFAM на интернет гигантите - Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft - за събиране на данък върху приходите на тези компании, генерирани на тяхната национална територия. o Тези компании не плащат данък в повечето страни, в които събират приходи, оценени на 900 милиарда долара в световен мащаб. o Данъчното облагане на тези приходи с 6% може да внесе 54 милиарда долара в журналистика. o МФЖ призовава тези средства да се управляват съвместно от представителни съюзи на журналисти и медийни работници и национални организации на работодателите. МФЖ призовава тези организации да използват средствата приоритетно за подкрепа на обществени, частни, независими национални и местни медии, които не са собственост на мултинационални компании. Тези медии трябва да са заявили, че се нуждаят от такова подпомагане. Всеки стимул за възстановяване на журналистиката трябва да се предоставя на нуждаещите се от подкрепа с цел адекватно съживяване на дейността на новинарските платформи, способни да предоставят надеждни новини и информация, но не бива да се допуска от това да се възползват обречени бизнес модели, които са се провалили. МФЖ настоява тези средства да се използват приоритетно за подкрепа на независими, кооперативни и нестопански медийни предприятия. МФЖ призовава всички правителства да предоставят приоритетна подкрепа на неосигурените журналисти (включително и тези на свободна практика), като създадат фонд за социална закрила и национален минимална заплата, освобождавайки я от данък върху доходите, а така също като предоставят банкови заеми с намалени ставки. МФЖ настоява обществените медии, частните медии и националните и местните медии да могат да се възползват от намалено национално данъчно облагане, при условие че: o Социалният диалог и правата на синдикатите се спазват съгласно съответните конвенции на Международната организация на труда (МОТ); o Уволненията са забранени, ако компанията реализира печалба; o Годишните отчети са публични и прозрачни; o Има многообразие и се спазва равенството между жените и мъжете; o Компаниите, които са получили финансиране, не могат за период от пет години да участват в сливания и придобивания или да изкупуват активи за изкупуване, което би довело до съкращаване на работни места или намаляване на заплатите. МФЖ призовава компаниите да резервират места в своите бордове за съюзи на работниците; За да укрепи медийната икономика, МФЖ насърчава създаването на национални медийни рекламни програми за лансиране на теми от национален интерес. МФЖ препоръчва правителствата да реформират правилата за собственост на медиите, за да позволят по-голям плурализъм на информацията. В съответствие с Директивата за нарушителите на ЕС, МФЖ призовава правителствата да приемат спешно законодателство за защитата на гражданите, действащи в обществен интерес. МФЖ счита за необходимо независимите разпространители на преса, които участват в разпространението на печатни медии, да бъдат подкрепяни чрез освобождаване от данъци. МФЖ призовава правителствата да засилят авторските права на журналистите, за да увеличат техните доходи. МФЖ насърчава правителствата да финансират безплатни цифрови абонаменти за деца и младежи (6-18 години) като част от достъпа до образование и информация в съответствие с ангажиментите на ЮНЕСКО и предлага семействата с абонамент за медия да получат данъчни кредити. МФЖ призовава за инициативи за медийна грамотност на национално ниво за борба с дезинформацията и неверните новини. В ЗАКЛЮЧЕНИЕ МФЖ предлага на световните федерации на работодателите да подкрепят тази глобална платформа за качествена журналистика и да призоватт техните национални членове да я приложат. Като асоцииран член МФЖ призовава за официална подкрепа от Организацията на обединените нации и нейните агенции (ЮНЕСКО, Международната организация на труда, Службата на върховния комисар по човешките права). Апелираме и към регионални политически и икономически формации да последват Глобалната платформа за качествена журналистика: o 47-те членове на Съвета на Европа; o 55-те страни от Африканския съюз; o 35-те държави от Организацията на американските държави; o 22-те държави от Арабската лига; o 21-те членове на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество. МФЖ вече получи подкрепата на Глобалния съюз на федерациите, включващ: ITUC / CSI: Международна конфедерация на профсъюзите - 200 милиона членове / UNI-Global - 20 милиона членове / PSI: Public Services International - 20 милиона членове / IndustriALL - 50 милиона членове / EI: Education International - 20 милиона членове / BWI: Building and Wood Worker s International - 12 милиона членове/ IUF: Международен съюз по храните, селското стопанство, хотелиерството, ресторантьорството, кетъринга, тютюневото производство, както и съюзническите работнически асоциации - 12 милиона членове / TUAC: Профсъюзният консултативен комитет към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) - 58 милиона членова / ITF: Международна федерация на транспортните работници - 20 милиона членове. Sat, 02 May 2020 18:45:52 +0300 Честит Международен ден на труда! http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=46198 СБЖ По повод 1 май - Международния ден на труда и на солидарността на трудещите се, председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова заяви пред сайта на СБЖ: Бих искала да поздравя цялата колегия и всички наши съграждани с борбения Международен ден на труда и на солидарността на трудещите се. Началото му идва от историческия 1 май 1886 г., когато в Чикаго започва мащабна стачка за извоюване на 8-часов работен ден. Така се заражда мощният импулс, породил синдикалната борба в света и дал тласък за фундаментални обществени промени. Отстояването на достойни социални гаранции за трудещите става основен двигател за демокрацията и обществения напредък. У нас първото отбелязване на 1 май е точно преди 130 години - през 1890 г. Организатор е Типографското дружество. Печатарските работници, без които би била невъзможна пресата в България, поколения наред са в авангарда на защитниците на трудовите права. 1 май е обявен за официален празник в нашата страна през 1939 г. На 1 май празнува и вестнк Дума заедно с целия ляв печат у нас. Отправям моя поздрав към колегите от тези издания, които имат неотменим принос за плурализма и свободата на словото. Днес, когато трудовите права на толкова много български граждани, включително и журналисти, са сериозно накърнени вследствие на цял комплекс от трупани с десетилетия обществено-политически процеси, рязко утежнени напоследък от пандемията на Covid-19, първомайският импулс е по-важен отвсякога. Като творческо-синдикална организация СБЖ отново, и на този 1 май, надига глас в защита на труда и на правата на журналистите, на всички трудещи се хора. В солидарността е нашата сила, колеги и приятели! Честит празник и нека сплотяваме редици в общата ни борба! Fri, 01 May 2020 10:55:07 +0300 Съветът на Европа: Недопустимо е атаките срещу медиите в Европа да станат новата нормалност http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=46192 СБЖ/ЕФЖ В СБЖ бе получен годишният доклад на Съвета на Европа за свободата на печата на нашия континент, изготвен със съдействието на партньорски организации на СЕ, сред които са Международната федерация на журналистите (МФЖ) и Европейската федерация на журналистите (ЕФЖ), чийто колективен член е и нашият Съюз. В придружителното писмо генералният секретар на ЕФЖ Роберто Гутиерес ни пише: ЕФЖ и МФЖ допринесоха заедно за изготвянето на доклада. Той отново показва нарастване на случаите на заплахи срещу журналисти в цяла Европа. Обсъдихме съдържанието на доклада с генералния секретар на Съвета на Европа Мария Пейчинович Бурич. Помолихме я да действа и да подтикне държавите-членки на СЕ да се активизират в подкрепа на свободата на медиите. Настояхме специално за необходимостта от защита на условията на труд на журналистите чрез приемане на национално ниво на конкретни планове за спешно възстановяване за медийния сектор. Призовахме за мерки за поддържане на заетостта в новинарската сфера. Тя обеща предстоящи действия. В частта за България в доклада на Съвета на Европа подробно се описват няколко нашумели случаи с посегателства срещу свободата на словото у нас през 2019 г. Такива са казусите със свалянето от ефир на съдебната репортерка от БНР Силвия Великова, безпрецедентното спиране на сигнала на БНР, довело и до смяната на ръковоството на Националното радио, отстраняването на трима известни разследващи журналисти от Нова телевизия след преминаването й в ръцете на олигарх, близък до правителството, осъждането на Росен Босев от в. Капитал на глоба за клевета заради публикация относно председател на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев, разследването срещу главния редактор на Бивол Асен Йорданов и репортера Атанас Чобанов от Върховната касационна прокуратура след публикации за съмнителни сделки с недвижими имоти, в които са замесени тогавашният главен прокурор Сотир Цацаров и неговият тогавашен заместник Иван Гешев. Другите посочени с конкретни примери в доклада страни и региони с проблеми в свободата на пресата, освен България, са Албания, Азербайджан, Франция, Унгария, Полша, Малта, Руската федерация, Сърбия, Турция, Украйна, Крим и Източна Украйна. Пълният текст на доклада може да се свали в PDF формат оттук. Предлагаме публикацията на сайта на ЕФЖ за годишния доклад на Съвета на Европа за свободата на печата, излязла под заглавието Недопустимо е атаките срещу медиите в Европа да станат новата нормалност . Под същия надслов е и целият доклад: Атаките срещу свободата на печата в Европа сериозно застрашават да станат новата нормалност, предупреждават 14 международни формации за защита на свободата на печата и журналистически организации, представяйкиодишния доклад на Платформата на Съвета на Европа за защита на журналистите през 2020 г. Новият удар по свободата на медиите на фона на пандемията Covid-19 влоши и без това мрачните перспективи. Докладът анализира сигналите, подадени на Платформата през 2019 г., и показва разрастващ се модел на сплашване за запушване на устите на журналистите на континента. Последните седмици ускориха тази тенденция, като пандемията породи нова вълна от сериозни заплахи и атаки срещу свободата на печата в няколко държави-членки на Съвета на Европа. Насред здравната криза имаше задържания от страна на правителства на журналисти за критично отразяване, беше значително разширен надзорът и бяха приети нови закони за наказателни мерки срещу фалшиви новини при совеволно решаване кое е достоверно и кое е невярно, без надзора на съответните независими органи. Тези заплахи бележат преломна точка в борбата за запазване на свободните медии в Европа. Те правят още по-неотложен спешния призив на доклада за събуждане на държавите-членки на Съвета на Европа - да действат бързо и решително, за да прекратят атаките срещу свободата на печата, така че журналистите и другите медийни участници да могат да отразяват събитията без страх. Въпреки че общият процент на отзивчивост от страна на държавите-членки към Платформата се повиши леко до 60 процента през 2019 г., Русия, Турция и Азербайджан - три от най-големите нарушители на свободата на медиите - продължават да игнорират сигналите, заедно с Босна и Херцеговина. През 2019-та вече бяха регистрирани интенизвно и опасно нарастващи битки около свободата на печата и свободата на изразяване в Европа. Платформата отчете 142 сериозни заплахи за свободата на медиите, включително 33 физически нападения срещу журналисти, 17 нови случая на задържане и затвор и 43 случая на тормоз и сплашване. Физическите атаки трагично включваха две убийства на журналисти: Лира Макки в Северна Ирландия и Вадим Комаров в Украйна. Междувременно Платформата официално обяви убийствата на Дафне Каруана Галициа (през 2017 г. ) в Малта и Мартин О Хагън (през 2001 г. ) в Северна Ирландия за случаи на безнаказаност, като изтъкна неспособността на властите да привлекат виновните пред съда. Само Словакия показа конкретен напредък в борбата срещу безнаказаността, като посочи предполагаемия майстор и четирима други, обвинени в убийството на журналиста Ян Кучак и годеницата му Мартина Кушнирова. В края на 2019 г. платформата регистрира 105 случая на журналисти зад решетките в региона на Съвета на Европа, включително 91 само в Турция. Ситуацията не се подобри през 2020 г. Въпреки острата заплаха за здравето Турция изключи журналистите от масово освобождаване на затворници през април 2020 г., а вторият по големина затворник Азербайджан направи нови арести заради критичното отразяване на реакцията на страната на коронавирус. През 2019 г. се забелязваше значително увеличение на съдебния или административен тормоз срещу журналисти, включително безсмислени случаи на SLAPP, и фалшиви и политически мотивирани правни заплахи. Изтъкнати примери бяха фалшивите обвинения за наркотици, повдигнати срещу руския разследващ журналист Иван Голунов, и продължителното затваряне на журналисти в контролирания от Русия Крим. Кризата на Covid-19 засили инструментите на длъжностните лица за тормоз на журналистите с нови опасни закони за фалшиви новини в страни като Унгария и Русия, които заплашват журналистите със затвор за нарушаване на официалната линия. Други сериозни проблеми, идентифицирани от сигналите за 2019 г., включват разширени мерки за наблюдение, застрашаващи способността на журналистите да защитават своите източници, включително във Франция, Полша и Швейцария, както и политически опити за впримчване на медиите чрез собственост и манипулация на пазара, най-ясно очертали се в Унгария. Тези заплахи също се засилват от действията, предприети от няколко правителства в условията на здравната криза, които освен това включват произволни ограничения на независимото отразяване и на достъпа на журналистите до официална информация за пандемията. Партньорите на Платформата призовават за спешен контрол на действията от страна на поискалите извънредни правомощия правителства, особено на ограниченията, свързани със свободата на изразяване и свободата на медиите съгласно извънредното законодателство, които не са строго необходими и пропорционални в отговор на пандемията. Неконтролираните и неограничени закони за извънредни ситуации са податливи на злоупотреби и вече са оказали сериозен смразяващ ефект върху способността на медиите да отразяват и контролират действията на държавните органи. Въпреки че Платформата приветства засиления акцент върху свободата на печата от страна на европейските институции, включително както от Съвета на Европа, така и от институциите на Европейския съюз, все пак продължаващата криза изисква по-спешни и строги реакции за защита на свободата на медиите и свободата на изразяване и информация и за подкрепа на финансовата устойчивост на независимата професионална журналистика. В ерата на извънредното управление, защита на пресата - пазителя на демокрацията - не може да чака. Thu, 30 Apr 2020 16:34:51 +0300 СБЖ настоява за оставка на кмета на Симитли Апостол Апостолов, наругал журналисти http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=46122 СБЖ По повод бруталното поведение на кмета на Симитли Апостол Апостолов спрямо журналисти, председателката на УС на СБЖ Снежана Тодорова заяви пред сайта на СБЖ следното: Изразявам дълбокото възмущение на СБЖ от безобразното поведение на самозабравилия се кмет на Симитли Апостол Апостолов, позволил си, първо, вербална агресия срещу изпълняващата професионалния си дълг журналистка от bTV Ирина Жерева, а след това и арогантна реакция срещу излязлото с осъдителна позиция по случая Регионално дружество на СБЖ - Благоевград, представлявано от неговата председателка София Гълъбова. Настоявам за незабавно публично извинение от кмета Апостолов! Освен това призовавам гражданите на Симитли към дълбок размисъл - дали смятат за приемливо лице с подобни разбирания, поведение и арогантност да продължава да представлява техния град? Дали това е допустимият облик на кмет в държава членка на Европейския съюз? СБЖ отстоява своята нулева търпимост към подобни брутални прояви на лица, облечени във власт, на всички нива в Република България! Това са виновниците страната ни да е на унизителното, последно в Европа 111-то място по свобода на словото! Ето защо категорично настояваме за незабавна оставка на потъпкващия основното демократично право - свободата на словото и информацията - кмет на Симитли Апостол Апостолов! Thu, 23 Apr 2020 20:36:55 +0300 Снежана Тодорова: Очакваме пълна прозрачност и цялата истина за трагедията с Милен Цветков! http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=46064 СБЖ Председателян на УС на СБЖ Снежана Тодорова заяви пред сайта на СБЖ следното по повод гибелта на журналиста Милен Цветков в автомобилна катастрофа на 19 април т.г.: Цялото ни общество, цялата ни колегия и всички в СБЖ сме дълбоко потресени и покрусени от жестоката гибел на известния телевизионен водещ Милен Цветков в страховита катастрофа навръх Великден. От името на целия ни Съюз и от мое лично име изразявам съболезнования на семейството и на близките на Милен Цветков. Дълбок поклон пред светлата му памет на ярък, талантлив и честен журналист, който оставя огромна празнина след себе си!... Трагедията отеква болезнено сред общественото ни мнение и поражда многобройни реакции и коментари. Припомня се неравният професионален път на Милен Цветков, свалянията му от екран, спирането на негови предавания и особено поводът за последното му изчезване от ефира - само заради анонса на така и неизлъчено предаване с въпроси за един хипотетичен остров... Именно в онази 2018-та СБЖ присъди на Милен годишната си награда за телевизионна журналистика. Всичко това, както и излезлите факти около личността и семейството на 22-годишния дрогиран младеж, причинил гибелта на известния журналист, изостря до краен предел вниманието и чувствителността на обществото към тази трагедия. Освен, че това е още един крещящ случай в недопустимата вакханалия от погазване на правила и закони по пътищата, чиято безнаказаност постоянно подхранва черните статистики с още и още жертви, обществеността и гилдията ни са особено внимателно фокусирани върху тази катастрофа и заради личността и работата на Милен Цветков, току-що стартирал ново свое авторско предаване. СБЖ настоява за пълна прозрачност в разследването на жестоката гибел на известния журналист и за подробно публично информиране за хода му. Очакваме истина и справедливост! Заради Милен, заради всички български граждани, които имат нужда и от неудобни въпроси, и от ясни отговори, и от ненакърнима законност! Mon, 20 Apr 2020 16:39:56 +0300 Да замълчим? Не, да надигаме глас, колеги! http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=46030 СБЖ По повод развиващите се в последните дни събития и процеси около професионалната реализация на редица журналисти председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова заяви пред сайта на СБЖ следното: Поредица от притеснителни събития около журналисти от няколко медии в последните дни отново засилват тревогата на СБЖ доколко гарантирани са и доколко се спазват журналистическите права в условията на извънредното положение заради пандемията от Covid-19. Виждаме и повдигнати обвинения на лица от други професии за разгласени от тях данни и мнения, което поражда силно безпокойство за свободата на словото. Неизбежен е въпросът дали безпрецедентната глобална ситуация и взетите заради нея у нас мерки не се оказват удобен параван за посегателства, сплашващи действия или пряко лишаване от работа на утвърдени професионалисти от нашата гилдия. Свидетели сме и на неприемливия призив, отправен в ефира на БНТ от депутата Йордан Цонев да се лишим за известно време и от свобода на словото, да замълчим. Възглед, който влиза в разрез с многократно изразяваната от висши европейски институции позиция, че демократичните права и свободи не могат да бъдат жертвани под предлог за борба с пандемията. Точно обратният на тази позиция подход обаче изглежда все по-уверено си пробива път в нашата действителност. Това е не само изключително тревожно, но и недопустимо. СБЖ категорично осъжда и се противопоставя на тази тенденция. Именно кризата с коронавируса и внесените промени в Кодекса на труда с приемането на Закона за извънредното положение са използвани за поставянето в престой с откритата перспектива и за освобождаване от работа на известните имена от Нова телевизия Мирослава Иванова, Галя Щърбева, Мария Йотова, Станимира Иванова, Живко Константинов. Случващото се с журналистите в тази медия отдавна буди тревога. Сегашният епизод е само поредният във вече дългия списък от изявени колеги, принудени да си тръгнат оттам. Достатъчно е да споменем миналогодишното напускане на известните разследващи журналисти Генка Шикерова, Миролюба Бенатова, Марин Николов. Какъв е този странен селективен подбор? Защо се отстраняват подготвени, мислещи, компетентни и утвърдени журналисти, отдавна спечелили уважението и доверието на аудиторията? Подобна ситуация се разиграва и в БНТ, където също виждаме различни форми на сваляне от ефир, напускане, отстраняване, дори закриване на цели предавания - както стана миналата година с популярното ток-шоу на Искра Ангелова Нощни птици , получило, впрочем, една от годишните награди на СБЖ за 2019 г.. Поредният случай сега е с водещите на предаването Култура.БГ Александра Гюзелева и Димитър Стоянович, както и с продуцентите на същото предаване Весела Петрова и Николай Колев. Всички те са поставени във висящо положение, след като и за единствена водеща, и за единствена продуцентка е определена друга колежка. Ситуацията възмути вече много от редовните гости на това уважавано предаване за култура, които излязоха дори с инициативата да го бойкотират, докато не се върне досегашното положение. Учудваща на този фон е реакцията на генералния директор на БНТ Емил Кошлуков, който се аргументира така пред запитала го за мотивите му медия: В културата няма нужда от толкова много водещи, защото култура няма . Той също се позовава на извънредните мерки: Докато мерките са в сила, ще има един водещ в Култура.БГ . Такава безапелационност е стряскаща и навява аналогии с една зловещо известна фраза, свързваща култура с кобура ... Като добавим към това и неподновения договор на друг авторитетен колега - водещия на Бизнес. БГ в БНТ Марио Гаврилов - картината с отношението към журналистите в обществената телевизия става повече от притеснителна. Следващият случай от последните дни се раззграва с колежката от структурираното към БНР Радио Благоевград Елеонора Тахова, получила през 2017 г. наградата на СБЖ за млад журналист. В края на пореден импровизиран брифинг на премиера Бойко Борисов пред група журналисти, отразяващи инспекцията му на тунел Железница , камерите хващат подхвърлена неуважителна думичка от обърналата се назад Елеонора. Много медии, а и ръководството на БНР интерпретират думата като насочена към премиера. Докато самата журналистка, подложена на порицания от ръководство си, уверява, че е имала предвид бутал я откъм гърба оператор по време на брифинга. Но поднася и извиненията си към премиера, ако е създала погрешно впечатление. Следва дълго открито писмо от генералния директор на БНР Андон Балтаков. Той сякаш приема версията на журналистката, но въпреки това цитира изавление на нейната пряка ръководителка, от което става ясно, че все пак репортерката ще бъде наказана, за да успее да извлече поука и докаже пред слушателите ни своя безупречен до инцидента професионализъм . Освен това Андон Балтаков обявява, че всички служители на БНР ще трябва да преминат през курс по етика и управление на поведението в кризисни ситуации . Разбира се, етиката е ключова в нашата професия и СБЖ винаги е отстоявал стриктното прилагане на етичните принципи както в професионалните, така и в личните изяви на колегията. Но преекспонираната реакция на конкретния случай поражда въпроса дали тя щеше да бъде с такива мащаби, ако нямаше тълкувания, свързващи обидната дума с премиера, а тя бе останала само като елемент от нервен сблъсък между колеги? Задава се наказание за репортерката, тя е назидавана да извлече поука , но притеснителното е и посланието към цялата колегия и към обществото, което от контекста на всички изброени мерки спрямо журналисти от последните дни може да си извлече една-единствена поука - че сякаш целенасочено се следва повелята на Йордан Цонев да замълчим . В условията на извънредно положение това е повече от опасен симптом. СБЖ няма намерение да мълчи и ще продължи да алармира за всяко тревожно за демокрацията явление и официалните институции, и общественото мнение, и гражданското общество у нас. А също - и Международната федерация на журналистите, и Европейската федерация на журналистите, в които членуваме като Съюз. Както и висшите европейски институции, пред които вече настояхме да включат и медиите, журналистите и свободата на словото във възстановителните планове за Европа след коронавируса. Мисията, дългът и работата на журналистите не е да мълчим, а обратното - да надигаме глас. В името на всички ни. Fri, 17 Apr 2020 10:36:39 +0300 СБЖ с писмо до ЕС: Включете и медиите, журналистите и свободата на словото във възстановителните планове http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45956 СБЖ До ръководителите на Европейския съвет, Европейската комисия, Европейския парламент и всички национални правителства на държавите членки на Европейския съюз НЕ ПРОПУСКАЙТЕ МЕДИИТЕ, ЖУРНАЛИСТИТЕ И СВОБОДАТА НА СЛОВОТО ВЪВ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ ПЛАНОВЕ! Уважаеми госпожи и господа, Обръщам се към вас от името на Съюза на българските журналисти (СБЖ), обединяващата около 4000 членове 125-годишна професионална организация на журналистите в моята страна - България. СБЖ е член на Международната федерация на журналистите и на Европейската федерация на журналистите. Изразявам ви дълбокото уважение и подкрепата на нашия Съюз в тежката мисия, която ви се падна като ръководители на висшите европейски институции и на националните правителства на страните членки на Европейския съюз да търсите ефикасни и солидарни решения в противопоставянето на жестоката офанзива на пандемията от коронавирус, застрашаваща цялото човечество. Вярваме, че в този сложен период на големи изпитания за всички ни като неотменими и водещи трябва да продължат да изпъкват основните ценности на Европейския съюз - хуманността, солидарността, взаимопомощта, социалната отговорност пред гражданите, спазването на демократичните права и свободи. Като журналисти, ние проследяваме внимателно всички събития, свързани с пандемията, и информираме за тях аудиторията в България. Наясно сме с мащаба на предизвикателството, с което се сблъскваме не само в Европа, но и на глобално ниво. Наясно сме също с тежестта на задачите, с които вие, като ръководители, имате да се справяте, и със сложността на общностните решения, които трябва да взимате. Бихме искали да изразим увереността си, че ще бъдете на висотата на мисията си и ще съумеете консенсусно и с взаимно уважение да намерите най-точните пътища, през които да преведете гражданите на Европа и през сегашното безпрецедентно изпитание. Разбираме цялата сложност по съгласуването между 27-те държави членки на конкретните мерки и финансови механизми за противопоставяне на пандемията и за възстановяване на поразените от нея обществени структури и икономики. Държим обаче да ви обърнем внимание, че на целия този многопластов фон в никакъв случай не бива да пропускате и приемането на мерки за възстановяване и укрепване на един много съществен за демократичните общества носещ стълб, в който са вградени жизнеността на медиите, журналистическият труд, свободата на словото. Апелираме тази тема да намери специално, открояващо се място във вашите решения. Пандемията от Covid-19 показа много красноречиво важността на медиите и на журналистите за обективното и точно информиране на обществата. Същевременно тя нанася болезнени финансови удари по самото оцеляване на обективните и сериозни медии, на съвестните и отговорни журналисти, много от които не са сигурни, че ще успеят да съхранят работата си при надигащите се икономически сътресения. От друга страна, мнозина от колегите навсякъде из ЕС са на първа линия при отразяване на пандемията и част от тях са покосени от вируса при изпълнение на професионалния си дълг. Свободата на словото, която е универсална демократична ценност, е крехко и уязвимо завоевание дори в спокойни времена. А днес, когато много държави преминават през извънредни положения, тя е особено силно изложена на рискове от злоупотреби. Високо ценим изразената вече на 31 март т.г. от председателката на Европейската комисия г-жа Урсула фон дер Лайен категорична позиция в защита на демократичното свободно слово, дори и в условията на извънредни положения. Приветстваме и присъединяването на България към колективната декларация на 20 страни от ЕС в същия дух на 3 април. Но смятаме, че тази тема трябва да стане и една от приоритетните във възстановителните мерки, които очакваме да бъдат разработени от вас за Европа след коронавируса. Свобода на словото не може да има при масово фалиране на медии и масови уволения на журналисти, каквито се задават на фона на общия икономически срив. Настояваме за разработването на специална европейска програма за подкрепа и защита, включително и финансова, на медийната независимост и на социалните и професионалните права на журналистите. Като Съюз сме готови да допринесем с конкретни експертни предложения по въпроса. Както всички в обществата ни прозряха покрай сегашното изпитание колко важни са медиците и общественото здравеопазване, така, вярваме, е също толкова ясно, че журналистите сме социалните санитари на обществените недъзи и сме жизненонеобходими за функционирането на демокрацията. Ето защо настоятелно апелираме: не забравяйте медиите, журналистите и свободата на словото във възстановителните планове! Ние също имаме нужда от солидарна общоевропейска подкрепа! Това ще е и подкрепа за демократичиня фундамент на ЕС. С уважение - Снежана Тодорова, председател на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти София, 08.04.2020 г. ............................................................................................... Това писмо бе изпратено заедно с придружаващи писма до министър-председателя на Република България Бойко Борисов, до министъра на външните работи Екатерина Захариева, до ръководителите на представителството на Европейската комисия в България Цветан Кюланов и на бюрото на Европеския парламент у нас Тодор Стойчев, както и до посланиците в България на всички държави членки на Европейския съюз. Следва текстът на придружителните писма: До Бойко Борисов, председател на Министерския съвет на Република България Копие: До Екатерина Захариева, министър на външните работи на Република България Уважаеми господин министър-председател, Изразявайки най-дълбоко уважение към трудната Ви мисия като ръководител на българското правителство в безпрецедентните условия на глобалната пандемия от коронавирус, Ви изпращам приложено писмо от името на ръководения от мен Съюз на българските журналисти (СБЖ) до ръководителите на Европейския съвет, Европейската комисия, Европейския парламент и всички национални правителства на държавите членки на Европейския съюз. Апелът, който отправя в това писмо нашият Съюз, е медиите, журналистите и свободата на словото да не бъдат пропускани в подготвяните възстановителни планове за Европа след коронавируса. Настояваме за разработването на специална европейска програма за подкрепа и защита, включително и финансова, на медийната независимост и на социалните и професионалните права на журналистите . Като Съюз сме готови да допринесем с конкретни експертни предложения по въпроса. Надяваме се и Вие като български министър-председател още на следващия Европейски съвет да обърнете внимание на вашите колеги от другите държави членки на ЕС върху нашето писмо и предложението ни. С уважение - Снежана Тодорова, председател на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо от името на Съюза на българските журналисти до ръководителите на Европейския съвет, Европейската комисия, Европейския парламент и всички национални правителства на държавите членки на Европейския съюз. София, 08.04.2020 г. До Цветан Кюланов, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България До Тодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България Уважаеми господа, Изразявайки ви най-дълбокото си уважение, ви изпращам приложено писмо от името на ръководения от мен Съюз на българските журналисти (СБЖ) до ръководителите на Европейския съвет, Европейската комисия, Европейския парламент и всички национални правителства на държавите членки на Европейския съюз. Апелът, който отправя в това писмо нашият Съюз, е медиите, журналистите и свободата на словото да не бъдат пропускани в подготвяните възстановителни планове за Европа след коронавируса. Настояваме за разработването на специална европейска програма за подкрепа и защита, включително и финансова, на медийната независимост и на социалните и професионалните права на журналистите. Като Съюз сме готови да допринесем с конкретни експертни предложения по въпроса. Надяваме се на вашето съдействие, за да може нашето писмо да стигне до всички, до които сме го адресирали, и да привлече вниманието на участниците още в следващия Европейски съвет. Изпратили сме прилаганото тук наше писмо и до министър-председателя на Република България Бойко Борисов, и до министъра на външните работи Екатерина Захариева, и до посланиците в България на всички държави членки на ЕС. С уважение - Снежана Тодорова, председател на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо от името на Съюза на българските журналисти до ръководителите на Европейския съвет, Европейската комисия, Европейския парламент и всички национални правителства на държавите членки на Европейския съюз. София, 08.04.2020 г. До посланиците в България на всички държави членки на Европейския съюз Уважаеми г-жо/г-н Посланик, Изразявайки Ви най-дълбокото си уважение, Ви изпращам приложено писмо от името на ръководения от мен Съюз на българските журналисти (СБЖ) до ръководителите на Европейския съвет, Европейската комисия, Европейския парламент и всички национални правителства на държавите членки на Европейския съюз. Апелът, който отправя в това писмо нашият Съюз, е медиите, журналистите и свободата на словото да не бъдат пропускани в подготвяните възстановителни планове за Европа след коронавируса. Настояваме за разработването на специална европейска програма за подкрепа и защита, включително и финансова, на медийната независимост и на социалните и професионалните права на журналистите. Като Съюз сме готови да допринесем с конкретни експертни предложения по въпроса. Надяваме се на Вашето съдействие, за да може нашето писмо да стигне до ръководителя на Вашето правителство и съответно представител на Вашата страна в Европейския съвет. Разчитаме на вниманието на Съмета към нашите предложения. Изпратили сме прилаганото тук наше писмо и до министър-председателя на Република България Бойко Борисов, и до министъра на външните работи Екатерина Захариева, и до представителите в България на Европейската комисия и на Европейския парламент, и до посланиците в България на всички държави членки на ЕС. С уважение - Снежана Тодорова, председател на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо от името на Съюза на българските журналисти до ръководителите на Европейския съвет, Европейската комисия, Европейския парламент и всички национални правителства на държавите членки на Европейския съюз. София, 08.04.2020 г. Fri, 10 Apr 2020 17:59:26 +0300 ЕФЖ призовава ЕС и правителствата да се борят с кризата около Covid-19 в медийния сектор http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45941 ЕФЖ Европейската федерация на журналистите (ЕФЖ), представляваща 320 000 журналисти от цяла Европа, призовава националните правителства, Европейската комисия и Европейския парламент да предприемат бързи, целенасочени и координирани действия в защита на всички работещи в медиите - наетите с трудови и граждански договори, лицата на свободна практика, самонаетите лица, медийните компании - пред лицето на пагубното социално и икономическо въздействие на глобалната криза Covid-19 върху медийния сектор. Covid-19 поражда глобалeн натиск върху свободата на печата. Пред тази пандемия европейските граждани се нуждаят от професионални, икономически сигурни журналисти повече от всякога. ЕС следва да вземе необходимите мерки и да насърчи своите държави-членки да предприемат съответните действия. Европейските и националните пакети за спешно възстановяване е крайно необходимо да бъдат приложени, за да защитят работните места и поминъка на медийните работници и подкрепящите компании, както и да финансират обществените медии в тази криза. Хиляди медийни работници вече са загубили или са изложени на риск от загуба на работа, временно или за постоянно. Срещнахме се с вицепрезидента на Европейската комисия Вера Йоурова и я помолихме да разгледа медийния сектор като жизненоважен. Журналистиката може да спаси живота. Медийният сектор се нуждае от усилията на правителства, международни и регионални междуправителствени организации и органи за да се осигури финансиране на медиите, за да бъде оказана жизненоважна подкрепа чрез предприемането на извънредни мерки , заяви президентът на ЕФЖ Могенс Блишер Бьерегор. Вместо намаляване на корпоративния данък или намаление на социалното осигуряване и обратно изкупуване на акции, ЕФЖ изисква целенасочени мерки, които да поставят повече репортери на място , добави Рената Шрьодер, директор на ЕФЖ. Плановете за възстановяване на медиите на ЕС и на национално ниво трябва да включват: Увеличаване на националното финансиране на публичните медии; Директна финансова подкрепа за ежедневни и седмични новинарски издания (директни, спешни субсидии за финансиране на работни места в новинарския сектор в частни издания с местно покритие; отсрочени или безлихвени бизнес заеми; данъчни кредити за заплати на служителите в новинарските издания; данъчни отстъпки за домакинствата, абониращи се за местни новинарски издания; засилване на рекламата, покривана от ЕС или правителствата, в местните частни медии...). Субсидиите ще се разпределят от независим орган, като се вземат предвид обективни критерии (запазване на работните места в новинарското издание, очевидна загуба на приходи от реклама, застрашена независимост на местните медии ...); Европейски и национални фондове за иновации и за подкрепа на нови подходи за събиране на новини, по-специално на местно ниво или на ниво общност. Нов независим орган - Медиен фонд на ЕС за обществен интерес - ще разпределя безвъзмездни средства за подкрепа на независима, общностна, разследваща журналистика и стартиране на новини. Тези средства могат да бъдат осигуреничрез данък (2%) върху насочени онлайн реклами в онлайн платформи. Няколко европейски правителства, включително в Дания и Швеция, предприемат мерки за подпомагане, за да поддържат икономиката на медийния сектор. Но повечето все още не са предложили конкретна помощ на медиите. Някои страни, като Хърватия, дори умишлено отказват конкретна медийна помощ, което категорично осъждам , заяви генералният секретар на ЕФЖ Рикардо Гутиерес. ЕФЖ също се присъединява към исканията на Международната федерация на актьорите (FIA) и Сектора за медии, развлечения и изкуства на Глобалния съюз UNI (UNI-MEI) за подкрепа на икономическата устойчивост на творческия сектор: Пакетите за икономическо облекчение и стимулиране да са насочени и съобразени със специфичните нужди и практики в сектора. Бързо да се въведат временни и неограничителни рамки за държавна помощ. Данъчните режими да се адаптират по време на кризата, за да облекчат натиска върху компаниите и работниците. Плащането на вноските за социално осигуряване на работодателите се отлага, за когато стане възможно (не се заличава, а се отлага). Финансиращите органи адаптират своите правила, за да осигурят възможно най-добрата подкрепа за прекъснати проекти и да осигурят гъвкавост по отношение на заявленията за проекти. Да се отпускат преки субсидии за подпомагане на покриването на непосредствени постоянни разходи, включително заетост. Субсидиите трябва да бъдат предпочитани пред заемите. ЕФЖ заедно с FIA и UNI-MEI също така призовава Европейския съюз и европейските правителства да подкрепят конкретно работещите на свободна практика и самонаетите лица. Много от тях може да нямат достатъчно социални помощи, за да си осигурят стабилен тил в тази криза и поради това могат да се сблъскат с критична ситуация. По-специално препоръчваме: Всички работници в нашия сектор, включително на свободна практика и самонаети лица, да са еднакво обхващани от пакетите за икономически и социални помощи, насочени към медийния сектор с оглед запазване на заетостта и уменията. Спазването от страна на работниците на разпорежданията за изолация в домашни условия да не е за сметка на начислените им отпуски. Да се гарантира достъпът до социални помощи и заплащане на болнични без ограничения или периоди на изчакване за всички работници и прагове за влизане, понижени или адаптирани по друг начин. Временната загуба на работа поради мерки за изолация да не засяга достъпа до такива обезщетения. Достъпът до обезщетения за безработица да се разширява, за да издържи продължителността на ефектите от кризата. Квалификационните периоди да бъдат ревизирани, за да се поеме цялата продължителност на бездействие поради спазването на мерките за изолация. Средствата за работниците на свободна практика и самонаетите лица в нашия сектор да идват от публичните власти, за да компенсират загубените доходи поради болест, семейни грижи или мерки за изолация, които не могат да бъдат компенсирани по друг начин. Wed, 08 Apr 2020 20:49:34 +0300 Държавите да не погазват свободата на словото под предлог за борба с COVID-19 http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45881 ЕФЖ/СБЖ Професионалната и етичната журналистика, независимите медии, прозрачността от страна на властите, медийната грамотност и свободният поток от информация са част от най-добрия антидот срещу дезинформацията и различните конспиративни теории, свързани с разпространението на COVID-19 по целия свят. В този контекст Европейската федерация на журналистите (ЕФЖ) приветства препоръките, наскоро отправени от британската организация ЧЛЕН 19 , посочва се на сайта на ЕФЖ. Повече от всякога светът има нужда от професионални журналисти в тази област. Гражданите разчитат на тях, за да научават реалната ситуация с пандемията, да се запознават постоянно с разпространените защитни мерки и да заострят още повече вниманието на отговорните за вземането на решения. Това се казва в обръщение на ЕФЖ, с което фдерацията апелира към собствениците на медии да се въздържат от всякакви инициативи за намаляване на заплатите, правата и защитата на медийните работници. Обръщението е направено лично от генералния секретар на ЕФЖ Рикардо Гутиерес и е по повод мерките, предлагани от организацията ЧЛЕН 19 . ЧЛЕН 19 ( ARTICLE 19 ) е британска правозащитна организация с фокус върху защитата и насърчаването на свободата на изразяване и свободата на информация по целия свт. Основана е през 1987 г. Името на организацията идва от член 19 на Общата декларация за правата на човека на ООН, който гласи: Всеки има право на свобода на мнение и изразяване; правото включва свобода да се възприемат мнения без намеса и да се търси, получава и разпространява информация и идеи чрез всякакви медии, независимо от границите. EФЖ напълно подкрепя идеите на организацията ЧЛЕН 19 , свързани с действията на държавите, медиите и медийните компании, включително и социалните платформи, за да помогнат в борбата срещу COVID-19 , като акцентите са ангажиране към спазването на принципа на прозрачност, справяне с дезинформацията и насърчаване на изпълнението на компетентните и авторитетни здравни съвети , пише още в обръщението на генералния секретар на ЕФЖ. ЧЛЕН 19 очертава няколко предизвикателства пред свободата на изразяване и информация по време на настоящата криза около COVID-19 и дава ключови препоръки за правителствата, медиите и социалните медийни компании. Правителствата са посъветвани активно да разкриват информация, свързана с разпространението на COVID-19, включително броя на случаите, географското разпространение, статистиката за смъртността и възстановяването, както и правителствените политики и усилията за реагиране. Придава се специална важност на публичните образователни кампании, специализирани уеб страници и съобщения в социалните медии с актуална информация за вируса и препоръки относно стратегиите за превенция. Ангажиментите за прозрачност и оповестяване трябва да бъдат включени във всички политики и планове за действие, разработени в отговор на разпространението на COVID-19, посочва се в апела на ЕФЖ. Правителствата трябва да използват законодателството за свобода на информацията, за да улеснят достъпа до обществена информация, включително и чрез изискване информация от публичните органи. Държавите, които имат действащи в момента закони за свобода на информацията, следва да поставят като приоритет прилагането им и да обмислят такива изменения, та да приведат тези закони в съответствие с настоящите международни и регионални стандарти и най-добри практики. Онези, които нямат такива законодателства, трябва за обмислят приемането им. Публичните власти трябва да се въздържат от предприемане на наказателно преследване и на други наказетелни мерки като основно средство за борба с речта на омразата и дезинформацията около разпространението на COVID-19. Наказателните производства и наказанията лишаване от свобода трябва да бъдат запазени за най-тежките форми на престъпления, свързани със словото. Извън случаите, които попадат в тази тясна категория, властите би трябвало да отменят обвиненията срещу всички лица, които в момента са обвинявани за техни съобщения относно вируса. Би трябвало също да освободят от затвора тези, които вече са зад решетките по подобни причини. Правителствата трябва да наложат мораториум върху използването на репресивно законодателство в отговор на съобщения относно COVID-19. Те трябва да започнат реформи на законите, за да гарантират спазването на международните стандарти, свързани със свободата на изразяване. Държавните органи трябва да гарантират, че не разпространяват дезинформация, а правителствата трябва да се откажат от умишлените пропагандни или дезинформационни кампании. Правителствата трябва да осигуряват силна защита на лицата, подаващи сигнали за нередности. Тези, които не разполагат със специално законодателство за подаване на сигнали за нарушители, трябва да се въздържат от съдебно преследване или ограничения за тези, които разпространяват информация, свързана с COVID-19, в обществен интерес. Правителствата трябва да приемат положителни политически мерки за борба с речта на омразата и нетолерантността, които са в съответствие с международните стандарти за правата на човека и най-добрите практики. Резолюция 16/18 на Съвета за правата на човека и Рабатският план за действие предлагат важни насоки в това отношение. Правителствата трябва да предприемат стъпки за осигуряване на свободна, независима и разнообразна медийна среда, по-специално чрез ясни регулаторни рамки, които гарантират самоуправление и независимост за медиите и радиоразпръскването. Държавите могат също да обмислят да подкрепят независимите медии за обществени услуги с ясен мандат за обслужване на обществения интерес, включително чрез отчитане на кризиите COVID-19 и други кризи в общественото здравеопазване. Държавните органи трябва да прекратят тормоза на журналисти, които съобщават за COVID-19 и официалните отговори на разпространението на вируса. Правителствата трябва да обмислят мерки за насърчаване на медийната и дигиталната грамотност като цяло и във връзка с огнищата на COVID-19. Това може да включва уроци по медия и цифрова грамотност в училищната програма и ангажиране с граждански общества и платформи за социални медии при подобни усилия. Медиите и журналистите трябва активно да работят и да не допускат разпространението на дезинформация, пропаганда и дискриминация от страна на държавни или недържавни участници в контекста на пандемията на COVID-19, както и да отразяват точно, обективно, правдиво информациите от страна на компетентните органи, без използване на език на омразата . Медиите и журналистите трябва да подкрепят ефективните системи за саморегулиране, съдействайки за гарантирането на правото на корекция или отговор, като се обърне внимание на неточности в контекста на разпространението на информация във връзка с офанзивата на COVID-19, Медиите и журналистите трябва да се придържат към най-високите етични стандарти и принципи при безпристрастното информиране за COVID-19. Платформите за социални медии трябва да формулират ясни и лесно разбираеми послания, като в никакъв случай не бива да публикуват фалшиви новини или да използват речта на омразата . Необходимо е придържане към спазването на правата на човека - така, както се препоръчва в специален доклад на ООН за свободата на изразяване. Много компании през последните години усъвършенстват политиките си за модериране на съдържанието, като предоставят по-точни дефиниции и примери. Те трябва да продължат този процес, осигурявайки допълнителна яснота. Освен това, доколкото компаниите за социални медии разработват специфични за избухването на COVID-19 политики, тези политики следва също да бъдат прецизни и нюансирани в съответствие със стандарта за законност, установен в международното право, отстояващо правата на човека. Платформите за социални медии трябва да гарантират поне минимални надлежни гаранции за процеса, когато предприемат неблагоприятни действия срещу реч на омраза и дезинформация относно COVID-19. Те трябва да уведомяват потребителите, когато предприемат подобни действия, независимо дали чрез премахване на съдържание, ограничаване на неговия обхват или блокиране на акаунти. Нобходими са ясни и прозрачни процедури за всичко, кото може да представлява форма на модериране на съдържанието. Във всички случаи на потребителите трябва да се предоставят подобаващи възможности за обжалване. Компаниите за социални медии трябва да осигурят пълна прозрачност в своите ангажименти към правителствата относно дезинформация около COVID-19. Такава информация може да бъде включена в периодични доклади за прозрачност, които следва да са пълни и изчерпателни. Освен това компаниите трябва да се противопоставят на исканията на правителствата, нарушаващи правата на човека. Редно е платформите за социални медии да използват подобаващи партньорства за борба с речта на омразата и дезинформацията около COVID-19. Необходимо е да поддържат и задълбочават ангажиранто си със Световната здравна организация и здравните министерства по целия свят, за да насърчават разпространението на точна информация относно вируса. Компаниите обаче трябва да гарантират, че тези видове ангажименти се извършват в съответствие с международните стандарти за правата на човека. Fri, 03 Apr 2020 16:51:10 +0300 Президентът на МФЖ Юнес Мджахед: Да не забравяме, че заедно сме по-силни http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45756 МФЖ/СБЖ Скъпи приятели и другари, Пиша ви, тъй като знам, че всички вие се сблъсквате с последиците от здравната кризата около коронавируса/Covid-19, която предизвиква най-сериозни последици за здравето на хората. Вече са регистрирани хиляди смъртни случаи. Кризата засяга и всички сектори на световната икономика. Затворени са границите на много страни и хиляди компании. Наложи се да се затворят и много от нашите съюзи, включително централата на МФЖ в Брюксел, както и трите ни регионални офиса в Дакар, Сидни и Буенос Айрес. Като синдикалисти сме длъжни да защитаваме сътрудниците на нашите организации и да консултираме журналистите за най-добрите начини на защита от тази пандемия. Генералният секретариат в Брюксел подготвя специален документ по този въпрос, който ще бъде разпратен до всички вас в най-близко време на четири езика. За съжаление тази здравна криза ще има последици и за медиите, условията за труд на нашите колеги в редакциите и заетостта на журналистите. И както често се случва, най-уязвимите от нас са тези, които вече плащат висока цена и ще загубят работата си през следващите дни, без никакво социално осигуряване и компенсация на работните заплати. Знам, че като синдикалисти правите всичко възможно и заставате до най-нуждаещите се от подкрепа сред нас. Искрено ви благодаря за това - длъжни сме да защитаваме журналистите и да спасяваме медиите, като работим с всички международни работнически на трудещите се. И в тези трудни и изключителни моменти, ако имате най-малката нужда или някакъв въпрос, можете да разчитате и на нас, членовете на изпълнителните и административни комитети на МФЖ. Също можете да разчитате на нашите екипи в Брюксел, Сидни, Буенос Айрес и Дакар. В момента е много трудно да разберем точно какво ни очаква в бъдеще. Вече пренесохме нашето годишно Общо събрание и заседанието на Изпълнителния комитет в Оман през юни. Независимо от това, бъдете сигурни, че ще направим всичко възможно да поддържаме мисията си на най-високо и качествено равнище. Пазете себе си и вашите близки. Да не забравяме, че заедно сме по-силни. С цялото ми приятелство и цялата ми солидарност към вас Юнес Мджахед, президент на МФЖ 20 март 2020 г. Брюксел Mon, 23 Mar 2020 13:12:08 +0200 Нов материал http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45752 Mon, 23 Mar 2020 11:54:09 +0200 Заради свободата на словото - частично вето на президента за закона за извънредното положение http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45741 СБЖ/Президентство В свое обръщение президентът Румен Радев обяви, че налага частично вето върху приетия от парламента закон за извънредното положение и го връща на депутатите за повторно разглеждане. Държавният глава изтъкна своето притеснение от предвидените в закона санкции за невярна информация, които могат да послужат за разправа със свобадата на словото и инакомислието, още повече, че те ще останат в сила и след изтичането на извънредното положение. Той апелира също така за спешни социални мерки в подкрепа на най-пострадалите от сегашната криза около коронавируса. Ето целия текст на изказването на Румен Радев, публикуван и на сайта на Президентството: Уважаеми сънародници, Народното събрание гласува Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 13 март. Моето решение е да наложа вето върху част от закона и да го върна за повторно разглеждане в българския парламент. Кризата изисква обединяване на усилията на институциите и обществото. Кредитът на доверие, който управляващите получиха, трябва да се използва рационално, а не да е прелюдия към безконтролно упражняване на властта. Липсата на кадри, на оборудване и капацитет в здравната ни система и дефицити при организацията се компенсират с крайно рестриктивни мерки, които засилват напрежението и самата криза, в които условия работят медиците и хората в жизненоважни производства и услуги. Законът атакува последните остатъци от свободата на словото. Няма дефиниция за невярна информация, затова пък българите ги грозят тежки глоби и затвор. Експертите, журналистите и гражданите ще бъдат принудени да си налагат автоцензура и то в условията на динамична промяна на разбирането ни за пандемията, за нейното възприемане и за необходимостта от алтернативни позиции. Тази норма може да бъде употребена за интерпретиране на всяко неудобно свободомислие. И още нещо важно според приетия закон това ограничение остава и след изтичане на извънредното положение. Скъпи сънародници, В момента в света и в частност в България протичат паралелно две кризи: първата е здравната криза, породена от коронавируса, втората е икономическа и социална, породена от мерките за борба срещу вируса. Икономическата криза засега се пренебрегва, тя е на втори план, но тя хвърля стотици хиляди българи в трудна битка за оцеляване. Те имат нужда не от заплахи, а от подкрепа. Всички засегнати страни приемат спасителни пакети за най-бедните, за изпадналите в техническа безработица, за дребните и средните предприемачи, отделят се милиарди. Трябва да отчитаме, че възможностите на нашият бюджет са по-скромни, но нуждите на българите са по-остри и неотложни поради ниските доходи. Липсата на убедителни мерки в подкрепа на засегнатите ще породи социално напрежение в близко бъдеще. Гладът ще надделее над страха и последствията рискуват да бъдат разрушителни, затова правителството следва неотложно да преразгледа своята политика спрямо най-пострадалите и засегнатите. Спекулата с най-необходимото дезинфектанти и лични предпазни средства руши така необходимото доверие в обществото. Срещу спекулата трябва да има безкомпромисни мерки, но те от своя страна не трябва да водят до блокиране на стопанските дейности, до отлагане на дългоочакваното понижаване на цените на топлоенергията и горивата, да възпрепятстват очакваното сезонно намаление на редица стоки. Така предложеният модел за борба със спекулата на практика прави невъзможен вносът на животоспасяващи лекарства и продукти, чиято цена на международния пазар се повишава. Споделям напълно убеждението, че в моменти на тежки изпитания въоръжените сили са длъжни да помагат на обществото, но когато им се вменяват функции за употреба на сила извън конституционните правомощия, следва да се търси максимален консенсус между всички отговорни институции с цел минимизиране на риска от злоупотреба със сила, а не решенията да се вменяват на една единствена институция изпълнителната власт, игнорирайки ролята на върховния главнокомандващ в мирно и във военно време. Самият закон обрасна с предложения, които нямат пряко отношение към борбата с коронавируса. Скъпи сънародници, Уважаеми български политици, Никоя битка не е спечелена със страх. Тоталната блокада поражда повече проблеми, отколкото решава. В днешното изпитание е важна отговорността на всеки един: ограничаването на контактите, личната хигиена, предпазните средства и обществената солидарност, особено с акцент за опазване на възрастните хора. Разгърнатите мотиви за ветото ще бъдат обявени в най-кратък срок. Надявам се българските народни представители да ги вземат под внимание, когато гласуват ветото. А българското правителство да побърза с още мерки в подкрепа на най-слабите и засегнатите и то конкретни и адекватни. Нека не забравяме, че ние имаме бъдеще и след извънредното положение и от нашия разум, действия и солидарност днес зависи какъв ще бъде утрешният ден на България. Благодаря ви за вниманието. Sun, 22 Mar 2020 13:52:23 +0200 СБЖ е против законопроект на ВМРО, вменяващ цензорски функции на СЕМ http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45719 СБЖ По повод внесения в Народното събрание от група депутати на ВМРО проект за промени в Закона за радиото и телевизията председателят на УС на СБЖ СНЕЖАНА ТОДОРОВА заяви пред сайта на СБЖ следното: Изразявам дълбоката тревога на СБЖ пред поредния притеснителен ход на управляваща политическа сила, задвижила сред суматохата от настоящото извънредно положение около пандемията от Covid-19 опасен за свободата на словото и директно погазващ конституцията законопроект. Става дума за внесения на 19 март т.г. от група депутати от влизащата в управляващата коалиция партия ВМРО проект за промени в Закона за радиото и телевизията. Под предлог за борба с дезинформацията най-вече около сегашната пандемия в него се предлага Съветът за електронни медии (СЕМ) на практика да осъществява цензура над сайтове и онлайн медии, което влиза в разрез с българската конституция и европейското законодателство. Без наличието на законов регламент по въпросаq на СЕМ се дава правото да преценява въз основа на очевидно субективни критерии кои онлайн публикации са дезинформиращи. След което нарочените публикации се поставят на сайта на СЕМ за 3 дни - и така издателите на евентуалните сайтове нарушители се броят за известени. Тяхна грижа е дали ще видят или не това известие . Ако въпросните публикации не бъдат свалени до изтичане на 3-дневния срок, тогава СЕМ изпраща искане до председателя на Софийския районен съд да разпореди на всички лица, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до съответните интернет страници . Съдът има още 72 часа, за да вземе такова решение. Щом то излезе, СЕМ пак го качва на сайта си. След появата му там, лица, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги , трябва да спрат достъпа до прегрешилите онлайн издания до 24 часа. Предложението на ВМРО обаче не спира дотук. Настоява се освен това всички сайтове и онлайн издания да се регистрират като доставчици на медийни услуги пак пред СЕМ. И СЕМ да преценява дали да ги регистрира или не. Това е очевиден механизъм за цензура, упражняването на каквато е изрично забранено от конституцията. Основнят закон посочва конкретните много сериозни закононарушения, поради които дадена медия може евнтуално да бъде спряна, но за такива изобщо не става дума в настоящото предложение. То всъщност иска да даде открити цензорски лостове в ръцете на СЕМ - един орган, който и без това чрез досегашни свои действия и решения е натрупал изключително много и обосновани критики както в журналистическата гилдия и медийните среди, така и в обществото като цяло. Много отдавна настоятелно е повдиган - включително и от СБЖ - въпросът за компетенциите и структурата на СЕМ и дали въобще той да остане в сегашния си вид или да се търси базисното му преструктуриране с включване на механизми за контрол и на сериозна обществена квота сред членовете на този регулатор. Всякакви предложения - и то отправени от партия във властта - да се придават цензорски функции на СЕМ преди да е извършено това изисквано от гилдята и обществото негово предефиниране и преструктуриране, не могат да бъдат приети иначе, освен като опит именно на властта да упражни недопустим и противоконституционен натиск и контрол над свободата на словото. Особено обезпокоително е, че сегашният ход е предприет в условията на извънредно положение, когато цялото общество изисква особено стриктни гаранции, че няма да се злоупотреби с драматичната ситуация и няма да се посегне на демокрацията и гражданските права, в чиято основа е заложена и свободата на словото. Както и винаги досега, СБЖ категорично се обявява против всякакви покушения над свободата на словото и правата на журналистите. Ще се борим най-усърдно и сега срещу всеки опит за ерозиране на тези базисни демократични ценности. Няма да се уморим да повтаряме, че считаме също така за израз на потискане на свободата на словото и на правата на журналистите от страна на властта и мнозинството в Народното събрание факта, че предложенията на СБЖ за законодателни промени в защита именно на тази свобода и на тези права вече от почти три години са блокирани в НС без да им се дава ход. Категорични сме, че ще се противопоставим решително срещу задвижването на всякакви други законодателни процедури, способни да накърнят свободата на словото и правата на журналистите. Що се отнася до очевидния проблем с наплива от дезинформация в световната медийна среда като цяло (а не само у нас), за нея несъмнено са необходими механизми на регулация, но те трябва да са съобразени с демократичните норми по тази тематика, утвърдени в рамките на Европейския съюз. СБЖ стриктно се придържа към критериите по темата, валидни в Международната федерация на журналистите и в Европейската федерация на журналистите, чийто член е нашият Съюз. Fri, 20 Mar 2020 20:47:29 +0200 ПЕН Център България остро осъжда побоя над разследващия журналист Слави Ангелов http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45702 СБЖ В СБЖ бе получена декларация на ПЕН Център България, която остро осъжда побоя над разследващия журналист Слави Ангелов. Тя е съпроводена и от писмо на председателя на ПЕН Център България Здравка Евтимова до председателя на УС на СБЖ Снежана Тодорова. Публикуваме по-долу и писмото, и декларацията. Уважаеми госпожо Председател, Ние, ПЕН Център България (Поети, Есеисти, Новелисти), имаме честта да Ви изпратим Декларация на ПЕН Център България по повод побоя срещу разследващия журналист Слави Ангелов. Уверени сме, че в тази тежка обстановка в борбата срещу разпространението на корона вируса, ние, българските писатели и журналисти, ще обединим силите си и ще направим всичко възможно престъпниците да бъдат наказани с цялата строгост на закона. Ние, членовете на ПЕН Център България, изцяло ви подкрепяме! Нашата борба е обща. Ще изпратим копие от Декларацията до Министър - председателя на Р. България, до г-н Президента на Р. България, до Главния прокурор, до МВР и до Народното събрание. . Бъдете здрава! С уважение, Здравка Евтимова, Председател на ПЕН Център България ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПЕН ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД ПОБОЯ НАД РАЗСЛЕДВАЩИЯ ЖУРНАЛИСТ СЛАВИ АНГЕЛОВ ПЕН Център България (Поети, Есеисти, Новелисти) остро осъжда побоя над разследващия журналист Слави Ангелов. Това е покушение срещу свободата на словото, срещу разума, срещу моралните устои на нашето общество. Да бъде смазана смелостта на разследващия журналист, да бъде погребана истината, до която е достигнал, е не само подло и грозно, то е посегателство срещу всеки човек, който се стреми да живее с истината, да говори истината, да мисли и действа, воден от желание да бъде достоен и почтен. ПЕН Център България настоява извършителите на това престъпление да бъдат открити час по-скоро и да бъдат наказани с цялата строгост на закана. Така България ще докаже силата и потенциала на държавността, стремежа в нашата страна разследващите журналисти, писателите и всички граждани, борещи се за истината, да бъдат сигурни, че са защитени, че истината в България е единствената врата към бъдещето и всеки, който я затръшва пред хората посредством заплахи, побои, подкупи, ще понесе тежко наказание в съответствие със закона. Нека не оставаме безучастни към тази противна агресия, нека проявим солидарност към хората на перото, чието единствено оръжие в тази борба са думите. Да пожелаем на нашия колега да се възстанови бързо и да намери сили и кураж да продължи напред! ПЕН Център България се бори и категорично защитава свободата на словото, правото на истина на всеки гражданин и призовава престъпниците, нанесли побой над разследващия журналист Слави Ангелов, да бъдат заловени и осъдени. Thu, 19 Mar 2020 12:28:42 +0200 УС на СБЖ осъжда с възмущение нападението над колегата Слави Ангелов http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45685 СБЖ Д Е К Л А Р А Ц И Я Управителният съвет на Съюза на българските журналисти изразява дълбоко възмущение и негодувание от нападението над главния редактор на седмичника 168 часа Слави Ангелов - разследващ журналист с дългогодишен професионален опит. За пореден път сме свидетели на опит да бъде наказан авторитетен български журналист заради изпълнен професионален дълг! Слави Ангелов е добре познат с разследванията си на българския подземен свят и мафиотските среди, с острите си разобличителни публикации на негативни явления и престъпни деяния, пред които управляващите често си затварят очите. В последно време той проявяваше активна гражданска позиция и по наболели екологични теми. Бруталната и назидателна разправа над журналиста пред дома му в центъра на София, един от участниците в който е правил и видеозапис на побоя, е показателен за уродливата медийна среда в страната, която крие сериозни опасности за живота на онези български журналисти, които се осмеляват да се разровят по-дълбоко в търсене на истината и в разобличение на нарушителите на законите. Преди повече от 5 години СБЖ направи предложение за криминализиране на нападенията над журналисти и търсене на наказателна отговорност от всеки, който извърши такова деяние. През 2017 г. СБЖ внесе в Народното събрание на Република България комплекс от законодателни инициативи за ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЖУРНАЛИСТИТЕ И СВОБОДАТА НА МЕДИИТЕ. Продължаващото игнориране на нашите инициативи вече придобива демонстративен характер и създава благоприятна среда за нападения над журналисти като снощното. СБЖ настоява за бързи действия на властите за разкриване не само на преките извършители на побоя над Слави Ангелов, но и на неговите поръчители. Само пълното разкриване на механизма и хората зад това тежко престъпление може да ни убеди, че управляващите имат сериозни намерения да защитят свободата на медиите и да се погрижат за безопасността на българските журналисти. Побоят над български журналист неизбежно ще има широк международен отзвук. СБЖ ще информира европейските и международните журналистически организации за нападението срещу нашия колега и заедно с тях ще следи хода на разследването. УС на СБЖ София, 18.03.2020 г. Wed, 18 Mar 2020 12:34:26 +0200 СБЖ ще работи дистанционно заради пандемията http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45665 СБЖ З А П О В Е Д № 27 София, 16 март 2020 година Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 година на Народното събрание на Република България извънредно положение ОБЯВЯВАМ: Отлагане на всички планирани инициативи в Съюза на българските журналисти и Клуб Журналист до 10 април 2020 година, включително. С оглед на максимална безопасност служителите от администрацията на СБЖ, считано от 17.03.2020 година до 10 април 2020 година включително, няма да са на работните си места. Неотложни служебни задължения ще се осъществяват частично и дистанционно. За допълнителна информация може да се обадите на телефон: 0878 912 485; 0899 912 482; 0878 912 498. Настоящата заповед да се доведе до знанието на служителите на СБЖ за сведение и изпълнение. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СБЖ: СНЕЖАНА ТОДОРОВА Mon, 16 Mar 2020 14:12:51 +0200 МФЖ и ЕФЖ отлагат всички международни събития заради пандемията от COVID-19 http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=45640 МФЖ/ЕФЖ/СБЖ Наше задължение е да поставим на първо място интересите на нашите членове от цял свят и на служителите ни в отговор на пандемията COVID-19, се казва в специално изявление на генералните секретари на двете международни федерации до организациите членки. Трябва да действаме солидарно, като помагаме за предотвратяването на вируса, доколкото това е възможно. Знаем, че най-ефективният начин да направим това е чрез намаляване на събирането на големи групи хора. Ето защо ние отложихме няколко международни конференции и срещи, както и заседанието на Управителния съвет на МФЖ в Оман , се казва в тиражираното съобщение. Допълнено е, че е отложено провеждането на предвидената Конференция за свободни европейски медии, както и срещата на Изпълнителния комитет на ЕФЖ в Гданск. В информацията от двете международни федерации се пояснява, че с цел безопасността на служителите в централата в Брюксел те ще роботят дистанционно/онлайн, от днес,13 март, до 6 април. Това решение ще изисква някои логистични решения, но ние ще направим всичко възможно и ще продължим да оказваме подкрепата и съдействието си за всички журналистически асоциации, които са наши членове , категорични са от ръководството на МФЖ и ЕФЖ. В края на материала четем още: Пандемията COVID-19 е предизвикателство за всички наши организации, но ние сме убедени, че заедно ще преодолеем всички трудности . Fri, 13 Mar 2020 21:00:14 +0200