От днес в ЕС са спрени още 4 руски телевизии, включително Първи канал

  • 01.02.2023
  • crc.bg

Българските оператори днес прекъснаха излъчването и у нас на още 4 руски телевизии, решението за което Съветът на ЕС прие още през декември.

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) извести на сайта си, че спирането става факт днес, на 1 февруари. Руските телевизиии, които от днес вече не се излъчват на териториите на страните членки на ЕС, добавайки се към спрените досега, са Первый канал, НТВ/НТВ Мир, Россия 1 и РЕН ТВ.

Ето какво пише КРС на сайта си:

На 27.01.2023 г. Съветът на Европейския съюз прие Регламент (ЕС) 2023/180 за прилагане на Регламент за (ЕС) 2022/2474 от 16.12.2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки във връзка с действията на Русия, дестабилизиращи ситуацията в Украйна.
 

Съгласно чл. 1 на Регламент (ЕС) 2023/180 ограничителните мерки, посочени в член 2е от Регламент (ЕС) № 833/2014 следва да се прилагат от 1 февруари 2023 г. по отношение и на следните образувания (в допълнение към санкционираните до момента):

„NTV/NTV Mir
Rossiya 1
REN TV
Pervyi Kanal“

Считано от 1 февруари 2023 г., списъкът на всички юридически лица, образувания или органи, включени в Приложение XV на Регламент (ЕС) № 833/2014 е следния:

RT - Russia Today English;  RT - Russia Today UK;  RT - Russia Today Germany;  RT - Russia Today France; RT- Russia Today Spanish;  Sputnik;  Rossiya RTR / RTR Planeta; Rossiya 24 / Russia 24; TV Centre International; NTV/NTV Mir;  Rossiya 1; REN TV;  Pervyi Kanal.

За улеснение на предприятията, КРС напомня, че член 2е от Регламент (ЕС) № 833/2014 гласи следното:

1.    На операторите се забранява излъчването или предоставянето на възможност, улесняването или допринасяне по друг начин за излъчването на каквото и да е съдържание от юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение XV, включително чрез предаване или разпространение чрез какъвто и да е способ, като кабел, сателит, телевизия през интернет протокол, доставчици на интернет услуги, платформи или приложения за споделяне на видеоклипове в интернет, независимо дали са нови или вече инсталирани.

2.    Спира се срокът на действие на всички лицензии или разрешения за телевизионно и радиоразпръскване, издадени на юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение XV, както и на всички споразумения за пренос и разпространение, сключени с посочените лица, образувания или органи.

"Спирането дори на спорни медии е сериозна щета за свободата на информация," заяви СБЖ още при решението на ЕС за първата група спрени руски телевизии, които станаха недостъпни за европейските граждани в началото на мерт 2022 г.

"Всяка забрана за достъп до медийни източници, колкото и силен да е пропагандният им профил, е недопустима с оглед свободния достъп до информация. Такава забрана е посегателство не само върху гражданските свободи в обществото, но и сериозна пречка за професионалната работа на журналистите, които трябва да могат да се информират пълноценно и без филтри за всички позиции по темите, които отразяват, особено пък когато те за свързани с толкова сериозни конфликти като сегашния." Това също бе изтъкнато от СБЖ още на 2 март 2022 г.

Свят