Съюз на българските журналисти - Акценти и позиции СБЖ RSS Новини http://www.sbj-bg.eu bg http://www.sbj-bg.eu/sbj_rss.gif Съюз на българските журналисти http://www.sbj-bg.eu Thu, 22 Apr 2021 22:52:05 +0300 SBJ RSS Generator ©2010 sbj-bg.eu 112-тото ни място по медийна свобода е сигнал за цялостна болна среда за журналистите http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=49664 СБЖ Поредната класация на Репортери без граници за медийна свобода поставя България с още едно място по-надолу - вече сме не 111-ти, а 112-ти в света по този базисен показател за демократичност. Веднага след Бразилия и точно преди Индонезия. Най-ниско сред членките на ЕС. Не е изненадваща тази нова мрачна констатация на факта, колко ниско е паднала свободата на медиите и журналистите в България. Всички много добре знаем и изпитваме на гърба си колко е отчайващо положението и въобще оцеляването на независимите и критичните журналисти и медии у нас, на какъв неспирен натиск са подложени, колко разнообразни начини да се запушва устата се упражняват - включително чрез финансово разоряване или чрез тъй модерните напоследък съдебни дела серщу журналисти заради техни критични публикации, засегнали чувствителността на един или друг политик... СБЖ приветства всяка международна подкрепа за свободата на словото и за правата на журналистите, всяко заостряне на вниманието към болезнената ситуация в нашата страна в тази сфера, всяка критика за злоупотреби и финансиране на медии чрез фондове, включително и европейски, разпределяни от управляващите, които и да са те. Същевременно бихме искали да призовем всички организации и институции, които излизат със свои доклади и обобщения по въпросната тема, да представят по-пълна и обективна картина на тревожната ситуация. Прави впечатление например, че двата последни документа, засягащи медиийната свобода у нас - докладът на Държавния департамент на САЩ и сегашният доклад на Репортери без граници - се позовават на едни и същи случаи на нарушения и дори допускат едни и същи неточности. Ако тези документи се подготвят наистина експертно и със стремеж към конкретна помощ, добре е извън няколкото нашумели и непрекъснато цитирани инциденти на драстични побои и други посегателства над журналисти, да се вземе на фокус също положението на по-широк кръг страдащи от различни форми на натиск колеги. Така например, важно е да се обърне сериозно внимание на тежката среда за работа на извънстоличните журналисти в България, обикновено принудени да упражняват професията си в условията на трудно възпирани самоуправства и демонстративни зависимости. Този тормоз е по-малко шумен, но затова пък по-масов, по-перфиден и по-опасен, защото непрестанно възпроизвежда автоцензура и манипулации. Също така е важно международните организации и институции да разберат и да пожелаят да забележат, че големият проблем за оцеляване на разнообразните и критичните мнения идва от задушаването и невъзможността да оцелеят за малките и реално независими медии. И далеч не само една-единствена медийна група с неугоден на досегашните управляващи собственик е жертва на целенасочен натиск и съсипване. Уви, когато едностранчиво се преексонират само част от нарушенията срещу медийната свобода у нас, а други изобщо не се забелязват, това също нанася тежка вреда, защото погубва и доверието сред журналистите в обективността и равната загриженост за журналистическите права сред спецализираните организации и институции в ЕС и по света. СБЖ на свой ред потвърждава, че твърдо ще продължи да брани свободата на словото и на журналистите, както и журналистическите права в България в цялата им широта и обхват. И в настоящия новосформиран парламент отново ще бъдат внесени нашите предложения за законодателни промени, които да гарантират тези свободи и права, както и цялостната прозрачност, включително и в собствеността в медийната сфера. В най-скоро време, във връзка с наближаващия Световен ден на свободата на печата 3 май, ще станем инициатори и на дискусия за реалната медийна панорама у нас и за журналистическите права. Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ Wed, 21 Apr 2021 11:16:33 +0300 Възмутителна е агресията, проявена от новоизбран депутат към журналист http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=49617 СБЖ Репликата на Йорданов е по повод лапсус на Цицелков, който в пряко предаване обърква имената на партиите Изправи се, мутри вън и Има такъв народ . Ако бяхме в Крумова България, за тази лъжа щяха да липсват части от тялото на това момче с микрофона , заявява Йорданов в предаването си по телевизия 7/8 във вторник. Става въпрос не за лъжа, а за неволна грешка по време на жива връзка в обедна емисия. Аз казвам Има такъв народ вместо Изправи се, мутри вън . От репортажа, излъчен малко по-късно, става ясно, че имам предвид Изправи се, мутри вън , обяснява Цицелков в социалните мрежи. В специална позиция Нова телевизия потвърждава думите на репортера. УС на СБЖ осъжда категорично както словесната, така и всякаква друга агресия по адрес на журналисти - особено от страна на хора, облечени във власт. Призоваваме депутата Йорданов да поясни дали реакцията му е спонтанна и недомислена, или съзнателно следва стила на неуважение и заплахи към медии и журналисти, наложен от политици, които бяха наказани с недоверие на последните избори. УС на СБЖ 14.04.2021 Wed, 14 Apr 2021 20:23:06 +0300 СБЖ осъжда бруталното убийство на гръцкия колега Йоргос Карайвас http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=49601 Съюзът на българските журналисти осъжда бруталното убийство на известния гръцки разследващ журналист Йоргос Карайвас, извършено на 9 април т.г. посред бял ден пред дома му в Атина . СБЖ се солидаризира с неговите колеги и изказва искрени съболезнования на неговите близки и приятели . Заклеймяваме този безцеремонен насилствен акт и като покушение срещу свободата на словото. Надяваме се в най-скоро време извършителите и поръчителите на убийството да бъдат разкрити и сурово наказани. Посегателствата срещу журналисти в родината на демокрацията и държава-членка на Европейския съюз са недопустими. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СБЖ София 12 април 2021 г. Tue, 13 Apr 2021 13:32:47 +0300 Подготовката за Общото събрание на СБЖ да спазва противоепидемичните мерки http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=49479 СБЖ Уважаеми колеги, Във връзка с предстоящите процедури по провеждане на избор на делегати за участие в заседание на Общото събрание, насрочено за 15.05.2021 г. и въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, моля да имате предвид следното: Заседанията на дружествата към СБЖ следва да се проведат в периода най-късно до 4.04.2021 г., за да се осигури надлежно конституиране на Общото събрание съобразно чл. 29 във връзка с чл. 25 от Устава на СБЖ. Към настоящия момент не действат нормативни пречки за провеждане на заседанията на отделните дружества, респективно за провеждане на заседание на ОС на СБЖ. При присъствена форма на провеждането на заседанията на дружествата следва да се съобразяват и спазват изискванията за максимален брой присъстващи в едно помещение, изискванията за физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., хигиена на ръцете, дезинфекция и носене на защитни маски за лице, проветряване и дезинфекция на помещенията. Задължително е спазване на изискванията на Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България /текста на заповедта и приложенията към нея може да намерите публикувани на интернет адрес: https://coronavirus.bg/bg/855/ и на Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др. /текста на заповедта и приложенията към нея може да намерите публикувани на интернет адрес: https://coronavirus.bg/bg/501/ Предвид въведената извънредна епидемична обстановка, следва да се осигури възможност за дистанционно участие в заседанията на членове на журналистическите дружества. Участие в заседание от разстояние може да се проведе като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства, които позволяват едновременно предаване и приемане на образ и звук между членовете, намиращи се на различни места. Необходимо е да се използва комуникационна връзка, която гарантира участието, идентифицирането и възможност за участие в обсъждането и гласуването на всеки член, който желае да участва. В случай на проведено дистанционно участие в заседание трябва да се изготви протокол. С пожелания за здраве и успехи, СНЕЖАНА ТОДОРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СБЖ Wed, 31 Mar 2021 14:16:27 +0300 Свиква се Общо събрание на СБЖ http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=49363 СБЖ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА НА СБЖ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Управителният съвет на Съюза на българските журналисти на заседание от 26 февруари 2021 г., състояло се в град София, ул. Граф Игнатиев № 4, взе решение за свикване на редовно Общо събрание на СБЖ на 15 май 2021 година от 10.00 часа в сградата на СБЖ, град София, ул. Граф Игнатиев № 4, етаж 1 и 3 от съюзната сграда при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Годишен финансов отчет на Управителния съвет на СБЖ за 2020 година. 2. Изпълнение на бюджет 2020 година и приемане бюджет за 2021 година. 3. Отчет за дейността на Контролния съвет на СБЖ. 4. Отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика. 5. Дискусия по отчетите и изказвания. 6. Обсъждане на предложения за управление на имоти-собственост на Съюза на българските журналисти и вземане на решения. 7. Избор на един член на Управителния съвет на СБЖ. 8. Разни. Съгласно нашия устав всяко журналистическо дружество провежда събрание най-късно 40 дни преди датата на Общото събрание на Съюза на българските журналисти /до 4 април 2021 г./, на което избира своите представители за участие в ОС на СБЖ; протоколите от събранията се изпращат в седалището на СБЖ до три дни след датата на тяхното провеждане. Нормата за представителство за участие в ОС на СБЖ се определя по следния начин: на журналистическо дружество до 20 членове 1 представител, за всеки следващи 20 по още един, но не повече от 5 за едно дружество. /Например дружество от 40 до 59 души има право на двама делегати; дружество от 60 до 79 души право на трима делегати и т.н./. Журналистическите дружества освен редовен делегат могат да изберат и резервен, чието име и данни да бъдат вписани в протокола. Колеги, очакваме протоколите с трите имена и адрес за кореспонденция на делегатите да постъпят в отдел Организационен на СБЖ най-късно до 7 април 2021 година. Напомняме, че право на делегати за Общото събрание на СБЖ имат дружества, които са отчели членския си внос за 2020 година. С пожелания за здраве и успешна работа! СНЕЖАНА ТОДОРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СБЖ Wed, 17 Mar 2021 15:25:28 +0200 8 март е ден на борба за равноправие на жените и за социални права http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=49271 СБЖ Днес е 8 март - Международният ден на жената. Ден за защита на правата на жените. Ден на социална борба. Ден, родил се в решимостта на американските работнички, излезли да демонстрират против лошите условия на труд и ниското заплащане на 8 март 1857 г. Върху тях се стоварват арести и гонения, но въпреки всичко по-късно те създават и първия синдикат, отстояващ женските трудови права. След над век и половина неспирни, всеотдайни, разраснали се из цял свят борби оттогава насам са извоювани много по-достойни нива на равноправие мeжду половете. Но въпреки всичко все още живеем в дискриминационна и в много отношения уязвяваща жените система. Има още много за какво да се борим. Включително и при упражняването на журналистически труд. Професията ни е силно феминизирана, особено в български условия. Изглежда така, сякаш всички врати са отворени за жените в нашата гилдия. Но това е болезнена илюзия. За да пробие една жена или за да не бъде уволнена при все по-масовите съкращения в медийния сектор, тя трябва да е няколко степени по-добра от всеки конкуриращ я мъж. За да се утвърди в професионален план, се налага да жертва много от личния си живот. Майчинството и отглеждането на деца се оказва рискован лукс за журналистките, защото работодатели особено в частни медии допускат те лесно да бъдат изместени от други медийни служител(к)и, по-млади и без отежнения . Съчетаването на семейство с тази професия се оказва все по-голямо изпитание за жените, особено в сегашните широко прилагани условия на дистанционен труд. Журналистите в дигиталните издания трябва да се доказват , като са на разположение за онлайн задачи практически нон-стоп, без лимит в работния ден или работната седмица. Много експерти вече алармират за повишена експлоатация на журналистите в тези условия, като проблемът рефлектира особено тежко върху жените. Сексисткият подход спрямо женския журналистически труд също не се е дянал никъде и направо боде очите, особено в телевизиите. Ако водещата не е с перфектен, младеещ външен вид, тя просто не е допускана до екран - и няма никакво значение нейният професионален и интелектуален капацитет. Същевременно всяка по-серт проява от жена журналистка неизменно отприщва и словесна агресия към нея - отново с неизменен секс-контекст - в социални мрежи и медийни платформи. Систематичен тормоз с такива характеристити, плюс открити заплахи, се изсипват и върху много разследващи журналистки. И всичко това е само бегъл преглед на проблемите, които тежат на жените в нашата професия. Естествен дълг на жените журналистки е не само да се мобилизират в защита на своите права, но и да отстояват в работата си изобщо женските права във всички професионални и социални сфери - защото само така може да напредва едно истински демократично и хуманно общество. Ето защо по цял свят 8 март е ден именно за такава мобилизация и борба. Съюзът на българските журналисти като синдикално-творческа организация, обединяваща и много жени журналистки, твърдо крачи в тези световни редици, редом до Международната федерация на журналистите и Европейската федерация на журналистите. Онова, което празнуваме днес, е решимостта ни да продължим по тази социалноотговорна траектория и занапред. Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ Mon, 08 Mar 2021 08:08:51 +0200 Да ни е честит националният празник! Вечна признателност за извоювалите свободата ни! http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=49219 СБЖ Честит национален празник, уважаеми колеги! Честит Ден на Освобождението на България от османско иго! Да преклоним глава в знак на вечна признателност към героите, извоювали победата в Руско-турската освободителна война и донесли ни свобода и независимост! Дълбок поклон към саможертвата, подвига и бойното братство на българските опълченци и на руските воини! Тяхната смесила се пролята кръв, светлите им мечти, възвисеният им дух на славянско единение задължава и нас, днешните българи, да се стремим достойно да продължаваме заветите им, да отхвърляме всякакви опити за подмяна на миналото и за пренаписване на историята в угода на днешни евтини сметки. Шипка за вечни времена остава най-високият връх на България - не в измервателни единици, разбира се, а като свещен символ на така скъпо отвоюваната ни свобода и на така беззаветно положените във фундамента ѝ български и руски кости... Каквито и пандемии или геополитически вихрушки да вилнеят днес, каквито и разпореждания да се раздават за разрешени и неразрешени церемонии, всеки милеещ за идеалите на Освобождението българин носи дълбоко в сърцето си преклонението пред героите на Шипка и Плевен, на Стара Загора и Шейново. Завинаги! Поклон и вечна признателност! Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ Wed, 03 Mar 2021 00:30:32 +0200 Светъл и възраждащ да е за всички ни обичаният празник на мартеничките и пролетта! http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=49204 СБЖ Скъпи колеги! Честит да ни е обичаният от всички хубав български празник на мартеничките и пролетта! Нека ни донесе здраве и светлина, нека възроди енергията и духа ни, нека ни зареди със силата на пролетното обновление, така необходимо и на професията, и на обществото ни! Честита Баба Марта, много усмивки и свежо бяло-червено настроение, колеги! Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ Mon, 01 Mar 2021 09:04:00 +0200 Нужна е чиста и свята журналистика, ако искаме чиста и свята република http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=49104 СБЖ Днес отново се прекланяме пред подвига и високия морален пример, завещан ни от Апостола на свободата Васил Левски, мъченически загинал преди 148 години, за да ни има днес нас, и оставил ни, уви, все още неосъществена мечтата за чиста и свята република. За журналистите, като хора на словото, призвани да са обществената съвест, днес е по-ясно от всякога, че тази чиста и свята република няма да е възможна без чиста и свята журналистика. Нямаме право да забравяме и думите на другия ни голям герой от онази възвисяваща епоха Христо Ботев: Свободата е мила, истината е свята . Чисто и честно служене на святата истина - това е дългът на журналиста във всички времена. И особено в днешните, когато отвсякъде върви толкова агресивно настъпление за смазване, унищоване, заличаване именно на тази есенция на журналистическата професия. Болно и срамно е да ставаме свидетели и потърпевши на неспирните посегателства, дискредитации, подмени, манипулации, извършвани от години в журналистиката и в медиите. Страшно е, когато масово журналисти си сменят работата - защото просто не могат повече честно да упражняват тази иначе достойна и толкова нужна за здравето на обществото професия, защото услужливи към икономически и политически интереси издатели я убиват, защото арогантността на възползващите се от тези зависимости властници расте, защото и обществото ни бързо се обезсърчава в опитите за промяна, които винаги свършват с възпроизвеждане и дори засилване на задушаващото статукво... Уви, това са процеси, които тровят не само българската журналистика и медийна среда, но се разгръщат все по-унищожително и в глобален мащаб. Просмуквайки нашата действителност, те предизвикват уродливи деформации и непрекъснато задълбочават онези язви в журналистическата и обществената тъкан, от които страдаме всички и които пораждат унищожителния срив на доверие в професията и в медиите като цяло. Всеки ден ни застигат симптомите на това болезнено състояние. Ето само най- пресните . Вече не само управляващи размахват срещу журналисти и инакомислещи бухалките на съдебната разправа - виждаме да го прави и ръководителка на опозиционна партия, претендираща да променя модела на управление, която без колебание завежда искове срещу журналистка и политоложка, защото не ѝ харесват коменатрите им по неин адрес. А си мислехме, че няма къде по-ниско да паднем в потъпкването на свободата на словото... Явно не спира копаенето на дъното.. Друг епизод от последните дни, разбунил гилдията, е предаването История.БГ , излъчено по БНТ на 15 февруари с претенцията да представи вестниците на прехода . Но нито поканените в студиото събеседници бяха истински представителна и достойна извадка за обективна оценка на явлението и процесите, нито водещият беше подготвен за сложната и многопластова тема. В резултат видяхме лишени от всякакъв контрапункт карикатурни самохвалства и спорни лични интерпретации на двама от участниците. При това става дума точно за лица, смятани от друга част на гилдията и аудиторията за носители на порочното зачатие в съвременните уродливи израждания на журналистиката - от обезобразяването на езика, през сътворяването на фалшиви новини, до обвързаностите с носители на капитали и на власт. Логична бе реакцията на много колеги, които се възмутиха от тази изкривена картина, представена не къде да е, а в ефира на националната телевизия. А мнозина вероятно основателно направиха извода, че изглежда именно такава подмяна и манипулация е и целта на телевизия, обслужваща властта... Междувременно сме свидетели и на мащабни сделки, смяна на собственост и кадрови промени в двете най-големи частни телевизии и в още редица свързани с тях медии. Появяват се нови медийни монополисти, а редица анализи алармират и за геополитически интереси зад тези процеси, целящи влияния не само у нас, но и в целия балкански регион. Международните баланси и геополитическите фактори все повече влияят върху състоянието и способността за оцеляване на медиите, като явлението отдавна се е превърнало в инструмент за насочване на обществени течения и чрез социалните мрежи. Манипулацията и дезинфомацията взимат все повече жертви - и сред аудиторията, и сред журналистите. Крайностите, като откритите репресии срещу свободата на словото в съседна Турция например, където един от всеки шест журналиста е подложен на съдебно преследване, вече не са крайности и изключения. Виждаме ги къде ли не. Дори демократична Испания тези дни изпрати в затвора рапър заради негови песни и коментари в Туитър. В Украйна пък наскоро видяхме закриването с президентски указ и с чисто политически мотиви на три телевизии с 1500 души, работещи в тях. Но двойните стандарти не отчитат това като покушение срещу демокрацията, фокусирайки се избирателно върху други епизоди с друга география... Не е лесно журналистиката да остане желана професия в свят като този и в страна като нашата... Но имаме нашите Левски и Ботев и имаме техните ориентири - не бива да спираме в стремежа към чиста и свята република, в която свободата е мила, а истината е свята. Колкото и да е трудно... Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ 19 февруари 2021 г. Fri, 19 Feb 2021 15:30:52 +0200 Здравното министерство оповести как ще се ваксинират журналистите http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=49034 СБЖ ДО СНЕЖАНА ТОДОРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОДОРОВА, Във връзка с предстоящото ваксиниране на представителите на медиите, моля да информирате журналистите на свободна практика и кореспондентите в България на чужди медии, които са членове на Съюза на българските журналисти, че журналистите, операторите и фоторепортерите могат да бъдат имунизирани срещу COVID-19 във фаза III на Националния план за ваксиниране. Необходимо е да изпратят на регионалните здравни инспекции по настоящ адрес информация, съдържаща две имена, населено място, телефон за контакт, както и прескарта или друг документ, удостоверяващ членството им в СБЖ. Информацията могат да изпращат в срок до 17 ч. на 16.02.2021 г. на електронните адреси на регионалните здравни инспекции. С уважение, проф. д.р Костадин Ангелов, мнистър на здравеопазването ДОПЪЛНЕНИЕ ОТ ЕМИ МАРИЯНСКА, член на УС на СБЖ и председател на Комисията за синдикално-социална и правна защита: За журналисти, живущите по настоящ адрес в София, писмата за ваксиниране трябва да се изпращат на електронните адреси priemna@srzi.bg или director@srzi.bg - Столична РЗИ. Останалите колеги с местоживеене в страната - към областните РЗИ Wed, 10 Feb 2021 20:09:42 +0200 Прекратете репресиите срещу журналисти и медии в Беларус! http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=49014 СБЖ В декларацията на УС на СБЖ се припомня, че на протестите в Беларус демонстрантите отхвърлят официалните резултати от миналогодишните избори плод и на възможни фалшификации, и победата на президента Александър Лукашенко. По-нататък в декларацията на УС на СБЖ се посочва: Само през последните месеци на 2020 г. са извършени 477 ареста на журналисти, дръзнали да изкажат несъгласие и да разобличат драконовите мерки на властите или просто защото са отразявали опозиционните протести. 62 журналисти са били обект на насилие, 50 критични към правителството медии са били закрити, арестувани колеги са прекарали общо 1200 дни зад решетките. Беларуската асоциация на журналистите (БАЖ) алармира, че репресиите са се ожесточили от началото на 2021 г. Предприето е съдебно преследване срещу 9 журналисти и медийни работници, които очакват присъди по политически причини. Най-новият драстичен случай на съдебна разправа е насроченият за 9 февруари т.г . процес срещу телевизионните журналистки Кацярина Андреева и Даря Чулцова , отразявали милиционерския произвол по време на протестите срещу властите в Минск и хвърлени зад решетките на 15 ноември м.г. Нелепите обвинения срещу тези две колежки са за смущаване и грубо потъпкване на обществения ред , за което ги грози присъда от 3 години затвор. Дори само тези факти са достатъчни, за да се убедим, че репресивният апарат в Минск е включен на висока скорост и посегателствата на властите срещу журналисти, изпълняващи дълга си да информират обществото, будят нашето дълбоко възмущение. Всеки опит за сплашване на критични към властта журналисти и медии, за слагане на намордник върху свободата на словото включително чрез съдебни бухалки , където и да е по света и от когото да е било, е драстично потъпкване на демократичните права и свободи. УС на СБЖ настоява за незабавното и безусловно освобождаване на всички арестувани наши колеги, за спазване на основните граждански права и свободи. Изразяваме нашата солидарност с Беларуската асоциация на журналистите (БАЖ) и споделяме нейната основателна тревога за съдбата на беларуските колеги и готвената съдебна разправа срещу тях. Твърдо подкрепяме и вече изразената позиция в този дух на Европейската федерация на журналистите (ЕФЖ) и Международната федерация на журналистите (МФЖ) ,чийто колективен член е СБЖ. Присъединяваме се към настоятелния призив на генералните секретари на двете авторитетни организации Рикардо Гутиерес и Антони Беланже да бъде спрян полицейският и съдебният произвол над журналистите в Беларус, да засилим международната журналистическа и гражданска подкрепа за справедливата им кауза. УС на Съюза на българските журналисти София, 8 февруари 2021 г. Mon, 08 Feb 2021 21:05:32 +0200 Кандидатът да оглави БТА Кирил Вълчев посети СБЖ и изрази желание за взаимодействие http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48831 СБЖ Състоялата се на 18 януари в кабинета на председателя на УС на СБЖ среща между Кирил Вълчев и Снежана Тодорова продължи около два часа. Гостът сподели своите виждания за бъдещето на БТА и как би работил, ако бъде избран за генерален директор на информационната агенция. Обсъдени бяха идеи и инициативи относно развитието на БТА, възникнали по време на професионална дискусия, състояла се сред колегията от СБЖ. Кирил Вълчев изрази признателност за синдикалната подкрепа за своята кандидатура от страна на всички синдикати в БТА. Ако бъде избран начело на агенцията, ще разчита на по-голямо субсидиране от държавата. Ще работи за разкриване на кореспондентски бюра и се надява БТА да стане най-авторитетната агенция на Балканския полуостров. Подкрепя съществуването на пресклубове на БТА. Убеден е, че информацията на БТА трябва да се ползва безплатно. Не подкрепя идеята за създаване на Надзорен съвет, тъй като това ще е поредната хранилка за някои . Кирил Вълчев потвърди изразяваното си и преди уважение към СБЖ и сподели намерението си за успешно сътрудничество със Съюза. На срещата присъства и главният секретар на СБЖ Анна Заркова. Tue, 19 Jan 2021 13:53:27 +0200 Противоречия в замислена трудовоправна реформа безпокят дружествата на СБЖ в БНР http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48774 СБЖ До АНДОН БАЛТАКОВ Генерален директор на БНР До членовете на УС на БНР: ГАЛЯ ТРЕНЧЕВА ДИМИТЪР ДИМИТРОВ МАРИЯ МАРКОВА СТЕФАН ТАШЕВ От Съюз на българските журналисти, представялван от председателите на Дружества в БНР: Адриана Киселинчева, Николай Захариев, Дарина Анастасова, Елена Каркаланова - Панайотова Относно: Проект на Правила за оценка на трудовото представяне на служителите в Българското национално радио Уважаеми господин Балтаков, уважаеми членове на УС на БНР, Запознахме се подробно с Проекта за Правила за оценка на трудовото представяне на служителите в Българското национално радио. Приветстваме усилията на ръководството на БНР да въведе прозрачни и предвидими критерии за оценка на работата на служителите. Вярваме, че с общите усилия на ръководство, служители и синдикални организации ще успеем да изработим правила, които справедливо и честно да отразяват приноса на всеки от нас в утвърждаване на авторитета на БНР като водеща обществена медия. Позволяваме си да Ви обърнем внимание, че част от предложенията в Проекта за Правила за оценка на трудовото представяне на служителите в Българското национално радио (по-нататък за удобство Правилата или Правила за оценка ) се намират в колизия с принципи и конкретни норми, залегнали в Колективния трудов договор и действащия Правилник за работната заплата в Българското национално радио. Подобни противоречия носят потенциал за възникване на трудовоправни спорове и съмнения за работодателски произвол, което безспорно ще затрудни процеса по приемане и прилагане на новите Правила и ще породи съмнения относно причините за тяхното въвеждане. Предложеният проект не отразява утвърдени в системата на БНР практики за вътрешно съвместителство при изпълнение на задачи от Програмния план и утвърдените графици, респективно липсват правила, които да го обективират при оценяването на трудовото представяне. В предложения Проект липсва предвиждане на обективни критерии, които да служат като база за сравнение на съответствието на изпълнението. Изготвянето на обективна и честна оценка на трудовите постижения следва да се предхожда от изготвяне и съгласуване съвместно от оценяващия ръководител и от оценявания на индивидуален работен план, в който да се заложат основна цел/и, преки задължения, конкретни задачи, достъпните ресурси и компетентностите, определени съобразно длъжностната характеристика на длъжността, заемана от оценявания и съгласувани с целите и задачите на структурата/ звеното, в което служителят работи. Предварителното определяне на в максимална степен конкретни, постижими цели, срокове и изисквания/критерии за изпълнението, които оценяваният трябва да постигне през периода на оценяване, са conditio sine qua non, а липсата им би довела до произволно, субективно и в крайна сметка недопустимо оценяване на личностни характеристики. Правилата прогласяват 6 (шест) основни цели, но в предложението липсват подробни правила за постигането им. Обратно, предвижда се оценяването да може да се ползва за нуждите на промяна в трудовото възнаграждение (чрез допълнително материално стимулиране или промяна в основната заплата), но без конкретика на предпоставки и процедури за това и без обвързване с правомощията на съоветни ръководни служители. Необходимо е разписване на подробни правила, които да гарантират постигане на основните цели, включително чрез предвиждане на междинен преглед на изпълнението, изготвяне на планове за обучения, съгласуване на правилата за оценка на работното изпълнение и правилата за формиране на трудовото възнаграждение. Намираме, че краткият период на оценяване един месец, би затруднил процеса на оценяване и може да доведе до изкривяване или формализиране на оценяването. Не бива да се изключва, особено в началния период на въвеждане на практиката по оценяване, вероятността от по-често възникване на спорове относно изготвените оценки, което неминуемо би затруднило работата на оценяващите и контролиращи ръководители. Проучването на приложими нормативи и практики в други структури сочи, че ефективно оценяване от ръководител е възможно за по-дълъг период от време като за целите на текущия контрол добра практика представляват изготвяне на самоотчети за по-кратки периоди от време (апр. ежедневни, ежеседмични) които самоотчети да служат като основа за извършвания контрол за съответствие. Изразяваме категорично несъгласие срещу въвеждането на задължение за частично и избирателно мотивиране на изготвяните оценки. Мотивирането на всеки акт, в частност на оценката на трудовото представяне, изготвена от оценяващия ръководител или арбитражна комисия, е съществена, да не кажем единствена, гаранция за нейната законосъобразност. Излагането на подробни, ясни и непротиворечиви мотиви за извършването на всяка оценка би позволило осъществяване на последващ контрол при повдигане на спор и проверка за съответствието й с целите на Правилата. Предлагаме в състава на арбитражните комисии да се предвиди задължително участие на представител на синдикалните организации при БНР, както и въвеждане на фигурата на резервен член, за да не се натоварва председателя или избран член от арбитражната комисия с прекалена отговорност и тежест за изготвяната оценка. Препоръчваме синхронизиране на нормите, които оценяват личните усилия на служителите при изпълнение на служебните ангажименти и реалзиране на целите на БНР като обеществена медия. Изразяваме категорично несъгласие усилията на служителите, получаването на оценки от външни фактори и потребители (като напр. награди от национални конкурси, участия в общественозначими кампании, оценка на потребители на медийния продукт; влияние в съответната област на обществени отношения и пр.) да не бъдат вземани предвид при оценяване на трудовото представяне на служителите. Уважаеми господин генерален директор, като обществена медия БНР е призвана освен да информира и да образова, да защитава национални интереси и общочовешки ценности, да популяризира и поощрява национално творчество, културни ценности и постижения. Известно е, че това изисква допълнителни усилия и натоварва с повече отговорност за осигуряване на свободна от цензура творческа среда, на условия за свободно изразяване и отразяване на различни гледни точки. Оценката на трудовото представяне притежава потенциал за заплаха срямо тези свободи, поради което намираме за необходимо към приемането на подобни правила да се пристъпи след провеждане на широка дискусия по въпроса сред служителите и предствителите на всички синдикални организации. Екипността е една от най-силните страни в работата на БНР. Изразяваме тревога, че предложената схема на оценяване ще изостри и влоши работната среда и отношенията в екипите. Също така възлагането на нови оценяващи функции на отговорните редактори, ги натоварва с прекалено много задължения и отговорности, които ще изместят фокуса и енергията от изпълнението на основната им задача - стойностна продукция на обществената медия. В практиката на програмите прекият ръководител изготвя графика със задачите, но той според предложените Правила, трябва да оценява и обема на извършената работа, което буди съмнения за субективизъм. В същото време дали механичното включване в схемата на всеки по равно би довело до повишаване на качеството на продукта на обществената медия? Освен това, не става ясно според предложените Правила под Обем и срочност на работата, какъв е съобразеният със законодателството норматив на всеки от журналистите, спрямо длъжността му. Прави впечатление, че Проектоправилата не отчитат спецификата и сроковете, в които се извършват различните журналистически дейности в БНР. Добре поднесеното и достоверно съдържание на крайния продукт е всъщност онова, което ни различава от частните медии и повишава доверието на обществеността към програмите на БНР. Надяваме се до момента на окончателното прецизиране и усъвършенстване на Правилата за оценяване и съгласуването им с останалите нормативни актове в БНР, да продължим работата по начина, предвиден в Колективния трудов договор. Адриана Киселинчева (СБЖ Дружество 14 Хоризонт ) Николай Захариев (СБЖ Дружество 78 - МУЗИКА ) Дарина Анастасова (СБЖ Дружество 15 Христо Ботев ) Елена Каркаланова Панайотова (СБЖ Дружество 16 Радио България ) Wed, 13 Jan 2021 09:02:21 +0200 Срещу свободата на словото е пуснат валяк. Под него е Асандж, а не Тръмп http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48765 СБЖ Отзвукът от щурма на Конгреса на САЩ от привърженици на президента Доналд Тръмп стартира дебат за свободата на словото поради последвалото блокиране на страниците на Тръмп в социалните мрежи. Надигнаха се гръмки гласове в защита на свободата на словото на един държавен глава, употребявал въпросните социални мрежи, за да популяризира свои агресивни тези и за да настройва феновете си в същия агресивен дух. Видяхме резултата в шокиращите кадри от Капитолия на 6 януари. По същото време дойде и поредното драстично развитие на една друга драма, много по-пряко свързана със свободата на словото, с правото и задължението на журналистиката да информира и с правото на всички нас, гражданите по света, да бъдем информирани за брутални нарушения на международното право. Но реакциите по нея потъват в доминиращия медиен шум. Става дума за продължаващата целенасочена разправа със създателя на Уикилийкс Джулиан Асандж. От април 2019-та той е в лондонския затвор Белмарш . Преди това 7 години беше доброволен затворник в посолството на Еквадор в Лондон, където получи убежище, за да не бъде екстрадиран в САЩ. Екстрадицията му се иска от американските власти заради разгласени от Уикилийкс разкрития за военни престъпления на САЩ в Ирак и Афганистан. Ако бъде екстрадиран, Асандж е заплашен от 175 г. затвор. На 4 януари т. г. лодонският съд, разглеждащ делото, реши да откаже екстрадирането на Асандж в САЩ с мотива, че ако това стане, той можел да посегне на живота си. Съдът обаче се съгласи с всички американски обвинения срещу разобличителя на военни престъпления на САЩ. А след още два дни, на 6 януари, когато се разигра и щурмът на Капитолия, съдът постанови Асандж да остане в затвора, докато се точи обжалването от Вашингтон на отказа да бъде екстрадиран. Всичко около случая с Асандж от години е предизвикателна демонстрация пред цял свят какво го очаква всеки журналист, дръзнал да разобличи нещо наистина сериозно - военни престъпления на една изживяваща се като всевластна и безконтролна суперсила . СБЖ и друг път е декларирал своето възмущение от показната разправа с разобличителя Джулиан Асандж, а в негово лице - и със същинските свобода на словото и право на информираност. Сега ние отново потвърждаваме своята категорична позиция, че Асандж трябва незабавно да бъде освободен, а тези свобода и право - свято зачитани. Твърдо подкрепяме вече изразената позиция в такъв дух на Международната федерация на журналистите и на Европейската федерация на журналистите , чийто колективен член е СБЖ. Проблемът удря по всеки от нас и отеква болезнено в медийната свобода във всяка страна, включително и в България. Подмяната на ценностите и овладяването на медиите от собственици, превръщащи ги от защитници на свободата на словото в инструменти за обслужването на властимащите, много ясно виждаме и в нашата действителност. Всичко се обръща с главата надолу. Чухме дори как новоизбрания зам.-председател на ДПС Йордан Цонев хвали емблематичния Делян Пеевски - че точно неговият медиен закон изсветлил медийната собственост в България... Жонглира се със законотворчество, купуват се и се препродават медии на едро, срещу това се договарят вътрешни и международни индулгенции... А ако някой се обади дори само с неудобен въпрос, му се опразва столчето ... Добре смазаният механизъм, задействан срещу Асандж, се прилага навсякъде и срещу всички ни. И именно затова истинската и смела журналистика, способна да прави разлика между двойните стандарти, да отсява промяната от подмяната, да тласка хората да мислят и да взимат информирани решения, да проявява висока социална и гражданска отговорност е толкова важна днес. Не е лесно да я отстоим, но сме длъжни, колеги. Кривите огледала около нас са много и уродливите образи в тях се умножиха още повече с разразяването на пандемията от Covid-19. Това изпитание носи нови рискове за правото на свобода на словото и на информираност. Съвсем изтъня линията между него и откровената манипулация и дезинформация. Как да се прецени например дали даването на трибуна на критици на ограничителните антиепидемични мерки не носи сериозен риск за общественото здраве? А дали пък отказът на такава трибуна не е посегателство срещу свободата на изразяване? Кое е по-опасното? Такъв остър спор се разигра т ези дни в Австрия след платена публикаця, излязла в два тиражни местни вестника. В същия ключ протичат и споровете около отнетата трибуна на Доналд Тръмп в социалните мрежи, като от този факт се тръгва към обобщения какви глобални цензорски права упражняват технологичните гиганти. Дебатът по втората част от казуса възниква не за първи път. Той несъмнено трябва да продължи и е редно да се търси решение чрез прецизна международна регламентация под егидата на ООН. Но обвързването на темата с казуса с Тръмп влиза в категорията на подмяната. Защото популяризирането на деструктивни и агресивни възгледи, способни да доведат и до кръвопролития, очевидно не бива да се бърка със свободата на словото. Да, огромен въпрос е кой и как ще преценява къде свършва едното и къде започва другото. Намирането на балансиран отговор е обща отговорност и на обществата, и на журналистиката, и на политиците. Пределно ясното още отсега е, че срещу свободата на словото в планетарен мащаб е пуснат безпощаден валяк. Но под него е Асандж, под него сме всички ние. А не Тръмп. Има морална координатна ос, която все пак никой плурализъм не би трябвало да чупи. УС на СБЖ София, 11 януари 2021 г. Tue, 12 Jan 2021 16:02:47 +0200 Да е по-добра, спокойна, мирна и светла Новата 2021 година! http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48659 СБЖ Скъпи колеги, Изпращаме изключително тежка и за професията ни, и за България, и за целия свят година, която ни изправи пред трудни изпитания, открои ключови истини, натовари ни с огромни отговорности. Дали съумяхме да извлечем от ударите, загубите и сътресенията достатъчно мъдрост и просветление, за да излезем на верен път към промяната?... Прекрачвайки във всяка Нова година, човечеството неизменно се надява тя да е по-добра, спокойна, мирна и светла от предходната. Това очакване сега ни владее по-силно отвсякога. Нека всички положим общи и всеотдайни усилия, за да го осъществим. Нека 2021-ва стане годината на човешкото единение за един по-хуманен и справедлив свят. Бъдете здрави и със силен дух, колеги! Бъдещето зависи от всички нас. Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ Thu, 31 Dec 2020 07:32:35 +0200 Отворено писмо до ръководството на СУ „Св.Климент Охридски” http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48595 СБЖ Скандалната сага, завихрена и подклаждана от студентска група с неоповестен брой и състав от Софийския университет, срещу уважавания социолог и политолог проф. Михаил Мирчев завърши на 36-ия ден с печален епилог. Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков легитимира решението си да прекрати договора с проф. Мирчев като хоноруван преподавател във ФНОИ (Факултет по науки за образованието и изкуствата) след проверка и становище на Етичната комисия на университета. Последната бе сезирана след гневно Отворено писмо на Студентското общество за равенство в СУ, разпратено едновременно до ръководството на СУ, Министерството на образованието и медии, в което обвиняват проф. Мирчев, че в лекциите му имало недопустими антиромски, антибежански, антисемитски и откровено расистки елементи. Малко след това проф. Мирчев в поредица от интервюта, позовавайки се на факти, анализи и изводи от качените от него самия лекции в YouTube, отхвърли твърденията на злополучните си критици, които не са се посвенили да представят извадени от контекста негови оценки и да му залепят грозни и пресилени квалификации, без да имат основания за това. Уважаваният професор даде примери за манипулативно представяне на факти и ситуации, от които се вижда, че много от вмененените му расистки и антисемитски твърдения съвсем не отразяват неговото мнение. Напротив, той самият ги опровергава, често в диалогична и провокативна форма, за да подтикне студентите си към самостоятелно мислене, като ги призовава да не правят прибързани, особено катастрофични и елементарни изводи... Проф. Мирчев изложи подробно становището си по повод създадения изкуствено скандал с лекциите му и до Етичната комисия на СУ. В него той изказа основателната си тревога от опитите по догматичен и репресивен начин да се налага политическа коректност , да се ограничава публичният и университетският диалог по ключови обществени проблеми, по щекотливи теми и обществени рискове чрез табуиране на термини, чрез забраняване на публичното използване на съответни статистически данни и профили . Етичната комисия на СУ излезе със становище, в което подчертава, че в писмото на Студентското общество за равенство са налице както основателни твърдения, така и крайни квалификации и преувеличения. Тя отхвърля твърденията на студентските критици, че в своите лекции проф. Мирчев разгръща крайно десни и фашистки теории , нито че същите са изпълнени с ксенофобско и антисемитско съдържание . Но допуска, че нарушенията на проф. Мирчев се свеждат до генерализацията, стереотипизацията и едностранчивостта в изложението по отношение на отделните етнически групи... Ръководството на университета не взе предвид аргументираната отбрана на проф. Михаил Мирчев, нито многобройните гласове на утвърдени учени, преподаватели, студенти, журналисти, които изразиха подкрепата си към професора, на правото му на свободно изразяване и методите му на работа. Към тях се присъединяваме и ние, от Съюза на българските журналисти, чийто дългогодишен член е изявеният учен социолог, известен с острото си перо, със собствения си стил и критичен изказ, които не влизат в матрицата на вчесаните политкоректни мисли. Смятаме, че освобождаването на проф. Мирчев от преподавателска работа в СУ след акцията на т. нар. Студентското общество за равенство , която има не само активистки привкус (според умерената оценка на проф. Герджиков пред Дарик радио), но и на донос (с манипулативните си и пресилени внушения), е акт с негативни последици за академичния, а и за обществен живот на страната ни. Най-старият ни университет с дългогодишни демократични традиции и извоюван авторитет се лишава от един уважаван преподавател, с над 40-годишен стаж, две десетилетия от които е посветил на чудесната си работа в Алма матер (цитираме неговите думи на прощаване). Според мнението на авторитети в научната гилдия проф. Михаил Мирчев е един от най-сериозните съвременни социолози, един от най-добрите специалисти по социална стратификация и демографска проблематика, който не се страхува да изрича истината, колкото и горчива да бъде. Днес това е много рядко, особено във време на конюнктура и конформизъм, съобразно новата политическа коректност пише с горчивина по повод освобождаването на колегата си проф. Георги Янков, основател на катедра Политология в УНСС. Да, проф. Мирчев бе пожертван заради политическата коректност, пред която отстъпиха принципите на академичната свобода, отстояването на плурализма на мнения, на критично и различно от другите мислене. Ето кредото на професора, изказано пред Правен свят : В студентската аудитория моето дълбоко убеждение е, че имаме една допълнителна степен на свобода. Ние сме длъжни, преподавателите, още по-директно да назоваваме някои неща, понякога да използваме малко по-остра дума, за да провокираме мисленето у студентите. Ние нямаме задача да се съгласяват с нас. Имаме задача да ги провокираме, за да могат да станат граждани Основателни са опасенията, че решението Софийският университет Св. Климент Охридски да освободи свой дългогодишен преподавател, защото трактовки на лекциите му по дискусионни теми не удовлетворявали група студенти, може да отвори врати за цензура не само в академичните среди. Казусът Мирчев може да доведе дори до автоцензура от страна на самите преподаватели от страх, че ще загубят работата си под натиск, подмолни действия и субективни оценки, при това с изопачаване на фактите, каквито черти носи акцията на студентския клуб за равенство. А страхът е най-големият порок, ако си припомним тази паметна фраза на Михаил Булгаков от романа му Майстора и Маргарита . В по-широк план, споделяме предупреждението на адепти и защитници на проф. Мирчев от най-широк научен и граждански спектър, изразено в тяхна декларация: Това би било пагубно за бъдещето на българското образование и панорамата на съвременния академичен живот в страната. Именно образованието е гръбнакът на нацията и най-добрият начин да се възпитат свободомислещи граждани, а подобни действия силно ще обезкуражат инакомислието и инициирането на всякакво интелектуално предизвикателство в академичните среди . Иска ни се да завършим това наше отворено писмо с по-оптимистичен тон откриваме го във високия дух и непоколебимост на проф. Мирчев в неговото лаконично писмо, с което се сбогува с колегите си от Софийския университет: Аз продължавам да си върша работата. И да бъда честен към фактите от живота. Младите имат нужда от това още повече в днешното време. Бъдете здрави. Приятна Нова 2021 година. Вярвам, че през нея много от примките ще се разхлабят около вратовете и душите ни Студентска група за критично мислене в СУ организира протест в защита свободата на словото и на академичната свобода, в подкрепа на проф. Михаил Мирчев, против цензурата във висшето образование, срещу обедняването и стерилизирането на академичните дискурси и лекции. Той ще се състои в понеделник, 21 декември, от 18:00 ч. пред сградата на Ректората. Поканени всички, които изразяват гражданско несъгласие с взетото решение. Снежана Тодорова председател на Управителния съвет на СБЖ Мария Нецова председател на Етичната комисия на СБЖ 20 декември 2020 г. Отвореното ни писмо е изпратено до Ректорския съвет на Софийски университет Св. Климент Охридски , оглавяван от ректора проф. дфн Анастас Герджиков, до Факултета по науки за образованието и изкуствата и проф. Михаил Мирчев Sun, 20 Dec 2020 21:05:53 +0200 УС на СБЖ: Позорно е хора като Ал. Йорданов да представляват България http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48485 СБЖ УС на СБЖ изразява възмущение от недопустимите нападки и недостойното поведение на политик, евродепутат, публична личност, какъвто е Александър Йорданов, срещу журналистката от БНР Силвия Великова във връзка с изпълнение на нейните професионални задължения. Неуважението, което той проявява към журналистическия труд, и срамните му квалификации са доказателство за неговото неразбиране очевидно не само на мястото и ролята на журналиста в нашето общество, но и на основополагащи принципи на демокрацията. Позорно е такива хора да представляват България в европейски институции. Mon, 07 Dec 2020 21:17:38 +0200 145 г. от рождението на Йосиф Хербст - първия председател на Дружеството на журналистите http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48319 СБЖ На 20 ноемвври се навършват 145 години от рождението на легендата на българската журналистика, символа на винаги изострената гражданска съвест Йосиф Хербст. Той е и първият председател на Дружеството на столичнит журналисти - првообраза на днешния Съюз на българските журналисти, който и до днес свято следва неговото верую - Никому в угода, на никого напук . Йосиф Хербст е роден на 20 ноември 1875 г. в Одрин, Османската империя, в еврейско семейство, преселнило се от Австро-Унгария още през 1848 г. Баща му Якоб Хербст е инспектор по Хиршовата железница и при строежа на отсечката Вакарел-София след края на Руско-турската освободителна война - през 1879 г., се установява за постоянно в България, когато Йосиф е едва 4-годишен. Момчето завършва Военното училище в София. Още като ученик проявява блестящи способности, заради които всички го гледат с особена възхита. А преподавателят му по български език и история Добри Ганчев, учител на Фердинанд и княжеските деца, е удивен е от усета на младежа към богатствата и тънкостите на българската реч. Малко са онези, които дръзват да влязат в полемика с Йосиф Хербст, страхувайки се да не ги направи за смях. След училището Хербст служи в Първи пехотен полк и статистическо-топографското отделение на военното министерство. Работи в редакцията на Военни известия . Сътрудничи в български и чужди вестници. Тъй като владее свободно основните европейски езици, през годините Хербст е кореспондент на различни чуждестранни издания, сред които The Daily Mail, Die Zeit, Neue Freie Presse, Fosiche Zeitung. През 1899 записва право в Софийския университет, където на лекциите се запознава с Елин Пелин. След няколко месеца и двамата се отказват да посещават юридическите лекции. Стават близки приятели и в следващите години, когато Хербст списва своя вестник Софийска свободна трибуна , почти във всеки брой публикува разкази на младия и все още непризнат писател. Публицистичната фигура на Хербст добива все по-голяма авторитетност сред българския печат и през 1903 година става главен редактор на големия столичен ежедневник Дневник . През 1908 г. Хербст работи в Български търговски вестник . Назначен е и за първи директор на печата по времето на управлението на Демократическата партия от 1908 до 1911 г. Заедно с Александър Балабанов и Александър Гиргинов през същата 1908-ма редактира стартиралия неофициален правителствен орган вестник Време . Участва в Балканската и Междусъюзническата война. Ранен е. Получава орден За храброст. От 1913 г. до 1918 г. оглавява Дирекцията на печата - първообраза на днешната БТА. Напуска този пост, след като влиза в конфликт с правителството на Васил Радославов. Хербст отказва да публикува спуснато му от кабинета съобщение, че Симеон Радев е уволнен като пълномощен министър. Хербст заявява, че такова съобщение няма да пусне, че Дирекцията на печата не можела да лъже, тъй като всички знаели, че Радев сам си бил дал оставката с телеграма до правителството. Още по-голям е сблъсъкът му с властта заради информациите, които ДП разпространява за извършената в Русия болшевишка революция. Отговорът, който дава Хербст на упреците към него по тази тема, е следният: Господин министър-председателю, когато избухне вулкан, може ли някой да скрие това събитие или да го представи за къртичина. Ще стане за смях! Дирекцията на печата изпълни дълга си, като осведоми обективно българската общественост за събитията в Петроград. След уволнението си през 1918 г. Хербст известно време работи в армейска разузнавателно-информационна секция и пряко става свидетел на пълния срив в бойния дух на армията в месомелачката на Първата световна война - което и описва в свой разтърсващ военен доклад. След Войнишкото въстание и националната катастрофа, с която България излиза от войната, Хербст за известно време се отказва напълно от публицистични изяви и се заема с бизнес. Това негово кратко отстъпление от същността му завършва, след като през 1921 г. сключва втори брак - с пламенно обичаната от него Виола, дъщеря на политика Петко Каравелов. Междувременно първата му съпруга - германката Елвира, е починала след дълго боледуване. Хербст се връща с особена сила в журналистиката и публицистиката след Деветоюнския преврат от 1923 г. и Септемврийското въстание същата година. Острото перо на Хербст разобличава безпощадно репресиите на режима на Александър Цанков на страниците на списание Вик за свободни хора . През 1924 г. списанието е спряно, но Хербст веднага стартира две други свои издания АБВ и Ек - и двете излизат до 1925-та. При убийството на комунистическия деец Вълчо Иванов през нощта на 12 срещу 13 февруари 1925 г. видният журналист става и пряк свидетел на изхвърлянето на трупа на жертвата от извършителите група офицери, начело с капитан Кочо Стоянов. На следващия ден Хербст описва видяното във вестниците си. С това окончателно си спечелва омразата, а несъмнено и решението за разправа на първото правителство на Демократическия сговор . След като следобедното издание на поредния нов вестник на Йосиф Хербст - Днес , първо съобщава за извършения на 16 април 1925 г. страховит атентат в църквата Св. Неделя в София, още същия ден големият журналист и публицист първо е извикан за справка в полицията, а после безследно изчезва ... Както и толкова много други жертви на тогавашния бял терор , погубил и Гео Милев, и Христо Ясенов, и Сергей Румянцев... Нека днес, в деня на 145-годишнината от рождението на Йосиф Хербст, отново си припомним неговата трагична съдба и неговата честна журналистическа съвест - нашата професия и нашето общество имат остра нужда тази памет винаги да е жива! Поклон! Свързани: 145 години от рождението на Йосиф Хербст: Публицистът и глутницата Откъс от книгата на Велислава Дърева Атентатът 25. Денят, в който се отвориха портите Адови Дата: 20.11.2020 Fri, 20 Nov 2020 11:29:40 +0200 Снежана Тодорова пред „Евроком” - за имотите на СБЖ и отхвърляните промени в ЗРТ http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48310 СБЖ/eurocom.bg Запитана относно неотдавнащни публикации в медиите за нахлуване на полиция в СБЖ, Снежана Тодорова отговори, че такова нахлуване не е имало. Тук стигаме отново до начина, по който боравим с думите. Нахлуване не е имало. Никой и не е написал, че е имало нахлуване. Имаше една информация: пратиха полиция в Съюза на журналистите. Това не означава, че е имало нахлуване, каза ръководителката на Съюза. Тя уточни, че е имало писмо от СДВР за извършвана проверка по друго писмо - на член на СБЖ, недоволен от състоялото Общо отчетно-изборно събрание. Но СБЖ няма от какво да се притеснява, защото цялата му дейност и документаця е изрядна и това може да установи всяка проверка. СБЖ е една от най-демократичните структури. Ние сме НПО с голям членски състав - над 3500 души. Всеки има право да възрази, да изрази позиция, макар тя и невинаги да е достоверна, посочи Тодорова. Тя уточни, че и в конкретният случай недоволният член на СБЖ не е бил добре ориентиран дори по кой закон е регистриран Съюзът, затова претенциите му са неоснователни. Водещият попита председателката на СБЖ дали шумът в медиите не е свързан и с въпроса за имотите на Съюза, към които многократно през годините са проявявани апетити. Тодорова потвърди: Да, за съжаление интересът от страна на най-различни граждани, някои от тях и членове на Съюза, е заради имотите. Тази тема е най-застъпена и в споменатите от вас публикации . Снежана Тодорова припомни, че СБЖ е съумял през годините да съхрани въпреки всичките трудности собствеността на имотите си, разположени на прекрасни места - Златни пясъци, Банкя, язовир Батак . Тя посочи, че поддържането на базата им изисква сериозни финансови усилия, което не е лесно. Но стремежът на СБЖ е да ги направи атрактивни и за своите членове, и за всички желаещи да почиват в тях. В интервюто стана дума и за отхвърления със специално становище на СБЖ проект за нов Закон за радиото и телевизията и за настояването на Съюза за изработване на изцяло нов ЗРТ, но само след широко обществено обсъждане с включване на журналистическата гилдия, професионалните организации, експертите в медийното право, академичните среди и т.н. Становщето на СБЖ е качено в създадената за обществени консултации специализирана платформа на министерството на културата, която обаче има ограничения в обема на текстовете и създава затруднения за възможността на гражданството пълноценно да изразява мнението си по пряко засягащи го въпроси. Снежана Тодорова изтъкна, че основното възражение на Съюза срещу този проект е, че е бил подготвен от незнайна работна група и че не е преминал през широко и подобаващо обществено обсъждане. Припомнено беше и острото възражение срещу проекта, отправено от ръководствто на БНР. Тодорова обърна внимание и на необходимостта от нов начин на конструиране на СЕМ , за да се избяга от политическите назначения в този регулаторен орган и да се вкара силна гражданска и професионална квота - тема, която е повдигана мнгократно по време на предшестващи обществени дискусии, провеждани от СБЖ. Ръководителката на Съюза посочи още, че в предлагания от министерството на културата проект за нов ЗРТ няма нито дума за защита на правата на журналистите и на журналистическия труд. Тя специално подчерта, че самият СБЖ още през 2016 г. е разработил свои предложения за законодателни промени с акцент именно върху защита на правата на журналистите и на журналистическия труд, както и на свободата на словот. Предложенията са внесени в Народното събрание, но все още не са придвижени, въпреки непрестанните напомняния и настоявания на от страна на СБЖ. Целият запис на интервюто може да се види тук. Wed, 18 Nov 2020 21:35:26 +0200 СБЖ отхвърля промените в ЗРТ и настоява за реално и прозрачно обществено обсъждане за изцяло нов закон http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48295 СБЖ Както е известно, преди около месец министърът на културата внесе в правителството Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Проектът е публикуван в специализираната правителстевна дигитална платформа Обществени консултации , позволяваща писмено изказване на мнения по проекта. Срокът, до който е възможно там да се вписват такива мнения, изтича на 18 ноември. Това очевидно се схваща от правителството като форма на някакво обществено обсъждане. Но не е. Реално обществено обсъждане не е проведено. Не е проведена кампания за широко и многостранно дискусионно представяне на оценки и аргументи от страна на медийни експерти, академични среди, журналистически и други обществени организации. Нещо повече. Самият подход при изработването на този проект е дълбоко обезпокоителен - предложенията се правят от неясно от кого и на какъв принцип сформирани работни групи, на тъмно. На обществото се сервира вече готовият резултат и се дава един месец срок за събиране на онлайн мнения, които после пак не е ясно кой ще обработва и как ще тълкува. Самият този подход е порочен и опорочава всичко, което ще бъде произведено по този начин. Видяхме вече какъв скандал се разрази около реакцията на ръководството на БНР, което алармира за подмяна на отправени от него предложения още в етапа на изработката на проекта. Поради всички тези причини СБЖ възразява срещу цялостната рамка, в която е вкарана инициативата за изменения и допълнения на Закона за радиото и телевизията. Нашият Съюз с неговата представителност и експертен потенциал не е потърсен своевременно при подготовката на проекта. Не са взети предвид и принципните предложения за законодателни промени, внесени от СБЖ в Комисията по културата и медиите на Народното събрание още през юни 2017 г. В нашите предложения има важни инициативи за защита на правата на журналистите и на журналистическия труд. Но този аспект от медийната сфера - правата на журналистите и журналистическят труд - напълно липсва в предлагания сега проект за промени в ЗРТ. А в обществените радио и телевизия, които са във фокуса на лансирания от правителствотото законопроект, работят много журналисти, които остро се нуждаят от защита на своите права и на своя труд - както в чисто синдикален смисъл, така и в контекста на индиректния, а понякога и директен политически натиск и зависимости, в условията, на които колегите ни са принудени да оцеляват. Обществото, медиите и журналистическата гилдия отдавна изпитват остра необходимост от законова опора за свободата на словото, за независимостта на медиите, за гаранциите за журналистическия труд и журналистическите права. Нека пак да повторим - става дума за законова ОПОРА за тези базисни измерения на демокрацията. А не за законово вкарване в още по-непоносимо менгеме на и без това едва дишащата българска журналистика. СБЖ е силно обезпокоен, че настоящите предложения за промени в ЗРТ, както и други медийни замисли на настоящите управляващи, всъщност целят точно това - опасно затягане на менгемето. Нашият Съюз никога няма да подкрепи подобна тенденция и няма да участва в легитимирането ѝ. Все пак ще посочим и редица конкретни съображения на медийни експерти, към които се обърнахме за мнение относно предлагания сега проект за промени в ЗРТ. Например: - Не са посочени гаранции срещу риска под прикритието на синхронизиране с европейската директива за аудио-визуални медийни услуги да се придадат на СЕМ допълнителни правомощия, съизмерими с цензорските, спрямо дигиталните платформи на ВСИЧКИ медии и несъразмерни със сега функциониращите характеристики на същия този СЕМ; - При очевидно нарастващата роля на СЕМ в условията на масова дигитализация и в медийната сфера, в проекта изобщо не е засегната много парливата и отдавна повдигана в обществото тема за необходима дълбока реформа в самото структуриране на СЕМ - отхвърляне на квотния принцип, зависим от надмощието на една или друга политическа сила в една или друга институция, за сметка на вкарването на силна обществена квота в СЕМ. Това е не търпящ отлагане въпрос, който обаче изисква също сериозно и реално обществено обсъждане; - Новите задачи, възлагани на СЕМ от настоящия проект за промени в ЗРТ, особено за администратор на държавна помощ, са несбъднати надежди, като имаме предвид сега действащият политическия начин за избор на членове на СЕМ, ниската професионална квалификация и съмнителната пригодност на неговите настоящи членове; - Предложенията в сегашния проект за промени в ЗРТ се отнасят само до обществените медии БНТ и БНР, което подчертава острата необходимост от изготвянето на отделни устройствени закони за двете медии, какъвто е опита в редица европейски страни. Така пълно, а не фрагментарно, както е в случая, ще могат да се обхванат функциите, целите, задачите, структурата, управлението и финансирането на обществените медии; - Предложените промени не изпълняват, а са мимикрия с надежда, че ще мине, на изискванията на Съобщението на ЕК относно прилагане на правилата за държавните помощи по отношение на обществената услуга радио- и телевизионно разпространение; - Редица използвани понятия обществена мисия, обществена услуга, качествена журналистика, извършване на оценка (предварителна и стойностна), администратор на държавна помощ, нетни разходи и приходи и т.н. са неточно и не пълно дефинирани и няма да предизвикат оперативно действие; - Възлагането за допълване на лицензията на БНТ и БНР с обществена поръчка за изпълнение на обществена услуга ще се окаже толкова неизпълнимо, колкото и изборът и намеренията при утвърждаване на политическите назначения на генералните директори на БНТ и БНР от СЕМ; - Основната цел, която прозира в мотивите за приемане на промените, да се изпълни Съобщението на ЕК, относно прилагане на правилата за държавните помощи по отношение на обществената услуга радио- и телевизионно разпростванение, не може да стане с елементарната замяна на две думички - субсидия с трансфер . НЕОБХОДИМ Е НОВ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕДИИ НАЙ-ДОБРЕ УСТРОЙСТВЕН ЗА БНТ И БНР, В КОЙТО ДА БЪДАТ ОТЧЕТЕНИ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ, ОБЩЕСТВЕНИЯТ ХАРАКТЕР НА РЕГУЛАТОРА, НЕЗАВИСИМОТО ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ФИНАНСИРАНЕ, ЗАЩИТАТА И ОЦЕНКАТА НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИЯ ТРУД И ПРОДУКТИВНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВОТО, ОПРЕДЕЛЕНО ОТ ОБЩЕСТВЕНАТА ИМ МИСИЯ! В обобщение и заключение: СБЖ не може да се съгласи с предлагания Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Необходим е нов закон, към чието подготвяне да се подходи ПРОЗРАЧНО, едва след проведено широко и реално ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, като в разработването му участват експерти и специалисти в областта на медиите и обществената практика. А това без професионалната гилдия, без творческите съюзи, без опитни и ерудирани личности няма как да стане. УС на СБЖ 17.11.2020 г. София Tue, 17 Nov 2020 17:27:35 +0200 Снежана Тодорова: В СБЖ не е имало нахлуване на полиция http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48246 СБЖ Снежана Тодорова, председател на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти (СБЖ), направи следното изявление пред сайта на СБЖ: Във връзка с тражирани из много медии лични твърдения на лице от ръководството на СБЖ в социалните мрежи информирам, че ПОЛИЦИЯ НЕ Е НАХЛУВАЛА В СБЖ. Протичат рутинни проверки от различни институции по повод подадени до тях сигнали от недоволни от решенията на състоялото се наскоро Общо отчетно-изборно събрание на СБЖ и от отправящи претенции към стопанската сфера в дейността на СБЖ. Ще държим колегията в течение за развитието на проверките. До този момент Съюзът ни не е бил обект на закононарушаващо посегателство. Самият СБЖ също спазва стриктно законовите изисквания във всички свои дейности. Fri, 13 Nov 2020 17:28:04 +0200 Заработи новият УС на СБЖ http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48161 СБЖ Новият Управителен съвет на СБЖ, избран на Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ, състояло се на 19 и 20 септември и на 31 октомври 2020 г., се събра на първото си заседание на 4 ноември 2020 г. в сградата на СБЖ на ул. Граф Игнатиев 4. На заседанието присъстваха всички членове на УС на СБЖ, а именно: Снежана Тодорова ПРЕДСЕДАТЕЛ. ЧЛЕНОВЕ: Анна Заркова Антоанета Титянова Борислав Костурков Велиана Христова Георги Калагларски Дарина Маринова Дияна Желязкова Екатерина Кючукова Eми Мариянска Ивайло Диманов Къдринка Къдринова Лозан Такев Марияна Бояджиева Павлета Давидова На заседанието на УС на СБЖ присъстваха също Венка Ризова, председател на Контролния съвет на СБЖ, както и Мария Нецова, председател на Комисията по журналистическа етика. За главен секретар на СБЖ единодушно бе избрана Анна Заркова. На заседанието бяха приети за информация предложенията за инициативи и дейности на СБЖ, постъпили в Комисията по предложенията по време на Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ, състояло се на 19 и 20 септември и на 31 октомври 2020 г. Изслушани по тяхна молба бяха наемателите на ресторанта в приземния етаж на сградата на СБЖ. Обсъдено бе сформирането на нови комисии, които да отговарят по-пълноценно на целите и дейността на СБЖ - включително за социална, синдикална и правна защита на журналистите, за комуникации, проекти и програми на Съюза и др. Лозан Такев предложи подготвянето на специално издание под заглавието Кой кой е в СБЖ? , което да съдържа кратка история на Съюза, кратка справка за всички дружества, поименна информация за всички председатели на СБЖ, данни за всички членове на настоящия УС на СБЖ и т.н. Предложението получи подкрепа и предстои конкретизирането му. Управителният съвет се ангажира да съдейства за създаването и работата на Клуб на младия журналист към СБЖ. Непосредствено след края на заседанието много от членовете на УС на СБЖ се включиха в неформална сбирка на студенти по журналистика и философия, които обсъждаха именно учредяването на Клуб на младия журналист. Сбирката се проведе в Клуб Журналист на СБЖ. Участвалите в заседанието на УС на СБЖ членове на ръководството на Съюза си направиха обща снимка пред стенописа във фоайето на СБЖ, изобразяващ Йосиф Хербст - като знак, че ще следват в дейността си веруюто на Хербст: Никому в угода, на никого напук . Снимката направи неуморната фоторепортерка на СБЖ Мари Къналян. Официалният протокол от заседанието на УС на СБЖ ще бъде публикуван допълнително. Wed, 04 Nov 2020 18:05:51 +0200 Мария Нецова оглави Комисията по етика на СБЖ http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48151 СБЖ Председател: Мария Нецова Членове: Иван Тодоров Жени Монева Симеона Велева Доц. д-р Костадин Нушев Протоколът и документите по конституирането на Комисията се намират в Секретариата на СБЖ. Tue, 03 Nov 2020 20:07:56 +0200 СБЖ раздаде годишните си награди за журналистика 2020 година http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48129 СБЖ Съблюдавайки предписанията заради К-19, на празника присъстваха само отличените колеги, но това само подсказва,че каквито и изпитания да има, журналистическото войнство никога няма се предаде пред тях и ще продължи напред. Тези отличия винаги са чакани с вълнение и нетърпение не само заради самите награди, но и защото се дават от колеги на колеги. А няма по-хубаво и по-ценно от това да те оцени журналист, па макар и работещ в конкурентна медия! В началото на тържеството председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова поздрави журналистите и гостите по-случй 1 ноември - Деня на народните будители и празника на българските журналисти. По традиция на този ден СБЖ отличава колеги и е чест за нас, че в залата присъстват много достойни представители на българската журналистика, които с перо, микрофон и камера отстояват истината и правото на обществото да получава достоверна и точна информация каза тя. Снежана Тодорова припомни думите на големия български журналист Йосиф Хербст: Никому в угода, на никого напук и пожела те да бъдат верую на съвременната българска журналистика. За носителката на тазгодишната награда на СБЖ за цялостен принос на името на Йосиф Хербст - Даниела Кънева, телевизионната журналистика е екипно дело. А за зам.-главния редактор на в. Дума Георги Георгиев, носител на престижното Златно перо , е привилегия да бъде част от журналистическата общност. И макар церемонията да беше в камерна атмосфера и някои от номинираните да не дойдоха да получат наградите, предвид пандемичната обстановка в страната, журналистите, свикнали да се борят с премеждията, каквото е К-19, не се предават. Това пролича по духа на наградените колеги, които не са го загубили, а напротив! А ние от СБЖ и сайта на Съюза честитим на новите носители престижните отличия и им пожелаваме още много признания за тяхната така отговорна, но пък и пълна с много изпитания работа, защото журналистиката не е професия, а призвание. И само този, който не се е докоснал до нея, не е изпитал силата на вируса , наречен журналистика. Ето и тазгодишните кавалери на престижните награди на СБЖ: ГОДИШНИ НАГРАДИ НА СБЖ 20 20 Г. Награда Йосиф Хербст за цялостен принос Даниела Кънева Награда за радиожурналистика Петър Волгин , БНР ,,Златно перо Награда за телевизионна журналистика Поли Златарева , БНТ ,,Златно перо Награда за печат Антон Гицов ,,Златно перо Георги Георгиев , заместник главен редактор на в. ,,Дума ,,Златно перо Награда за фотожурналистика Иво Божков ,,Златно перо Награда за операторско майсторство Иван Филчев , оператор в бТВ ,,Златно перо Награда за българска медия извън България Електронното издание ,, Euractiv , автор Георги Готев ,,Златно перо Награда за книга документалистика, публицистика, научни изследвания в областта на журналистиката и медиите Анна Заркова за книгата ,,Главните прокурори. От Татарчев до Гешев ,,Златно перо Награда за кореспондент на централна медия в страната Кирил Фалин , кореспондент на БНР от Кюстендил ,,Златно перо Награда за журналистически електронен сайт ,,Топспорт плакет Награда за млад журналист до 35 г . Мария Цънцарова , бТВ грамота Мартин Георгиев , в. ,,Сега грамота Специални отличия на СБЖ Списание ,,Читалище 1870 по случай 150 години от издаването му БНТ Благоевград , 45-годишнина Авторското предаване на Мануела Манчева ,, Cantate Jubilate по БНР, което навършва 25 години Румен Ковачев , генерален директор на ТВ 1 във връзка с 15-годишнината на телевизията Кирил Попов , журналист от София, за неговата 90-годишнина Митьо Митев , журналист от Нова Загора, за неговата 90-годишнина Георги Найденов , журналист от Пловдив, по случай 75-годишнината му Йордан Георгиев , журналист от БНР, във връзка с неговата 70-годишнина Енчо Господинов за книгата ,,Сянката на петнистия кон и 70-годишнината му Георги Атанасов , журналист от София, за книгата му ,,Вирусът Ваньо Стоилов , журналист от Стара Загора, за книгата ,,Милиони стъпала към Бога Милена Димитрова , журналист от София, за книгата Втората България Снимки Мари Къналян Sun, 01 Nov 2020 23:58:39 +0200 В Деня на будителите и Деня на българската журналистика СБЖ връчва Годишните си награди http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48116 СБЖ Независимо от трудните условия, в които тази година ни поставя пандемията от Covid-19, СБЖ спазва традицията навръх 1 ноември - Деня на народните будители и Деня на българската журналистика - да връчва своите Годишни награди за журналистика. Тазгодишната церемония по връчването им ще се състои днес, 1 ноември, от 18.30 ч. в Клуб Журналист на СБЖ на ул. Граф Игнатиев 4. Заради санитарните изисквания и противоепидемиологичните мерки церемонията ще се проведе в присъствието само на отличените колеги. Но в каквито и да е извънредни условия да ни поставят вирусите от всякакво естество, българската журналистика и СБЖ никога няма да изневерят на будителската си мисия и на защитата на правата на журналистите. В актуалната обстановка, особено чувствителна към върховенството на правото, към гражданските права и към свободата на словото и на медиите, българската журналистика и СБЖ са на естественото си място - сред обществения кипеж и будното гражданско общество. На 31 октомври вечерта СБЖ издигна своя глас на широките граждански протести пред Народното събрание, настоявайки: Не убивайте журналистиката в България! СБЖ ще продължи и занапред своята мисия да брани правата на журналистите и свободата на словото, да буди солидарността и на гилдията, и на обществото в отстояването им. Sun, 01 Nov 2020 09:39:22 +0200 СБЖ настоя: „Не убивайте журналистиката в България!” http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48130 СБЖ Председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова и членовете на новоизбраните ръководни органи на СБЖ Анна Заркова, Емилия Мариянска, Ивайло Диманов, Мария Нецова, както и други членове на Съюза, участваха вечерта на 31 октомври в протеста пред Народното събрание с искания за защита на правата на журналистите и на медийната свобода. СБЖ издигна плаката и апела Не убивайте журналистиката в България! Sat, 31 Oct 2020 23:13:15 +0200 Избрани са новите членове на ръководните органи на СБЖ http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48115 СБЖ Обявеното за 31 октомври от 10.00 ч. продължение на Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ започна в 11.00 ч. същия ден съграсно Устава на СБЖ, при падащ кворум, защото в 10.00 ч. не се бе събрал необходимият кворум от делегати. В 11.00 ч. бе установено, че в двете зали - на 1-ия и на 3-ия етаж - в сградата на СБЖ на ул. Граф Игнатиев 4, свързани с видеоконферентна връзка, са се събрали общо 49 делегати на събранието - 24 делегати в залата на 1-ия етаж и 25 делегати в залата на 3-ия етаж. Делегатите бяха разположени в съответствие със санитарните изисквания заради Covid-19 - по не повече от 30 души в едно помещение и с осигурено разстояние от 1,50 метра между делегатите. Всчики присъстващи бяха с маски. След като се установи чрез подписите в присъствения списък и бе публично оповестено, че на събранието присъстват общо 49 делегати, стана възможно и започването на продължението на събранието. Според Устава на СБЖ, за да започне то при падащ кворум, е необходимо присъствието на една трета от всички делегати. Броят на всички делегати е 117. Явиха се 49, което е повече от една трета. Така продължението на събранието започна. Целта на това продължение бе да се довърши избора на ръководни органи на СБЖ, започнал при провеждането на първата част на Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ на 19 и 20 септември. Тогава бе избран председател на УС на СБЖ - това е Снежана Тодорова. Бяха избрани също 8 от 14 те членове на Управителния съвет (заено с председателя те са 15) - Анна Заркова, Борислав Костурков, Велиана Христова, Георги Калагларски, Дияна Желязкова, Ивайло Диманов, Къдринка Къдринова, Павлета Давидова. Бе избран и председател на Контролния съвет - Венка Ризова. Бяха избрани и трима членове на Комисията по Етика - Иван Тодоров, Жени Монева, Мария Нецова. Продължението на събранието на 31 октомври трябваше да избере още 6 члена на Управителния съвет, 4 члена на Контролния съвет, и 2 члена на Комисията по етика. При обявяването на началото на продължението на събранието делегатът Цветан Томчев обави, че го напуска и че оттегля кандидатурата си за УС, тъй като според него не било обявено колко точно делегати присъстват и колко е общият брой на делегатите. На това твърдение останалите делегати спонтанно реагираха, че не е вярно и че тези данни са били обявени пред всички и обосновани с Устава на СБЖ: 49 присъстващи делегати от 117, което е повече от една трета и поради което съгласно Устава събранието може да започне. След напускането на Томчев бе отбелязано, че в събранието остават да участват 48 делегати. Бе избран нов председател на Комисията по избора на събраието, тъй като оглавявалият я по време на събранието на 19 и 20 септември Светослав Терзиев се оказа под карантина във връзка с Covid-19. За председател на Комисията по избора бе избрана Петя Пейчева. Нататък събранието продължи с процедура по избора. Делегатите гласуваха с бюлетини, съдържащи имената на издигнатите на събранието на 19 и 20 септември кандидати. Проведоха се общо 10 кръга гласувания в рамките на почти 10 часа, докато накрая бъдат излъчени всички избрани за членове на ръководните органи на СБЖ. За да бъде избран един кандидат, той се нуждае от 50% плюс 1 от гласовете на участващите в гласуването делегати. За оставащите 6 места на членове на Управителния съвет бяха избрани Антоанета Титянова, Дарина Анастасова, Екатерина Кючукова, Емилия Мариянска, Лозан Такев, Марияна Бояджиева. За членове на Контролния съвет бяха избрани Александър Бозаков, Величко Хинов, Георги Найденов, Светлана Милчева. За членове на Комисията по етика бяха избрани доц. Костадин Нушев и Симеона Велева. Така заедно с избраните членове на ръководните органи на събранието на 19 и 10 септември общият състав на тези органи е следният. Председател на УС на СБЖ: Снежана Тодорова. Членове на УС на СБЖ: Анна Заркова, Антоанета Титянова, Борислав Костурков, Велиана Христова, Георги Калагларски, Дарина Анастасова, Дияна Желязкова, Екатерина Кючукова, Емилия Мариянска, Ивайло Диманов, Къдринка Къдринова, Лозан Такев, Марияна Бояджиева, Павлета Давидова. Председател на Контролния съвет (КС) на СБЖ: Венка Ризова Членове на КС на СБЖ: Александър Бозаков, Величко Хинов, Георги Найденов, Светлана Милчева. Комисия по етика на СБЖ (председателят на тази комисия се избира от самата нея на първото ѝ заседание): Иван Тодоров, Жени Монева, Костадин Нушев, Мария Нецова, Симеона Велева. Така приключи работата на Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ. Sat, 31 Oct 2020 22:07:55 +0200 Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ продължава на 31 октомври с процедура по избор http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48080 СБЖ ДО ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОБЩОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СБЖ Уважаеми колеги, Напомням, че на 31 октомври 2020 година, събота, от 10.00 ч. в СБЖ, ул. Граф Игнатиев 4, ще продължи заседанието на Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ с процедура по избор за попълване на съставите на Управителния съвет, Контролния съвет и Етичната комисия на СБЖ. Обръщам внимание, че сме в процедура по избор и не е възможно да бъдат разглеждани други въпроси. Уточнявам също така, че процедурата ще протича в различни зали в сградата на СБЖ с осигурена видеоконферентна връзка между тях като във всяко обособено помещение ще има присъствие на не повече от 30 души съгласно противоепидемичните мерки. По време на самата процедура по гласуване в залата с урните също така няма да бъдат допускани повече от 30 души едновременно. След приключване на процедурата по избор, приканваме желаещите колеги същата вечер, на 31 октомври, от 19.30 ч. да се присъединят към общия протест пред новата сграда на Народното събрание (бившия Партиен дом) под апела, който издига СБЖ: Не убивайте журналистиката в България! На 1 ноември от 18.30 ч. в сградата на СБЖ ще се проведе връчване на Годишните награди на СБЖ в присъствието само на отличените и при спазване на противоепидемиологичните мерки. Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ Thu, 29 Oct 2020 13:21:15 +0200 Снежана Тодорова: Продължаваме с веруюто на Йосиф Хербст - „Никому в угода, на никого напук” http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48051 СБЖ В сайта на СБЖ се получи следното изявление на Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ: Уважаеми колеги, По повод разпращани недобронамерени писма до колеги и журналистически дружества категорично заявявам, че твърденията в тези писма са манипулативни, заблуждаващи и целят злепоставяне работата на колективния ръководен орган на СБЖ Управителния съвет. Всички решения и финансови отчети на УС на СБЖ са публикувани и са достъпни за всекиго. В дейността си сме спазвали закон № 1 в журналистиката, а именно: ИСТИНАТА, ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА . И сме изповядвали веруюто на големия български журналист и публицист Йосиф Хербст: НИКОМУ В УГОДА, НА НИКОГО НАПУК . Благодаря на всички колеги, които всеотдайно и честно работят за доброто на българската журналистика и на общата ни организация СБЖ, без да се подчиняват на користни лични интереси и корпоративен натиск. Заедно продължаваме напред! Вашата подкрепа е нашата сила! Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ Tue, 27 Oct 2020 17:03:55 +0200 ЕФЖ и МФЖ зоват САЩ за отказ от промяна при визите за чужди журналисти http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48050 europeanjournalists.org Поясняваме - чрез рестрикциите спрямо валидността на визите администрацията на Тръмп иска да направи много по-трудна и по-скъпа работата на чуждестранни журналисти в САЩ , заяви генералният секретар на ЕФЖ Рикардо Гутиерес, цитиран на сайта на организацията europeanjournalists.org . Ето защо заедно с МФЖ и още 22 глобални организации подписахме съвместен апел, призоваващ за отмяна на тези разпоредби. Зад това съвместно изявление фактически стоят и хиляди известни и влиятелни телевизионни, печатни и онлайн медии, новинарски организации и журналистически асоциации, които достигат до над милиард хора в световен мащаб. Ние се застъпваме общото мнение, че за да можем да продължим с нашите точни и безпристрастни новинарски репортажи за глобална аудитория, Министерството на вътрешната сигурност на САЩ трябва да се откаже от предложението си за намаляване на продължителността на визи от категория I. Генералният секретар на ЕФЖ публикува на 24 октомври съвместнотото изявление на уебсайта на Федералния регистър на САЩ от името на Европейската федерация на журналистите. Следва пълното изявление и списък на подписалите го. Предложението за промяна в начина, по който САЩ издават визите за чуждестранни журналисти, заплашва сериозно да застраши упражняването на журналистическата свобода. Ние, долуподписаните, настояваме Министерството на вътрешната сигурност да се откаже от това предложение. В момента виза от категория I се изисква за всички чуждестранни журналисти, опериращи в САЩ, независимо дали са там за една седмица или за пет години. Веднъж издадена, визата е валидна до пет години, като позволява на журналистите да работят там непрекъснато или да пътуват във и извън САЩ по задачи. Предложението на Министерството на вътрешната сигурност да ограничи визата до 240 дни с възможно удължаване максимум още 240 дни, би повлияло сериозно на работата на чуждестранните медии при отразяването на новините в САЩ. Освен това предложението не изяснява как ще бъде постигнато решението за евентуално удължаване и какво ще се случи след изтичане на срока на удължаване. Много чуждестранни новинарски организации имат постоянно присъствие в САЩ, като изпращат кореспонденти за няколко години (обикновено 2-5 години). Този период от време позволява на отделните журналисти да разберат по-добре страната и следователно по-добре да информират за нея останалия свят. Ограничаването на времето, в което те могат да останат до максимална продължителност от 480 дни, носи значителен риск за това, как САЩ ще бъдат представени в световен мащаб. Освен това не сме съгласни, че това предложение ще постигне посочените амбиции: да насърчи спазването на програмата, да намали измамите и да засили националната сигурност. Процесът на кандидатстване за виза от категория I и сега изисква от лицето да посочи име и да бъде подкрепено от международната медийна организация, за която работи, като това е валидно, само докато продължава да работи за тази организация. Първата поправка на Конституцията на САЩ е гръбнакът на нейната репутация в защита на свободата на словото и на печата. Настоящото предложение е сериозна заплаха за това и рискува да навреди на глобалния авторитет на САЩ като свободна и отворена демокрация, както и да намали възможността светът да разбере по-добре САЩ. Ние, долуподписаните, оставаме твърдо ангажирани да предоставяме точни и безпристрастни новинарски репортажи пред глобална аудитория. Ето защо призоваваме администрацията на САЩ да продължи да поддържа една устойчива рамка за защита на свободата на медиите. Подписали: Тони Хол, президент на Европейски съюз за радио и телевизия (EBU). Майкъл Макюен , генерален директор на Северноамериканската асоциация на телевизионните оператори. Винсънт Пейрен, главен изпълнителен директор на Световната асоциация на вестниците и издателите на новини. Черилин Иретън , изпълнителен директор на Световния форум на редакторите, Световната асоциация на вестниците и издателите на новини. Антони Беланже , генерален секретар на Международната федерация на журналистите. Майкъл Фриденберг , президент на Ройтерс. Сали Бузби , изпълнителен редактор на Асошиейтед прес. Фил Четуинд , директор на глобалните новини в агенция Франс прес. Броуди Фенлън, главен редактор на CBC News. Уенди Фрийман , президент на CTV News. Ирен Нежен , главен редактор на Торонто Стар . Рикардо Гутиерес , генерален секретар на Европейската федерация на журналистите. Уилям Хорсли , Представителство за свобода на медиите, Асоциация на европейските журналисти. Хуан Карлос Исаса-Монтехо , изпълнителен директор на Латиноамериканския информационен алианс. Брент Джоли , президент на Канадската асоциация на журналистите. Люс Жулиен, генерален мениджър на Новини и актуални събития в Радио Канада . Илиас Контеас , изпълнителен директор на Асоциацията на европейските списания и Асоциацията на европейските вестници. Саймън Маркс , президент и главен кореспондент на Feature Story News. Анджела Милс Уейд , изпълнителен директор на Европейския съвет на издателите. Андрю Могер, изпълнителен директор на Коалицията за новинарски медии. Джесика Ни Майнин , старши служител за политически изследвания и застъпничество, Индекс за цензура . Уот ван Вайк, изпълнителен директор на News Media Europe. Адриан Уелс , управляващ директор на Европейската борса за новини. Леон Уилямс , директор на политиката и програмите във Free Press Unlimited. Tue, 27 Oct 2020 16:44:16 +0200