СЕМ, Музикаутор и ПРОФОН срещу нерегламентираното ползване на музика

  • 01.06.2023
  • СЕМ

Съветът за електронни медии(СЕМ) обсъди с организацията на автори и композитори Музикаутор и организацията на продуценти и изпълнители ПРОФОН начините и средствата, за да се засили контролът по отношение на правомерното използване на музикално съдържание от доставчиците на медийни услуги. Това стана ясно след среща между представителите на трите организации, която се проведе в понеделник, 29 май.

От СЕМ информираха, че ще продължат търсенето на по-ефективни методи за защита на авторските и сродни на авторското права, както в производството по лицензиране или регистриране, така и при упражняване на надзор върху дейността на доставчиците на медийни услуги. Другите две организации  - Музикаутор и ПРОФОН, заявиха готовност за активно сътрудничество с регулатора в тази насока.

Съгласно Закона за авторското право и сродните му права използването на музика изисква предварително разрешение от правоносителите или от организациите, които ги представляват и управляват авторските и сродните им права. От друга страна лицата, които кандидатстват за лицензия или регистрация от СЕМ, следва да представят доказателства за уредени права за музикалното съдържание в програмите си в съответствие с изискванията на Закона за радиото и телевизията както при самото кандидатстване, така и впоследствие – при поискване.

Въпреки това от началото на годината в СЕМ са получени близо 20 сигнала за различни телевизионни оператори, които не са уредили съответните права и неправомерно използват музикални произведения.

„Предвид обществената значимост на авторските и сродните на авторското права Съветът за електронни медии, в рамките на своите законови правомощия, е предприел необходимите действия и проверки по тези сигнали“, посочиха членовете на СЕМ, като подчертаха необходимостта от сътрудничество, за да се гарантира по-високо ниво на опазване на интелектуалната собственост.

Изпълнителният директор на Музикаутор Иван Димитров подчерта, че уреждането на правата е ключово и за самия медиен сектор с цел предпазването му от нелоялна конкуренция.

От своя страна изпълнителният директор на ПРОФОН Владимир Владимиров посочи, че съвместната работа със СЕМ е съществена за защитата на сродните права.

Представителите на Музикаутор, ПРОФОН и СЕМ се обединиха около позицията, че ще предприемат всички законови действия за обезпечаване на правомерното използване на музикалното съдържание в радио- и телевизионните програми.

 

 

М. Л.