ВСУ “Черноризец Храбър“ участва в Световния форум на ректорите на университети

  • 28.09.2022
  • ВСУ “Черноризец Храбър“
  • Милослава Георгиева
Проф. д-р Петър Христов по време на участието си в Първия световен форум на ректорите

В Бишкек, столицата на Киргизстан, се състоя Първият световен форум на ректорите на тема „Ролята на университетите в изграждането на национална иновационна екосистема“. Събитието бе организирано от Правителството на Киргизстан, Световната организация за интелектуална собственост към ООН, с подкрепата на Световната банка.

За участие във форума бяха поканени ректорите на 100 университета от 80 държави от Европа, Америка, Австралия, Азия и Африка, между които Централноевропейският университет в Будапеща, Университетът “Kettering” в САЩ, Университетът “Waterloo” в Канада, Университетът за приложни науки в Мерзебург, Германия, Университетът „Брунел“ в Лондон, Университетът в Генуа, Италия и др.

България беше представена от ректора на ВСУ “Черноризец Храбър” проф. д-р Петър Христов и декана на факултет “Международна икономика и администрация” доц. д-р Елеонора Танкова. Поканата е резултат от успешното партньорство с  Международния университет на Киргизстан (МУК), който е обявил Варненския свободен университет за референтен, т.е. модел на развитие в образователната и иновационна дейност. Четвърта поредна година  в специалност „Международен бизнес“ на ВСУ “Черноризец Храбър” се обучават киргизстански студенти.

Проф. Христов участва в панела „Иновационна политика и управление“ с доклад, посветен на иновативната политика на частните университети в България, като източник на конкурентни предимства в националния образователен пазар.

Споделеният опит предизвика интерес, в резултат на което бяха установени контакти и подписани споразумения за сътрудничество с университети от Киргизстан, Узбекистан, Пакистан и Кения.