Регионалната библиотека в Хасково се готви за 70-годишнината си

  • 29.09.2022
  • СБЖ
  • Златка Михайлова
Регионална библиотека „Христо Смирненски” в Хасково.

Регионалната библиотека „Христо Смирненски”в Хасково ще отбележи 70-годишнината си със съдействието на Министерството на културата. Финансирането с 10 000 лв е по програма за подпомагане на регионалните дейности.

Проектът „70 години Регионална библиотека „Христо Смирненски”- наследство и бъдеще”е подчинен на стремежа книгохранилището да бъде съвременен културен институт в региона, предлагащ актуални услуги с използване на възможностите на съвременните технологии. Амбицията е 70-годишнината да стане значимо събитие в културния живот в региона, да утвърди прилагането на новости в областта на събирането, опазването и предоставянето за ползване на библиотечно информационни ресурси за широк кръг потребители.

Библиотеката е създадена с решение на Изпълнителния комитет на Окръжния народен съвет – Хасково от 29 април 1953 г. През юли  започва работа с читатели, обособяват се различни отделия .създава се краеведска сбирка. В 1975 г библиотеката се премества в нова сграда. Създадени са читалня “Изкуство“ и студио “Музика”. В 2002 г стартира програма за автоматизирана обработка на книги и периодични издания .Изградена е локална компютърна мрежа. Сега е в ход дигитализация на богатия фонд, която цели да се съхрани  литературното и културно-историческо наследство на Хасково и региона и да се предаде на поколенията.