Снежана Тодорова: Необходимо е съюзяване на журналистите по света в защита на правата им, а не разединение

  • 01.02.2023
  • ЕФЖ/МФЖ/СБЖ

Председателката на СБЖ коментира казуса с обявилите намерението си да напуснат Международната федерация на журналистите професионални синдикати от Финландия, Норвегия, Дания и Исландия. Предлагаме подробности около случая, които представя в свои писма до организациите членки Европейската федерация на журналистите.

„Състоянието със свободата на словото и на медиите, както и с правата на журналистите в световен мащаб, е много тревожно. На този фон на всички ни е необходимо съюзяване на журналистите и на техните организации по света в защита на правата им, а не разединение. СБЖ счита за деструктивни опитите да се налагат политически или геополитически мотивирани решения на Международната федерация на журналистите или на Европейската федерация на журналистите от част от членовете им, тъй като това са неполитически обединения с чисто професионални, синдикални и правозащитни цели, в които следва да има място за всички желаещи да членуват, независимо от кои страни идват и какви убеждения имат. Естествено е в такива шрокообхватни организации да има голямо разнообразие от мнения и преценки, както и да възникват сериозни спорове. Но те трябва да се решават конструктивно, демократично, с взимно уважение и зачитане, с прозрачни обсъждаания и съгласно гласа на мнозинството.”

Така председателката на Съюза на българските журналисти (СБЖ) Снежана Тодорова коментира разгласения в медиите казус с обявилите намерението си да напуснат Международната федерация на журналистите професионални синдикати от Финландия, Норвегия, Дания и Исландия.

В СБЖ, който е колективен член на Международната федераця на журналистите (МФЖ) и на регионалния му клон – Европейската федерация на журналистите (ЕФЖ), бяхме информирани за случая от получените през последните дни няколко писма от името на Административния комитет на ЕФЖ и от председателката на ЕФЖ Мая Север.

Писмата известяват организациите членки на МФЖ и ЕФЖ за развитието на вътрешен спор между ръководството на МФЖ и част от членуващите в нея организации от Северна Европа. ЕФЖ се е опитала да посредничи в този спор, но безрезултатно поне на този етап, посочва се в писмата.

В резултат на спора журналистически синдикати от Финландия, Норвегия, Дания и Исландия са обявили, че желаят да напуснат МФЖ. Това може да стане факт най-рано след половин година, тъй като правилникът на МФЖ предвижда 6-месечно предизвестие при желание на някоя организация да излезе от федерацията.

Световни новинарски агенции, включително и БТА, разпространиха новината, изтъквайки като мотив за решението на северноевропейските журналистически синдикати техни твърдения за „порочни” и „корупционни” дейности в начина на ръководенето на МФЖ от години, а също така и липсата на решение за поискано от тях изключване на Съюза на журналистите на Русия (СЖР).

На свой ред МФЖ, която представлява 600 000 журналисти от 146 страни по света, отхвърля твърденията на северноевропейските колеги като „фалшиви, клеветнически и неверни”, пояснявайки, че се извършва ежегоден одит на дейността ѝ. Що се отнася до въпроса за евентуалното изключвне на СЖР, той е поставен за обсъждане като точка единствена в дневния ред на заседание на Изпълнителния комитет на МФЖ, вече насрочено за 22 януари. Това е уставният и процедурен ред да се обсъждат и взимат решения от такова естество.

СЖР също коментира ситуацията чрез своя председател Владимир Соловьов, който казва: „Финландия, Дания, Норвегия, а и други страни вече отдавна обвиняват ръководството на МФЖ в корупция и за това, че миналогодишнят конгрес на федерацията е бил проведен в авторитарна страна – Оман. Те искат също от състава на МФЖ да бъде изключен СЖР. Причината е, че на 13-тия конгрес на СЖР бе обявено, че в неговия състав влизат нови регионални поделения, създадени в ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка области. Но в устава на МФЖ не е регламентирано изключването на членуваща във федерацията организация. Никакви решения за изключване на СЖР от МФЖ  досега не са взимани, никакви официални документи не сме получавали. Ние сме в постоянен контакт с ръководството на МФЖ”.

За по-подробно информиране на колегията и обществеността у нас предлагаме полученото в СБЖ на 31 януари писмо от Административния комитет на ЕФЖ до организациите членки на двете федерации (какъвто е и СБЖ) относно създалия се казус и неговото развитие:

„Административният комитет на EФЖ (Мая Север, Мустафа Кулели и Мартине Симонис) се събра във вторник следобед, за да оцени ситуацията след днешното съобщение от четири скандинавски съюза - Датския съюз на журналистите (Dansk Journalistforbund), Съюза на журналистите във Финландия ( Suomen Journalistiliitto), Съюза на исландските журналисти и Норвежкия съюз на журналистите (Norsk Journalistlag) - за оттеглянето им от Международната федерация на журналистите (МФЖ), след няколкомесечни дискусии между лидерите на тези съюзи и ръководството на МФЖ.

Административният комитет би искал да информира членовете на EФЖ, че ЕФЖ приема тази ситуация много сериозно. На 13 януари Управителният комитет на EФЖ назначи консултативна група от петима членове (Мая Север, Анна дел Фрео, Марта Барсения, Андреа Рот и Пабло Аикел), които се заеха да водят диалог с двете страни в дух на единство и солидарност.

Групата проведе консултации с председателите на скандинавските синдикати, за да идентифицира техните очаквания. Северните представители се съсредоточиха върху два въпроса.

Първият е искането за временно отстраняване от МФЖ на Съюза на журналистите на Русия (СЖР), който не е член на EФЖ от години, след решението на тази организация от 24 октомври 2022 г. да създаде четири регионални клона на СЖР в незаконно анексираните от Русия на 30 септември с. г. украински територии. (Вижте изявлението на EФЖ по този повод).

Второто искане е за подобряване на прозрачността и управлението на МФЖ.

На 25 януари, след интензивни консултации между членовете на групата и с двете страни, председателката на ЕФЖ Мая Север представи оплакванията на скандинавците на председателката на МФЖ Доминик Прадалие, вярвайки, че е възможно да се постигне компромис, ако и двете страни направят крачка една към друга в интерес на журналистите в Европа и по света.

На 27 януари на срещата си в Копенхаген председателката на МФЖ и скандинавските синдикати, за съжаление, не можаха да намерят общ език.

ЕФЖ, която положи огромни усилия за помирение и диалог, съжалява, че не можа да се стигне до споразумение между двете страни. Чувстваме, че направихме всичко възможно, за да запазим единството, но също така трябва да уважаваме правото на всеки член да се откаже от членство съгласно принципите на свободата на сдружаване.

Съгласно устава на МФЖ, който предвижда 6-месечен период на предизвестие, четирите синдиката остават пълноправни членове на МФЖ до 31 юли 2023 г.

ЕФЖ продължава да вярва, че диалогът трябва да надделее през следващите седмици и месеци. Синдикатите, които обявиха напускането си от МФЖ, ни дадоха ясно да се разбере, че остават членове на ЕФЖ и че са готови да преразгледат решението си да напуснат МФЖ в бъдеще, в зависимост от развитието на ситуацията. ЕФЖ остава решен да допринесе за необходимия диалог в духа на единство и солидарност, за които се застъпва Управителният комитет на ЕФЖ. Цялата добра воля сред филиалите на EФЖ е добре дошла, за да допринесе за благоприятен резултат в най-добрия интерес на журналистите.”

 

Акценти и позиции