Сп. "Труд и Здраве" ще отбележи 20-годишнината си на 14 ноември в Клуб "Журналист"

  • 09.11.2022
  • СБЖ
Клуб "Журналист" е винаги отворен за събития на колегията

На 14 ноември, понеделник, от 17.00 ч. в Клуб "Журналист" на СБЖ сп. "Труд и Здраве" ще отбележи своята 20-годишнина. Заедно с това ще бъде отпразнуван и юбилеят на главния редактор на изданието Никола Терзиев, който закръгли 80 г. на 1 ноември.

От 2002 г. и до днес Никола Терзиев ръководи списание „Труд и Здраве” – единственото издание в страната, разработващо тематики като безопасност и здраве, защита на човека и средата.

През 2018 г. сп. „Труд и Здраве” бе избрано за медиен партньор за България н Агенцията на ЕС за безопасност и здраве.

При основаването си през 2002 г. списанието е институционално издание на Главна инспекция по труда, а от 2008 г. вече има статута на национално списание за защита на човека и средата, като става също така медийно-тематична трибуна на българския бизнес. То координира тематичната си политика с Агенцията за безопасност и здраве при работа, която е официалната институция на ЕС в тази сфера.

Сп. „Труд и Здраве” разглежда и анализира личностната, колективната и трудовата безопасност, многообразието на аспектите на труда в пряка връзка със здравето на трудовия контингент, корпоративната и правовата култура, безопасното жизнено поведение на хората, особено на подрастващите, психологията на трудовите, социалните и личностните взаимоотношения, обществената чувствителност, социалните и демографските проблеми на нацията, добрите европейски и световни практики и конкретната им приложимост и мултиплициране у нас.

Списанието също така се стреми да бъде активна трибуна з позициите на работодателите по най-острите и злободневни въпроси около икономичедката и социалната ситуация в страната. Водещ акцент в редакционната политика е презентирането и популяризирането на добрите практики на българските компании и предприятия.

За юбилея си "Труд и Здраве" излиза със специален брой.

© СБЖ