УСТАВ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ЖУРНАЛИСТИ
  • 26.05.2021 21:17

Този Устав е приет от Общото събрание на СБЖ, състояло се на 1 и 2 октомври 2005 година и е изменен от Общото събрание на СБЖ, състояло се на 14 април 2007 година, от Общото събрание, състояло се на 24 април 2010 г., от Общото събрание на СБЖ, състояло се на 19 и 20 септември 2020 година, и от Общото събрание, състояло се на 18 юни 2022 г.

Годишни счетоводни отчети
  • 30.06.2017 14:42

ГСО за 2007 - 2017 година.

Медийни препоръки от Съвета на Европа
  • 08.09.2016 16:46

Единствено СБЖ предлага на българската публика преведения текст на препоръките, приети от Комитета на министрите към държавите членки за защита на журналистиката и гарантиране безопасността на журналистите и другите медийни участници.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА УС НА СБЖ
  • 27.04.2015 15:06

Управителният съвет на Съюза на българските журналисти изразява своята загриженост по повод усложнената ситуация в Българското национално радио и обявеното решение на ръководството на обществената медия, мотивирано със спазването на разпоредбите на чл. 48, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. и във връзка с писмо изх. № 92-00-72 от 19.03.2015 г. на Министерството на финансите.

КС на СБЖ: Общото събрание от 14-15 април протече коректно
  • 03.04.2015 21:11

Контролният съвет (КС) на СБЖ се запозна с внесения от колегата и член на УС на СБЖ Любомир Пеевски сигнал относно отправените към него обвинения в манипулации и дописване на изборните бюлетини по време на проведеното на 14 и 15 март Общо събрание на СБЖ.

СБЖ застава зад журналиста Георги Манев
  • 03.04.2015 20:20

Във връзка с разследване на Районната прокуратура в гр. Казанлък, прехвърлено на Окръжна прокуратура в Стара Загора, срещу журналиста от Пресс ТВ Георги Манев за „всяване на паника“ сред населението с репортаж за наводнение СБЖ призозава за прекратяване на досъдебното производство.

Декларация на УС на Съюза на българските журналисти
  • 07.01.2015 16:50

Българските журналисти са потресени от варварския терористичен акт в Париж срещу френския сатиричен вестник „Шарли ебдо“, отнел живота на 10 талантливи наши колеги и на двама полицаи.

ДЕКЛАРАЦИЯ на УС на СБЖ в подкрепа на българската култура
  • 05.12.2014 17:10

УС на СБЖ възразява срещу безпринципния избор на председатели и членове на комисии в НС, както и на министри, зам. министри, областни управители и др. административни ръководители в Република България без необходимите професионализъм, компетентност и обществено доверие.

Честит празник!
  • 01.11.2014 09:37

ЧЕСТИТ 1 НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА ЖУРНАЛИСТИКА!