СЕМ ще сътрудничи с BROD за борба с фалшивите новини

  • 05.02.2023
  • СЕМ
Участниците в срещата се споразумяха в скоро време да изготвят и подпишат съвместно споразумение за партньорство и сътрудничеството между СЕМ и BROD. снимка: СЕМ

В Съвета за електронни медии(СЕМ) се състоя среща между членовете на регулатоар и ръководителите на проекта за Българо-румънска обсерватория за дигитални медии – BROD, проф. Силвия Илиева, координатор на проекта, доц. Милена Добрева, научен координатор, и Борислав Банков, организационен мениджър.

От СЕМ информират, че председателят на медийния регулатор Соня Момчилова е информирала, че независимо от непълнотите в Закона за радиото и телевизията, Съветът е провел редица инициативи и дискусии по темата за дезинформацията и медийната грамотност.
При представянето на BROD проф. Илиева подчерта, че институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE) към Софийския университет е координатор на проекта, в който са включени единадесет партньори от пет европейски страни сред, които Агенция „Франс прес“, БНТ и др.

Като сайтът на СБЖ пръв съобщи, целта на проекта е създаване на мултидисциплинарен и многостранен, мултинационален хъб за откриване, анализиране и борба с дезинформацията в България и Румъния.

Обсерваторията ще предоставя международна експертиза и различни възможности за бързо откриване и анализ на дезинформацията и ще си сътрудничи с Европейската обсерватория за дигитални медии (EDMO). В областта на медийната грамотност обсерваторията си е поставила за цел да изготви алгоритъм за отсяване на фалшивите от автентичните новини.

Членовете на СЕМ и представителите на проекта се съгласиха с необходимостта от съвместно сътрудничество в борбата с дезинформацията и фалшивите новини.

Отбелязано беше, че специализираният мониторинг  на Съвета може да съдейства на обсерваторията като ѝ подава наративи, констатирани от наблюдението, които се използват често за размяна на данни и от социалните преминават към електронните медии. СЕМ изрази готовност за съдействие като посредничи на обсерваторията със страните взели участие в Балканската среща на медийните регулатори през м. ноември в София, с които е в резултатно сътрудничество.

Участниците в срещата се споразумяха в скоро време да изготвят и подпишат съвместно споразумение за партньорство и сътрудничеството между СЕМ и BROD.

 

м.л.

България