Кои държавни институции са финансирали медии по време на кабинета "Петков"

  • 26.09.2022
  • fakti.bg
  • Мария Атанасова

Запитването е отправено до служебния премиер Гълъб Донев по линия на достъпа до обществена информация.

Главният редактор на 5Gmedia Соня Колтуклиева отправи запитване до служебния министър-председател Гълъб Донев с въпроса: кои медии са имали договори за финансиране през периода на управление на кабинета “Петков” - от 13 декември 2021 г. до 2 август 2022 г., пише fakti.bg.

В отговор на заявлението за достъп до обществена информация стана ясно, че медийни услуги срещу заплащане са ползвали следните министерства и агенции:

Министерство на външните работи – Договор с БГНЕС ГРУП ЕООД за периода 12.12.21г.-02.08.22 г., стойност - 9 600 лв. с ДДС, предмет: Медийно обслужване на МВнР, съгласно сключен договор.

Договор с АГЕНЦИЯ „КРОСС“ ООД за периода 13.12.21г.-02.08.22 г., стойност: 9 600 лв. с ДДС, предмет: Медийно обслужване на МВнР, съгласно сключен договор.

Министерството на финансите – извършило е плащане на доставчик на медийна услуга за видеозаснемане на заседание на Обществен съвет към министъра на финансите, проведено на 11.02.2022 г., с цел излъчване на живо в каналите на министерството в Youtube и Facebook. Разходът е в размер на 2 400,00 лв. с ДДС. Сумата е изплатена на „Спортал.бг“ АД.

Министерство на образованието и науката има договори с:

Българска национална телевизия -Д01-71/13.05.2022 г., Предмет: Заснемане на Церемонията по връчване на награди "Питагор" 2022 г., за съществен принос на българските учени и научни колективи за развитието на науката и въз основа на направения видеозапис да създаде едно телевизионно предаване с времетраене до 90 минути, с планирано първо излъчване на 24.05.2022 г. от 17,45 ч. по програма "БНТ 1", с повторение по програми "БНТ 2" и "БНТ 4", съобразено с програмните възможности, сума: 8 038,50 лв.

"Про Нюз България" АД - Д01-240/09.11.2021 г., Предмет: Популяризиране на актуализираното издание на Рейтинговата система на висшите училища в Република България за 2021 г. Подготовка на две специализирани книжки (на български и на английски език) със стандартизираните класации на висшите училища в Рейтинговата система за 2021 г. , сума: 14 328,00 лв.

Министерството на електронното управление - има сключен договор № 46/ 03.06.2021 г. с контрагент „Персептика“ ЕООД. Предметът на договора е предоставяне на информационни услуги, абонамент за комплексен медиен мониторинг. Извършените плащания по договора са в размер общо на 2 124 (две хиляди сто двадесет и четири) лева.

Министерството на труда и социалната политика

1.„МЕДИАПОЙНТ“ ЕООД, РД-23-6/18.02.2022 г. Абонамент за услугата „Електронен пресклипинг“, 2 640 лв. с ДДС

2.Българско национално радио, РД-23-41/06.06.2022 г. Закупуване на програмно време за популяризиране на Десети Европейски форум на субектите на социалната икономика в гр. Пловдив, 4 215,07 лв. с ДДС

3.Българска национална телевизия, РД-23-18/29.03.2022 г. Предоставяне на програмно време за излъчване в телевизионните програми на БНТ на информационни и рекламни материали за популяризиране подкрепата от Европейския съюз за развитие на човешките ресурси в България в програмните периоди 2014-2020 г. и 2021-2027 г., 116 784 лв. с ДДС

4 .Българско национално радио -РД-23-18/10.09.2020 г., Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни аудио клипове и платени радио рубрики в програма „Хоризонт“ на БНР за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и ЕСФ+ и програма „Развитие на човешките ресурси“, 17 484,60 лв. с ДДС

5.„Инвестор.бг“ АД - РД04-72/16.04.2018 г., Предоставяне на програмно време за излъчване в програмата на телевизия „България он ер“ и ефира на радио „България он ер“ на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 29 830,08 лв. с ДДС

6.„Дарик радио“ АД - РД-23-16/24.02.2021 г., Предоставяне на програмно време в националния ефир на Дарик радио за излъчване на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи подкрепата от Европейския съюз за развитие на човешките ресурси в програмните периоди 2014-2020 г. и 2021-2027 г., 25 920 лв. с ДДС

7.„Радиокомпания Си Джей“ ООД -МТСП-02-252/01.06.2022 г., Ежедневно излъчване в периода 1 – 15 юни 2022 г. на реклама в ефира на Радио N-JOY за популяризиране на кампанията #Първа работа., 14 707,28 лв. с ДДС

8.„Радио 1“ ЕООД - МТСП-02-252/01.06.2022 г., Ежедневно излъчване в периода 1 – 15 юни 2022 г. на реклама в ефира на Радио 1 за популяризиране на кампанията #Първа работа., 14 882,70 лв. с ДДС

Министерство на туризма - договори за излъчване на телевизионни рекламни спотове в български медии:

-Инвестор.БГ АД, сума: 250 000.00 лева

- МЕТРОРАДИО ЕООД - 125 001.00 лева

- Българска Национална Телевизия- 700 000.00 лева

- Дарик Радио АД - 124 800.00 лева

- БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД - 699 839.24 лева

- Нова Броудкастинг Груп ЕООД -698 562.30 лева

- Радио и телевизия Сити ЕООД - 35 400.00 лева

Министерство на икономиката и индустрията - Договор №8 от 10.03.2022 г. с „Про нюз България“ АД. Предмет: предоставяне на рекламно и информационно обслужване в изданията на „Про Нюз България“ АД, изразяващо се в разпространение на материали /информационни, мнения, интервюта, коментари/, свързани с дейността на МИ. Сума: 8 997 лева с ДДС.

Договор №9 от 11.03.2022 г. с Агенция за социални и маркетингови проучвания „Алфа рисърч“ ООД. Предмет: организиране и реализиране на четири национално представени социологически проучвания във връзка с реализация политиките на МИ. Сума: 35 760 лева с ДДС.

От Министерство на младежта и спорта отговориха на 5GMedia, че за посочения период от 13.12.2021 г. - 02.08.2022 г, ММС не е сключвало договори с медии и не е финансирало медии.

Според информация на Агенция ПИК, от Български спортен тотализатор са сключени директно договори с: БНТ - 2 450 000 лева; БТВ - 1 197 000 лева; Нова Броудкастин груп - 760 000 лева.

От пресцентъра на ММС отговориха, че не могат да предоставят информация за договорите, сключени от търговските дружества - Български спортен тотализатор, “Национална спортна база”.

Национален статистически институт - НСИ има сключен договор РД-08-140/14.12.2121 г. за медиен мониторинг за 2022 г.с Агенция КРОСС на стойност 7200 лв.

Българска агенция за инвестиции - договор с медия „Българска национална телевизия". Предмет: Организиране заснемането на Церемонията по връчване на наградите „Инвеститор на годината 2021 г." и въз основа на направения запис да се създаде 1 брой телевизионно предаване с времетраене до 60 минути. Цена: 4 980 лв. (без ДДС), дата: 30.03.2022 г.

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) – договор със „168 ЧАСА“ ООД за изготвяне на докладна записка, относно публикуване на информация по производства по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и по отстраняване на явна фактическа грешка (съгл. чл. 35, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър), стойност: 2 671,64 лева.

Изпълнителна агенция „Програма за образование" има следните договори за периода 13.12.2021 г. - 02.08.2022 г.:

-със Сдружение "Форум Наука"- Д-1/30.03.2021 г., Онлайн кампания за популяризиране на ОПНОИР, сума - 3 600,00 лв.

- с Телевизия Европа АД- Д03-14/24.11.2021 г., Закупуване на програмно време за популяризиране на ОПНОИР, сума - 29 808,00 лв.

- с Инвестор.бг АД - Д03-15/24.11.2021 г., Закупуване на програмно време за популяризиране на ОПНОИР, сума - 30 970,66 лв.

- с БНР- Д03-16/24.11.2021 г., Закупуване на програмно време за популяризиране на ОПНОИР, сума - 9 871,20 лв.

- с Дарик Радио АД - Д03-17/24.11.2021 г., закупуване на програмно време за популяризиране на ОПНОИР, сума - 9 960,00 лв.

- с Районна радиостанция Пловдив - Д03-18/26.11.2021 г. , Закупуване на програмно време за популяризиране на ОПНОИР, сума - 1 998,00 лв.

- с Районна радиостанция Варна - Д03-19/26.11.2021 г., закупуване на програмно време за популяризиране на ОПНОИР, сума -1 998,00 лв.

- с Районна радиостанция Благоевград - Д03-20/26.11.2021 г. , Закупуване на програмно време за популяризиране на ОПНОИР, сума - 1 998,00 лв.

- с БТВ Медиа Груп ЕАД - Д03-21/26.11.2021 г., Закупуване на програмно време за популяризиране на ОПНОИР, сума - 55 465,73 лв.

- с Фокус - Нунти ООД Д03-22/26.11.2021 г. ,Закупуване на програмно време за популяризиране на ОПНОИР, сума- 9 695,40 лв.

- с Нова броудкастинг груп ЕООД - Д03-24/01.12.2021 г., Закупуване на програмно време за популяризиране на ОПНОИР, сума- 55 523,70 лв.

- с БНТ - Д03-25/02.12.2021 г., Закупуване на програмно време за популяризиране на ОПНОИР, сума - 55 907,21 лв.

- със Сдружение "Форум Наука" -Д03-9/08.06.2022 г. ,Професионално заснемане на бенефициенти, изпълняващи проекти, финансирани по ОПНОИР, и разпространение и публикуване на материалите с цел популяризиране на програмата, сума - 0,00 лв.

Агенция за устойчиво енергийно развитие

За периода 13.12.2021 г. – 02.08.2022 г. АУЕР има два договора с „168 часа“ с предмет : публикация-публичност ОПИК.

Договор от 24.01.2022 за сумата от 216 лева

Договор от 02.02.2022 за сумата от 274,80 лева

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия - Договор с „Травъл медиа груп“ ЕООД за рекламно и медийно обслужване на стойност 4 800 лева

Договор с „Инвестор.БГ“ АД за информационно обслужване на стойност 7 700 лева.

Агенция за социално подпомагане /АСП/ - Договор №ФС01-0189 от 10.02.2022г. с "МТСОФТ" ООД , Предмет - „Услуги, включени в абонамента на www.PRinfo.bg. Медиамониторинг на новини. Изработка на собствен бюлетин с преглед на печата. E-mail указател“

Сума - 3 000.00 /три хиляди/ лв. без ДДС; Срок - 12 месеца, считано от 10.02.2022 г.

Агенция по вписванията - извършила плащане на стойност 17 160 лв. по договор № 93-00-133/09.12.2020 г., сключен с Дарик Радио АД с предмет предоставяне на програмно време в националната програма на Дарик Радио за 780 излъчвания на информационни радио-спотове с продължителност 30 секунди.

България