СБЖ настоява некоретен наемател да бъде изведен от имот на Съюза

  • 17.08.2022
  • СБЖ

По повод казуса с некоректния наемател на помещения на СБЖ, който продължава да ги ползва при отсъствието на действащ договор, разговаряме с председателя на УС на СБЖ Снежана Тодорова, за да представим повече подробности по случая.

- Г-жо Тодорова, бихте ли разказали каква е ситуацията с наемателя на помещенията на СБЖ на ул. „Граф Игнатев” 4, в които навремето се намираше емблематичнят Клуб на журналистите?

- Ситуацията е възмутителна. С фирмата „Валедо 1”, която към момента държи и не освобождава имота на СБЖ, вече сме в съдебен спор. При натрупани дългове от неизплатени наеми и режийни в размер на 580 000 лв. и при прекъснат поради тази причина от СБЖ договор още на 4 септември 2020 г., фирмата нито ни се издължава, нито напуска имота ни. Продължава да го ползва без каквото и да е основание и да реализира приходи. Завели сме дело за изваждане на некоректния наемател от имота ни, което в момента е висящо. Производството по закон е бързо, но то много се забави, тъй като „Валедо 1“ не получаваше съдебните книжа дълго време.

Така на практика СБЖ е лишен от всякаква възможност да ползва собствения си имот – не можем да го предоставим под наем на друг наемател и да реализираме приходи, които за нас от жизненоважно значение. В същото време от „Валедо 1“ не получаваме никакви плащания. А съгласно закона те, след като стоят без договор в имота ни, дължат обезщетение.

- Моля ви да представите по-подробно хронологията на събитията.

- Договорът ни за отдаване под наем на въпросните помещения е сключен с „Валедо 1” на 01.11.2012 г. със срок от три години. От тогава е подновяван два пъти, пак за по три години.

Договорът обхваща помещение от 514 кв. м на първия етаж и още едно – от 218 кв. м, в приземния етаж, където са сервизните помещения и хладилните камери. Квадратурата е посочена въз основа на нотариалния ни акт, където фигурират тези размери. Именно те са записани и в договора ни. В него е фиксирано, че наемателят ще плаща по 24 000 лв. месечен наем общо за цялата площ – 514 кв. м и 218 кв. м.

- Наемът е изчислен не на квадратен метър, а за посочената площ като цяло така ли?

- Да, общо за упоменатите 514 кв. м и 218 кв. м. И никога не е ставало дума за наем на квадратен метър, каквито твърдения лансира напоследък некоректният ни наемател.

Важно е да се знае също така, че СБЖ е предоставил имота си на наемателя при сключването на договора за наем с двустранен приемо-предавателен протокол. Наемателят е приел имота, ползвал е този имот и е заплащал уговорения наем без да се противопоставя и без каквито и да било претенции от 2012 г. насам.

- Казахте, че договорът първоначално е бил за три години и е бил подновяван два пъти, пак за по три години. Значи последното му подновяване е изтекло през 2021 г.?

- Точно така – изтече на 01.11.2021 г. Пак ще повторя, че още на 04.09.2020 г. от СБЖ прекъснахме договора поради големите натрупани дългове на фирмата наемател „Валедо 1” от неплатени наеми и режийни. Тази фирма отказва да признае нашето прекратяване на договора. Но дори и да не признава това, договорът все едно вече е изтекъл.

Водихме с фирмата отначало добронамерени преговори в опит да си получим дължимите суми. А те допълнително набъбнаха за времето без действащ договор. Според чл. 7 от договора, при пребиваване в помещенията без правно основание наемателят трябва да плаща по 500 евро на ден обезщетение. Така дължимата сума достигна до 580 000 лв.

В отговор на настояванията ни да се реши този сериозен проблем, от „Валедо 1” заявиха, че могат да платят само 180 000 лв. и то разсрочено, в течение на 10 години. Като при това искаха също така да намалим наема от 24 000 на 14 000-16 000 лв.

Нашето становище бе, че сме готови да приемем 180 000 лв. като начална вноска, но да бъде изплатена веднага, а наемът ще бъде увеличен от 24 000 на 25 000 лв.

Те не приеха и се заеха да оспорват по съдебен път квадратурата на помещенията от договора.

- Странно е, че въпросът за квадратурата възниква сега, след като тази фирма е наемател от доста години. Защо не го е повдигала досега?

- Собственикът на фирмата твърди, че негов партньор се усъмнил в размера на квадратурата, измерили помещенията, и площта се оказала по-малка. Въз основа на тези техни субективни преценки са решили, че са ни надплащали наем през годините – и заведоха дело срещу нас.

На първа инстанция не му беше даден ход, но на втора – да. И не само това – в резултат СБЖ се оказа със запорирани сметки! Реагирахме бързо и Върховният съд отмени поне запорирането. Но наистина съм изумена как така един некоректен наемател не само не може да бъде изваден от законния ни имот, а и причинява допълнителни щети на нашия Съюз, блокирайки дейността му с този запор на сметките!

Цялото това съдебно производство се използва, за да бъде затруднен СБЖ да реализира правата си на собственик – да получи имота си и да го предостави под наем на друг наемател.

Много се надявам истината и справедливостта да възтържествуват с едно обективно и безпристрастно съдебно решение по този казус. Държа да вярвам, че България е правова държава.

А докато чакаме съдебното решение, редното е час по-скоро некоректният наемател „Валедо 1” да бъде изведен от нашия имот.

Акценти и позиции