МК е официален партньор на „Дни на медийната грамотност - 2023”

  • 16.03.2023
  • МК

Започна шестото издание на „Дни на медийната грамотност - 2023”. Министерството на културата(МК) за поредна година е официален партньор на кампанията, която ще продължи през следващите седем месеца.

Както информират от сайта на Министреството на културата, то е подпомагало кампанията последователно през 2020, 2021 и 2022 година и участва в изготвянето на национална политика за медийна грамотност в сътрудничество с широк кръг заинтересовани страни, сред които особено важна роля имат организациите на гражданския сектор. В рамките на проекта тази година ще бъде направена и първа по рода си мащабна национална кампания в медиите.

Както и досега, целта на кампанията е да популяризира ролята и значимостта на медийната грамотност за знанието, културата, гражданското участие и демократичните процеси в обществото.  

И в това си издание кампанията ще покаже добрите примери на Дигитални звезди – учителите, които през работата си в клас развиват важните умения у техните ученици. Иновативни решения с настолни игри и брошури за толерантност, създадени от самите ученици, са част от уроците, разработени от Дигиталните звезди на коалицията.

Учителите ще получат възможност да се запознаят и с други методи на развитие на медийната грамотност като игрово-базираната програма „Космически патрули“ и световно признатия курс на MediaWise за навигиране в дигиталната информация.

Обучения за възрастни в регионалните градове ще допълнят програмата на кампанията. Те се водят от признати журналисти от национални и регионални медии.

Международни уебинари ще представят опит в областта от Китай, Австралия и Украйна. 

Коалиция за медийна грамотност обединява организации в областта на образованието, журналистиката и гражданското участие, академични представители и експерти по медийна грамотност. Работи за повишаване на квалификацията на учителите в областта на медийната и цифровата грамотност, но и за развитието ѝ у гражданите от всички възрасти извън системата на образованието през целия живот. В рамките на проекти като този организацията развива обучителна дейност, създава и адаптира ресурси, изгражда партньорства с местните общини, библиотеките, читалищата, други организации на гражданския сектор. По този начин Коалицията укрепва междуинституционалното участие и сътрудничество и допринася значително за изпълнението на задължението на Р България като държава членка на ЕС за осъществяването на дейности, насочени към развитие на медийната грамотност в обществото.

Подробности за кампанията можете да научите на официалната страница на „Дни на медийната грамотност - 2023”. 

М.Л.