Проект „РЕВИТА“ обновява хасковския музей

  • 22.11.2022
  • СБЖ
  • Златка Михайлова

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство подкрепи обновяването на експозиции в Регионалния исторически музей в Хасково. Сумата е близо 800 хил лв.

В изпълнение на проект „РЕВИТА“ започва подновяване и ревитализиране на експозиционното пространство в зала Етнография , открита през 1981 г. В нея тематично се разглеждат материалната и духовната култура на Хасковския край от средата на XIX до средата на ХХ век.

Благодарение на проекта ще бъдат подобрени условията за опазване и представяне на културното наследство в две емблематични за Хасково сгради. Кирковото училище е прекрасен образец на възрожденската архитектура и паметник на културата в национален мащаб . В него сега е представена изложбата “Хасковските будители“. Шишмановата къща е друга възрожденска сграда от средата на XIX век. Тя е била собственост на богат местен търговец и защитник на българщината . Там бъде оформен кът на местните домашния занаяти заедно с демонстрационни работилнички.

Предстои внедряване на иновативни технологии и интерактивни инсталации, разработване на план за стимулиране на предприемаческия подход в дейността на музея, организиране и провеждане на творчески и образователни работилници за всички социални и възрастови групи.