За достоен труд, трудови права и мир!

  • 01.05.2022
  • СБЖ
  • Снежана Тодорова

Нека и на този 1 май отново да надигнем глас в защита на труда и на правата на журналистите, на всички трудови хора. Нашата обща солидарност е двигател на демокрацията и напредъка, които обаче са невъзможни без мир. Да обединим усилията си, за да върнем диалога и отстояването на мира като висша ценност и в нашето общество, и в света.

Поздравявам цялата журналистическа колегия, трудовите хора и всички наши съграждани с борбения Международен ден на труда и на солидарността на трудещите се.

Нека отново припомним, че 1 май е избран като символ на борбата за правото на достоен труд и на правата на трудовите хора в памет на онзи 1 май 1886 г., когато в Чикаго започва мащабна стачка за извоюване на 8-часов работен ден. Това събитие дава силен тласък в развитето на синдикалните борби по цял свят и превръща отстояването на достойни социални гаранции за трудещите в основен двигател за демокрацията и обществения напредък.

У нас първото отбелязване на 1 май е през 1890 г. Организатор е Типографското дружество. Печатарските работници, без които би била невъзможна пресата в България, поколения наред са в авангарда на защитниците на трудовите права. 1 май е обявен за официален празник в нашата страна през 1939 г.

На 1 май празнува и левият печат у нас. Отправям моя поздрав към колегите от тези издания, които имат неотменим принос за плурализма и свободата на словото.

Уви, трудовите права на много български граждани, включително и журналисти, продължават да са сериозно накърнени вследствие на цял комплекс от трупани с десетилетия обществено-политически процеси, рязко утежнени от кризите в последните няколко години. Затова първомайският импулс продължава да ни е остро необходим.

Като творческо-синдикална организация СБЖ отново, и на този 1 май, надига глас в защита на труда и на правата на журналистите, на всички трудещи се хора. В солидарността е нашата сила, колеги и приятели!

Но напредъкът ни към към едно по-демократично, социално и солидарно общество е невъзможен без мир. А днес точно мирът е тежко ранен от трагичен военен сблъсък в сърцето на Европа, тласкан и към ескалация. Повтарям многократния призив на СБЖ: войната трябва да спре незабавно! И да се завие към преговори, дипломация и мирни решения на съществуващите конфликти.

Нека обединим усилията си, за да върнем диалога и отстояването на мира като висша ценност и в нашето общество, и в света.

 

Снежана Тодорова,

председател на УС на СБЖ

Акценти и позиции