Млади журналисти от Разград с престижни награди

  • 18.03.2023
  • novjivot.info

Радиоклубът в Общински детски комплекс – Кърджали, получи специалната награда на община Разград в 11-тото издание на Националния ученически журналистически конкурс „Григор Попов“.

Според информацията на novjivot.info младите радиожурналисти от клуб „Детски свят“ към ОДК с ръководител Марияна Бекриева получиха поредното признание и бяха отличени с 4 престижни награди в първа и втора възрастова група в раздел „Радиожурналистика“. Те посвещават наградите си на главния редактор на общинското радио Мария Каменова, която вече не е между нас.

Радиоклубът е създаден в ОД през 1990 година от Златка Пеньова, която става и първият му ръководител. От 2004 го поема Марияна Бекриева.

В раздел „Публицистика“ вестник “Приятели плюс“, списван от Медийно студио с ръководител Антония Грозева и радиоклуб „Детски свят“, е отличен с второ място. Вестникът се издава ежегодно в рамките на инициативата „Месец на Америка в Кърджали“, организиран от Дружество „Приятели на САЩ“.

В 11-тото издание на Националния ученически журналистически конкурс „Григор Попов“ в Разград участват млади журналисти от 21 областни центъра в страната, от 68 образователни институции, 74 колективни участия и 190 индивидуални участника разпределени в три възрастови групи.

Церемонията за награждаването е насрочена за 31 март 2023 г. в двора на родната къща на Григор Попов – музей „Станка и Никола Икономови“ в Разград.

Григор Попов е бележит разградски журналист и театрал, е роден на 12. 10.1879 г. Баща му – Никола Икономов, е книжовник и просветител, поставил основите на светското образование в Разград, създал първото училище по взаимноучителната метода, първото девическо училище в Разград, а по късно – класното училище. Майка му – Станка Николица Спасо-Еленина, е учителка, преводачка, радетелка за еманципацията на жената, първата българка, отпечатала стихотворение. ·

 Участва в македонското революционно движение с Гоце Делчев и Пейо Яворов. · 

Участник е в Балканската и Първата световна войни. ·

 На 16-годишна възраст влиза в любителска театрална трупа, участва в пътуващи театри, създава „Театрална дружинка” към читалище „Развитие”. · 

Развива активна журналистическа дейност. Редактор е на в. „Разградско слово” /1922 – 1944 /. ·

 През 1942 г. Разград устройва голямо честване на 30-годишната журналистическа и обществена дейност на Григор Попов. Това е единственият случай градът да тачи по такъв начин разградски журналист. 

Починал на 28.03.1945 г.

 

М.Л.

България