Списък на новоприети членове на СБЖ, предложени от дружествата - ноември 2022

  • 13.11.2022
  • СБЖ

Представяме списъка на новоприети членове на СБЖ, предложени от дружествата, а също и на възстановени членове.

ЖД  № 14 –БНР –Хоризонт

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ

СВЕТОСЛАВА  НИКОЛОВА  КУЗМАНОВА

ЖД № 33 „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

ИВАН  ЯНКОВ  АЛЕКСАНДРОВ

ЖД № 48 БНТ

АНАСТАСИЯ КИРИЛОВА ДЖЕГАЛСКА – КОРАВСКА

ЖД 58 МЕРИДИАНИ

БОЯНА БОЯДЖИЕВА

ЖД  64 АТЛАНТИДА

ИРИНА ИВАНОВА

ПРАВДА ЦАНКОВА

ЖД № 88

МАРИН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

ЖД  93 , БТА -2

ПЛАМЕН МАРИНОВ ЙОТИНСКИ

ЖД№114 -СБОРНО

МАРИЯ ИВАНОВА КОСТАКЕВА

От СТРАНАТА

ЖД 3 ПЕЧАТНИ МЕДИИ ВАРНА

МАЯ ЙОРДАНОВА ЩЪРБАНОВА

№ П/30 ДИМИТРОВГРАД

МАРИАНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

НЕДЯЛКА  ПЕТЕВА КРЪСТЕВА – АВРАМОВА

ХРИСТО ЙОРДАНОВ ТОТЕВ

ЖД  П/51 БЛАГОЕВГРАД

ПЕТРАНА КИМЧЕВА

СНЕЖИНА ЦВЕТКОВА

ЖД  № 15 – БНР 

НАТАЛИЯ СТЕФАНОВА МАЕВА

ЖД   № 44

ШАУК АЛЗУМАЙЛИ

 

Учредява се ново дружество

ЖД  № 101 МУЗИКА И ЗВУК -БНР,

с председател Кремена Пръвчева

 

Възстановяват членството в СБЖ:

ЖД№ 51 „ИЗДАНИЯ НА М-ВО НА КУЛТУРАТА“

НИКОЛАЙ КУРТЕВ  ВАСИЛЕВ

ЖД 73  СБОРНО

 ДИМИТРИНА ПЕТРОВА БАЧИЙСКА

ЖД№ 79 – СБОРНО

АДЕЛ  ХАСАН  ЕЛШАХАУИ

ЖД№ П/47

ЮЛИЯ ДИМИТРОВА  ГОРАНОВА

Съюзен живот