„Евробарометър“: Все повече българи и европейци разбират проблема с дезинформацията и фалшивите новини

  • 23.03.2023
  • ЕП

Излязоха данните за България на „Евробарометър“ от последното проучване, проведено у на между 18 януари и 8 февруари т.г.

По отношение на медийната среда българите, както и гражданите на останалите страни членки на Европейския съюз, нямат доверие към медиите като цяло. В същото време можем да констатираме, че явно медийната грамотност сред населението се увеличава, за което говори покачване на негативното отношение към дезинформацията и фалшивите новини.

В рамките на "Евробарометър" се събират данни и за нагласите към медийната среда. Въведен е индекс на доверието към отделните медийни канали.

Българите и останалите граждани на ЕС декларират еднакво ниско доверие в медиите като цяло (България – 39%; ЕС – 38%) .

Най-ползваната като източник на информация медия в България е телевизията в традиционния ѝ вариант (90%), след това се нареждат социалните мрежи (51%), интернет (35%) и радиото (25%).

Отчита се възходяща тенденция в оценката за обществената вреда от дезинформацията.

Българите и другите европейските граждани в еднаква степен възприемат фалшивите новини като проблем, както в национален план (76%), така и за демокрацията по принцип (83%).

На челно място като най-важни проблеми според данните на Евробарометър се подреждат покачването на цените и икономическата ситуация (62%). С много отчетлив ръст на второ място у нас като предизвикателство се нарежда  миграцията (България – 32%; ЕС – 17%).

Значително мнозинство оценява състоянието на националната икономика като лошо (80%), докато на равнище ЕС този дял е по-малък от две трети (63%). Когато става дума за предизвикателствата на национално ниво, българите споделят общоевропейските приоритети – справяне с инфлацията и подобряване на международната обстановка, стабилизиране на доставките на енергия. Мнозинството от респондентите (76%) счита Съюза за организация, която притежава необходимия потенциал да се справи с предизвикателствата в международен план.

М.Л.

 


 

България