20 септември ще е Ден без загинали на пътя в инициатива на ROADPOL и Националната полиция

  • 15.09.2023
  • СБЖ/ГДНП

В СБЖ бе получено писмо от Главна дирекция "Национална полиция" относно традиционната европейска инициатива Ден без загинали на пътя.

В писмото е посочено:

За осма година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира Ден без загинали на пътя в рамките на Дните на безопасността на пътя между 16 и 22 септември с мото „Остани жив! Пази живота!“ („Stay alive and save lives“).

Тази година 20 септември е определен за Ден без загинали на пътя, като целта е да се организират събития, с които да се популяризира основното послание за намаляване на жертвите при тежки пътнотранспортни произшествия по пътищата на Европа и страната ни. Активностите от традиционната кампания на ROADPOL се обединяват с дейностите, посветени на Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември.

Запазвайки традицията от началото на кампанията през 2016 г., Дните на безопасността на пътя за Република България – 2023 г., се провеждат под патронажа на министъра на вътрешните работи. Национален координатор на инициативата е Главна дирекция „Национална полиция“.

За координатори, които да подпомагат партньорите при регистриране и отразяване на събития са определени Мартина Илиева, служебен телефон 02/9829179, електронна поща: MYuIlieva@mvr.bg и Атанас Терзиев, служебен телефон 02/9829932, електронна поща: oppgdnp_nap@mvr.bg

На официалната страница на адрес: https://www.roadpolsafetydays.eu/, може да бъде намерена допълнителна информация, а предоставените материали в рубриката „Communication Kit“ могат да бъдат използвани напълно безвъзмездно в хода на кампанията. Специална рубрика „ROADPOL SAFETY DAYS“ с актуална информация за българските партньори е създадена на интернет страницата на пътна полиция на адрес: https://www.mvr.bg/opp.

За Дните на безопасността на ROADPOL партньорите трябва да организират свои събития, инициативи, мероприятия и дейности, които да реализират самостоятелно или с други партньори. Целта е чрез всички възможни средства за комуникация да се популяризира в най-висока степен и сред максимален брой хора идеята за НУЛА загинали при пътнотранспортни произшествия поне за един ден. ROADPOL отново призовава да се разшири обхватът на кампанията и тя да получи по-широко географско разпространение, като повече събития се регистрират през социалните мрежи.

Тази година страната ни е домакин на основното събитие на кампанията на ROADPOL-Дни на безопасността на пътя-2023 г. и в тази връзка е организирана международна конференция по пътна безопасност, в която ще участват представители от 27 страни.

С настоящото писмо Ви приканваме отново да подкрепите Дните на безопасността на ROADPOL и да станете партньор на кампанията. За това е необходимо:

Да отразявате събитията и за разпространявате призива „Остани жив! Пази живота!“ на ROADPOL, както и на българското мото“ „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата на пътя!“ Можете да използвате напълно безвъзмездно изработените материали в помощ на кампанията и публикувани за Ваше улеснение в различни формати на официалната страница:  https://www.roadpolsafetydays.eu/ в рубриката „Communication Kit“, като използвате @roadpol_eu и #zeromeanslife за публикациите.

Оптимална продължителност на „Дни на безопасността“ е една седмица, но тъй като 20 септември е най-важният ден през седмицата, моля, опитайте се да обърнете повече внимание на дейностите през този ден.

За Министерството на вътрешните работи е от особено значение да потвърдите желанието си за партньорство в Дните на безопасността на ROADPOL и да споделите планираните събития, което допълнително може да направите на адрес: oppgdnp_nap@mvr.bg. По този начин ще бъдете добавени и в Списъка на партньорите за България, публикуван на интернет страницата на пътна полиция (https://www.mvr.bg/opp) в специалната рубрика ROADPOL SAFETY DAYS.

Под патронажа на министъра на вътрешните работи 20 септември 2023 г. е обявен за Ден без загинали на пътя и Ви приканвам да се присъедините според възможностите и компетенциите си към ROADPOL – Дните на безопасността на пътя между 16 и 22 септември с мото „Остани жив! Пази живота!“, като подкрепите и Европейската седмица на мобилността.

Вярваме, че отразяването на Дните на безопасността на пътя на територията на цялата страна ще спомогне идеята за НУЛА жертви на пътя поне за един ден да достигне до повече участници в движението по пътищата.