Какво ново изучават бъдещите журналисти

  • 30.09.2023
  • БНР
Факултетът по журналистика и масова комуникация. Снимка: Архив

Има ли нови специалности във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) към СУ "Св. Кл. Охридски и какви са съвременните журналистически похвати? Подробности пред Радио София разказа деканът на ФЖМК проф. Веселина Вълканова. По думите й тази година няма спад на интерес към факултета, а напротив - специалностите се радват на много голям интерес от страна на кандидат-студентите. Обучението е както държавна поръчка, така и платено.

"Платеното обучение по журналистика и по връзки с обществеността особено, всъщност бележи голям ръст, така, че не можем да констатираме спад. Всяка година състоянието на средата и развитието на образованието по медии и комуникации е обект на изследване и интерес от страна на академичната общност", каза проф. Вълканова пред БНР.

Тя отбеляза, че се намираме в един етап на бурни промени и трансформации с оглед на дигиталната среда. От друга страна изследванията на медийните практики сочат ескалиращо недоверие и реторика за делигитимиране на медиите и журналистиката.

"В светлината на тези процеси и трансформации нашата отговорност е много по-висока. Не просто като отговорност на журналисти, че трябва да отстояваме свободата на изразяване и на обмена на идеи и информации, но и нашата роля на академично звено, което обучава по журналистика. Всяка година ние актуализираме нашите академични програми, за да отговаряме на тези големи предизвикателства на средата. Тези структурни промени към една по-дигитална, мобилна, доминирана от платформи медийна среда", поясни тя.

Освен това каза, че има повишен фокус върху точността на информацията и професията на журналиста трябва да бъде от най-гъвкавите и адаптиращите се.

"Образователната система в България също се трансформира. От един строго филтриран принцип на прием ние се ориентираме към т. нар. "обръщане на фунията", приемане на по-голям брой студенти и след това дипломирането на по-малък кръг колеги. Това е валидно до голяма степен и за нашата колегия", отбеляза проф. Вълканова. Тя добави, че са предоставени курсове по разследваща журналистика, проверка на факти и аналитична журналистика.

 

 

М. Л.

България