УС на СБЖ, портрет на екипа:
Моралът на всеки е силата на всички

  • 30.01.2021

Ръководният орган на Съюза на българските журналисти - Управителния съвет на СБЖ, се състои от 15 души: председател и 14 членове. За целия Съюз, за цялата българска журналистика, за цялото ни общество е важно какво мисли този екип, какви са приоритетите, ценностите и моралът, които отстоява, накъде ще води СБЖ. Това се опитва да открои еднакъв за всички въпросник, който бе изпратен и на 15-те участника в УС на СБЖ. Отговори изпратиха 12 от тях, включително председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова - и тези отговори са представени тук. Не изпратиха отговори Анна Заркова - главен секретар на СБЖ, Ивайло Диманов - член на УС на СБЖ и председател на Комисията по професионално-творческа дейност, и Дарина Маринова - член на УС на СБЖ.


На тази снимка наред с членовете на УС на СБЖ са и председателите на Комисията по етика и Контролната комисия. От ляво надясно: Лозан Такев, Дияна Желязкова, Марияна Бояджиена, Мария Нецова (председател на Комисията по етика), Дарина Маринова, Анна Заркова, Борислав Костурков, Снежана Тодорова, Павлета Давидова, Къдринка Къдринова, Екатерина Кючукова (на преден план), Еми Мариянска, Антоанета Титянова (на заден план), Венка Ризова (председател на Контролната комисия), Георги Калагларски, Ивайло Диманов.

Снимка: Мари Къналян

 

 

СНЕЖАНА ТОДОРОВА, председател на УС на СБЖ:.

 

Какво е за вас СБЖ? Как виждате ролята му за журналистиката и обществото?

За мен СБЖ е кауза в името на българската журналистика  и дълг пред паметта на неговите учредители.
През 1894 години забележителни хора на духа и словото свикват Първия журналистически събор, за да обсъдят материалното и моралното състояние на пишещите братя и сестри.
Днес, 127 години по-късно, отново говорим и предприемаме действия за подобряване на материалното и моралното състояние на журналистите. Нашите усилия в тази насока трябва да дадат резултат, тъй като това ще е от полза за журналистите, но ще е в интерес на всички.
Журналистите работят в интерес на обществото, а то е заинтересовано да получава точна, бърза и правдива информация.
Защо приехте да бъдете избрана за председател на УС на СБЖ? Кои са приоритетите, които ще следвате като председател на УС на СБЖ? Как смятате, че ще допринесете за изпълнение на целите и задачите на СБЖ?

Целите и задачите на СБЖ могат да бъдат изпълнении само при условие, че запазим своята политическа и икономическа независимост.
Досега сме постигали това благодарение на приходите от имотите на СБЖ. Признателна съм на нашите предшественици, които са придобили за СБЖ прекрасни имоти. Наш дълг е да ги опазим и развиваме.
Това не е лесно в днешно време, но съм убедена, че ще успеем! Вярвам, че усилията на УС на СБЖ ще дадат резултат!
На кое място по важност поставяте социално-синдикалната функция на СБЖ?

Социално-синдикалната функция на СБЖ поставям на челно място в нашата дейност. Защитата на правата на журналистите, обсъждането на колективни трудови договори, оказване на социална помощ и подкрепа на нуждаещи се колеги от София и страната са въпроси от първостепенно значение.
Как според вас СБЖ трябва да действа за защита на правата на журналистите?

Всекидневно към нас се обръщат колеги за съдействие при решаване на трудово-правни спорове в очакване да получат своевременна консултация, която да им помогне в разговорите с работодателите. Компетентната юридическа помощ е от голямо значение за колегите и винаги сме се стремяли свовременно да я оказваме.
Ще продължим с усилията за обсъждане в Народното събрание на предложенията на СБЖ за законодателни промени в защита правата на журналистите и свободата на медиите, които са предоставени на вниманието на депутатите преди 4 години.
Какъв според вас трябва да е балансът между принципите на журналистическата етика и на свободата на словото?

Принципите на журналистическата етика са задължителни за нас, те са Хипократова клетва на журналистите. Наше задължение е не само да не ги нарушаваме, но и да се придържаме стриктно към тях във всекидневната журналистическа работа. Те не противоречат на свободата на словото и са форма на саморегулиране на журналистическия труд.
С какви аргументи бихте привлекли нови членове на СБЖ? Защо за журналистите е важно да членуват в организации като СБЖ?

Приемането на нови членове на СБЖ е регламентирано в Устава на СБЖ. Приветствам желанието на млади колеги за членство в СБЖ. Това не само „подмладява” нашия съюз, но и обогатява организацията с нови идеи и инициативи.
Членуването в СБЖ осигурява както синдикална защита на колегите, така и възможност за професионален съвет от колега в разнообразните прояви на комисиите и клубовете към СБЖ. Вярвам, възроденият клуб „Млад журналист” ще съдейства за привличането на млади хора.

 

АНТОАНЕТА ТИТЯНОВА, член на УС на СБЖ, председател на Комисията по организационните въпроси:

 

Какво е за вас СБЖ? Как виждате ролята му за журналистиката и обществото?

Убедена съм, че ролята на СБЖ в обществото трябва да е много по-значима, защото той има широка представителност и е богат с журналистите, които членуват в него. И всички те – от държавни и частни медии, от столицата и провинцията – са равнопоставени, и проблемите им трябва да са първостепенни за СБЖ. Важно е да се чува гласът на редовия журналист от цяла България, да се откликва на неговите тежнения, а не Съюзът да се ангажира толкова в политически теми, да защитава само определени държавни медии и единични журналисти.

За съжаление в турболентните дсетилетия и до сега, СБЖ никога не е помагал на мен, на десетките медии и няколкостотин мои колеги – до голяма степен е абдикирал от проблемите на редовите журналисти в частните медии, които не се чувстват защитени и изцяло представени в Съюза. Смятам, че СБЖ трябва да се съсредоточи върху социално-правната си дейност, да акцентира върху работата си с журналистите от страната и частните медии.

Защо приехте да бъдете избрана за член на УС на СБЖ? Кои са приоритетите, които ще следвате като член на УС на СБЖ? Как смятате, че ще допринесете за изпълнение на целите и задачите на СБЖ?

33 години съм член на СБЖ – Христова възраст. 41 години съм работила без прекъсване в медии, като съм писала водещите материали, заемала съм всякакви длъжности от стажант, литературен сътрудник до зам.-главен и главен редактор.

Приемам като чест и огромна отговорност, че ми бе гласувано това доверие от колегите от цяла България – да представлявам интересите им в УС на СБЖ. Не знам кои са издигнали кандидатурата ми, но бях изненадана колко журналисти ме подкрепят и дават гласа си за мен. Което е сигнал, че тези колеги желаят в УС да влязат представители от техните среди – труженици от първата линия, които всекидневно се борят срещу недъзите в обществото или показват позитивните примери, като пишат, като успяват гласът им да се чува, оцеляват и изкарват хляба си с журналистика в трудни и преломни времена, без да разчитат на протекции, на родословие, на политически пристрастия…

Ще работя всеотдайно като председател на Комисия по организационните въпроси, но и помагайки безотказно на всички членове на УС, които желаят да направят така, че СБЖ да се приближи до проблемите на редовия журналист, които се стремят СБЖ да бъде обединител, да е организационен стожер, да е професионална трибуна и защитник на всеки журналист, без оглед на възраст, медия, откъде е.

На кое място по важност поставяте социално-синдикалната функция на СБЖ?

За мен социално-синдикалната и правната дейност на СБЖ трябва да е първостепенна. От 1989 г. трудът и правата на журналистите в страната са нерегламентирани (изключвам държавните медии), професионалните им умения са неоценени, извънредната дейност и ненормираното работно време не са заплатени.

СБЖ се занимава най-вече с държавните или политическите медии, които са привилегировани, но те са малък процент от всички журналисти в България – членове на СБЖ. Професионалните задължения поставят журналиста в екстремни ситуации и той често страда от факта, че е будната съвест на хората. Много рядко работещите журналисти и тези в пенсия могат да разчитат на съпричастност от СБЖ.

Как според вас СБЖ трябва да действа за защита на правата на журналистите?

СБЖ е длъжник на поколения журналисти - пенсионирани с минимални пенсии, работещи в сивата икономика на минимална заплата, без спазване на правилата за ненормиран работен ден, без синдикална защита от 30 години в повечето медии в страната и столицата.

Законът за медиите отдавна трябваше да е внесен и да е приет от НС, като СБЖ не трябва да спира да лобира сред членовете от различни партийни групи в културната комисия и пред всяка парламентарно представена партия за приемането му.

СБЖ трябва да е в непрестанен контакт с Министерството на труда и социалните грижи, да сътрудничи със синдикалните организации за решаване на статута и възнаграждението на журналистическата професия. Днес всеки може и се нарича журналист - без ценз, образование, качества, а журналистиката, която е сред най-рисковите професии, е неглижирана, като повечето журналисти се борят сами, а за да имат добри доходи - доста журналисти сменят професията си.

Какъв според вас трябва да е балансът между принципите на журналистическата етика и на свободата на словото?

Не е нужно да има „баланс между принципите на журналистическата етика и свободата на словото“, защото те не си противодействат – напротив. В моята 40-годишна журналистическа работа не съм имала проблеми със свободата на словото, защото журналистът трябва да има смелостта и компетентността аргументирано да представи и защити позицията си.

И в момента списвам злободневни материали в обществено-политическа притурка и се радвам, че хората ме познават, събират критичните ми материали по горещите теми и постоянно ми звънят от цялата страна, за да се солидаризират. И винаги е било така.

Журналистическата етика е неотменна част от работата ни. И ако се спазва от всички колеги, няма да има жълта журналистика (срамно е, че тя е най-тиражирана), няма да има „копи-пейст“ журналисти и издания.

Всички гилдии се пребориха за защита на авторското право, само в журналистиката всеки може да преписва безнаказано текстове на колегите си. Нужна е бърза процедура при съдебните дела за „лъжлива“ информация и „фейк новини“, както е в цял свят.

С какви аргументи бихте привлекли нови членове на СБЖ? Защо за журналистите е важно да членуват в организации като СБЖ?

Лошото за мен е, че СБЖ сам отблъсква журналистите, защото те не виждат в него организацията, с която се солидаризират, която им дава възможност за професионално обогатяване, за защита, за съюзен живот. СБЖ си живее някакъв свой затворен живот, чака някой да дойде и да предложи нещо, подкрепя само определени журналистически структури, а другите се чувстват пренебрегнати, изолирани, пасивни.

Радвам се, че съм привлякла в СБЖ над 100-на журналисти, като част от тях имат вече и свои дружества, и то не само от страната и столицата, но и популярни журналисти от Чикаго, от различни градове в страната, от БНТ и от много печатни медии – млади и ветерани.

Смятам, че СБЖ е в дълг към редовия журналист от малките издания, от малкия град, където навярно проблемите са огромни, тяхното описване изисква гражданска и професионална смелост, а зад тези колеги не стои никой… Ето защо на първи план според мен проблемът е не да привлечем нови членове – те идват, а как да ги задържим...
 

БОРИСЛАВ КОСТУРКОВ, член на УС на СБЖ, председател на Комисията по международна дейност:

 

Какво е за вас СБЖ? Как виждате ролята му за журналистиката и обществото?

За мен СБЖ е кауза, а не само професионално-творческо сдружение на българските журналисти. Почти целият ми щатен журналистически стаж (над 30 години) е бил неразривно свързан с активното ми членство в СБЖ и участие в ръководството на Клуба на младия журналист, секцията на журналистите-международници и сега ... УС на СБЖ. Съюзът е (според мен) последният бастион за защита на истинската журналистика и на нейната достойна роля в обществото

Защо приехте да бъдете избран за член на УС на СБЖ? Кои са приоритетите, които ще следвате като член на УС на СБЖ? Как смятате, че ще допринесете за изпълнение на целите и задачите на СБЖ?

Бях избран за член на УС на СБЖ за втори мандат, при това още на първия тур. Това доверие чувствам като голяма отговорност. Приоритетна за мен е цялата гама – от защитата на свободата на словото и печата до цялостния статут на журналистическата професия, вкл. със справедливо и адекватно заплащане на труда на колегите. Ще се стремя да допринеса със своя опит и активност.

На кое място по важност поставяте социално-синдикалната функция на СБЖ?

В сегашния, така труден във всяко едно отношение, период за българския журналист поставям социално- синдикалната дейност на СБЖ определено на първо място.

Как според вас СБЖ трябва да действа за защита на правата на журналистите?

С всички възможни и законни средства. Трябва да се борим, да атакуваме, а не да се жалваме. Трябва, образно казано, да скачаме върху главите на институциите от всякакво равнище и при най-малко нарушение на трудовите и социалните права на нашите колеги или опити за ограничаване на свободата на словото и печата.

Какъв според вас трябва да е балансът между принципите на журналистическата етика и на свободата на словото?

Мисля, че двете не са взаимноизключващи се понятия. Напротив! Журналистът може свободно да се изразява и пише, без да преминава в грубости, обиди, клевети, фалшификации и др., т.е. без да нарушава журналистическата етика.

С какви аргументи бихте привлекли нови членове на СБЖ? Защо за журналистите е важно да членуват в организации като СБЖ?

С аргумента, че СБЖ е единствената организация, която би могла ефективно да защити техните права и свободи. С аргумента, че СБЖ е организация с богата история и славни традиции и е дори въпрос на престиж да бъдеш неин член. С аргумента, че и на международната журналистическа „арена” е по-важно да бъдеш член на национален журналистически съюз, отколкото дори на ЕФЖ или МФЖ.

 

ВЕЛИАНА ХРИСТОВА, член на УС на СБЖ, зам.-председател на Стопанската комисия:

 

Какво е за вас СБЖ? Как виждате ролята му за журналистиката и обществото?

Професионална общност на журналистите. Журналистиката е специфична дейност със специфична роля в обществото, не знам дали наистина е четвърта власт, защото напоследък една голяма част от нея се е сляла с първата власт и губи ролята си да информира за истината и да бъде коректив на грешките на тези, които взимат решенията. Затова е важно в СБЖ да се формира манталитет на журналистическата общност, който съответства на отговорността на професията и на същинската й роля за формиране на общественото отношение към събитията и процесите. Съответно с това е свързана и ролята на СБЖ за обществото.

Защо приехте да бъдете избрана за член на УС на СБЖ? Кои са приоритетите, които ще следвате като член на УС на СБЖ? Как смятате, че ще допринесете за изпълнение на целите и задачите на СБЖ?

Бях член на УС на СБЖ един мандат и виждам колко много неща остават несвършени, недовършени и дори незапочнати. Смятам, че приоритетно трябва да се решат въпросите за доброто използване на имотите на СБЖ, което е и най-трудно, защото ламтежите към тях са огромни от различни посоки, а и икономическото състояние на фирмите не е най-доброто и почтените кандидати нямат големи възможности. Смятам да помагам  с каквото мога в тази дейност, защото не може вечно да се занимавам само с имотите без резултат и да не стигаме никога до професионалните теми. 

Освен това, има много професионални и етични проблеми в журналистиката, по които СБЖ би трябвало много по-активно да работи. Не на последно място – струва ми се, че трябва да се повиши ограмотителната роля на журналистиката за обществото, понеже напоследък забелязвам доста голямо невежество в обществото като цяло.

На кое място по важност поставяте социално-синдикалната функция на СБЖ?

Това е най-важната функция на СБЖ, защото трудът на журналистите все повече е подложен на произвола на властта и на работодателите. Поголовно се нарушава Кодексът на труда, много журналисти имат нужда от синдикална защита и трябва да се промени ситуацията, в който те с страхуват да прибягват до синдиката, за да не пострадат повече.

Как според вас СБЖ трябва да действа за защита на правата на журналистите?

Трябва задължително да се работи за статута на СБЖ като професионална и синдикална сила. Много са вариантите на това „как“, но не всички се използват достатъчно.

Какъв според вас трябва да е балансът между принципите на журналистическата етика и на свободата на словото?

Свобода на словото за истината! Да се воюва за нея с всички сили! Да бъде защитавана с всички сили! Но не може да има свобода на словото за лъжите, инсинуациите, спекулациите. Според мен, журналистическата етика включва задължително обективността и истината в това, което пише и показва журналистът.

С какви аргументи бихте привлекли нови членове на СБЖ? Защо за журналистите е важно да членуват в организации като СБЖ?

Аргументите сами ще дойдат, ако СБЖ е силна организация. В никоя професия човек не се чувства добре, ако е сам. Когато е в общност, става по-силен.

 

ГЕОРГИ КАЛАГЛАРСКИ, член на УС на СБЖ, председател на Стопанската комисия:

 

Какво е за вас СБЖ? Как виждате ролята му за журналистиката и обществото?

СБЖ е професионална среда с конкретни приоритети и цели. Цели, които „невидимата съвест“ на обществото поставя пред организацията. Въпроси, които няма пред кого друг да постави. И чака отговори! Това е доверие и дълг! Още – отговорност, пристрастие, приятелство!

Защо приехте да бъдете избран за член на УС на СБЖ? Кои са приоритетите, които ще следвате като член на УС на СБЖ? Как смятате, че ще допринесете за изпълнение на целите и задачите на СБЖ?

Искам да помогна за материалната база на СБЖ – тя отново да бъде привлекателна, достъпна за членовете на организацията, да удовлетворява техните нужди. Във Варна Международният дом на журналистите системно да защитава своя статут. По-пълноценно и конкретно участие на членовете на СБЖ в управлението на организацията. Да елиминираме страховете от „сенките в пещерата“ – това са нашите собствени проекции. Нужен е знак „Стоп“ пред хора с фалшива и непрофесионална активност. Хора със скрито „асо в ръкава“, които само дебнат кого и как да прецакат. Амбициите за власт и престижна позиция да бъдат реално доказвани.

На кое място по важност поставяте социално-синдикалната функция на СБЖ?

Не може и не бива да се прави класация на функциите на СБЖ! Всички са значими и отговорни!

Как според вас СБЖ трябва да действа за защита на правата на журналистите?

Чрез всички възможни форми. Най-вече – законодателни. С последователна политика. С публично изразени позиции. И занапред 1 ноември да бъде Денят на нашия публичен протест. Обезателно и международна подкрепа.

Какъв според вас трябва да е балансът между принципите на журналистическата етика и на свободата на словото?

Баланс? Възможен ли е? Кои са критериите? Свободата на словото е проявление на морала, на етиката и на много други характеристики на всяко общество. Без свобода на словото няма демокрация. Без демокрация няма общество. Има само общности от хора, които лесно се управляват!

С какви аргументи бихте привлекли нови членове на СБЖ? Защо за журналистите е важно да членуват в организации като СБЖ?

СБЖ е история! СБЖ е настояще! СБЖ е бъдеще!

 

ДИЯНА ЖЕЛЯЗКОВА, член на УС на СБЖ, зам.-председател на Стопанската комисия:

 

Какво е за вас СБЖ? Как виждате ролята му за журналистиката и обществото?

Член съм на СБЖ от почти 30 години и въпреки проблемите на Съюза, смятам, че той може да стане силна национална организация, която да се бори да върне достойнството на българската журналистика.

Защо приехте да бъдете избрана за член на УС на СБЖ? Кои са приоритетите, които ще следвате като член на УС на СБЖ? Как смятате, че ще допринесете за изпълнение на целите и задачите на СБЖ?

Според мен СБЖ трябва да излезе от тесния кръг на битови проблеми, най-вече около базите, с които се занимаваше през последните години, и да се обърне към ценностите на професията и защитата на журналистите и на свободата на медиите. Така виждам и моя принос за новата визия на Съюза

На кое място по важност поставяте социално-синдикалната функция на СБЖ?

Това трябва да е една от основните дейности на Съюза.

Как според вас СБЖ трябва да действа за защита на правата на журналистите?

В няколко насоки - чрез законодателни инициативи, чрез взаимодействие с останалите журналистически организации, чрез осигуряване на правна помощ в конкретните случаи на преследвани или уволнени журналисти.

Какъв според вас трябва да е балансът между принципите на журналистическата етика и на свободата на словото?

Свободата на словото е основа на демокрацията, но тя е и отговорност. Затова трябва да се спазва етичният кодекс на българските медии, доколкото той изразява професионалните стандарти в журналистиката.

С какви аргументи бихте привлекли нови членове на СБЖ? Защо за журналистите е важно да членуват в организации като СБЖ?

Бих искала да можем да им обещаем защита и възможности за професионални обучения и срещи, това търсят основно младите колеги.

 

ЕКАТЕРИНА КЮЧУКОВА, член на УС на СБЖ, председателна Комисията за комуникации, проекти и програми:

 

Какво е за вас СБЖ? Как виждате ролята му за журналистиката и обществото?

СБЖ е институция с над 126-годишни традиции. Той е най-авторитетната журналистическа организация, в която членуват повече от 3000 колеги. СБЖ представлява и защитава професионалните стандарти на гилдията. Той има възможност „да влияе“ на институциите чрез своите членове, да бъде коректив. Когато журналистите са спокойни, упражнявайки професията си, те могат да бъдат полезни и за обществото, да служат на интересите на гражданите.

Защо приехте да бъдете избрана за член на УС на СБЖ? Кои са приоритетите, които ще следвате като член на УС на СБЖ? Как смятате, че ще допринесете за изпълнение на целите и задачите на СБЖ?

Благодаря за доверието на колегите и за избора ми за член на УС ма СБЖ. Приех да стана член на екипа, за да помогна за отстояване каузата на българската журналистика, за издигане имиджа на гилдията, за утвърждаване ролята на медиите като четвърта власт, като могъщ фактор, който помага на обществото при решаване на различни казуси, като институция, уважавана от държавна и местна власт.

Мисля, че заедно можем да постигаме цели, които понякога смятаме за непреодолими. Нашето общество може да се довери на коректността и професионалната етика на журналисти, които не само отговорно и обективно отразяват събитията в различни сектори на обществото, но и защитават каузи, разследват случаи, формират значими обществени позиции. Бих искала журналистите да бъдат спокойни и да упражняват правото си на работа свободно, да имат финансова независимост и да следват принципите на обективност, да чувстват подкрепата и уважението на обществото и на институциите.

На кое място по важност поставяте социално-синдикалната функция на СБЖ?

Основен приоритет в дейността на СБЖ е неговата ангажираност със защитата правата на журналистите в страната, отстояване свободата на словото и реализиране на социална дейност в подкрепа на колеги, които са изпаднали в затруднение или са останали без работа, или са на свободна практика и трябва да бъдат подкрепени в работата им по различни теми.

Според мен в тази кризисна ситуация, когато пандемията продължава близо година, е изключително важна подкрепата за членовете на СБЖ. Много от тях останаха без работа и търсят достоен начин за реализация. Голяма част от нашите колеги не могат да се възползват от мерките, предвидени за подкрепа от Министерски съвет и трябва да бъдат защитени техните права, да се търсят варианти за финансовото им подпомагане.

В обществените медии има изградени синдикални структури, които подкрепят в по-голямата си част колегите. Проблемите през последните години са при журналистите от частни издания и тези на свободна практика. При тях няма изградени синдикални организации. Затова СБЖ трябва да помисли как да осигури защита и подкрепа за тази част от членовете си.

Как според вас СБЖ трябва да действа за защита на правата на журналистите?

Защитата правата на журналистите трябва да се повери на доказани юристи към СБЖ, които да отстояват интересите им, да съдействат за свободното упражняване на професията им, да работят за запазване на техните позиции в медиите. Има различни случаи, особено при разследващите журналисти, когато се нуждаят от юридическа закрила и от подкрепата на институции, които да гарантират понякога и живота им. От защита се нуждаят и колеги, които работят в чужбина.

Какъв според вас трябва да е балансът между принципите на журналистическата етика и на свободата на словото?

Свободата на словото е основно право на демократичното общество. Журналистите са медиатори. Те транслират информацията между властта и  обществото в двете направления. Професионализмът и журналистическата етика се оценяват от аудиторията. Тя е най-точният коректив. Когато балансът между принципите на журналистическата етика и на свободата на словото се спазва, медията печели доверие в обществото и успява да запази позициите си през годините.  

С какви аргументи бихте привлекли нови членове на СБЖ? Защо за журналистите е важно да членуват в организации като СБЖ?

СБЖ е най-авторитетната журналистическа организация. Той работи за отстояване свободата на словото и независимостта на медиите, за спазване професионалните стандарти, както и за повишаване имиджа на журналистиката в обществото. Той представлява интересите на журналистите и защитава правата им. СБЖ се ангажира с разширяване на контактите на колегите и извън страната.

 

ЕМИ МАРИЯНСКА, член на УС на СБЖ, председател на Комисията за синдикално-социална и правна защита:

 

Какво е за вас СБЖ? Как виждате ролята му за журналистиката и обществото?

Членството ми в Съюза на българските журналисти е било за мен професионална чест. Иска ми се ролята му в обществото да бъде издигната до ранга на онези личности, чиито имена свързваме с неговото основаване; да достигне величината на техния пример; да се превърне във фактор за издигане на истината във висша ценност на професията, а културата – в състояние на обществения ни живот. Искам името СБЖ да буди респект и уважение сред нашия народ. 

Защо приехте да бъдете избрана за член на УС на СБЖ? Кои са приоритетите, които ще следвате като член на УС на СБЖ? Как смятате, че ще допринесете за изпълнение на целите и задачите на СБЖ?

Аз съм човек, който никога не приема присъствието си в една или друга форма на организиран обществен живот формално. Аз съм бунтар и в професията, и в живота. Жадувам за промяна и съвършено ново, качествено бъдеще на родината ни. И смятам, че Съюзът на българските журналисти е призван да застане в авангарда на тази промяна. В работата си като журналист, съм помогнала на много хора. И след като съм успявала да направя това съвсем сама, колко по-лесно би било да направим това заедно?!?

На кое място по важност поставяте социално-синдикалната функция на СБЖ?

На първо място поставям обществения престиж на СБЖ, а той може да бъде издигнат единствено и само, ако журналистическият труд се превърне в реален фактор в живота на хората. В това се състои нашата социална роля. И ако съюзът отстоява смисъла на професията – журналистиката да бъде разобличител на лъжата и коректив на несправедливостта, то ние ще придобием нужния респект и като синдикална организация. Хората ще осъзнаят, че обществото има нужда от нас.

Как според вас СБЖ трябва да действа за защита на правата на журналистите?

Като застава зад всеки един, който търси справедливост за запазване на работата си, за отстояване на позицията си като журналист, за признание на труда си. Като застава авторитетно зад всеки един, който е поставен в трудна житейска ситуация поради безработица, болест, или семеен проблем. Като играе ролята на медиатор с работодатели, институции и пр., които ограничават професионалните и гражданските права на отделни журналисти, и им даде да разберат, че никой от нас не е сам, че браншовата организация е зад гърба му.  

Какъв според вас трябва да е балансът между принципите на журналистическата етика и на свободата на словото?

Днес някои „европейски” норми направиха твърде разтегливо понятието „вербална агресия”. Дотолкова, че често се възприема като такова и назоваването на нещата с истинските им имена. Време е журналистиката да обуздае страстите на някои лъжедемократи да правят разлика между мнение и твърдение и да се измъкват „по пантофи” в съдебната зала с подобни словесни „завъртулки”. Журналистиката е дейност, с която не може да се занимава всеки. Ако говорим за качество, тя не е за страхливите, послушните и наготово мислещите. Време е да докажем какво означава свободата на словото – тя не е словоблудство с истината, а нейното назоваване без грим, мимикрия и измислена терминология. Но задължително, с нужната култура на изказа.  

С какви аргументи бихте привлекли нови членове на СБЖ? Защо за журналистите е важно да членуват в организации като СБЖ?

Добрите в професията трябва да членуват в Съюза, да бъдат негови лица в обществото. Ето защо аз винаги се опитвам да върна някои колеги, които през годините са се отказали от членството си в СБЖ. Това самоотлъчване буди нелицеприятен размисъл за причините. Затова, нека докажем с дела, че отново можем да бъдем заедно и сплотени, за престижа на професията си.

 

КЪДРИНКА КЪДРИНОВА, член на УС на СБЖ*, председател на Комисията по информационно-издателска дейност:

 

Какво е за вас СБЖ? Как виждате ролята му за журналистиката и обществото?

Съюзът на българските журналисти има дълга и достойна история, той е зареден с традициите, морала, хуманизма, ярката гражданска позиция, саможертвата, високите принципи на много предходни поколения вдъхновени бойци за честно и свободно слово. Този борбен дух на СБЖ е изключително важен и необходим и днес, когато журналистиката, журналистите, а и цялото общество се нуждаят от обединяване, за да отстоят базисните си права и самите устои на демокрацията. Член съм на СБЖ от 1987 г. и винаги съм била убедена, че нашият Съюз, с всичките му неизбежни пропуски и несъвършенства, е уникална сила за цялата ни гилдия и за целия обществен напредък, чрез която сме способни да постигнем много, стига да се обединим. 

Защо приехте да бъдете избрана за член на УС на СБЖ? Кои са приоритетите, които ще следвате като член на УС на СБЖ? Как смятате, че ще допринесете за изпълнение на целите и задачите на СБЖ?

Дълбоко признателна съм на колегите, които ми оказаха доверие и ме избраха за член на УС на СБЖ. Приех това като възложена мисия, като дълг и отговорност да се включа всеотдайно в ударното „острие” на СБЖ за борбена и енергична защита на правата на журналистите, свободата на словото, гражданското общество, устоите на демокрацията. Именно като такова „острие” и единен отбор, следващ стриктни етични принципи, би трябвало да действа УС на СБЖ в моите разбирания. Добавих участието ми в тази важна мисия към многобройните си професионални и семейни ангажименти, защото тя всъщност е логично продължение на цялата ми досегашна траектория като дългогодишен и активен член на СБЖ. Личният ми капацитет за натоварване обаче се оказа надвишен, поради което се налага оттеглянето ми от УС на СБЖ от 1 февруари 2021 г. Все пак оставам в Комисията по информационно-издателска дейност, както оставам и с неизменните ми принципи и разбирания за СБЖ, журналистиката и обществото.

На кое място по важност поставяте социално-синдикалната функция на СБЖ?

На първо място. Журналистите се нуждаем от силен и деен Съюз, който най-решително да отстоява правата ни - и професоналните, и социалните - с всички синдикални и правни механизми. Разбира се, за да може да го прави пълноценно, СБЖ трябва да брани твърдо и своята независимост, развивайки ефективно управление на ресурсите си, което да укрепва и финансовата му стабилност.

Как според вас СБЖ трябва да действа за защита на правата на журналистите?

СБЖ вече е разработил и внесъл в Народното събрание още преди 4 години свои предложения за законодателните промени, които да гарантират именно защитата на правата на журналистите, както и на свободата на словото. Безобразие е, че досега на тези предложения не е даден ход от законодателите, като същевремено се прокарват други законови промени, рискуващи да влошат още повече състоянето на българската журналистика и уязвимостта на журналистическия труд. СБЖ трябва да активизира още повече усилията си в прилагането на всички правни, синдикални и граждански действия, включително и протестни прояви, за да извоюва ефективна защита на журналистите от посегателства, натиск, зависимости, уволнения, непълноценно заплащане на труда и т.н. В условията на пандемията от Covid-19 трябва решително да се изисква и прилагането на всички гаранции за журналистическия труд, приети в този контекст на ниво ЕС. Необходимо е по-тясно взаимодействие по тези теми с гражданското общество у нас, както и с европейските институции, и с международни неправителствени организации. Като колективен член на Международната федерация ан журналистите и на Европейската федерация на журналистите СБЖ и досега винаги е имал тяхната категорична подкрепа във всички действия в защита на българските журналисти. Важно е това сътрудничество и координация да се уплътни и разшири още повече.

Какъв според вас трябва да е балансът между принципите на журналистическата етика и на свободата на словото?

Те са скачени съдове. Няма свобода на словото, ако тя не се базира на етични принципи, още по-малко, ако ги потъпква. Всичко извън това неделимо двуединство е подмяна и отрова - и за журналистиката, и за обществото.

С какви аргументи бихте привлекли нови членове на СБЖ? Защо за журналистите е важно да членуват в организации като СБЖ?

Когато хората се обединяват, за да отстояват правата си, свободата си, етичните си принципи, те стават по-силни, гласът им се чува по-мощно, могат да постигнат по-голям успех. Всичко това се удвоява по въздействие, когато става дума за журналисти - за представители на една толкова важна за обществото професия. Съюзът на българските журналисти дава възможност именно за такова журналистическо обединение в защита на нашите професионални права и на демократичните права на цялото общество. Заедно можем повече.

............................................................................................

*По лично желание и по лични причини Къдринка Къдринова от 1 февруари 2021 г. излиза от състава на УС на СБЖ, но остава в Комисията по информационно-издателска дейност

 

 

ЛОЗАН ТАКЕВ, член на УС на СБЖ, зам.-председател на Комисията по информационно-издателска дейност:

 

Какво е за вас СБЖ? Как виждате ролята му за журналистиката и обществото?

Съюзът на българските журналисти е организация столетница. Като организирано журналистическо движение той носи позитивите и негативите на времето и през всичките години е отстоявал правото на истина и информация от първа ръка. Всичко останало са само компромиси и болна амбиция на псевдоновинари, мисирки, калинки и фалшиви новинари...

Защо приехте да бъдете избран за член на УС на СБЖ? Кои са приоритетите, които ще следвате като член на УС на СБЖ? Как смятате, че ще допринесете за изпълнение на целите и задачите на СБЖ?

Преди петдесет години бях член на Контролния съвет на СБЖ и секретар на Клуб „Млад журналист” с председател Иван Славков. Сега приех предизвикателството отново да се потопя в проблемите на творческия съюз, защото пред него има трудно решими задачи и въпроси, за които се иска хъс, добронамереност и всеотдайност.

На кое място по важност поставяте социално-синдикалната функция на СБЖ?

Социално-синдикалната функция на Съюза на българските журналити е неизбежна, нелека и достойна за уважение мисия.

Как според вас СБЖ трябва да действа за защита на правата на журналистите?

Решително.

Какъв според вас трябва да е балансът между принципите на журналистическата етика и на свободата на словото?

Между свободата на словото и журналистическата етика винаги се опитвам да търся името на Йосиф Хербст. Винаги си спомням есетата на Стефан Продев и се стремя да им подражавам, колкото и това понякога да е непостижимо или само мечта.

С какви аргументи бихте привлекли нови членове на СБЖ? Защо за журналистите е важно да членуват в организации като СБЖ?

Съюзът на българските журналисти трябва да е най-масовата творческа организация у нас. Преди петдесет години бях в приемателната комисия и в СБЖ се влизаше доста трудно - с поръчители, с публикации... Сега трябва да отворим по-широко вратите на „Граф Игнатиев” 4. Има доста млади журналисти, които са отвън. Да ги приемем и да им подадем ръка!

 

МАРИЯНА БОЯДЖИЕВА, член на УС на СБЖ:

 

Какво е за вас СБЖ? Как виждате ролята му за журналистиката и обществото?

СБЖ е единствената професионално-творческа организация, която през години защитава свободата на словото и правата на журналистите.

Защо приехте да бъдете избрана за член на УС на СБЖ? Кои са приоритетите, които ще следвате като член на УС на СБЖ? Как смятате, че ще допринесете за изпълнение на целите и задачите на СБЖ?

Приех да бъда избрана за член на УС на СБЖ, защото считам, че СБЖ спешно се нуждае от... да използвам така популярната напоследък дума „рестарт”.

На кое място по важност поставяте социално-синдикалната функция на СБЖ?

Социално-синдикалната функция на СБЖ трябва да е приоритетна.

Как според вас СБЖ трябва да действа за защита на правата на журналистите?

 

Като се вслушва повече в техния глас и прави така, че той да се чува все по-силно от институциите и обществото.

 

Какъв според вас трябва да е балансът между принципите на журналистическата етика и на свободата на словото?

 

50 на 50

 

С какви аргументи бихте привлекли нови членове на СБЖ? Защо за журналистите е важно да членуват в организации като СБЖ?

 

С аргументите, че това е единствената творческо-професионална организация с традиции и възможности, която се бори за свободата на словото и защитава тези, които работят за истината.

 

 

ПАВЛЕТА ДАВИДОВА, член на УС на СБЖ, председател на Клуб „Млад журналист”:

 

Какво е за вас СБЖ? Как виждате ролята му за журналистиката и обществото?

СБЖ е организация с традиции. Негова функция би трябвало да е активната защита на свободата на словото и отстояването на журналистическите стандарти.

Защо приехте да бъдете избрана за член на УС на СБЖ? Кои са приоритетите, които ще следвате като член на УС на СБЖ? Как смятате, че ще допринесете за изпълнение на целите и задачите на СБЖ?

Вярвам, че мъдростта на опита и ентусиазмът на „новака“ трябва да бъдат комбинирани. Приемам го като възможност да науча повече неща, а и защо да не внеса нещо ново, надявам се добро.

На кое място по важност поставяте социално-синдикалната функция на СБЖ?

С комерсиализацията на професията и все по-честия натиск върху журналистите (икономически, социален и професионален), те имат нужда от силна организация, която да им подава ръка в тежък момент. Тази функция на СБЖ е изключително важна.

Как според вас СБЖ трябва да действа за защита на правата на журналистите?

С повече законодателни инициативи и силни публични позиции, съобразени със ситуацията.

Какъв според вас трябва да е балансът между принципите на журналистическата етика и на свободата на словото?

Без етика и принципност свободата на словото може да се превърне в словоблудство…

С какви аргументи бихте привлекли нови членове на СБЖ? Защо за журналистите е важно да членуват в организации като СБЖ?

СБЖ е професионално-творческа организация, която умее да се бори за правата на членовете си. Съюзът обединява хора с изключителен професионален опит и винаги е готов да приеме можещи и знаещи журналисти, които търсят истината и отстояват справедливостта.