НАП и СЕМ ще си сътрудничат по отношение на рекламата на хазарт

  • 03.08.2022
  • СЕМ/НАП
Соня Момчилова и Румен Спецов при подписването на меморандума. Снимка: СЕМ

Изпълнителният шеф на Национална организация за приходите(НАП) Румен Спецов и Соня Момчилова, председател на Съвета за електронни медии(СЕМ), подписаха Меморандум за съдействие в региона на рекламата на хазартни игри. Документът влиза в действие веднага и е безсрочен, съобщиха от регулатора.

Необходимостта от съдействие между двете институции е резултат от поетите през август 2020 година от Национална агенция за приходите пълномощия за реализиране на контрол в региона на хазарта и обвързваните с него действия. „Нарастващият брой търговски реклами в медиите и в платформи за шерване на видеоклипове, популяризиращи хазартната активност, будят тревога от създаването на хазартна взаимозависимост у реалните и потенциалните  участници в хазартни игри и особено у т. нар. „уязвими лица “, са казва в Меморандума, подписан от СЕМ и НАП.

Това дефинира нуждата от съдействието и размяна на информация между Националната агенция за приходите и Съвета за електронни медии, с оглед спазването на Закона за хазарта, в частта „ реклама на хазартни игри “. Сътрудничеството цели взаимна работа по повод рекламата в аудио- и аудио-визуалните медийни услуги и платформи за шерване на видеоклипове, върху които Съветът за електронни медии реализира контрол по Закона за радиото и телевизията.

Регулаторният орган и Националната агенция за приходите ще наблюдават и разпознават отрицателни практики и опасности, свързани с медийното отразяване на хазартни действия. В Меморандума е записано, че двете страни ще провеждат и вземат участие в обществени събития – взаимни конференции, кръгли маси, дискусионни конгреси и други, свързани с търговското слово за хазарта и хазартните действия.

„Водени от публичната значителност на явлението „хазарт “ и грижата за здравето на сънародниците ни, Националната организация за приходите и Съветът за електронни медии се споразумяха също да обменят експертна помощ, включително да изработват съвместни документи, в това число и предложения за промени в законодателство, за недопускане на нарушавания от страна на организаторите на хазартни игри и онлайн залози, които са длъжни да спазват ясни правила “, разяснява във връзка на подписването на Меморандума за съдействие изпълнителният шеф на Национална агенция за приходите Румен Спецов.

 

 

м.л.