Предложения за промени в законодателството във връзка с инициативата на СБЖ за защита на журналистическия труд
  • 16.06.2017 12:27

I. За защитата на журналистите при сключване на колективен трудов договор и при определяне на условията за пенсиониране:          ...

МОТИВИ
  • 16.06.2017 12:24

М О Т И В И към Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда В силаот 01.01.1987 г. Обн. ДВ. бр.26 от 1 Април 1986г., обн. ДВ. бр.27от 4 Април 1986г., изм. ДВ. ...

Предложения за конкретни промени в законодателството
  • 01.12.2016 09:53

Във връзка с инициативата на СБЖ за защита на журналистическия труд бе изработен юридически прецизираният текст на публикуваните тук предложения

Общото събрание на СБЖ дискутира предложенията за законодателни промени
  • 01.12.2016 09:50

Предлагаме стенографски протокол от състоялата се на 19 ноември 2016 г. дискусия по въпроса как да се промени законодателството с цел да се защити журналистиката ...

Медийни препоръки от Съвета на Европа
  • 01.12.2016 09:46

Единствено СБЖ предлага на българската публика преведения текст на препоръките, приети от Комитета на министрите към държавите членки за защита на журналистиката и гарантиране безопасността на журналистите и другите медийни участници.

СБЖ със законодателни инициативи в защита на журналистите
  • 01.12.2016 09:44

Предложенията на СБЖ за законодателни инициативи в защита на журналистическия труд и свободата на медиите са обсъдени и приети на заседание на Управителния ...