БНР има потенциал да стане водеща дигитална медиа в България, посочва експертен доклад на EBU

  • 08.06.2023
  • БНР
Снимка: Архив

Българското национално радио(БНР) е направило големи стъпки в реорганизацията и пренасочването на ресурси към цифровата среда, посочва доклад на екип от „Инициатива за цифрова трансформация“ на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU). Документът обобщава изводите на експертния преглед на екипа и дава препоръки за засилване въздействието и обхвата на съдържание и услуги на БНР в дигитална среда.

Мисията на експертния екип на EBU бе да насочи общественото радио как най-добре да използва ресурсите и човешкия талант, с които разполага, информира на сайта си БНР. Докладът посочва предложения отговор: ресурсите следва да се реорганизират, талантите да се развиват и да се реши предизвикателството с финансирането.

Докладът на екипа от „Инициатива за цифрова трансформация“ отбелязва постиженията и силните страни на БНР. „Генералният директор има ясна визия за това как да превърне БНР в модерна дигитална организация. Създаването на дирекция „Дигитални програми“ и отдел „Стратегическо развитие“ показва сериозността, с която се приема цифровата трансформация. БНР изгражда доверен екип и споделена готовност за дигиталната трансформация. Направен е сериозен анализ на медийния пазар и на тенденциите,“ пише в документа, който обобщава, че съществува споделена визия за това как БНР да се превърне в истинска цифрова сила.

Докладът заключава, че излъчваното ефирно съдържание е силно и цифровата трансформация не трябва да се случва за сметка на линейните услуги. „За обществените медии цифровата трансформация се отнася преди всичко до преминаването от традиционния начин на излъчване към създаването на мултиплатформено цифрово съдържание и услуги. Тази трансформация изисква възприемане на нови дигитални практики, работни процеси, корпоративна култура и технологии за стимулиране на цялостна организационна промяна, която обхваща начина, по който се изпълнява обществената мисия, съдържанието и услугите, които се предоставят на аудиторията. Накратко, това означава Българското национално радио да вибрира на честота на бъдещето, защото „дигитален“ е просто светът, в който живеем,“ пише в доклада, който заключава, че БНР има всичко необходимо, за да стане водеща дигитална медийна организация в България.

Препоръките в документа се фокусират върху приоритетите и практическите лостове, които да доведат до организационната трансформация, така че БНР бързо да се превърне в конкурентен доставчик на информация в дигитална среда, да запази ключовата си позиция на доверен новинарски бранд в България и да привлече младежка аудитория.

М.Л.