Дружествата на СБЖ в БНТ искат отлагане на Общото събрание за септември

  • 20.05.2020
  • СБЖ

Мотивът за предложението е, че в залата в сградата на СБЖ, където е обявено, че на 30 и 31 май трябва да се състои Общото събрание на Съюза, не могат да се изпълнят изискванията на Националния оперативен щаб за задължителна дистанция на участниците от 1-2 метра. Подобно струпване на хора в това малко пространство би било рисковано и би довело до санкции, посочва се в писмото.

ДО Г-ЖА СНЕЖАНА ТОДОРОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СБЖ

КОПИЕ: ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА СБЖ

 

                                          Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

                        Уважаема г-жо Тодорова, уважаеми колеги,

            Във връзка с предстоящото Общо събрание на СБЖ, насрочено за 30 и 31 май, председателите на дружествата на СБЖ в БНТ чрез конферентна връзка стигнахме до следното решение: предлагаме насроченото за 30 и 31 май Общо събрание на Съюза на българските журналисти да бъде отложено.

            Според нас в залата на третия етаж не би могло да се изпълнят изискванията на Националния оперативен щаб за задължителна дистанция на участниците от  1-2 метра. Подобно струпване на хора в това малко пространство би било рисковано и би довело до санкции.

            Предлагаме Общото събрание да бъде проведено през месец септември 2020 г. и се надяваме, че тогава обстановката ще предполага по-добри условия.

 

14 май 2020 г.

 

За 11. дружество - Цветaна Лозанова

За 12. дружество - Емил Розов                              

За 48. дружество - Адриана Димитрова                     

За 60. дружество - Диана Висонова

За 66. дружество – Веселина Пършорова                      

За 13. дружество - Денислав Кънчев

За 75. дружество -  Весела  Петрова               

За 104. дружество - Светла Каменова                  

За 113. дружество - Недялка Арнаудова

Съюзен живот