Да срещнеш колеги и приятели. Делегация на АЖК гостува на СБЖ и предложи интересна инициатива

  • 07.09.2022
  • СБЖ
  • Розалина Евдокимова
Делегацията на АКЖ по време на срещата в СБЖ

Гостите от Асоциацията на журналистите на Корея (АЖК) излязоха с инициатива съвместно със СБЖ да съдействат за възобновяване на диалога между Южна и Северна Корея, като България би могла да домакинства на такава международна среща.

СБЖ и Асоциацията на журналистите на Корея (АЖК) отдавна са добри приятели. Това доказа за сетен път сегашното гостуване у нас на представители на организацията от Република Корея през миналата седмица.

Особено ползотворни бяха срещите им в София и страната не само с колеги журналисти, но и с представители на бизнеса и селското стопанство. Освен идеи за бъдещо сътрудничество в сферата на разрешаване на болезнени проблеми, характерни и за двете страни, се оказа, че без време се роди и интересна идея, която дори бих могла да нарека и новина № 1 от гостуването на делегацията на АЖК у нас. От корейска страна предложиха заедно с тях българските журналисти да съдействат на държавните институции, за да бъдат възобновени преговорите между Северна и Южна Корея.

Визитата на корейските журналисти се осъществи след спадане на пика в пандемията от Ковид-19. При сегашното си гостуване те посетиха София, Панагюрище, Старосел и Пловдив и с интерес се запознаха с българските традиционни занаяти и обичаи във фолклорния комплекс „Ердрега“ край с. Дрен.

В последния ден преди заминаването на гостите се състоя среща с тях в централата на СБЖ.

Снежана Тодорова приветства гостите от Република Корея и ги запозна с дейността на Съюза и с неговите структури. Тя сподели, че членовете на СБЖ наброяват 3600 души. „Съюзът ни има единствена медия и това е сайтът на СБЖ – каза тя. – В него винаги са били отразявани гостуванията на ваши представители в нашата страна, както и различни журналистически инициативи, организирани от СБЖ. Нашият сайт не е чисто информационен, а е медиен и в него преди всичко намират място новини и материали за всичко, което се случва в медиите у нас и по света“.

 „Бих искал да споделя, че е много значима нашата съвместна работа със СБЖ – заяви президентът на АЖК Ким Донг Хун. – Мога да кажа, че интересът към вашата родина сред корейските журналисти е голям и много от тях изявяват желание да посетят страната ви.“

Той разказа за работата и структурата на АЖК, която се състои от 199 дружества и 11 хиляди члена. Асоциацията се ръководи от един президент и 3 вицепрезидента, както и 10 души регионални представители. АЖК е създадена през 1964 г., като след две години ще се навършат 60 години от нейното учредяване. Преди 1964 г. в желанието си да контролира медиите тогавашният президент на Корея Пак Джон-Хи нарежда държавата да издава журналистическите карти. След като се създава Асоциацията, тя изразява своето несъгласие с този акт и тогава той се прекратява. Организацията става независима от държавата.

Президентът на АЖК представи своите трима заместници, които бяха в делегацията. Ю Хо Чун, който освен вицепрезидент на Асоциацията е и представител на изданието The Farmers Newspaper, а вицепрезидентът Ким Боунг Чуль е и от изданието Aju Business Daily. Не липсваше и дамско присъствие сред висшето ръководство и това е чаровната вицепрезидентка на АКЖ Сора Лим от JTBC. 

В началото на срещата помолих гостите

да споделят впечатленията си

от обиколката из страната и от срещите с български колеги и представители на бизнеса и културата.

„Аз съм тук за втори път, като първия бях в качеството си на вицепрезидент, а сега като президент на АЖК -  каза Ким Донг Хун. – При сегашното си идване, обикаляйки много красиви места, разбрах, че България е една прекрасна страна. Впечатлиха ме хората, които са много мили и прекрасни по душа. Страната ви може да се гордее с богатата си история и с многото исторически забележителности.“

Ю Хо Чун благодари на СБЖ за топлото посрещане. „Аз, освен, че съм вицепрезидент, съм и от печатното издание The Farmers Newspaper и съм тук за първи път – каза той.  – Освен София, посетихме Панагюрище и Пловдив. Щастлив съм, че се докоснах до богатата култура и история на България. Но като журналист в земеделско издание се интересувам и от земеделието ви, климата, както и от вашата така плодородна земя. Впечатлиха ме много благоприятните условия в Тракийската низина и Дунавската равнина. Изобщо у вас има много добри условия за развитие на земеделие. При срещите ми тук забелязах, че и българските земеделски производители вече проявяват интерес към модерното смарт земеделие, както и към приложението на IT технологиите в стопанската индустрия. В Корея също има голям интерес към тези модерни технологии в земеделието и се инвестира изключително много в развитието на смарт земеделието. Така че в тази сфера можем да намерим допирни точки за едно бъдещо сътрудничество.“

За вицепрезидента Ким Боунг Чул, който е посетил много страни, идването му в България е оставило впечатление с изключително топлото и сърдечно посрещане и с това, което е успял да види тук. „Когато се разхождах по улиците на София и Пловдив, изпитах много приятно и сърдечно усещане – каза за сайта на СБЖ той. – Впечатли ме много, че когато се разминавах с ваши сънародници, те отправяха към мен топли и приветливи погледи. А когато съм бил в други страни, съм срещал и много неприятни погледи у местните хора.“

Тъй като Ким Боунг Чул пише по теми от областта на недвижимите имоти, при разговорите си с български колеги и специалисти в тази област, той е открил много общи теми. Например, че и у нас има много сериозни проблеми, както и в Корея. „Около 20 милиона от 50-милионното население на страната ни живеят в Сеул – каза Ким. – Същото се забелязва и у вас. Голяма част от българите живеят в София. И поради това цените на недвижимите имоти и у нас, и при вас, са много високи. И още нещо - вече започва да се забелязва голяма разлика между столичните и регионалните медии.“

Във връзка с това, което сподели вицепрезидентът на АЖК Ким, беше интересно да разберем дали, както вече застрашително се обезлюдяват българските села, и при тях в Корея се сблъскват с такъв проблем. „Разбира се, и при нас има подобно явление – каза Ким Боунг Чул. – А така също у нас раждаемостта е много ниска. Особено силно се усеща демографският проблем в провинцията.“ 

Ким Донг Хун за приятелството и сътрудничеството 

Позволете ми, г-н Хун, в контекста на вашите впечатления от страната ни, да цитирам една корейска поговорка: „Хората със сродни убеждения стават приятели още на първата си среща, а онези с различни убеждения няма да се сприятелят дори и след хиляди срещи.“ Някои от вас идват не за първи път в България, а други дойдоха сега. Успяхте ли да откриете вече добрите приятели у нас и как се чувствате тук сега?

Ким Донг Хун: Тази наша пословица, която вие ни припомняте, е много вярна. В нейния контекст бих могъл да кажа, че по душевност, по гостоприемство ние много си приличаме. Хората и у нас, и у вас са мили и сърдечни.

А колкото до журналистите, видяхме, че те са много заети сега предвид сложната ситуация в България. В момента същото се забелязва и в Корея. Така че и в тази област нашите и вашите журналисти се разбират много добре, което води до създаване на нови приятелства.       

Световен проблем през последните две-три години е коронавирусната пандемия. Ще ви помоля да споделите как тя се отрази върху работата на журналистите и медиите във вашата страна? Питам ви, защото наши колеги от други страни споделиха, че при тях поради пандемията много от медиите са били закрити и журналисти са останали без работа. При вас имаше ли спиране или закриване на медии и журналисти, които са останали без работа? Изобщо как гилдията в Република Корея преживя тази тежка и опасна болест?

Ким Донг Хун: В Корея няма подобни случаи. Вероятно в страни, където се е създала такава ситуация, това да се е случило с държавни медии, защото държавата е решила да приложи такава политика и да затвори дадени медии. Но в Корея няма такива случаи. Разбира се, че и при нас коронавирусът оказа влияние. Той засегна управлението на медиите, но не е имало фалит на медии или пък журналисти да са оставали без работа заради пандемията.

Заради тази пандемия делегации на АЖК от 2 години не са посещавали България. С какви предложения за бъдещото двустранно сътрудничество дойдохте сега? Какво да очакваме в бъдеще?

(На този мой въпрос Ким Донг Хун кавалерски отстъпи да отговори чаровната вицепрезидентка на АКЖ Сора Лим)

Сора Лим: Моите колеги споделиха своите впечатления от посещението си във вашата страна. Но аз искам да кажа още нещо. България е може би единствената страна, която най-добре разбира проблема на Корейския полуостров, защото тя е много близка както с Южна, така и със Северна Корея. Всъщност това е лично мое мнение, което изградих, след като видях много неща. В АЖК има създадена комисия за сътрудничество и за обмен между Северна и Южна Корея. Предишното правителство наистина води много успешно тази политика, но след като новият президент пое властта, тази врата изглежда затворена .

Когато дойдох в България, при срещите и разговорите, които водих, си помислих, че може би със съдействието на България би могло отново да се опитаме да отворим тази врата и да започнат разговори със Северна Корея. Отново искам да подчертая, че това е съвсем лично мое мнение, а и желание.

Преди време бях в Сингапур, където се състоя среща между Северна Корея и САЩ. И си мисля, че ако има нова такава среща между тях, то България би била много хубаво място за нейното провеждане. И то със съдействието и помощта на Съюза на българските журналисти и Асоциацията на журналистите на Корея. Хубаво би било нашите две организации да са в основата на тази инициатива.

Та вие току-що създадохте новина № 1 от вашето гостуване у нас, Сора!

Реакцията ми предизвика оживление сред корейските гости и българските участници в нея, като коментарът беше, че идеята никак не е лоша, защото по този начин за пореден път журналистите могат да покажат, че са коректив не само на местната власт, но и в световната политика.

Между другото президентът на АКЖ Ким Донг Хун веднага допълни колежката си, като поясни, че това е и официалното становище на тяхната организация като цяло.

Приключвайки, Сора Лим сподели, че вече много обича България.

А какво ще отнесете от нашата страна като впечатления и спомени? 

Ким Донг Хун: При многото срещи, които имахме тук, станахме много близки приятели. Би било прекрасно ако се срещаме много по-често. В сърцето си ще отнеса вашата толкова богата история, докосвайки се до интересните забележителности. Не знаех, че България има такава богата история, но този път успях да си изградя пълна представа за нея и тази картина, която нарисувах в сърцето си, ще отнеса с мен.     

Ким Боунг Чул: Разбира се, че е много важно да станем близки приятели, тъй като забелязах, че и в България и в Корея имаме сходни проблеми - например, борбата с фалшивите новини.

Тук ми се ще да припомня, че при предишното гостуване на журналисти от АЖК, те още тогава споделиха, че и при тях фалшивите новини имат своето присъствие в медиите, но вече е изградена система, по която усилено се борят с тях. Към Сеулския народен университет има създаден Институт за борба с фалшивите новини, с който корейските медии работят активно. В тази система е включен и Институтът по медийна етика, който е разработил мерки за предпазване не само на медиите, но и на читателите и зрителите от влиянието на тази порочна практика. Много от тях дори си сътрудничат с чуждестранни институции с намерението да бъде създаден специален орган за борба с фалшивите новини. Но особено належащо и важно е фактите винаги да бъдат проверявани, въпреки че до известна степен това пречи на свободата на словото, което не бива да се случва.

И тъй като сме към края на нашата среща, ми се иска да припомня още една корейска поговорка: „Няма значение какво носиш. Важното е какво имаш в душата си.“ Много говорихме с вас за приятелството и си мисля, че тази поговорка би била много подходяща за мото на двустранните отношения между СБЖ и АЖК.

Ким Донг Хун: Разбира се, че това е точно така.

В края на срещата председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова благодари на гостите за споделените впечатления от гостуването им в България и каза, че двустранните връзки преди всичко почиват и на доброто приятелство. „Надявам се, че нашите връзки и сътрудничество ще продължат успешно да се развиват“ – каза тя.

 

Снимки: Николай Кръстев и Екатерина Кючукова