Представиха онлайн медии на български език в Сърбия

  • 08.08.2022
  • БТА

Интернет порталът ФАР реализира серия от предавания за печатни, електронни и онлайн медии на български език в рамките на проекта „Свобода на изразяване, роля в демократичното общество и устойчивост на българoезичните медии в Югоизточна Сърбия“.

В третото предаване мултимедийният портал на български и сръбски език ФАР представя онлайн медии на български език в Сърбия.

Онлайн портал „ГЛАС ПРЕСС“ съществува от 2017 г. Основател на медията е гражданско сдружение „Група на либерални, амбициозни и солидарни – ГЛАС“ от Босилеград.

„ТВ ИНФО БОСИЛЕГРАД“ е информационен мултимедиен интернет портал на сръбски и български език със седалище в Босилеград, който съществува от 2018 г. Негов основател е гражданско сдружение „Развитие“, информира БТА.

Порталът ФАР датира от 2016 година, а ФАР ТВ от 2019 г. Основател е сдружение „Емблема“, със седалище в Цариброд.

 

 

м.л.