В Международния ден на труда СБЖ зове към повече солидарност за правата и на журналистите

  • 01.05.2023
  • СБЖ
  • Снежана Тодорова

Засилващите се посегателства от различни посоки над труда и правата на журналистите изискват наистина солидарно и решително опълчване и от страна на колегията, и от страна на всички обществени сили, които милеят за демократично, хуманно и социално-отговорно развитие.

Уважаеми колеги,

В Международния ден на труда, отбелязван по цял свят като ден на борба за защита на правата на трудещите се хора, Съюзът на българските журналисти в качеството си на творческо-синдикална организация, отстоявща трудовите и професионалните права на всички, упражняващи тъй необходимата на обществото журналистическа професия, отново отправя апел към повече солидарност в отстояването на тези права.

За пореден път настояваме и в Народното събрание да бъдат разгледани внесените там от СБЖ още през 2017 г. конкретни предложения за законодателни промени в защита на медийната свобода и именно на правата на журналистите. Възмутени сме от грозните изблици на някои депутати и им напомняме, че те дължат на избирателите сериозна и отговорна законодателна работа, а не демонстрации по долнопробен език и липса на възпитание.

Алармираме и колегията, и обществото, че защитата на журналистическия труд и на журналистическите права става все по-жизненоважна задача за оцеляването на самата демокрация. Журналистическият труд и упражняващите го журналисти са унизявани, притискани, заплашвани, заглушавани от кого ли не – от нагли политици, от загрижени за личните си интереси издатели, от външни спонсори и „благодетели”.

Циничното използване на новите технологии, включително шеметно вкарваният във всички сфери, сред които и журналистиката, изкуствен интелект, вече прави „излишни” доста колеги – с тяхната етика, хуманна преценка, социална отговорност и способност да оспорват неприемливи издателски решения – в редица големи медийни компании. Достатъчно е да погледнем към мащабните уволнения на журналисти в медийната империя на Шпрингер в Германия.

Всичко това, както и още много други посегателства над труда и правата на журналистите изисква наистина солидарно и решително опълчване и от страна на колегията, и от страна на всички обществени сили, които милеят за демократично, хуманно и социално-отговорно развитие.

Нека днес, на Първи май, си подадем ръце за такова обединение, уважаеми колеги и съграждани.

Снежана Тодорова,

председател на УС на СБЖ

 

Акценти и позиции