Благотворителна изложба гостува във фоайето на Международния дом на журнаститите край Варна

  • 25.08.2023
  • СБЖ
Част от представените творби

"Изкуство в помощ на изкуството" е мотото на пътуващата из страната благотворителна изложба, която представя дарени от известни български творци картини в подкрепа на деца и младежи в неравностойно социално положение от средни и висши училища по изкуствата.

Експозицията сега е подредена и във фоайето на Международния дом на журналистите (МДЖ) край Варна. Събитието е организирано от фондация „Имеон-Балкани“ и творчески колектив „Арт лаборатория“.

Сред показанитекартини има творби на проф. Ивайло Мирчев, проф. д-р Кирил Божков, проф. д-р Здравка Василева, проф. д. н. Лаура Димитрова, проф. д-р Стефан Алтъков, доц. Пенчо Добрев, гл. ас. д-р Юлиан Станкулов, гл. ас. д-р Живка Маринова, гл. ас. д-р Красимира Дренска, Анатолий Станкулов, Иван Яхнаджиев, Андрей Янев и други.