Открито писмо до СЕМ алармира за медийни инсинуации около "Похода за мир" от 21 май

  • 25.05.2023
  • pogled.info
Много участници в Похода за мир през София на 21 май бяха дошли с децата си. Снимка: Къдринка Къдринова

Проф. Нако Стефанов, председател на Българския национален съвет за мир и на Националния инициативен комитет на Движението за мир и суверенитет, е изпратил до СЕМ открито писмо по повод медийни изопачавания на фактите и заблуждаващи внушения около състоялия се на 21 май шести Поход за мир и суверенитет.

Писмото на проф. Нако Стефанов е адресирано до председателката на СЕМ Соня Момчилова и до ръководствата на бТВ и Нова телевизия. Цитираме го по следната публикация на pogled.info:

Уважаеми Г-жо Момчилова,

Уважаеми Дами и Господа,

На 21 май 2023 г. в гр. София гражданското Движение за „Мир и суверенитет“ проведе в 42 града в страната и няколко такива в чужбина шести Поход/шествие/ и митинг за мир и суверенитет. В тази връзка може да предоставим копия от следната документация - Съгласувателно писмо от Столична община, както и подготвения въз основа на това писмо Протокол от работна среща с представители на СДВР. В този протокол точно се указва маршрута на Похода/шествието/. В този маршрут не бе планирано да се минава по ул. „Г.С.Раковски“, както и да се провежда митинг пред сградата на Представителството на ЕС и ЕП в България.

Междувременно чрез Интернет мрежата разбрахме, че ПП „Възраждане“ обявява в същи ден и час/21.05.2023 г./, и на същото място – пилоните пред НДК митинг и шествие.

Когато участниците в митинга се събраха на този ден и час се появи група със знамена на ПП „Възраждане“, която застана отстрани на пилоните при НДК. Още в самото начало на митинга лично обявих следното:

• Движението за „Мир и суверенитет“ е гражданско мероприятие, инициирано от граждански организации и лица. Приветства подкрепата на различни партии, но тяхното участие в нашите мероприятия следва да бъде като граждани, а не като партии, които да парцелират една общонационална гражданска инициатива. Могат да бъдат издигани само български знамена – националния флаг, този на Априлското въстание и Самарското знаме, под който са водили сраженията си българските опълченци за свобода и независимост на Отечеството ни. Партийни знамена и тези на други държави не са приемливи;

• Цел на Движението за „Мир и суверенитет“ е провеждането на национален референдум. Основен въпрос на предлагания от нас референдум е българският народ като суверен да каже чрез гласуване дали България следва да участва в един или друг военен конфликт. Такъв съдбоносен въпрос не трябва да бъде решаван от тясна група – правителство и парламент. Тъй като, както свидетелства нашата история, такива решения от тесни групи лица доведоха Родината ни до национални катастрофи;

• Нашите митинги не трябва да бъдат пред чужди посолства и мисии, а само пред български институции, които трябва да са отговорни единствено пред българските граждани.

Като доказателство за горенаписаното може да Ви предоставим заснет клип от изказването.

Нужно е да отбележим, че по време на многохилядното шествие, около 200-300 човека привържениците на ПП „Възраждане“ заедно със своите знамена се отделиха от основната група участници на кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Г.С.Раковски“ и тръгнаха по същата.

По-късно от средствата за масова информация научихме, че намиращата се на горната улица сграда на Представителството на ЕС и ЕП в България е замеряна с червена боя. Не знаем кой и защо го е направил и не е наша работа да установяваме това.

Проблемът е във факта, че редица основни средства за масова информация като, например, БТВ и Нова ТВ, във вечерните си емисии поднесоха относително правдоподобна информация. Но на следващият ден сутринта в новинарските си емисии обвиниха за вандалската акция „Движението за мир и суверенитет. А в следобедните си публицистични предавания, вече внушаваха, че Похода за Мир е организиран от ПП Възраждане. Например в предаването си сутринта на 22 май в интервала 7.30-7.40 ч. обвиниха за тази вандалщина Движението за „Мир и суверенитет“, което няма нищо общо с истината. Подобно оклеветяване и манипулиране на общественото мнение, не е приемливо от морално-етична гледна точка и противоречи на основните принципи на журналистическата етика. Тъй като представя нашето мирно движение, придържащо се към принципите на ненасилието и толерантността и съставено от достойни български граждани от различни възрасти, като разюздана хулиганска тълпа. А също така на чисто гражданска инициатива се „пришива“ партийна принадлежност към определена политическа формация. За Ваша информация в митинга, като граждани участваха представители на още 6 политически формации, които не се включиха във вандалските действия по отношение на сградата на Представителството на ЕС и ЕП в София.

Уважаема г-жо Момчилова,

Уважаеми Дами и Господа ръководители на посочените медии,

Смятаме, че следва да се проучи представената от нас информация. Както и да се предприемат адекватни мерки за отстраняване на изопачаването на информацията и клеветите, относно Движението за „Мир и суверенитет“. Смятаме, че ръководствата на посочените медии, следва да ни предоставят право на отговор, както и публично да се извинят за своите инсинуации.