Съюз на българските журналисти - Акценти и позиции СБЖ RSS Новини http://www.sbj-bg.eu bg http://www.sbj-bg.eu/sbj_rss.gif Съюз на българските журналисти http://www.sbj-bg.eu Sun, 22 Apr 2018 02:00:15 +0300 SBJ RSS Generator ©2010 sbj-bg.eu Застрашеният световен мир изисква отговорна и честна журналистика http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=38982 СБЖ По повод последното изостряне на обстановката в света и преките заплахи за световния мир председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова заяви следното пред сайта на СБЖ: Няма разумен човек на планетата, който в последните седмици и дни да не е силно обезпокоен за съдбата на световния мир. Шокираща е лекотата и безотговорността, с която лидери на големи ядрени държави прибягват до употреба на военни удари в разрез с най-елементарните норми на международното право, въз основа на хипотетични и не доказани от независими разследвания обвинения към други държави. Подобна ескалация на международното напрежение не сме наблюдавали от десетилетия. Съвсем нов елемент в цялата тази тревожна и изключително опасна обстановка е използването на медии и социални мрежи не само за нагнетяването й, но и като инструмент за производство на претекст за прибягване до санкции и военни действия. В случая с ракетната атака на САЩ, Великобритания и Франция срещу Сирия, извършена на 14 април т.г. без санкция на Съвета за сигурност на ООН, трите нападащи държави обявиха, че предприемат акцията си като наказание заради употреба на химическо оръжие от сирийските правителствени сили в град Дума. Тази употреба бе поднесена пред света като неоспорим факт въз основа само на снимкови и видеоматериали, разпространени чрез соцални мрежи, без извършване на независимо международно разследване на мястото на предполагаемото събитие. Тиражирана от големи световни медии, въпросната версия стига до масовата публика като еднозначно достоверна, без допускане на равностойно представяне на различна гледна точка и на факти, които сочат за възможно друго естество на събитията. Подобна употреба на медиите видяхме и в непосредствено предшествалия сегашната криза около Сирия друг случай - с отравянето в британския град Солсбъри на бившия двоен агент Сергей Скрипал и на дъщеря му Юлия. Провъзгласеното от британските власти отново без извършено пълно и прозрачно разследване еднозначно обвинение, че зад този акт стои Русия, последвано и от антируски санкции, също се разпространи от доминиращите световни медии като единствена истина от последна инстанция, без равностойно отразяване на руската позиция. Подобна открита манипулация на общественото съзнание е напълно неприемлива и напомня други зловещи епохи. Този тип Гьобелсовска пропаганда на сто пъти повторени лъжи и внушения, поднасяни като истина, е удар и по професията ни, и по интелигентността на човечеството, и по съдбата на планетата. А днешните тежки изпитания за световния мир изискват друг тип поведение и на първо място висока отговорност - както от притежаващите огромна мощ световни лидери, така и от не по-малко мощната като сила на въздействие и модерни технологични средства медийна машина. За внасянето на повече разум и баланс в техните действия могат да допринесат отговорните и честни журналисти - онзи решаващ човешки фактор, без който нашата професия не може да съществува. На наше, българско ниво, е добре всички да се вслушаме в държавническия, балансиран и задълбочен анализ на нажежената световна конфронтация, направен от президента Румен Радев при неговата лекция в УНСС на 16 април. Неговите предупреждения за рисковете, на които сега е изложен световния мир, би трябвало да са запалили тревожна червена лампичка пред професионалната и лична отговорност на всеки български журналист, на всеки български политик, на всеки български гражданин. Уви, днес с нова сила за всички нас се изпълва и заветът на легендарния чешки журналист и антифашист Юлиус Фучик, отправен от него преди нацистите да го екзекутират преди 75 години: Хора, обичах ви, бдете! Wed, 18 Apr 2018 14:21:24 +0300 Съветът на Европа прие нови Препоръки за плурализма и прозрачността на медиите http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=38922 СБЖ Свободата на медиите и плурализмът са ключови последици от правото на свобода на изразяване, гарантирано от член 10 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Те са от основно значение за функционирането на демократичното общество, тъй като спомагат за осигуряване на достъп до разнообразна информация и възгледи. Това е записано в новоприетите от Съвета на Европа Препоръки. Документът разяснява че отделните лица могат да формират и изразяват своите мнения и да обменят информация и идеи. А прозрачността на собствеността върху медиите може да спомогне за повишаване ефективността на медийния плурализъм чрез привличане на структурите на собственост зад медиите, които могат да повлияят на редакционните политики, на осведомеността на обществените и на регулаторните органи. В много предишни текстове /решения на Комитета на министрите на Съвета на Европа се подчертаваше значението на медийния плурализъм и прозрачността върху собствеността на медиите за запазване на обществения дебат в демократичните общества. Това всъщност е рамката, която сега е доразвита, с цел справянето с актуалните и нови технологични, финансови, регулаторни и други промени в медийния сектор в Европа. Медиите играят съществена роля в демократичното общество, като разпространяват широко информация, идеи, анализи и мнения в качеството си на обществени наблюдатели. Те предоставят форум за обществен дебат. Традиционните медии продължават да играят тази роля в развиващата се мултимедийна екосистема, но други медии от мултинационални корпорации до неправителствени организации и отделни лица, все повече изпълняват друга роли, четем още в новоприетите Препоръки. Всички тези участници трябва да бъдат отговорни пред обществеността по подходящ начин за ролята, която играят във връзка със свободното разпространение на информация и идеи. Ефективните системи за саморегулиране могат да подобрят както публичната отчетност, така и доверието. Различни видове медии, заедно с различни жанрове или форми на редакционно програмиране допринасят за разнообразие в съдържанието, смятат министрите, изработили документа. Въпреки че съдържанието, фокусирано върху новините и актуалните събития, е от най-голямо значение за насърчаване на информационното общество, други жанрове също са много важни. Примерите включват културно и образователно съдържание и развлекателни програми, както и съдържание, насочено към конкретни слоеве от обществото, като съдържание за отделни области или общини, съдържание, насочено към уязвими или малцинствени групи или хора с увреждания. В съвременната мултимедийна среда онлайн медиите и други интернет платформи дават възможност за достъп до все по-разнообразна информация от различни източници, четем още в Препоръките. Това е начин за предоставяте и използвате на медийното съдържание, създава нови възможности за все по-добро взаимодействие и комуникация и участие в обществения дебат Тази продължаваща еволюция предизвиква загриженост за медийния плурализъм. Интернет-посредниците придобиват все по-голям контрол върху потока, наличността, намирането и достъпността на информация и друго онлайн съдържание. Това може да се отрази на разнообразието от медийни източници, които водят до избора или излагането на информация. Това потвържда техните виждания и мнения, което допълнително се засилва чрез обмен с други съмишленици (това явление е познато като филтърен балон или ехо камера ). Селективното излагане на медийно съдържание и произтичащите от него ограничения могат да доведат до фрагментация и да доведат до поляризирано общество. Такъв персонализиран избор и представяне на медийното съдържание е от особена важност, ако отделните потребители не знаят тези процеси или не ги разбират . В преамбюла към новите препоръки се казва още: Дейностите на посредниците се различават от тези на традиционните медии по отношение на предоставянето на новини. Въпреки това широкият обхват на разпространяваната от тях информация, широката аудитория и потенциалът им за силно насочена реклама допринасят за преминаването на рекламни и маркетингови приходи към интернет. Малък брой собственици или групи от медии могат да придобият позиции със значителна власт, когато могат самостоятелно или съвместно да определят дневния ред на обществения дебат и да повлияят значително или да оформят общественото мнение, като възпроизвеждат същото съдържание във всички платформи, където те присъстват . Тези тенденции също могат да доведат до съкращаване на разходите, загуба на работни места в традиционната журналистика и утвърдени медийни сектори и до риск от финансова зависимост за журналистите и медиите, което в крайна сметка може да доведе до намаляване на многообразието, надеждността и качеството на новините и съдържанието. Необходими са преки оценки на съществуващите подходи към медийния плурализъм, за да се преодолеят предизвикателствата, свързани със свободата на изразяване, произтичащи от адаптирането на поведението на потребителите, предприятията и другите заинтересовани страни към гореспоменатото развитие. Във връзка с това съществува необходимост от повече сравнителни данни относно използването на онлайн медийно съдържание от страна на физическите лица, за да се получи изчерпателна картина на влиянието на медийния плурализъм върху посредниците в интернет. Наложително е тези промени да бъдат съответно отразени в регулирането на медиите, за да се запази или възстанови целостта на демократичния процес и да се предотврати пристрастност, заблуждаваща информация или прикриване на информацията. Необходими са нови политически и стратегически решения за поддържане на независима и качествена журналистика и за подобряване на достъпа на гражданите до разнообразно съдържание във всички типове и формати на медиите. Необходимо е също така да се обърне внимание на нарастващата загриженост, произтичаща от натиска, оказван върху медиите от политически и икономически интереси, действащи самостоятелно или съгласувано, за да повлияят на общественото мнение или по друг начин да засегнат независимостта на медиите. Крайната и всеобхватна цел на държавните политики в подкрепа на медийния плурализъм трябва да бъде защитата и насърчаването на правото на свобода на изразяване. Независимите и устойчиви обществени медии могат да послужат като противовес на повишената медийна концентрация. По силата на тяхната компетентност, организациите на обществените медии са особено подходящи за справяне с информационните нужди и интереси на всички слоевена обществото. От първостепенно значение е мандатите на обществените медии да включват отговорността за отразяване на политическия плурализъм и насърчаване на осведомеността за различни мнения, по-специално чрез предоставяне на различни групи в обществото - включително културни, езикови, етнически, религиозни, сексуални или други малцинства - с възможност да получават и дават информация, да изразяват себе си и да обменят идеи. В светлината на увеличения обхват на медиите е от изключителна важност хората да развият познавателните, техническите и социалните умения и способности, които ще им позволят ефективен достъп и критичен анализ на медийното съдържани. Така те ще могат да вземат информирани решения кои медии да използват и как да ги използват; да разбират етичните последици от медиите и новите технологии и да комуникират ефективно, се казва още в преамбюла на Препоръките на СЕ. Освен това медийната грамотност допринася за медийния плурализъм и разнообразието чрез намаляване на цифровото разделение; чрез улесняване на вземането на информирани решения, особено по отношение на политическите и обществените дела и търговското съдържание; както и чрез идентифициране и противодействие на невярна или подвеждаща информация и на вредно и незаконно онлайн съдържание. Приемането и ефективното прилагане на регламента относно собствеността върху медиите може да играе важна роля по отношение на медийния плурализъм. Такова регулиране може да повиши прозрачността на собствеността на медиите; тя може да се занимае с въпроси като например кръстосана собственост върху медиите, пряка и непряка собственост върху медиите, ефективен контрол и влияние върху медиите. Тя може също така да допринесе за осигуряването на ефективно и явно разделение между упражняването на политическа власт или влияние и контрола върху медиите или вземането на решения по отношение на медийното съдържание. Прозрачността върху собствеността, организацията и финансирането на медиите помагат да се увеличи отчетността на медиите , се посочва още в Препоръките, приети от министрите на страните-членки на СЕ. Fri, 13 Apr 2018 10:54:07 +0300 Патриарх Неофит честити на СБЖ Великден http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=38875 СБЖ Христос Воскресе! Да пребъдваме в непрестанната радост на Христовото Възкресение и да крепнем в неоскъдяващата благост, извираща от празника, с който щедро ни дарява Възкръстналият Господ! Честито Възкресение Христово! Неофит Патриарх Български Пасха Христова 2018 Патриарх Неофит пожелава светли празници и на всички миряни. Sun, 08 Apr 2018 08:01:53 +0300 Никоя „голяма политика” не може да е за сметка на свободата на словото http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=38722 СБЖ По повод предстоящата на 26 март във Варна среща ЕС-Турция председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова отново поставя въпроса за съдбата на хвърлените зад решетките в страната си турски журналисти и настоява за тяхното освобождаване. Ето какво каза тя в следното изявление, направено пред сайта на СБЖ: По самата си същност журналистическата професия е най-точният регистратор на пулса на времето. Сложността и напрежението около днешните световни предизвикателства и рискове се разбират може би най-добре в нашата гилдия. Колеги ежедневно рискуват живота си в горещи точки , отразявайки жестоки конфликти. Други предупреждават в коментари и анализи за взаимовръзки и отговорности, които много политици не успяват или не искат да осъзнаят. Но дори в драматични времена като днешните, когато всички сме разтревожени за световния мир и за националната ни сигурност, голямата политика не може да се прави за сметка на основополагащи демократични ценности. Една от най-важните сред тях е свободата на словото. Разбираме напълно за колко трудни и важни теми ще трябва да се търсят умели дипломатически решения на предстоящата на 26 март във Варна среща ЕС-Турция, за която ще пристигне и президентът Реджеп Ердоган. Но в Съюза на българските журналисти сме категорични, че сред тези теми е недопустимо да липсва твърдото настояване пред турския държавен глава за освобождаване на намиращите се в затвора турски журналисти и за стриктно спазване на принципа на свободата на словото. СБЖ многократно досега е настоявал за същото и ние за пореден път потвърждаваме тази наша позиция. Съюзът ни е активен участник и във всички инициативи в защита на турските журналисти, предприемани от Международната и от Европейската федерации на журналистите, в които членуваме. Категорично настояваме на срещата във Варна искането за свобода за турските журналисти да бъде отправено към президента Реджеп Ердоган от премиера Бойко Борисов! Бяха разпространени информации, че българския министър-председател е поел ангажимент да разговаря с турския президент за задържани в Турция гръцки войници. Всяко посредничество за решаване на хуманитарен или дипломатически казус, разбира се, е похвално. Но не по-малко наложително е пред държавния глава на Турция да бъде поставен ребром и въпросът за освобождаването на хвърлените зад решетките турски журналисти и за спазване на свободата на словото. Недопустимо е тази тема да бъде пропусната от председателстващата в момента Съвета на ЕС България. СБЖ подкрепя и ще подкрепя всички инициативи в подкрепа на турските журналисти и на свободата на словото в Турция, включително и инициативата на АЕЖ-България за издаване на символични баджове за отразяване на срещата във Варна за 95 турски журналисти, намиращи се в затвора. Журналистическата солидарност е голяма сила и нека това проличи и от българска земя! Занимаващите се с голяма политика по всякакви начини трябва да бъдат принудени да се ангажират по-активно и по-принципно със защитата на свободата на словото и в Турция, и навсякъде по света. СБЖ винаги ще издига високо глас против всякакви посегателства срещу тази основополагаща демократична ценност. Fri, 23 Mar 2018 19:10:03 +0200 Честит национален празник! Вечна памет и слава на героите на Освобождението! http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=38509 СБЖ Честит празник, скъпи колеги! Днес е тържествен и светъл ден за всички ни - навършват се 140 години от Освобождението на България, от края на Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.) и от възраждането на българската държавност. Подписването на Сан-Стефанския мирен договор на 3 март 1878 г. е второто рождение на нашата древна родина на политическата карта на света, включването й в модерното световно развитие. Днешният ден е за празнуване, но и за единение, за обръщане на всички ни към идеалите на нашите възрожденци и борци за независимост начело с Апостола на свободата, комуто още дължим една чиста и свята република... Това е и ден на почит и преклонение пред героите на нашето Освобождение, пред безстрашните български опълченци и пред самоотвержените руски братушки, възпяти от Иван Вазов. Те смесиха кръвта си в епичните битки за свободна България и положиха костите си в олтара на неразривната и непреходна връзка между нашите два братски народа - българския и руския, която никакви политически или геополитически капризи на времето не са в състояние да разкъсат. Поклон пред техния безпримерен подвиг, благодарение на който ни има днес! Вечна памет и вечна слава на героите на Освобождението на България и на Руско-турската освободителна война! Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ Sat, 03 Mar 2018 05:51:12 +0200 Снежана Тодорова: Свободата на словото изнемогва от съдебни дела срещу журналисти и от куци закони http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=38434 СБЖ По повод ред актуални събития и обстоятелства, подхранващи обществена тревога за състоянието на свободата на словото и за прозрачността в медийната среда у нас, председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова заяви следното пред сайта на СБЖ: Като принципен и последователен защитник на свободата на словото и на правата на журналистите свободно и достойно да упражняват професията си в прозрачна, законово регламентирана и етична медийна среда, Съюзът на българските журналисти за пореден път е предизвикан да реагира пред ред тревожни актуални събития и обстоятелства. Дълбоко сме обезпокоени от очерталата се вече тенденция овластени лица, станали обект на журналистическа критика или дори само на неприятни за тях журналистически въпроси, първо, да отправят груби и публични заплахи срещу колегите, предизвиквайки възмущението и на гилдията, и на обществото, и второ, да завеждат съдебни дела за обида срещу журналисти, изказали неласкави оценки за техни вече получили широко обществено осъждане действия. Пореден пример за такъв ход е съдебният иск на члена на СЕМ Бетина Жотева срещу журналиста и депутат Александър Симов заради негови изказвания в парламента и авторски публикации по повод нашумелия казус със заплахите, отправени миналата година от г-жа Жотева към отговорния редактор на сайта на СБЖ Къдринка Къдринова заради зададен журналистически въпрос. Относно тези заплахи на г-жа Жотева, предизвикали силен негативен отзвук в обществото и колегията, Комисията по журналистическа етика към СБЖ излезе с категорично становище още на 23 юни м.г. , определяйки ги като демонстративно пренебрежение на журналистическия труд и посегателство над свободното слово . Сред многото колеги, изразили тогава публично подобна позиция, е и Александър Симов, който сега е обвинен, че с изявленията си и публикациите си по въпросния повод бил накърнил доброто име на г-жа Жотева и бил създал силно негативно отношение към нея. Тоест, излиза, че не самата г-жа Жотева с недопустимото си поведение е предизвикала това негативно отношение към себе си, а го е направил журналист, коментирал държанието й. Подобно подменяне на действителността и манипулиране на фактите е наистина скандализиращо. Особено като се има предвид, че идва от член на регулаторен орган като СЕМ, чиято задача е да защитава свободата и плурализма на словото и информацията , както е записано на сайта му. Най-тревожното е, че това не е изолиран случай, при който се прибягва до съда с прозрачната цел да се накаже журналист заради изказани от него мнения и оценки по обстоятелства от широк обществен интерес, а понякога дори и заради просто разгласени факти с официални източници. Достатъчно е да споменем само най-пресните случаи. Например, осъдените от Петър Низамов бургаски онлайн медии www.burgasnews .com и www.burgasinfo.com , цитирали в свои публикации официална информация от пресцентровете на Районна прокуратура Бургас и ОД на МВР - Бургас. По този повод УС на СБЖ излезе с декларация в подкрепа на бургаската журналистическа колегия. Може да се припомни и случаят с достатъчно нашумелия със заплахите си срещу журналист бивш депутат Антон Тодоров, който заведе съдебен иск срещу сайта Барикада за публикация относно превъплъщенията на политическите му пристрастия . Впрочем, именно заради въпрос на телевизионния водещ Виктор Николаев по същата тема г-н Тодоров му отправи в пряк ефир заплахите си, предизвикали остро обществено осъждане - включително от СБЖ - и дори организиран протест на журналисти от много медии , а след това довели и до оставката на бившия депутат. Сега, чрез съдебния му иск към Барикада , очевидно наблюдаваме отново подмяна на действителността - лице, злепоставило се вече пред обществото чрез свои собствени публични действия, атакува съдебно журналисти, позволили си коментари и мнения относно изавите му. Няма съмнение, че прибягването до съдебни дела в случаи като споменатите, цели сплашване не само на конкретни журналисти и медии, а и на цялата журналистическа гилдия. Налагат й се лостове за автоцензура. Посяга се де факто върху свободата на словото. Съюзът на българските журналисти смята тази тенденция за крайно опасна и насочена срещу основното демократично право на журналистите да упражняват свободно и независимо своята професия, задавайки въпроси, разгласявайки информация и изказвайки публицистични мнения и позиции. На този фон все по-наложително става разглеждането и придвижването на законодателните инициативи на СБЖ в защита на журналистическия труд, за прозрачна и етична медийна среда, за регламентиране на собствеността върху медиите. Те бяха внесени в комисията по културата и медиите още на 43-ото Народно събрание през есента на 2016 г. Вторично бяха внесени пак в същата комисия и на настоящото, 44-то НС през юни м.г. Но движение по тях няма. За сметка на това видяхме голямо парламентарно, обществено и медийно оживление, когато в началото на този месец група депутати, сред които известният медиен собственик Делян Пеевски, внесоха проект за поправка на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Предложеното в тази инициатива изглежда на пръв поглед привлекателно за всеки привърженик на прозрачността в медийната собственост и финансиране. От една страна се разширява кръгът на изданията, които са длъжни ежегодно да декларират действителния си собственик, като към печатните се добавят онлайн медии, радиа, телевизии и информационни агенции. От друга се иска и ежегодна отчетност за източниците на финансовите постъпления, с които се издържат медиите. Съпровождащата аргументация за всичко това на самия г-н Пеевски, разгласена от подбрани медии, уви, не оставя съмнение, че неговият подтик за този законопроект не се води от чист обществен интерес, а е корпоративен - очевидно целта му е да засегне други медийни собственици, негови конкуренти, което той директно посочва в аргументацията си. Отгоре на всичко при внасянето на този медиен законопроект депутатът Делян Пеевски, който също е медиен собственик, не е декларирал частен интерес, както изисква правилникът на НС при подобни случаи. Етествено, другите медийни собственици, прозрачно визирани от г-н Пеевски, реагираха остро на предложенията му и ги определиха като прикрито посегателство срещу медийните плурализъм и свобода. Съюзът на българските журналисти счита, че изкривяванията в медийната среда, от които страда цялото общество, само ще се задълбочават, ако регулацията им се присвоява било от един, било от друг медиен олигарх. По тези въпроси трябва да се чуе гласът на гражданското общество и най-вече гласът на журналистите, чиито права са силно ощетени при сегашното положение на нещата. Крайно наложително е изработването на такава законова рамка, която да предпази медийната среда, журналистическия труд, свободата на словото и цялото ни общество от своеволията на олигарси, политици и задкулисия. Ето защо не бива да се отлага повече разглеждането и придвижването на законодателните инициативи на СБЖ, които са именно в този дух. Произлизайки от една независима от политически и бизнес влияния, представителна журналистическа организация като СБЖ, нашите законодателни инициативи биха могли да станат една важна стъпка напред в укрепването на свободата на словото, на журналистическите права и на демократичните основи на обществото ни. Свързани: Декларация в подкрепа на бургаската журналистическа колегия Управителният съвет на Съюза на българските журналисти (СБЖ) подкрепя декларацията на бургаската журналистическа колегия в защита на свободата на словото. Дата 19.01.2018 Снежана Тодорова: Все по-тревожни са посегателствата срещу журналистическата свобода СБЖ винаги ще се противопоставя на превръщането на журналистите в заложници или оръдия на битките между олигарси, или каквито и да е други противостоящи си лагери, и ще продължи да настоява свободата на словото и журналистическите права да бъдат законово защитени - цел, заложена и в законодателните инициативи, които отдавна вече са внесени от нас в Народното събрание и чието гласуване става все по-неотложна необходимост. Дата 17.01.2018 Позиция на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти За пореден път сме свидетели на възмутително, арогантно и несъвместимо с демократичните норми поведение на властимащи спрямо журналист - откритите заплахи, отправени в ефир към телевизиониния водещ Виктор Николаев от депутата на ГЕРБ Антон Тодоров и от вицепремиера Валери Симеонов. Дата 08.10.2017 Бетина Жотева е длъжна да се извини Комисията по журналистическа етика на СБЖ излезе със становище по повод изложението на отговорния редактор на сайта на СБЖ Къдринка Къдринова, сезирала Комисията за заплахи, отправени към нея от члена на СЕМ Бетина Жотева по време на заседание на Комисията по културата и медиите към Народното събрание на 15 юни 2017 г. Дата 23.06.2017 Sun, 25 Feb 2018 14:26:15 +0200 Праправнучката на граф Н. П. Игнатиев ще гостува в СБЖ на 1 март http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=38452 СБЖ На срещата ще бъде припомнен приноса на големия дипломат България да отхвърли петвековното турско иго, който беше изрекъл Моят идеал свободна България , както и книгата на журналистката Калина Канева Н. П. Игнатиев графът на българите , която освен на български излезе и на руски език. Същия ден от 13 ч. в Галерията-книжарница на Агенция София прес , ул. Сляванска 29, ще бъде открита фото-документалната изложба Моят идеал - свободна България , посветена на граф Н.П.Игнатиев , чийто автор е Калина Канева. В това събитие също ще вземе участие потомката на граф Игнатиев Олга Чевска. Sun, 25 Feb 2018 14:12:23 +0200 Декларация на УС НА СБЖ по повод позицията на колегите от предаването „Денят започва с култура” на БНТ http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=38093 СБЖ Призоваваме генералния директор на БНТ Константин Каменаров да стане гарант за спазването на свободата на словото и плурализма на мненията в обществената медия и да упражни правомощията си в защита на правото на журналистите да работят свободно, без натиск. Очакваме Съветът за електронни медии /СЕМ/ да излезе със становище по сигнала на журналистите, според Закона за радио и телевизия, да се произнесе за мотивите на двете спорещи страни, както и да даде оценка за възникналите рискове за атмосферата на работа в обществената телевизия. Свободата на словото в медиите е основополагаща ценност за гражданското общество, гарант за свободата на изразяване и медийния плурализъм и всеки опит да бъде атакувана е посегателство срещу демокрацията. Mon, 22 Jan 2018 17:55:28 +0200 Декларация в подкрепа на бургаската журналистическа колегия http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=38064 СБЖ УС на СБЖ със загриженост приема осъдителните решения на Районния съд - Бургас, постановени за сайтовете www.burgasnews.com и www.burgasinfo.com, по силата на които двете регионални медии трябва да заплатят обезщетение на Петър Низамов. Публикациите се базират на официална информация от пресцентровете на Районна прокуратура Бургас и ОД на МВР - Бургас, а медиите само са я цитирали. Същевременно УС на СБЖ напомня на колегията, че всички журналисти стриктно трябва да спазват професионалните и етични стандарти в професията. Уважаваме конституционно разписаното право на независимост на властите и не бихме искали да коментираме или да се намесваме в работата на българския съд. Но, реципрочно, очакваме и независимите съдии да не дават предписания на журналистите относно тяхната работа. Спазването на законите, на професионалните и етични стандарти е дълг на всички органи и институции, независимо от сферата на тяхната дейност. Приемаме осъдителните присъди към бургаските медии като негативен сигнал срещу свободата на медиите и на журналистите, които следват мисията си да информират и да бъдат коректив на властта. Свободата на словото и правото на информация са конституционни принципи, ведно с независимостта на съдебната власт. УС на СБЖ осъжда всяко посегателство срещу правото на журналистите свободно да упражняват своята професия и свободата на медиите да информират обществото за фактите и събитията. Fri, 19 Jan 2018 16:28:48 +0200 Снежана Тодорова: Все по-тревожни са посегателствата срещу журналистическата свобода http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=38042 СБЖ По повод зачестилите притеснителни новини за все по-сериозни проблеми със свободата на словото и правата на журналистите в България председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова направи следното изявление пред сайта на СБЖ: В Съюза на българските журналисти, чиято основна мисия е да брани свободата на словото и правата на журналистите, нараства тревогата от все по-драматичното им състояние, за което продължават да се трупат нови и нови факти. Достатъчно е да се споменат дори само две новини от последните дни - отвореното писмо на колегията на бургаските журналисти, алармиращи за скандални съдебни решения, пряко насочени срещу правото да се упражнява независима разследваща журналистика, или пък съдебното дело, заведено от вече достатъчно нашумелия със заплахите си срещу журналист бивш депутат Антон Тодоров, който този път съди сайта Барикада за публикация относно превъплъщенията на политическите му пристрастия. Само по себе си е притеснително все по-честото въвличане на съдебната система в атаки срещу неудобни журналисти и разкрития. Но още по-притеснително е наличието на цялостна тенденция за сплашване под най-различни форми на независимото журналистическо слово, включително и чрез икономически лостове, най-разпространеният от които е страхът от загуба на работа и доходи. На този фон истинска подигравка бе подаряването на акциите на в. Стандарт от неговия досегашен издател на журналистите от изданието, потънало в дългове. На същите журналисти, на които от години не се изплащат полагаемите им се заплати и които не смеят да говорят публично за проблемите си, защото се надяват все някога да си получат изработеното... Сега им бе закачен на шията и воденичният камък на дълговете. СБЖ винаги е на страната на журналистите и на техните права. СБЖ държи до обществото да стига тяхното свободно слово, неограничавано от заплахи, притеснения, натиск или принудително съобразяване с интересите на издатели, рекламодатели и силни на деня. СБЖ не може да приеме претенциите на едни или други издателски обединения, водени предимно от корпоративни пристрастия или съперничества, да излизат с обобщения от името на цялата гилдия и да подменят големия проблем за свободата на журналистическото слово с витиеватата тема за медийната свобода. Няма как частни медии да са свободни от интересите на своите собственици, също както обществените медии, чийто бюджет зависи от парламента, никога няма да са независими от управляващите в него мнозинства. Но прецизната законова рамка, острият обществен рефлекс, активността на професионални, синдикални и неправителствени организации трябва да се превърнат в гаранти на свободното слово и на правата на журналистите като фундамент на демокрацията. Само това е механизмът, по който спазването на тези принципи и права може да бъде наложено на работодатели, издатели и политици. СБЖ винаги ще се противопоставя на превръщането на журналистите в заложници или оръдия на битките между олигарси, или каквито и да е други противостоящи си лагери, и ще продължи да настоява свободата на словото и журналистическите права да бъдат законово защитени - цел, заложена и в законодателните инициативи, които отдавна вече са внесени от нас в Народното събрание и чието гласуване става все по-неотложна необходимост. Не заради европейското председателство, което сега у нас се спряга за щяло и нещяло, а заради достойнството на българската журналистика и на българската демокрация обществото ни няма повече за кога да отлага решаването на този въпрос. Wed, 17 Jan 2018 10:04:55 +0200 Снежана Тодорова: Щастливи коледни и новогодишни празници, скъпи колеги! http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=37829 СБЖ Скъпи колеги, Пожелавам от сърце на цялата журналистическа колегия щастливи коледни и новогодишни празници! Нека бъдат благодатни тези дни на светли чувства, когато всички ставаме по-добри и възвишени, и дано съумеем да запазим този дух жив и силен във всичките ни житейски, професионални и обществени предизвикателства! Имаме нужда от такова единенине всеки ден, скъпи колеги! Приемете най-искрените ми благопожелания! Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ Fri, 22 Dec 2017 20:11:03 +0200 Ирина Бокова благодари на Снежана Тодорова за подкрепата http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=37602 СБЖ Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО, изпрати следното писмо до Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ: Уважаема госпожо Тодорова, В края на втория си мандат като генерален директор на ЮНЕСКО използвам възможността да Ви благодаря за подкрепата лично за мен, както и за Организацията и нейните цели и идеали. След осем години начело на ЮНЕСКО аз съм убедена повече от всякога в изключително важната й роля в днешния динамичен свят. В условята на непрекъснато възникващи предизвикателства, когато държавите се обединяват срещу войнстващия екстремизъм, насилието и омразата, мирът трябва да бъде изграден чрез образование, междукултурен диалог, споделяне на научните постижения, опазване на културното наследство, толерантност, зачитане на културното разнообразие и уважение на човешкото достойнство. Надявам се, че ще продължите да подкрепяте дейността на ЮНЕСКО за осъществяване на нейните благородни цели. През всичките тези осем години аз ръководих Организацията със съзнанието и отговорността, че представлявам България. Бих била щастлива, ако съм допринесла за утвърждаване на нейния авторитет на международната политическа сцена. Като ви благодаря още веднъж за подкрепата, ви пожелавам здраве, бодрост и успех във всички Ваши начинания. С уважение, искрено Ваша Ирина Бокова Писмото е изпратено от Париж на 10 ноември. Wed, 29 Nov 2017 21:21:57 +0200 Снежана Тодорова: Липсата на прозрачни правила в медийната среда води до мътни подмени http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=37572 СБЖ По повод получилото силен отзвук в гилдията сваляне на критичното предаване на журналистката Люба Кулезич, както и по повод отправените заплахи за разправа с колегите от Враца Георги Езекиев и Мария Димитрова, председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова заяви пред сайта на СБЖ: Поредни драматични конвулсии в медийната среда в България отново подават тревожни сигнали за вредата от продължаващата липса на прозрачни, принципни, законово регламентирани гаранции за журналистическия труд, права и задължения. Напластяването на все нови и нови казуси, създаващи несигурност и безпокойство не само в гилдията, но и в цялото общество, прави все по-наложително ускоряването на работата на Народното събрание по отдавна внесените от СБЖ законодателни инициативи, които целят да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Когато липсват правила, на тяхно място неизбежно се множат нарушения на ключови етични, професионални и демокритични норми, плюс откровени манипулации или мътни подмени. Ерозира координатната ос на обществото ни, което все по-трудно се ориентира докъде стига защитаващата интересите му журналистика и къде започва корпоративният интерес на този или онзи медиен собственик или на неговия конкурент. В последните дни видяхме как частна телевизия сваля критично предаване на известната журналистка Люба Кулезич. Освен това Репортери без граници алармират за мафиотски заплахи към собственик и репортерка на врачански сайт - Георги Езекиев и Мария Димитрова - заради съавторство в журналистическото разследване. Междувременно тече и проверка на собствеността на известен медиен предприемач от страна на държавна институция. Всичко това достига до публиката в бухнал микс, от който следва поредният извод за все по-трагичното положение със свободата на словото у нас. Че това положение е наистина отчайващо, знаем всички. Но споменатите случаи все пак се различават помежду си и смесването им ведно не е опрадвано. Всеки изисква отделен анализ и внимание. Съюзът на българските журналисти, както личи и от самото му име, е творческо-синдикална организация, която отстоява интересите и правата именно на журналистите. Неизменната ни позиция спрямо медийните собственици е изискването те да гарантират на журналистите правото на свободно и критично слово, както и на достоен журналистически труд, с адекватно заплащане, без неоправдани уволнения или лишаване от трибуна за професионална изява. От държавните власти съответно изискваме гаранции за сигурността на журналистите при изпълняването на професионалните им задължения, включително предпазването им от отправяни заплахи и нападения. Ето защо и този път СБЖ твърдо застава до колегите Люба Кулезич, Георги Езекиев и Мария Димитрова в отстояването на техните професионални и граждански права - така, както сме заставали на страната на журналистите и във всички други подобни случаи, включително и в случая с бруталното нападенние над колежката Кулезич през 2013 г. Това е принципна позиция и тя е продължение на основния постулат на демокрацията, че на никой журналист и по никакъв повод не бива да се запушва устата - нито с лишаване от правото на журналистически труд, независимо от мотивите, нито и още по-малко чрез заплахи и нападения. Що се отнася до казуса със споменатия медиен предприемач, позиция по въпроса вече е заел изразяващият интересите на този сектор от медийния бранш Съюз на издателите. СБЖ в случая само още веднъж ще наблегне на своите законодателни инициативи, подчертаващи необходимостта от пълна прозрачност и ясни правила в сферата на медийната собственост и конкуренция. Само така можем да избягаме от срамния феномен на медиите бухалки и от мътните подмени. Укрепването на журналистическата солидарност, независимо от различията помежду ни, е единственият достоен и действен път към по-прозрачна, по-почтена и по-отговорна към обществения интерес и свободата на словото медийна среда. Sun, 26 Nov 2017 20:09:42 +0200 О Б Р Ъ Щ Е Н И Е http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=37319 СБЖ Скъпи сънародници и приятели на България и българския народ, Навършват се 140 години от Освобождението на България и възстановяването на нашата държавност. Навършват се 140 години от Освобождението на България и възстановяването на нашата държавност. На 24 април руският император Александър ІІ с манифест обявява война на Османската империя. На 22 юни руската армия форсира Дунава, заема Северна Добруджа и на 27 щурмува Свищов. Генерал Гурко с 12 000-та си войска, в която е включено и българското опълчение освобождава старата ни столица Търново, прехвърля Балкана и освобождава Стара Загора. Но победния щурм е спрян от 40-хилядната армия на Сюлейман паша. Брянският и Орловският полкове, заедно с така наречената желязна батарея се окопават на прохода Шипка, заедно с 5-хилядното българско опълчение.... Останалото го знаете от великото стихотворение на Иван Вазов О, Шипка! ... Българи и приятели на България, ние никога не ще забравим героизма на всички, които изковаха победата на нашето Освобождение! Решихме по подобаващ, достоен начин да отбележим 140-я юбилей на тази освободителна за България война. Учредихме Общонационален комитет, който да координира и подпомага проявите и мероприятията, свързани с честването на нашето Освобождение във всички кътчета на Родината ни. Предвиждат се изложби, издаване на книги, конференции, тържества с участието на популярни артисти, писатели и обществени дейци, реновиране на паметниците, построени в чест на загиналите гренадири, сержанти, офицери и български опълченци. Обръщаме се към Вас, скъпи сънародници, у нас и в чужбина, приятели на нашия народ, да съберем необходимите средства, за да отбележим достойно и гордо свободата, на която се радваме 140 години. Открихме сметка в Банка ДСК: 02/0000000024835866 IBAN: BG 92STSA93000024835866 BIC: STSABGSF Даренията могат да бъдат в лева, евро, долари, рубли. Разчитаме на Вашата подкрепа! В края на 2018 година ще издадем книга на дарителите, където ще публикуваме точен отчет и имената на всички, дали своята лепта за това свято, благородно и всенародно дело честване на 140 години от Освобождението. Да бъдем заедно, както това са сторили нашите опълченци и руските освободители на легендарния връх Шипка в името на Свободата на България! 1 ноември 2017 г. Общонационален комитет София за честването на 140-годишнината от Освобождението на България Fri, 03 Nov 2017 07:45:09 +0200 ЕС: Да не остава ненаказано прeстъпление срещу журналисти http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=37317 СБЖ На Международния ден за прекратяване на безнаказаността на престъпленията срещу журналисти ЕС отдава дължимото на журналистите и тяхната работа за разкриване на злоупотреби с власт, корупция и нарушения на правата на човека и поставяне под въпрос на общоприетите схващания - работа, при която те често се излагат на опасност от сплашване, насилие и смърт. Независимите и свободни медии са основата на плуралистичната демокрация и средство за търсенето на отговорност от правителствата за техните действия, посочва Могерини: Нападенията срещу журналисти представляват посегателство срещу демокрацията и плуралистичните общества. Информацията, която достига до нас, има своята цена - журналисти все още биват преследвани, задържани и дори убивани, и то не само във въоръжени конфликти, но и в мирно време, включително в ЕС, както за съжаление видяхме само преди няколко седмици. Насилието срещу журналисти и работещи в медиите е не само посегателство срещу жертвата. То ограничава способността на обществото да получава достъп до информация и идеи от всякакъв вид. ЕС ще продължи да използва всички подходящи външнополитически и финансови лостове, за да има по-качествена журналистика, по-голям достъп до обществена информация и по-голяма свобода на изразяване. ЕС има ключова роля за финансирането на Европейския център за свобода на медиите и осигурява целева защита чрез програми за защитниците на правата на човека. Осъждаме категорично убийствата, насилието, сплашването и тормоза , насочени срещу журналисти и други работещи в медиите. Очакваме държавните власти да спазват международните си задължения, като защитават журналистите от сплашване, заплахи и насилие, независимо дали те произтичат от държавни или съдебни структури, или са извършени от верски, икономически или престъпни подбуди. Всяко предполагаемо незаконно убийство, малтретиране, заплаха или нападение срещу журналисти, независимо дали от държавни или недържавни субекти, следва да бъде своевременно разследвано по ефективен и независим начин, за да бъдат извършителите изправени на съд. Безнаказаността за тези престъпления е удар срещу демокрацията и основните права, като например свободата на изразяване, се казва в огласената от Могерини позиция на ЕС, цитирана от БТА. 2 ноември е прокламиран от ООН на 18 декември 2013 г. за Международен ден за прекратяване на безнаказаността на престъпленията срещу журналисти. Поводът бе убийството на 2 ноември 2013 г. на репортерката Жислен Дюпон и тонрежисьора Клод Верлон от френското Радио Франс Ентернасионал (RFI) в южната част на Мали. В сайта на СБЖ трагедията с двамата колеги и международните реакции след тяхната смърт бяха отразявани най-подробно. Свързани: Разкриха кой похити френските репортери в Мали Дни след убийството на специалните пратеници на RFI в Мали - Жислен Дюпон и Клод Верлон - френските тайни служби, подпомагани от силите Сервал и пратени на място следователи, вече имат напредък в разследването, разкрива в. Монд . Дата: 07.11.2013 Thu, 02 Nov 2017 21:39:06 +0200 Снежана Тодорова: Ден на будителите, Ден на журналистиката, ден за размисъл http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=37296 По повод 1 ноември - Ден на будителите и Ден на българската журналистика, председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова отправя чрез сайта на СБЖ поздравление към цялата колегия, в което отбелязва: Поздравленията ни за днешния празник, красноречиво събрал ведно Деня на народните будители и Деня на българската журналистика, са отправени към всички хора на духа, на словото, на критичната мисъл и на будната съвест, които продължават с апостолска отдаденост да служат на доброто, да го будят в човешката природа и да отстояват високата мисия на нашата професия като страж на истината, справедливостта, демокрацията и свободата. Уви, много удари понасят в последните години и будителските усилия, и журналистическата професия - унижавана, тъпкана, заплашвана... Обнадеждаващото е все пак, че този натиск вече среща все по-солидарния и осъзнат отпор от цялата колегия, която е съвсем наясно, че ударът по един от нас е удар по всички ни, както и по самия фундамент на демокрацията, неделима част от който е свободата на словото. Днешният празник е и повод за размисъл: докъде стига търпимостта на обществото към посегателствата срещу основните му права - правото на истински будна гражданска позиция, на достоен живот, на култура, на духовно израстване, на просвет н избор, на интелигентна, борбена, независима и отстояваща обществения интерес журналистика?... Когато журналистите излизат на протест заради безочието и цинизма на властимащи и власт купуващи, заканващи се да им запушат устата, това не е проблем само на журналистите, а и на цялата ни отровна действителност, която може да бъде променена и очовечена само с общи усилия. Нека се събудим истински, колеги и съграждани! Ако сънят на разума ражда чудовища, то сънят на съвестта, морала и отговорността ражда всеобща разруха. Има ли накъде повече?... Не питай за кого бие камбаната. Може би тя бие за теб. Казал го е още преди много години английският поет Джон Дон. Време е да се сепнем от този звън. И да се надигнем. Заедно. Wed, 01 Nov 2017 07:24:27 +0200 Видеозапис от връчването на Годишните награди на СБЖ http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=37295 Tue, 31 Oct 2017 23:20:48 +0200 Награди на СБЖ за честната и талантлива журналистика http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=37259 СБЖ А знакът, под който се състоя церемонията, беше на усмивката, радостта и уважението към колегите, заслужили отличията на Съюза. Главната роля в церемонията бе отредена на двама млади, но изключително талантливи български журналисти - Елица Кънчева от БНТ и Светослав Иванов от bTV, водещ на вече превърнало се в любимо и очаквано предаване 120 минути и миналогодишен носител на най-престижното отличие за съвременна журналистика Златно перо . Изминалата година бе под знака на повсеместен разпад каза в началото Светослав Иванов. - Разпад на авторитети, опити за разпад на цели държави. Нашата професия става все по-трудна и все по-напрегната. Плуваме в нещо като информационен океан, а брегът е много далеч. Думата бе дадена на председателя на УС на СБЖ Снежана Тодорова и тя направи своеобразен отчет за дейността на неправителствената организация, която ръководи. Добра традиция стана в навечерието на 1 ноември, Денят на народните будители, Съюзът на българските журналисти да награждава най-добрите вестникари, радиоводещи, телевизионни репортери, оператори, фотожурналисти, честни и талантливи рицари на будната ни съвест каза Снежана Тодорова. - Наред с това и през тази година професионално-творческият съюз на всички български журналисти предприе редица законодателни инициативи за защита правата на журналистите и свободата на словото, внесени в Комисията по културата и медиите към Народното събрание. Бе проведена журналистическа конференция Гласът на журналистите , чиито участици не подкрепиха идеите за обединение на БНР и БНТ. СБЖ подкрепи активно борбата на журналистите от Радио България за запазването му. Водим постоянна битка за защита правата на журналистите срещу всякакви форми на насилие и ограничаване, като най-ярък пример бе агресивното поведение на Бетина Жотева срещу Къдринка Къдринова, на Антон Тодоров и Валери Симеонов срещу Виктор Николаев, нападенията срещу Васил Иванов, Иво Никодимов, арестуването на в. Прас-прес , ограничаване на журналистическите права на колеги от страната и др. СБЖ бе един от първите, които обявиха кампания срещу фалшивите новини. Международната федерация на журналистите и Европейската федерация на журналистите изразиха подкрепа на инициативите на СБЖ. Първа, която беше отличена със специалния плакет на СБЖ, беше Информационната агенция БГНЕС. ( Списъкът с наградените сайтът на СБЖ публикува отделно ). А Златно перо за български журналисти и медии в чужбина получи чаровната наша колежка от Молдова, водеща на едно от най-рейтинговите предавания в Националната телевизия на страната - На Буджакска вълна - Евилина Швидченко. Отнасям тази награда при всичките мои колеги, които се грижат за българщината каза развълнуваната Ивилина, - защото България е там, където има макар и един българин. Сигурно когато се прибера у дома и се захвана със своето любимо дело телевизионната журналистика и предаването ми, вероятно ще разбера каква е цената на това голямо отличие каза за сайта на СБЖ Евилина. - Повярвайте ми, тази награда ще ми дава повече сили, за да върша това, за което съм се учила тук, в София, във Факултета по журналистика в Софийския университет. От името на наградените в категорията Журналистически материал в регионална медия, предизвикал широк обществен интерес със Златно перо Силвия Шатърова и Георги Русинов, отличието получи издателят на в. Черноморски фар Димитър Николов. Той не скри гордостта си, че изданието, което вече се е утвърдило на медийния небосклон, показва, че е медия, която създава условия за качествена и авторска журналистика. Едно от големите имена в българската фотожурналистика , магьосникът с камера Зафер Галибов получи Златно перо в едноименния раздел. Той обаче не можа да я получи лично, тъй като професионалният дълг го беше завел далеч от София. За сметка на това навръх Деня на народните будители, 1 ноември, от 18 ч., Зафер ще ни сбере на своята поредна самостоятелна фотоизложба Фрагменти от една революция , която ще бъде открита в книжарница-галерия София прес . Българската журналистика напредва. Токвил говори, че сяко едно правителство прилича на народа си, а аз ще да кажа, че българската журналистика прилича на нас с вазе. Нека ни дава Господ Бог повече разум! Тези много силни думи на великия наш поет Христо Ботев припомни Елица Кънчева, преди да съобщи кой е носител на наградата на СБЖ в категория Печатни медии . А тя беше отредена за в. Словото днес , издание на Съюза на българските писатели. Плакета получи главният редактор на вестника поетесата и преводачка Надя Попова, която сподели, че ако го има вестникът, то е благодарение на малкия, но амбициозен екип и най-вече на авторите. Според нея изданието залага на достойните българи. В раздела Електронни медии - радио беше отличено предаването Събота 150 на програма Хоризонт на БНР. Наградата му се дава за неговата уникалност и във връзка с 10-годишнината от началото на излъчването му. А за Операторско майсторство наградата на СБЖ получи операторът от БНТ Любомир Цветков, който тази година навършва 45 години творческа дейност. Вече десет лета едно предаване по Националната ни телевизия събира във фокус любими български изпълнители, инструменталисти, оркестри, големи ансамбли, танцови формации. И това е Иде нашенската музика с водещи Даниел Спасов и Милен Иванов, които са натрупали богат опит във фолклорните предавания, а така също са и известни със сладкогласните си изпълнения на народни песни и църковни песнопения. С много и неуморен труд те успяха да превърнат предаването си в институция за безценния български фолклор. Поемайки отличието, двамата водещи споделиха, че в това забързано време, което е така напрегнато, е много хубаво да има такова предаване, което няма аналог в ефир и предназначено за музикална публицистика. Тук ще отворя скоба и ще споделя, че Даниел и Милен зарадваха всички със своите изпълнения на църковни песнопения и народни песни. Така в Софийската градска галерия се сляха изобразителното и песенното изкуство на България. Тазгодишната награда в категория Чуждестранни медии бе отредена за зам.-главния редактор на Българската редакция в Радио Китай за чужбина Дин Хао за неговото активно и значимо отразяване на събитията у нас. Но тъй като китайският журналист си беше заминал, останахме с надеждата,че щом се завърне у нас, ще получи своето отличие. За да може да определи носителя на наградата в категория Книги , Комисията по професионално-творческите въпроси едва успя да изчете труда на номинираните автори, пред който Война и мир е тънка рекламна брошура. И все пак носител на плакета на СБЖ стана дългогодишният журналист Христо Шарлопов за неговата книга Попътни знаци . В раздела Електронен сайт беше награден сайтът на електронното списание Парламенти - партньор на Европейския парламент и на парламентите на страните-членки на ЕС. Списанието с главен редактор и издател Анна Георгиева обективно и актуално присъства във виртуалното пространство вече 10 години. И както се казва, честната и обективна журналистика не търчи подир победителите, нито клечи пред копанката в очакване да бъде нахранена. Честната и обективна журналистика воюва всеки ден за правото да каже истината, каквато и да е тя . Това се отнася и до четиримата колеги, които бяха наградени в раздел Млад журналист до 35 години . А това бяха четиримата представители на журналистическата професия в различни медии - Владимир Митев, Елени-Маргарита Нейкова, Елеонора Тахова, Благой Цицелков. А Специална награда получиха Историческият музей в Ивайловград за изложбената експозиция, посветена на първия вестник в града Беломорец , получена от кмета Диана Овчарова, в. Прас-прес , Радио България на БНР и предаването за граждани с увреден слух на БНТ, както и журналистите Савка Чолакова за албума й, посветен на Илия Бешков, и кадърът на БТА Начо Халачев за двутомника си БТА зад кулисите . Голямата награда на СБЖ Йосиф Хербст за цялостния си принос в българската журналистика бе отредена за един от създателите на най-четения и любим вестник Поглед Кирил Янев. За него в журналистиката не си ли дал всичко, все едно нищо не си дал. Той е като дялан камък в занаята, работил в много и различни медии, или както беше споделил преди време пред мен в свое изповедно интервю: Бил съм всякакъв свободен репортер , стажант-практикант, словослагател (правех заглавия), зав. сектор, зав. отдел, отговорен секретар ( в четири вестника), главен редактор. Твърдя: навсякъде ми беше интересно. Никъде не съм скучал ни най-малко. От някои редакции взех повече, от други по-малко. Бих посочил две изпитания, наричани днес предизвикателства . Когато бях във вестник Кооперативно село , обходих цяла селска България, твърдя цяла , опознах нещата отблизо, хората от непосредствено общуване. Осъзнах големия селски корен на България, за добро, разбира се. Интересно ми беше да се блъскам по цели дни и нощи за репортаж, да пътувам с всякакви превозни средства. Обичах сутрин да си взема новия вестник и да чета, да се любувам на собствените си премъдрости, наивни и смешни днес. В професионално отношение голямото преживяване беше Поглед , където се убедих в правотата на думите на моя пръв главен редактор Димитър Дъбин в Бургас: Журналистиката е по-висока, отколкото са дълбоки Хималаите . Сред медиите на първо място слагам вестникарството. Точно за него моят задочен наставник Йосиф Хербст казва: Вестникарството вече се признава за наука, макар че всъщност то е изкуство . Точно така. Но кажете, как се съчетава наука с изкуство? За любителите на биографичната справка Кирил Янев е известeн български журналист, писател и обществен деятел . Р оден е преди 91 години в Ахтопол в семейство на бежанци от Одринска Тракия. Бил е журналист във вестниците Кооперативно село , Отечествен фронт , зам. главен редактор на Труд , един от създателите, а по-късно главен редактор на култовото списание Отечество . Работил е в екипа, сътворил първите броеве и на в. Поглед . Работи и в Комитета за телевизия и радио. Автор е на много художествено-документални книги като Операция Пойнт Бленк цел България , Смертю смерт поправ , Голямото журналистическо жертвоприношение , Фюрерът умря в 3,30 часа , автор е на стотици журналистически и публицистични материали в медиите, сценарист е на много документални филми по БНТ. След като Кирил Янев, който за мен е бил винаги добрият учител в професията, получи статуетката, реших да го отнема малко от приятели и близки, за да сподели някои свои мисли за сайта на СБЖ. Та ето какво ми каза той. КИРИЛ ЯНЕВ: НАГРАДАТА ИМА ГОЛЯМА ЦЕНА ЗА МЕН, ЗАЩОТО Е ОТ БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛ Сигурно имаш и други отличия, но каква е цената за теб на голямата награда Йосиф Хербст на СБЖ за цялостен принос? Тази награда има за мен много голяма цена, защото е от безследно изчезнал човек, когото наричат неизвестния познат. Жена му ходеше с едно палто, на което на долния край му край беше закачена неговата снимка. Ходеше по чаршията ... Sun, 29 Oct 2017 13:44:32 +0200 Съюзът на българските журналисти раздаде годишните си награди http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=37241 СБЖ ГОДИШНИ НАГРАДИ НА СБЖ 201 6 /201 7 г. Голямата награда Йосиф Хербст за цялостен принос Кирил Янев Награда за електронни медии радио ,,Събота 150 , БНР плакет на СБЖ Награда за електронни медии телевизия Иде нашенската музика , БНТ Награда за печат В. Словото днес плакет на СБЖ Награда за фотожурналистика Зафер Галибов ,,Златно перо на СБЖ Награда за операторско майсторство Любомир Цветков, БНТ ,,Златно перо на СБЖ Награда за информационни агенции БГНЕС плакет на СБЖ Награда за чуждестранен кореспондент в България Дин Хао зам. гл. редактор на Българската редакция в Радио Китай ,,Златно перо на СБЖ Награда за български медии в чужбина Ивилина Швидченко, Молдова Награда за книга документалистика, публицистика, научни изследвания в областта на журналистиката и медиите Христо Шарлопов Попътни знаци плакет на СБЖ Награда за кореспондент на централна медия в страната Не се присъжда Награда за журналистически материал в регионална медия, предизвикал широк обществен интерес Силвия Шатърова, Георги Русинов ,,Златно перо на СБЖ Награда за журналистически електронен сайт Електронно списание ,,Парламенти Награда за млад журналист до 35 г. 1. Владимир Митев грамота на СБЖ 2. Елени-Маргарита Нейкова грамота на СБЖ 3. Елеонора Тахова грамота на СБЖ 4. Благой Цицелков грамота на СБЖ Специални отличия 1. Исторически музей в Ивайловград плакет на СБЖ 2. В. Прас-прес плакет на СБЖ 3. Радио България на БНР плакет на СБЖ 4. Предаване за гражданите с увреден слух, БНТ плакет на СБЖ 5. С рисунката правя човеци , Савка Чолакова плакет на СБЖ 6. ,,БТА зад кулисите , съставител Начо Халачев плакет на СБЖ Sat, 28 Oct 2017 16:55:31 +0300 МФЖ и ЕФЖ сериозно са обезпокоени от заплахите срещу журналисти в България http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=37065 IFJ/EFJ/СБЖ В специална декларация, изпратена до СБЖ, Международната федерация на журналистите (МФЖ) и Европейската федерация на журналистите (EФЖ) изразяват сериозното си безпокойство относно случая с отправени заплахи срещу българския журналист Виктор Николаев. МФЖ и ЕФЖ сериозно са обезпокоени и загрижени от заплахите, отправени от политици към журналиста от NOVA ТВ Виктор Николаев. МФЖ и ЕФЖ се присъединяват към апела на Съюза на българските журналисти за прекратяване на тормоза срещу журналисти и в подкрепа на свободата на словото в страната , се казва в декларацията. Всеки опит за нарушаване на медийната свобода предизвиква сериозно безпокойство у МФЖ, която призовава българското правителство да уважава и гарантира свободата на словото за всички журналисти, а също така настоява и за незабавна реакция срещу заплахите към нашия колега Виктор Николаев. Такива заплахи нямат място в демократичното общество , заявява по този повод президентът на МФЖ Филип Лерут. В друго писмо до преседателя на УС на СБЖ Снежана Тодорова генералният секретар на ЕФЖ Рикардо Гутиерес известява, че МФЖ и ЕФЖ са сезирали Платформата за защита на журналистиката на Съвета на Европа за случая с Виктор Николаев. Това означава, че българското правителство ще бъде официално поканено да даде обяснения за поведението на вицепремиера Валери Симеонов пред Съвета на Европа, отбелязва Рикардо Гутиерес в писмото си. Виктор Николаев, водещ на сутрешно предаване в НОВА ТВ, получи закани от подалия междувременно оставка депутат от управляващата партия ГЕРБ Антон Тодоров и от вицепремиера Валери Симеонов в пряк ефир, по време на предаването на 6 октомври т.г. Заканите, намекващи за уволнение, бяха предизвикани от неудобни въпроси на водещия. Случилото се предизвика вълна от възмущение сред журналистите в България. След първоначални половинчати извинения Антон Тодоров подаде оставка като народен представител. На свой ред вицепремиерът Валери Симеонов отрича да е сгрешил и в своеобразен ултиматум заплаши, че ще предприеме съдебни действия срещу БНР, БНТ, bTV и NOVA ТВ, ако те не му се извинят, защото според него четирите национални медии водели кампания за злепоставянето му. УС на СБЖ излезе със своя специална позиция по драстичния случай с недопустимото поведение на Тодоров и Симеонов, в която се отбелязва: УС на СБЖ категорично осъжда подобно поведение като опит за покушение срещу свободата на словото, която е фундамент на демокрацията. Заплахите от властимащи към журналисти са заплахи към цялото ни общество, защото нарушават правото му да се информира за сериозни проблеми и процеси от обществен интерес. Единният и категоричен отпор на журналистическата гилдия срещу това поредно посегателство спрямо нашата професия и фундаменталните свободи поражда надежда, че този път общото възмущение няма да отшуми безследно! Недопустимо е наглото поведение на публични личности към журналисти и медии. В една истински демократична държава подобна драстична и демонстративна проява от страна на депутат от управляващата партия и действащ вицепремиер би могла да има само един финал незабавното им отстраняване от заеманите постове! СБЖ подкрепи и се включи в днешния протест в защита на журналистиката и свободата на словото, организиран по инициатива на Асоциацията на европейските журналисти пред сградата на Министерския съвет в София. В протеста се включиха председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова, главният секретар на СБЖ Иван Върбанов, отговорният редактор на сайта на СБЖ Къдринка Къдринова, много членове не нашата организация, изявени журналисти от различни медии, преподаватели от Факултта по журналистика и масови комуникации в СУ Св. Кл. Охридски и т.н. На сайта на СБЖ ще бъде публикуван подробен репортаж за събитието, което бележи важна стъпка напред в единението на журналистическата гилдия при отстояването на професионалните права и обществения интерес. Wed, 11 Oct 2017 16:39:13 +0300 Позиция на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=37014 СБЖ Следващата стъпка на Симеонов - да поиска ултимативно извинение от медиите, е цинизъм, на който не отстъпват и увъртанията на Тодоров, че бил разбран превратно. УС на СБЖ категорично осъжда подобно поведение като опит за покушение срещу свободата на словото, която е фундамент на демокрацията. Заплахите от властимащи към журналисти са заплахи към цялото ни общество, защото нарушават правото му да се информира за сериозни проблеми и процеси от обществен интерес. Единният и категоричен отпор на журналистическата гилдия срещу това поредно посегателство спрямо нашата професия и фундаменталните свободи поражда надежда, че този път общото възмущение няма да отшуми безследно! Недопустимо е наглото поведение на публични личности към журналисти и медии. В една истински демократична държава подобна драстична и демонстративна проява от страна на депутат от управляващата партия и действащ вицепремиер би могла да има само един финал незабавното им отстраняване от заеманите постове! Sun, 08 Oct 2017 13:06:16 +0300 Снежана Тодорова: Заплахите от властимащи към журналисти са заплахи за цялото общество http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=37015 СБЖ По повод поредното скандално посегателство срещу свободата на словото и правата на журналистите у нас председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова заяви пред сайта на СБЖ следното: За пореден път станахме свидетели на възмутително, арогантно и несъвместимо с демократичните норми поведение на властимащи спрямо журналист - откритите заплахи, отправени в ефир към телевизионния водещ Виктор Николаев от депутата на ГЕРБ Антон Тодоров и от вицепремиера Валери Симеонов. СБЖ категрично осъжда подобно поведение като открито покушение срещу свободата на словото, която е фундамент на демокрацията. Заплахите от властимащи към журналисти са заплахи за цялото общество, защото удрят по правото му да се информра относно пряко засягащи обществения интерес сериозни проблеми и процеси. Освен това издават агресивното самочувствие на онези горе , че са в състояние да запушат устата на всекиго, да уволняват, да наказват за неправилни въпроси. В една истински демократична държава, при това членка на ЕС, отгоре на всичко запътила се към председателство на ЕС, подобна драстична и демонстративна атака срещу свободата на медиите и журналистите от страна на депутат от управляващата партия и вицепремиер би могла да има само един финал - оставки. Сега е моментът да разберем в каква държава живеем. Единният и категоричен отпор на журналистическата гилдия срещу това поредно посегателство спрямо нашата професия и фундаменталните свободи поражда надежда, че поне този път общото възмущение няма да отшуми като чудо за три дни . Колеги, нека обединим усилията си, за да възпрем тази нагла офанзива срещу всички ни! Fri, 06 Oct 2017 20:06:20 +0300 Снежана Тодорова: Русия не е заплаха за България http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=36791 СБЖ Получих многобройни обаждания и писма в подкрепа на нашата позиция от дружества и членове на Съюза на българските журналисти от цялата страна. Благодаря Ви, колеги, за Вашата будна гражданска съвест и достойна позиция! Заедно продължаваме напред! Снежана Тодорова - председател на УС на СБЖ, председател на УС на Агенция София прес , председател на КС България-Русия , председател на Дружество Найден Геров Д Е К Л А Р А Ц И Я НА ФЕДЕРАЦИЯТА ЗА ПРИЯТЕЛСТВО С НАРОДИТЕ НА РУСИЯ И ОНД ВЪВ ВРЪЗКА С ДОКЛАДА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, като национално отговорна неправителствена организация, счита за необходимо да заяви следното: Очертаната във въпросния доклад на правителството позиция, че Русия е основната заплаха за националната сигурност на България, освен че е изненадваща, е основание и за сериозно безпокойство и тревога. Тя буди недоумние, непочиващото на никакви реални факти твърдение за агресивни намерения на Русия към нашата страна. Примерът с Крим или присъствието на руски бойни кораби в Средиземно море не могат да бъдат убедителни, защото всеизвестно е, че Крим исторически е изконна руска земя и с връщането му по волята на народа в състава на Руската държава беше поправена една вопиюща несправедливост. В тази връзка ще припомним само няколко факта от по-новата история на Русия. През 1853 56 г. се води известната Кримска война между Русия и Османската империя. С помоща на Англия, Франция и Сардинското кралство Русия е победена. Победителите, независимо по какви съображения, обаче не си позволяват да откъснат Кримския полуостров, съзнавайки ясно, че това е част от руската държава. Преди малко повече от половин век по най-недемократичен начин, без да бъде попитано населението на тази част от руската територия, тя е предадена на тогавашната съставна част на СССР - Украинската ССР. Този акт днес не се оценява като несправедлив, недемократичен и незаконен, а присъединяването към майката Родина, по волята на населението на Крим, се вменява като агресивно действие на Русия. Не може да се приеме за убедителен и примерът с руските бойни кораби в Средиземно море. На световната общественост е добре известно, че те са там за участие в борбата с надвисналата над европейската цивилизация опасност от агресивните действия на т. нар. Ислямска държава и по молба на една от най-пострадалите от ИДИЛ държави Сирия. Така че позоваването на този факт освен, че е невярно, но звучи доста смехотворно. Защото ако се върви по тази линия, може и Тихоокеанският флот на Русия да бъде включен в арсенала на опасностите за националната сигурност на България. И още нещо: Проблемът с европейската безопастност и разрушителната роля на Русия . Тук нещата са съвсем ясни. След разформирането на Варшавския договор не е известно руските войски да са се придвижили на Запад към Одер Ниса или Дунав, а обратно. Войските на НАТО и САЩ се придвижиха дълбоко на Изток. При тази ситуация руският народ едва ли би простил на ръководството на тази велика и силна държава, ако допусне повторение на трагичната 1941 г. Не може да не буди безпокойство и постановката, че в страната има организации, политици и личности, които работят в полза на руската политика . Тази постановка напомня за мрачните времена на Лов на вещици . Всяка организация или личност, която се изразява доброжелателно за Русия или нейната политика, може да бъде обвинена в проводник на руските интереси и подкопаваща националната сигурност на страната. Определено трябва да споделим, че подобна позиция и отношение към неправителствените организации е неприемливо и не е в интерес на България. Вместо да се оцени ролята и помоща на организациите, политиците и личностите, които търсят адекватни на новите условия и реалности начини, възможности и средства за развитието на отношенията с Русия, в доклада тяхната дейност се разглежда през призмата на рушители на националната ни сигурност. За съжаление, анализите в този доклад са уникални. Досега не е известно българско правителство да е приемало такива позиции и с такава категоричност да определя Русия като основна заплаха за националната ни сигурност и за Европа. Сега, когато в Европейския съюз като цяло и в редица водещи западноевропейски страни се работи в посока на търсене на подходящи начини, пътища и средства за намаляване на конфронтацията и противопоставянето с Русия, анализите и постановките в доклада на нашето правителство сочат в обратната посока. Вместо да се търсят начини и форми за изгодни за България взаимоотношения и сътрудничество, се върви в посока на изостряне на отношенията, развихряне на русофобията и от тук вместо принос за националната сигурност има реална опасност за обратното. Необходимо е вместо усилия за конфронтация, която е в разрез с нашата национална сигурност, да се полагат усилия за намирането и реализирането на нови виждания, идеи и инициативи, които да са в полза на Българския национален интерес. Недоверие, тревога и възмущение буди и избраното време за приемането на този доклад. Време, в което в нашата страна започна широкомащабно, всенародно честване на 140 годишнината от Освобождението на България и възстановяването на българската държавност. А може би размахът на това честване не е по вкуса и желанието на някои ръководни кръгове и среди у нас и зад граница. Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД изразява своята убеденост, че българският народ е достатъчно политически зрял и мъдър, за да не позволи да бъде помрачено отбелязването на юбилея с насаждането на русофобия и заплахи за някакви агресивни намерения на Русия. Според нас, честването ще покаже убедително, че дружбата и приятелството между нашите братски, славянски и православни народи е издържало проверката на времето и едва ли ще се намери сила, която да ги разруши. В тази връзка си заслужава да припомним пророческите думи на патриарха на българската литература, великия Иван Вазов Не се гаси туй що не гасне . Проф.д-р ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ председател на Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД Fri, 15 Sep 2017 17:16:54 +0300 Снежана Тодорова: Колеги, да бдим и да не допускаме никога примки на шията на журналистиката http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=36734 СБЖ По повод 8 септември - Деня на международната журналистическа солидарност, председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова заяви пред сайта на СБЖ: Хора, обичах ви! Бдете! Този зов, с който легендарният публицист и деец на чешката антифашистка съпротива Юлиус Фучик завършва разтърсващата си книга Репортаж, писан с примка на шията , и до днес продължава да буди паметта и съвестта на човечеството. Спомняме си безсмъртните хуманни послания и завети на Фучик с особена острота именно на днешния ден - 8 септември, деня на неговата гибел през 1943 г., когато е екзекутиран от нацистите в берлински затвор. Неслучайно 8 септември е обявен през 1958 г. от Международната организация на журналистите за Международен ден на журналистическата солидрарност. Задължението да бъдеш човек няма да свърши заедно със сегашната война и за да го изпълниш, ти е необходимо героично сърце, докато всички хора не станет хора, пише още Фучик. На друго място в Репортажа... си той посочва какво значение има главата да е на мястото си , като веднага добавя: И най важното - сърцето също . За честната, всеотдайна журналистика, посветена на служенето на човечеството и на човечността - така, както е при Фучик, наистина сърцето е най-важното. То прави истинско, силно и въздействащо зареденото с любов към хората свободно журналитическо слово. То - сърцето, е главната спойка и на нашата журналистическа солидарност, от която и днес продължаваме остро да се нуждаем. Уви, съвременният свят, разяждан от множество войни и конфликти, не е намалил, а дори сакаш напротив - изострил е още повече рисковете на ставащата все по-смъртоносна журналистическа професия. Също така е вдигнал до много високи нива и нейната отговорност. Чувствителната струна на журналистическата съвест и съпричастност е тази, която и днес е призвана да буди обществата за отпор срещу надигащата се на много места отново фашистка заплаха, срещу посегателствата над световния мир, срещу погазванията на международното право, срещу социалната несправедливост, в защита на човешките права, включително и на журналистическите. Колеги, наш дълг е да продължаваме да бдим, както ни зове Фучик, и да не допускаме никога примки на шията на журналистиката, нито примки върху чиято и да е свободна гражданска съвест, нито примки за манипулиране на общественото съзнание. Нека укрепване нашата солидарност, нека заставаме като един зад колеги, на които се отнема свободата на словото, които губят работата си и дори живота си заради свои разкрития, нека бъдем единни в отпора си, когато работодатели и силни на деня мачкат журналисти и граждани било чрез икономически лостове, било с политически натиск. Нека продължим свято да изпълняваме задължението да бъдеш човек чрез нашата прекрасна професия, нека я зареждаме непрестанно с честност, съвест и открито сърце, нека бдим с любов за мира, свободата и оцеляването на човечността. Fri, 08 Sep 2017 09:36:20 +0300 Снежана Тодорова: Ударите по свободата на словото у нас са удари по демокрацията http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=36622 СБЖ По повод поредния нашумял случай с посегателство върху журналистическата свобода председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова заяви следното пред сайта на СБЖ: В последните няколко дни журналистическата гилдия е развълнувана от нов, пореден драстичен случай с наша колежка, който сигнализира за много тревожното състояние на свободата на словото в България. Имам предвид нашумелия казус с журналистката Диляна Гайтанджиева, която в поредица от свои разследвания, излизали в продължение на дълъг период от време в различни медии, разкри международна схема за незаконно въоръжаване на джихадисти в Сирия, осигуряваща им включително и българско оръжие. Подобно журналистическо постижение би трябвало да донесе на авторката си и високи журналистически отличия. Тук само ще вметна, че СБЖ още през 2013 г. оцени впечатляяващите професионални качества на Диляна Гайтанджиева и я награди със Златно перо за неин филм за Сирия. Новите й разследвания обаче вместо ново признание й носят сериозни проблеми. Колежката бе привикана на разпит в ДАНС, по време на който според собствените й думи фокусът е бил върху въпроси за нейните източници за информация - а това е много обезпокоителен подход, защото, както всички знаем, правото на журналиста да не разкрива своите източници е от основополагащите принципи на свободата на словото. Още по-тревожно е последвалото същия ден уволнение на Диляна Гайтанджиева от медията, за която е работела. Каквито и да са аргументите на ръководството на тази медия, фктът, че двете събития съвпадат, предизвиква дълбоко притеснение за състоянието на журналистическата свобода и журналистическите права у нас. И прави още по-наложителни бързите законодателни действия за гарантирането им. Още в края на миналата година СБЖ разработи и внесе в тогавашното Народно събрание законодателни инициативи, които целят да осигурят по-прозрачна медийна среда, по-всока сигурност за журналистите, повече гаранции за труда и правата им. Инициативите ни са внесени и в сега действащото Народно събрание. Необходимо е законодателите да вземат отношение по тях приоритетно - всички виждаме, че положението в журналистиката ни става все по-тревожно и трябва да се действа бързо! Ударите по свободата на словото у нас са и удари по демокрацията. Това не може повече да се отминава без реакция. Отдавна не става дума за един или два изолирани случаи. СБЖ винаги е заставал в защита на колеги, чиито журналистически права са били засягани. Реагирахме и за Петър Волгин, и за Елена Йончева, и за Лили Маринкова, и за Къдринка Къдринова, и за колегите от Стандарт , които продължават да не получават полагаемото им се заплащане, и за закриването на сериозни медии, и за кражбата на сайтове... Само общественият глас обаче явно не стига. Ред е на законодателите. Когато те ни подкрепиха за спасяването на Радио България , успяхме, спасихме го. Значи може! Нека така да действаме съвместно и за права на цялата журналистическа колегия! Sun, 27 Aug 2017 14:29:22 +0300 Сурово наказание за извършителите на побоя над журналиста Иво Никодимов! http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=36314 СБЖ СБЖ осъжда остро всички форми на агресия и посегателство върху гражданите на Република България. Очакваме органите на реда и прокуратурата в най-кратки срокове да разкрият извършителите и те да бъдат подведени под наказателна отговорност. Зачестилите форми на насилие и физическа саморазправа върху български граждани будят безпокойство. Време е държавата с всички законови средства да елиминира недосегаемостта и безнаказаността на престъпниците. Пожелаваме на Иво бързо възстановяване и настояваме за справедливо и сурово наказание за нападателите, както и за адекватни превантивни мерки от страна на МВР за гарантиране на спокойствието и сигурността на гражданите приоритет от изключителна важност за всички нас. Иван Върбанов , Главен секретар на СБЖ Свързани: Иво Никодимов от БНТ бе нападнат и ранен от трима мъже в Борисовата градина Известният телевизионен водещ станал жертва на ненадейната агресия днес около 15 ч., докато отивал на работа. Не е чул заплахи преди нападението. Получил е рани по главата и лицето. Сам е стигнал до сградата на БНТ и оттам колегите му повикали линейка. Дата: 25.07.2017 Иво Никодимов: Телевизия не се прави на жълтите павета Журналистите са хора, които са си сбъркали занаята, е казал Ото фон Бисмарк. Това обаче го опровергава водещият на сутрешния блок на БНТ Денят започва Иво Никодимов, защото той е репортер по призвание. Дата: 31.08.2016 Tue, 25 Jul 2017 19:15:53 +0300 Снежана Тодорова: СБЖ протяга ръка за единение на журналистическата общност http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=36207 СБЖ Два международни доклада за медийния плурализъм в страни от ЕС бяха представени тези дни в Брюксел. Както е обичайно вече, частите за България са написани от български медийни експерти, и те очертават нерадостната картина у нас по разглежданите показатели. Информацията за изводите в докладите беше разгласена от някои български медии. В публикациите с негативна оценка, изопачаваща реалните факти, е споменат и Съюзът на българските журналисти, без да е посочено достатъчно ясно в кой от двата доклада и от кой автор е дадено цитираното мнение. Помолихме за коментар по този повод председателя на УС на СБЖ Снежана Тодорова. Г-жо Тодорова, запознахте ли се вече с оригиналните текстове на докладите? В кой от двата се появява въпросната негативна оценка за СБЖ, какво конкретно гласи тя и как ще я коментирате? Преди всичко искам да подчертая, че СБЖ като творческо-синдикална организация винаги е реагирал остро срещу болните проблеми на нашата медийна среда, за които става дума и в докладите, винаги е настоявал за прозрачна медийна собственост, винаги е бранил свободата на словото, правата на журналистите и защитата на журналистическия труд, винаги е работил за журналистическата солидарност. Нека да напомня, че в последните три години нашият Съюз положи големи усилия за разработването, обсъждането и юридическото оформяне на законодателни инициативи, които целят именно да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд, да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания. Тези инициативи бяха внесени през есента на миналата година в тогавашното Народно събрание. А след като междуврменно се проведоха нови избори и бе сформиран нов парламент, обогатените с допълнителни предложения и уточнения законодателни инициативи, които преминаха и през обсъждания в нашите 155 дружества в цялата страна, бяха внесени отново и в сегашния състав на Комисията по културата и медиите към НС. Те са публикувани и на сайта на СБЖ, съдържанието им е достъпно от челната страница на сайта за всеки, който желае да се запознае с тях. Иска ми се също да отбележа, че защитата на журналистическия труд, на правата на журналистите, на свободата на словото, както и формирането на по-здравословна медийна среда, са фундаментални ценности, които би трябвало да са обединяващи за цялата ни гилдия. Усилията в тази посока на всяка организация, институция или личност би било редно да срещат подкрепата на всички ни, без значение дали имаме спорове или разминавания по други въпроси. Само така наистина ще имаме шанс да постигнем желаните от всички ни позитивни промени. За мое голямо съжаление СБЖ - най-старата и най-голяма журналистическа организация у нас с над 120-годишна история, често става обект на некоректни, тенденциозни, подменящи фактите атаки, оценки, неглижиране, които само вредят на общата кауза. Уви, понякога не просто се премълчава онова, което правим, но и се поднася преиначена картина. Такъв е случаят и с един от двата доклада, които на 11 юли т.г. бяха представени на публично изслушване в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент. И двата доклада са посветени на темата за медийния плурализъм в различни страни от ЕС, като частта за всяка страна е подготвена съответно от нейни медийни анализатори. Така е и в случая с България. Единият доклад с български произход е с автори Орлин Спасов, Нели Огнянова и Николета Даскалова и е предоставен на Центъра за плурализъм и свобода на медиите във Флоренция. Другият доклад е изготвен от Александър Кашъмов и е част от сравнителен анализ на Генерална дирекция Вътрешни политики на Европейския парламент. И двата доклада като цяло очертават достоверно известните на всички ни и нетърпими за всички ни проблеми в областта на медийния плурализъм у нас. В същото време картината далеч не е пълна - особено във втория от докладите, в който са пропуснати емблематични случаи на нарушаване на журналистическите права, а медийните олигарси се делят на добри и лоши , въпреки че олигархическият модел по принцип е вреден за свободата на словото и за независимостта на журналистиката. Именно във втория доклад с автор Александър Кашъмов, чийто текст е достъпен само на английски, е дадена и негативната оценка за СБЖ, която не бих могла да подмина без реакция. Още повече, че Александър Кашъмов все пак е председател на Националната комисия по журналистическа етика. Смятам за недопустимо човек с такава позиция, който несъмнено е добре запознат с дейността на нашия Съюз, да ни нанася удар в гръб, да преиначава фактите и да си позволява необосновани квалификации. Ето какво четем в неговия доклад: Съюзът на българските журналисти е слаб и не осигурява подкрепа на своите членове в случаи на натиск, идващ от политици, представители на държавата, лица от бизнеса или работодатели. Дори само законодателните инициативи на СБЖ, за които споменах, са ярко доказателство, че нашият Съюз действа целенасочено, последователно и активно в защита не само на своите членове, но и на всички журналисти, на самата журналистическа професия, на свободата на словото. Господин Кашъмов няма как да не е осведомен и за многобройните конкретни усилия, положени от СБЖ, при търсене на решения в редица конфликти, засягащи журналистгическите права на колеги от различни медии. Тук ще спомена само някои от най-пресните случаи. Например, когато застанахме на страната на колегите от програма Хоризонт на БНР при протестите им във връзка с промените в хонорарната политика на ръководството. Или когато по наша инициатива бе предизвикана проверка на инспекцията по труда в редакцията на вестник Стандарт , в който втора година журналистите не получават пълния размер на своите изработени и полагаеми се заплати. Да не говорим за случая с Радио България , чието закриване беше предотвратено чрез активната реакция на СБЖ, привлякла вниманието на водещи институции. Със сигурност има още какво да се желае за ефективността и на нашата дейност, но неглижирането й отстрани не е начин тя да се подобри. Съжаление буди и добавената стойност в негативната оценка за СБЖ от доклада, която дадоха някои медии, избирайки да я тиражират. Убедена съм, че гилдията ни в днешните нелеки за нашата професия и за свободата на словото времена се нуждае много повече от друг подход - от солидарност и единение, с които да се противопоставим съвместно срещу общите за всички ни проблеми и заплахи. Смятам за много обнадеждаващ знак в тази посока общо взето единната и категорична реакция на по-голямата част от колегията в нашумелия съвсем наскоро случай, когато журналист - по стечение на обстоятелствата ръководител на сайта на СБЖ - стана обект на недопустими закани от страна на член на Съвета за електронни медии заради зададен журналистически въпрос. Съвсем логично и естествено това бе възприето като заплаха към всички журналисти и решителният отпор срещу подобни практики, прозвучал от колеги с най-различни позиции по други теми, показа колко важна основа за общи усилия имаме като журналистическа общност. Съюзът на българските журналисти протяга ръка за единение към колегията. Общата кауза на свободата на словото и на независимата журналистика изисква от нас солидарност и взаимна подкрепа. Съединението наистина прави силата. Thu, 13 Jul 2017 21:34:31 +0300 Ръководството на БНР си присвои дискусията на СБЖ за „Радио България” http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=36147 СБЖ Дълбока почуда предизвиква начинът, по който БНР поднесе пред слушателите си новината за организираната по инициатива на председателя на СБЖ Снежана Тодорова среща-разговор за бъдещето на Радио България , състояла се на 6 юли т.г. в СБЖ. В предаването Новинарският час по програма Хоризонт на БНР същия ден водещата Мария Янакиева обяви: Ръководството на Българското национално радио изпълни своето обещание да започне широка обществена дискусия за бъдещето на Радио България и на обществените медии. Първият от поредицата разговори се състоя днес в Съюза на българските журналисти. Нататък следва кратък репортаж на репортерката Мария Филева, на който също ще се спрем след малко. Но самият анонс на събитието изцяло подменя факта, че инициатор и организатор на въпросната дискусия е СБЖ, като на практика ръководството на БНР си я присвоява. Това е в пълен разрез с нормите за предоставяне на достоверна и коректна информация, да не говорим за принципите на журналистическата етика. Българският фолклор е родил и популярен израз за такива случаи: С чужда пита помен прави . Наложително е БНР да излезе с официално уточнение по въпроса, в което изрично да се отбележи, че дискусията на 6 юли е инициатива и дело на ръководството на СБЖ, а не на ръководството на БНР. И това не само да бъде публикувано на сайта на БНР, но и да бъде излъчено в следващо издание на Новинарският час . Известно е, че ръководството на БНР също планира да организира обществена дискусия за Радио България . Участвалият в срещата-разговор на СБЖ на 6 юли програмен директор на БНР Мартин Минков лично уведоми останалите участници, че замислената в БНР дискусия ще се състои в периода 17-20 юли. Как в такъв случай само няколко часа по-късно събитието, организирано от СБЖ, в Новинарският час чудодейно се превръща в изпълнено обещание на ръководството на БНР? Включеният в това предаване репортаж за срещата-разговор в СБЖ съдържа само подбрани извадки от изказванията на някои от участниците, като се акцентира върху започналия диалог между ръководството на БНР и работещите в Радио България . Набляга се и на фразата на Мартин Минков без пари няма да стане и на препратката му към парламентарните комисии, обсъждали Радио България , в които според него по финансовата страна на въпроса на ръководството на БНР било казано: Ще искате и ще ви помогнем. Няма и помен от твърдото настояване на тези комисии ръководството на БНР да спре започнатия от него процес на ликвидиране на Радио България , да изготви ясна концепция как ще го развива, да възстанови закрити и да открие нови чуждоезикови редакции. В репортажа липсва увисналият без отговор въпрос на главния секретар на СБЖ Иван Върбанов, отправен по време на дискусията на 6 юли към Мартин Минков, какво всъщност става със субсидията от 1 милион и 300 000 лв., която БНР получава за производството на програми за чужбина. За тази субсидия, впрочем, стана дума на заседанието на парламентарната комисия по културата и медиите на 15 юни. Липсва и казаното от члена на СЕМ Иво Атанасов - как генералният директор на БНР Александър Велев в началото дори не е разбирал, че главната задача на Радио България е да въздейства на чуждестранната аудитория, а е смятал, че то е насочено към българите в чужбина. Дали пък г-н Велев все още не смята така? Въпросният репортаж от 6 юли поднася триумфалистки съобщението, че ръководството на БНР е в контакт с 40 чуждестранни радиостанции, на които ще предоставя материали на български език - явно пак за българите в съответните страни... Сякаш парламентарните комисии никога не са споменавали, че локални радиа не могат да заместят официалния глас на Българското национално радио. Ето линкът към предаването Новинарският час от 6 юли т.г. Частта за Радио България заедно с анонса, приписващ на ръководството на БНР дискусията, организирана от СБЖ, са в интервала между 49-ата и 51-ата минута. http://bnr.bg/post/100758040/programa-horizont-obobshtava-dena-v-novinarski-chas Неизбежно е на този фон да възникне въпросът доколко искрени са декларациите на ръководството на БНР, че е преминало към конструктивен диалог с работещите в Радио България и, макар довчера да се е стремяло да ликвидира тази структура, днес вече горещо желае нейното ефективно модернизиране и надграждане. Съмненията се подклаждат и от информацията за хода на въпросния диалог, разпространена на вътрешния сайт на БНР. Съдейки по нея, уверенията, че ръководството на БНР приема с разтворени обятия едва ли не всички искания на работещите в Радио България , изглеждат силно преувеличени. Вместо оповестеното уж безусловно възстановяване на безотговорно закритата в края на миналата година Арабска редакция, на вътрешния сайт на БНР четем следната уклончива формулировка: Ще се проведат допълнителни разговори за арабския език . Става още по-интересно, когато стигаме до замислената от ръководството на БНР обществена дискусия в периода 17-20 юли, за която е написано, че трябва да даде отговор на въпросите колко и кои езици ще се поддържат и каква ще е финансовата обезпеченост за това . С една дума, ръководството на БНР не е поело още никакъв ангажимент и очаква обществената дискусия да се нагърбва с теми, които са прерогатив на менажирането на БНР, тоест на пряката работа на това ръководство. Фактът, че в диалога си с редколегията на Радио България то й прехвърля и изработването на концепция за развитието на чуждоезиковите програми, подсказва, че така явно се цели измъкване от отговорност. Ако новата концепция не проработи, виновни ще са пак... колегите в Радио България , щом са я предложили. И след един голям кръг можем да се окажем отново в началото на проблема. Ето защо е толкова важно общественият мониторинг над онова, което става по този казус в БНР, да продължи. Свързани: Обсъждане в СБЖ: Радио Българя остава и ще се развива. Как и накъде? 07.07.2017 Аудиозапис на срещата-разговор в СБЖ за бъдещето на Радио България 06.07.2017 Fri, 07 Jul 2017 23:38:21 +0300 Обсъждане в СБЖ: „Радио България” остава и ще се развива. Как и накъде? http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=36132 СБЖ Верен на своите ключови принципи за защита на журналистите, на техния труд и на обществения интерес в медийната сфера, СБЖ стана инициатор и домакин на среща-разговор за бъдещето на фокусиралото напоследък повишено внимание Радио България , което подготвя продукция за чужбина на чужди езици, представяйки страната ни пред света. Обсъждането се състоя на 6 юли 2017 г. в Пресклуб Журналист на СБЖ. Нека припомним защо бе необходима такава дискусия и каква е предисторията. Предаванията за чужбина стратират още през 1936 г., като сред бащите-основатели на този културен мост между България и света е и Петър Увалиев. От 1992 г. структурата към БНР, осъществяваща тази мисия, се нарича Радио България . През 2012 г., когато бюджетът на БНР е намален със 7 млн. лв., е спряно ефирното излъчване на програмите за чужбина, а предавателите на къси вълни са нарязани на скрап. Програмите на албански, английски, арабски, гръцки, испански, немски, руски, сръбски, френски и български (за сънародниците в чужбина) отиват изцяло в интернет, с ефирно излъчване отава само турският. Тази ситуация още тогава вкарва БНР в противоречие с предписваното му от закона задължение да произвежда и излъчва предавания за чужбина, за което получава и съответстващата субсидия. Това е залегнало и в лицензията на Радио България , която 5 години остава непроменена. Настоящият генерален директор на БНР Александър Велев настоява Съветът за електронни медии да гласува промяна в лицензията на Радио България , за да приведе нормативната страна на въпроса в съответствие с фактическото положение. Но СЕМ не бърза, защото иска първо да получи концепция какво ще стане с чуждоезиковата продукция на БНР. Ръководството на обществената медия обаче репликира, че тази продукция вече е само онлайн, а контролът на СЕМ не се разпросттира върху интернет. Всъщност и трите последни ръководства на БНР не проявяват заинтересованост от развитието на Радио България , което от години е неглижирано. При напускане или пенсиониране на работещи там не се назначават нови хора, не се осигурява подобаващо заплащане на висококвалифицирания труд, не се извършва необходимата техническа оптимизация на чуждоезиковите сайтове. В края на 2016 г. е закрита Арабска редакция, където е работел един човек. Редколегията на Радио България алармира, че това е неприемливо решение, особено в разгара на бежанската криза. В края на май 2017 г. генералният директор на БНР Александър Велев обявява, че от 1 юни спира качването на аудиофайлове в чуждоезиковите сайтове на БНР поради ниската им посещаеомост, че предстои ликвидиране и на самите сайтове на албански, гръцки, испански, немски, сръбски и френски, че излъчването на турски остава, както и досега, а Английска и Руска редакция ще правят атглийска и руска версии на сайта на БНР. На работещите в Радио България се предлага да прекратяват трудовите си договори по взаимно съгласие срещу компенсации от 6 заплати. Следва отворено писмо на редколегията на Радио България до медии и институции за неприемливостта на това решение и за необходимостта от съхраняване на чуждоезиковата продукция, особено в навечерието на българското председателство на ЕС и с оглед ситуацията на Балканите. Тази позиция бе подкрепена от СБЖ, който заедно с още пет обществени и творчески организации също изготви общо писмо и го разпрати до водещи държавни институции. СБЖ подкрепи и започналите протести на колегите от Радио България . На състоялите се обсъждания на казуса в две парламентарни комисии - за политиките за българите в чужбина и за културата и медиите, депутати от различни политически сили единодушно се обявяват за съхраняване и развитие на Радио България и за изработване на ефективна концепция за функционирането му чрез широка обществена дискусия. С такава позиция излиза и президентът Румен Радев след среща с представители на редколагията на Радио България . След този категоричен знак от институциите генералният директор на БНР обявява стопиране на процеса и започва диалог с редколегията на Радио България с оглед съвместно търсене на варианти за модернизацията му и за изработването на ефективна концепция за развитието на чуждоезиковата продукция. Стремейки се да съдейства именно на този процес, СБЖ в лицето на своя председател Снежана Тодорова стана инициатор и на провеждането на среща-разговор за бъдещето на Радио България , състояла се на 6 юли 2017 г. в Пресклуб Журналист на СБЖ. Важно е да чуем докъде е стигнал разговорът между работодатели и журналисти и какви идеи има за по-нататъшното присъствие на Радио България в нашето медийно пространство. Поканени бяха всички страни. Микрофонът в СБЖ е свободната трибуна на българската журналистика, подчерта при откриването на дискусията председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова. Тя отбеляза, че покана е била изпратена и лично на генералния директор на БНР Александър Велев, но той не е могъл да дойде поради други поети ангажименти. Официалната позиция на БНР се очаква да изрази програмният директор на общественото радио Мартин Минков, който е сред присъстващите. Снежана Тодорова посочи, че наред с представители на журналистическата гилдия на срещата-разговор са дошли и представители на академичната и медийната общност. В залата са и колеги от Радио България , изпълнителният директор на Съюза на издателите в България Мехти Меликов, членът на СЕМ Иво Атанасов, преподаватели от факултетите на СУ Св. Кл. Охридски по журналистика и масови комуникации и по класически и нови филологии и т.н. Пръв взе думата Атанас Ценов, председател на дружеството на СБЖ в Радио България . На втората среща между ръководството на БНР и редколегията на Радио България Атанас Ценов е бил предложен за главен редактор на Главна редакция Радио България . До момента на провеждането на срещата-разговор в СБЖ официалното му назначаване на тази позиция все още не бе факт, но бе обявено, че е постигнато съгласие. Атанас Ценов обясни, че вече са се състояли две срещи с ръководството на БНР, като първите и най-належащи искания на редколегията са били удволетворени. Трябва да се пристъпи към т.нар реанимация на Радио България. Ще започне дискусия за модернизирането на нашите програми , отбеляза той. Поет е ангажимент да се възстанови Арабска редакция. А бюджетът за хонорари, предвиден до края на годината, ще бъде изтеглен до края на август, за да може при намаления вследствие на сътресенията редакционен състав недостигът на хора да се компенсира с външни сътрудници. Назначенията на нови колеги ще започнат от септември. Ще бъдат върнати и звуковите файлове в чуждоезиковите сайтове. Диалогът продължава. Атанас Ценов съобщи също така, че на 5 юли в БНР е бил подписан новият колективен трудов договор. Синдикатите на радиото и ръководството се договориха за исторически надграждания на колективния трудов договор. Вдигнат е процентът за прослужени години до 1,1% изискване, което винаги е било поставяно към ръководството, но никога досега не е било постигано, подчерта Ценов. За нов и устойчив устройствен закон за БНР и БНТ се изказа доц. д-р Светлана Божилова от Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ Св. Кл. Охридски . Тя посочи: При всеки избор на генерален директор на БНР и БНТ става трус в медийната среда. Защото не е нормално чрез концепция от десет или двайсет страници да се преструктурират и реформират медии, които работят в обществен интерес и със средства от данъкоплатците и директно от държавния бюджет в размер за двете медии някъде около 150 милиона лева. Доц. Божилова опдчерта още: Радио България трябва да стъпи реформирано в медийното пространство от гледна точка на публичността в ЕС и глобализацията на медийната среда . Преподавателката обърна внимание и на следното: Днес за пореден път поставям въпроса: защо и след избора на Янкулов, защо и сега непрекъснато има брожения и конфликти вътре в самата медия. Подобни процеси има и в БНТ. Законът за радио и телевизия, който се явява устройствен за националното радио и телевизия, е за съжаление с много празноти, с много луфтове, свързани както с финансирането, така и с избора на ръководство... Генералният директор, след като бъде избран, е нещо като еднолично държавно ООД. Управителният съвет, който е колективен орган, е функция от избора на генералния директор и това е парадокс за Европа и не само. В Съвета на Европа многократно поставяха въпроса за ревизия на закона за радио и телевизия, където управителните съвети да се конституират по квоти, да има квота на работещите вътре в медията, на научни и културни институти, на самия СЕМ Доц. Божилова наблегна и на другия проблем - с финансирането, като посочи примери от съседни страни, в които е била въведена макар и минимална (еквивалента на 2 лв.) такса на домакинство за достъп до радио и телевизия. са бюджетите. В България има около 2 милиона и 400 хиляди домакинства, това е сегашният бюджет. Защо още не е създаден фонд Радио и телевизия ? Това е жив популизъм от страна на политиците, за да може медиите да не гледат към гражданското общество, а да гледат към политическите институции, каза доц. Божилова. На свой ред Мехти Меликов, изпълнителен директор на Съюза на издателите в България и на Националния съвет за журналистическа етика изтъкна: Ситуацията с Радио България е много особена, защото не става дума за един журналист, а за цяла програма, за това, какво прави БНР, с какви средства, къде го пише и кой избира. Да премахнеш цяла програма по собствено желание е абсолютно несъвместимо с обсъдената публична мисия на обществената медия. При това тази мисия е обвързана с финансиране. Няма как да изрежеш една програма и да ползваш парите за нещо друго. Радио България ще оцелее, но трябва на хартия да се напише каква е същността на Радио България и че то ще остане в БНР. Мехти Меликов припомни и конфликта между БНР и Музикаутор . Той попита може ли генералният директор да бъде принуждаван да плаща 3-4 пъти повече за права, взимайки от обществения ресурс, предоставен му да прави радио, и да няма той защита от страна на министерството на финансите в това свое усилие. За мен темата с мисията на Радио България не е изчерпана, нека да разпишем какво прави радиото, за кого го прави и какви пари получава за това.Много е лесно да говорим за гласа на България пред света, но ако никой не го чува, ако това е остаряла платформа, за какво го правим. Това е публичен ресурс, посочи още Меликов. Главният секретар на СБЖ Иван Върбанов изрази радостта на СБЖ от започналия диалог между ръководството на БНР и колегиата на Радио България , но припомни и началото на казуса - обявяването на Александър Велев, че от 1 юни премахва аудиофайловете на шест европейски езика. Извървян е един път, в който СБЖ като журналисти и като синдикат заставаме и винаги гледаме през очите на нашите колеги... Кризата, която започна в навечерието на европейското председателство, беше абсурдна и немислима, каза Иван Върбанов. Той изтъкна: ... Fri, 07 Jul 2017 08:35:00 +0300 СБЖ известява за възможностите за почивка в МДЖ-Варна http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=35529 СБЖ СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ 1000 София, ул. Граф Игнатиев № 4 Тел. 987 28 08, факс 988 30 47, e-mail sbj_bg@mail.bg , http://sbj-bg.eu/ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА НА СБЖ София, 16.05.2017 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Уведомяваме Ви за възможностите за почивка на съюзните членове в Международния дом на журналистите Варна през 2017 г. Юни, септември 25 лв. - нощувка, закуска и обяд или вечеря /полупансион/; 32 лв нощувка, закуска, обяд и вечеря /пълен пансион/; Юли, август 32 лв. нощувка, закуска и обяд или вечеря /полупансион/; 39 лв. нощувка, закуска, обяд и вечеря /пълен пансион/; Цените са за пребиваването на един човек не по-малко от 7 дни и включват ДДС, туристически данък, застраховка. Бонуси чадър, басейн, шезлонг, паркинг. Отстъпка безплатно настаняване на дете до 3 г.; дете между 3 и 12 г. безплатно, с двама пълно плащащи възрастни. Членовете на СБЖ ще ползват 20 % отстъпка при консумация в заведенията на МДЖ. ИЗДАВАНЕТО НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЩЕ СТАВА В ОТДЕЛ ДЕЛОВОДСТВО . КАЛКУЛИРАНЕТО НА СУМАТА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В ОТДЕЛ СЧЕТОВОДСТВО , КАТО ХРАНАТА СЕ ЗАПЛАЩА НА МЯСТО В БРОЙ, А НОЩУВКИТЕ ПО БАНКОВ ПЪТ. МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ И ЗАПЛАТИТЕ ПРЕСТОЯ СИ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 10 ДО 12 ЧАСА. За контакти: НАТАША ЦИНЦАРСКА, ул. Граф Игнатиев 4, ет.4, Деловодство , тел. 0879/532 836. Необходимо е да бъде представена заверена членска карта за 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СБЖ, СНЕЖАНА ТОДОРОВА Fri, 07 Jul 2017 07:10:28 +0300