Първи сме!

  • 01.08.2022
  • СБЖ
  • Лозан Такев
Лозан Такев

Започваме точно в пет и петдесет и пет... Първи сме. Това е на живо от телевизионната реклама, която извиква и други рекламни текстове... Ето само някои от тях:

Започваме в пет и  петдесет и пет... А колко други  има и  отзад напред!?

Първи  сме...

По нещастие и бедност!?

По ниски пенсии и заплати в Европа!?

По смъртност!?

По владеене езика на омразата!?

Първи сме...

По гьонсуракатлък и неграмотност!?

По гонене на руски дипломати и главни готвачи в руското посолство!?

По тримата и четиримата глупаци  в коалиция!?

По жертви на пътя заради употреба на наркотици и алкохол!?

По  броя на служебни правителства за  една година!?

Първи сме!

По несправедливост на глава от населението!?

По  чекмеджета и кюлчета пета  експертиза!?

По зайчарници и Мата Хари!?

По ПКП–ета на глава от населението!?

По къщи за гости без гости !?      

По проценти за „Герб”!?

И така нататък и така и нататък. Без остатък! В описа некратък ...

Наистина. Първи сме...